SA University Seminar

 • 2

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.


Het die Soweto-opstande iets te make met vandag se studenteprotesaksies?

Leslie van Rooi
Universiteitseminaar

"Wat Suid-Afrika se studenteprotesaksies betref, sou dit ... ʼn miskenning wees van groter stemme en bewegings reg oor die wêreld se direkte invloed op ons as ons maar net aanvaar dat die protesaksies ʼn nuwe weergawe is van wat in 1976 en daarna gebeur het."


US-taalbeleid en 'n eerbare nuwe idee

Ebbe Dommisse
Universiteitseminaar

"Kennis bestaan nie om kennis se onthalwe nie – selfs in die sogenaamde basiese wetenskappe moet dit iets doen aan die insig, begrip en wysheid van samelewings."


Die antidemokratiese denkstroom by universiteite

Christi van der Westhuizen
Universiteitseminaar

"Die tydbom van klasse-ongelykheid waaroor ek en ander ontleders al lank skryf, is besig om te ontplof, maar die ontploffing het onverwagte aspekte en blyk nou meer omvangryk as klas te wees."


Voordrag by die WAT se Woordpret: Die ideaal van ’n meertalige universiteit

Sonja Loots
Woordeboek van die Afrikaanse Taal-portaal

"Hier staan ons dus nou, buite die hasehof, ‘n bietjie radeloos, met slegs die konsep van meertaligheid soos ’n baksteen in die hand. Wat kan ons daarmee maak? Ek stel voor ons gooi dit deur ’n paar vensters."


How to kill a language

Constant van Graan
University Seminar

"Afrikaans, one of the youngest languages in the world, will be extinct in less than a century from now."


Ont-taling

Willa Boezak
Universiteitseminaar

"Nóú is die laaste kans om die drywers en medewerkers van onttaling te stop, anders gaan ons nageslag eendag in argiewe lees van die eens-bestaande Afrikaanse gemeenskap … as onttaaldes."


Leopold Scholtz se Kruispaaie, bruin mense en die huidige taalherrie

Jason Lloyd
Universiteitseminaar

"Tydens apartheid het die digter en dramaturg Adam Small opgemerk dat die dag gaan aanbreek dat die Afrikaner die bruin mense nodig gaan kry."


Persverklaring deur Jan Heunis, president van die Konvokasie van die Universiteit Stellenbosch

Jan Heunis
Universiteitseminaar

"Geen universiteit kan in reaksie op afdreiging en uit vrees vir geweld belangrike besluite neem oor byvoorbeeld die inhoud van sy taalbeleid nie, en sulke oorwegings behoort hoegenaamd nie die besluitnemingsproses te bepaal of beïnvloed nie."


Hersiening van US se Taalbeleid gaan voort

LitNet
Universiteitseminaar

"Die Universiteit Stellenbosch (US) kan ongestoord voortgaan met die hersiening van sy Taalbeleid en die Taalkomitee van die Raad kan ook sy werksaamhede voortsit."

Statement by Gelyke Kanse on the decision of the Stellenbosch University Council on language policy

LitNet
University Seminar

"We welcome the decision of the Stellenbosch University Council at its meeting of 9 May 2016 to take the lead with the language policy that the university wishes to apply in future."


Decolonising the curriculum: Darwin’s dangerous idea and economic development

Kamal Kweku Yakubu
Universiteitseminaar

"In the above, the interdependence between me, the writer, and you, the reader; between Kropotkin and Darwin; between Fourie and Ramose; and so between different human populations and the primacy of humane, ethical and equitable relations is thus the only discernible law of nature according to ubuntu and African philosophy."


Kunsverwydering by die UK: Marianne de Jong gee haar mening

Marianne de Jong
Universiteitseminaar

"Dit tref my al lankal dat die korporatiewe universiteit en 'transformasie' sulke goeie bedmaats is. Trouens, hulle het saam-saam, soos ‘n akteursegpaar, op die Suid-Afrikaanse akademiese toneel verskyn."


US-taalbeleid: Benjamin Kock reageer op Anton van Niekerk

Benjamin Kock
Universiteitseminaar

"Die holistiese omgewing moet in gedagte gehou word om werklik ‘n strategiese, eties verantwoorde besluit te kan neem."


The removal of art at UCT: interview with Sharlene Kahn

Sharlene Kahn, Hans Pienaar
University Seminar

"Having come out of apartheid and decades of censorship, as a society we are incredibly wary of any kind of censorship, particularly if it comes from institutions. As we should be. But in almost every case where white South African visual artists have screamed 'censorship' I’ve struggled to locate institutional/governmental censorship ..."


The removal of art at UCT: interview with Zamansele Nsele

Zamansele Nsele, Hans Pienaar
University Seminar

"Acquiring new artworks and curating desirable images and objects is the easy part. The hard part is changing the inner workings of the actual institution, not just the look of the institution."


The removal of art at UCT: interview with Wamuwi Mbao

Wamuwi Mbao, Hans Pienaar 
University Seminar

"One way to decolonise objects in a meaningful way is to let go of the Ozymandian idea that art has to last in one form, for all time, in order to have meaning or force. After fire, new things grow."


US-taalbeleid: Op soek na 'n ronde tafel

Danny Titus
Universiteit Seminaar

"Interessant dat die SABC Afrikaans nou met Khoi- en San-tale gaan groepeer het hierdie week. Die kombuistaal kry uiteindelik sy plek wat Croucamp se Afrikaans haar wil ontsê. Hopelik sal die Afrikaanse media nou ook begin wakkerskrik en die volle waarheid oor Afrikaans begin vertel."


US-taalbeleid: Afrikaanse Taalraad se reaksie

Afrikaanse Taalraad
University Seminar

"Engels word hiermee die nuwe taal van uitsluiting by die US, iets wat verreikende opvoedkundige, sosio-ekonomiese en kulturele gevolge kan inhou."


US-taalbeleid: Kommentaar op die US se konsep-taalbeleidvoorstel deur Christo Viljoen

Christo Viljoen
University Seminar

"Die oorwoë indruk is dat die konsep-taalbeleid tot gevolg sal hê dat Afrikaans so vroeg as aanstaande jaar as onderrigtaal aan die US kan verdwyn ..."


US-taalbeleid: Die US-konvokasie se kommentaar op die US-bestuur se konseptaalbeleid

LitNet
University Seminar

"Namens die Konvokasie van die Universiteit Stellenbosch onderskryf ons, die Konvokasiebestuur, hiermee die Gelyke Kanse-veldtog teen die Universiteit Stellenbosch (US) se voorgenome taalplan."


Gelyke Kanse ontvang internasionale steun: JM Coetzee en Robin Renwick steun die inisiatief

LitNet
University Seminar

Die Nobelpryswenner JM Coetzee en die bekende Britse oud-diplomaat lord Robin Renwick het hul steun verleen aan die veldtog om Afrikaans se gelyke status met Engels as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch te behou.


Oor die sin en sinloosheid van kunsverbranding

Loammi Wolf
Universiteit Seminaar

"Mens moet versigtig wees om die tydelike stoor van die 75 kunswerke tot tyd en wyl die taakspan van die universiteitsraad besluit het hoe om die situasie te hanteer, as sensuur te betrag."


ATKV Sêr – pitchy, contested, yet harmoniously resilient

Stefan van der Westhuizen
University Seminar

“If we are to truly restructure and reimagine our cultural platforms, weary of the stale path of ‘generic, international university’, we must become aware of the complexities of true inclusivity.”


Die Taaldebat op US en die belang van moedertaalonderrig vir enige taalplan

Danie van Wyk
Universiteit Seminaar

"Afrikaans is nie meer die taal van die wit elite nie. Bruin mense gaan dus sentraal binne hierdie debat staan en vir hulself praat."


US-taalbeleid: Breyten Breytenbach reageer op Anton van Niekerk se brief

Breyten Breytenbach
University Seminar

"... u ideologie van pragmatisme herinner my aan die fris kêrel wat sy ma en pa vermoor het en nou by die hof pleit om vonnisversagting uit hoofde van die feit dat hy ’n weeskind is …"


The removal of art at UCT: Marilyn Martin's response

Marilyn Martin, Hans Pienaar
University Seminar

"I am totally opposed to the kind of direct action that was taken in Cape Town and now in other places. It precludes discussion and I think a democracy is based on the idea that when you have differences you can talk about it … it’s fundamental …"


The removal of art at UCT: interview with Alex Dodd

Alex Dodd, Hans Pienaar
University Seminar

"On a more constructive note, colonial artworks can be curated in such a way that they reveal and expose the inner workings of colonialism. They can be set in dialogue with contemporary works that bring out fresh valences in their content or they can be used as conceptual raw material for the creation of radical new artworks."


US-taalbeleid: Ope brief aan Breyten Breytenbach

Anton van Niekerk
Universiteit Seminaar

"Die koue, harde, vir baie alumni skynbaar amper onverstaanbare werklikheid van die huidige studentekorps op Stellenbosch, is dat dié groep wat Afrikaans kan verstaan, asook die groep wat Afrikaans as onderrigtaal verkies, jaar na jaar kleiner word."


US reageer op Breyten Breytenbach se ope brief: Hersiening van die US-Taalbeleid

LitNet
Universiteit Seminaar

Universiteit Stellenbosch se reaksie op Breyten Breytenbach se ope brief aan Wim de Villiers


The removal of art at UCT: interview with Edward Tsumele

Edward Tsumele, Hans Pienaar
University Seminar

"Let the art prevail, colonial or not colonial. This is an expression of how certain artists interpreted what they saw at certain times in history."


Helpmekaar Studiefonds: kommentaar op ‘n hersiene konseptaalbeleid

Ebbe Dommisse
Universiteit Seminaar

"Afrikaans – bodemtaal en bastertaal en soetste taal – is ‘n besonderse nasionale bate: ‘n moderne, hoogs ontwikkelde taal met ‘n rykgeskakeerde Afrika-geskiedenis sowel as internasionale konneksies ..."


Piet Croucamp reageer op Breyten Breytenbach se ope brief aan Wim de Villiers

Piet Croucamp
Universiteit Seminaar

"Taal en kultuur het, soos verskeie ander ismes, ’n morsige verlede en hoe ook al jy die geskiedenis van Afrikaans wil oorskryf, jy sal nie die bloed van die mure af kry nie."


Gelyke Kanse-inisiatief bou momentum: Breyten Breytenbach rig ope brief aan US-rektor

Breyten Breytenbach

Die alombekende Suid-Afrikaanse digter, Breyten Breytenbach, en vele ander bekendes uit ’n verskeidenheid sektore het so pas ’n inisiatief geloods om te verseker dat Afrikaans in die toekoms ’n volwaardige onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch sal bly.


'n Ope brief aan Wim de Villiers aangaande sy bestuur se voorgestelde taalbeleid

Breyten Breytenbach

"Wil u werklik dat u en u bestuur deur die geskiedenis gebrandmerk word as bevorderaars van ’n kulturele uitwissing tot voordeel van ’n totalitêre dogma wat op koloniale taal berus?"


Interview: Different conditions on the campuses, different protests

Raymond Suttner, Hans Pienaar

"Whiteness is like masculinity in gender relationships. It is an unacknowledged quality that confers power and advantages. It needs to be identified and addressed."


Ope brief aan Jonathan Jansen: Bedanking as navorsingsgenoot

Heinrich Matthee

"Die nuwe taalbeleid is ’n duidelike voetval voor die eenpartydominante politiek van die dag. Akademiese outonomie en ’n klem op goeie opvoeding en navorsing moes hier almal tweede viool speel."


Misdirected anger towards Afrikaans

Khethiwe Marais
University Seminar

""Why is there such lethargy and dithering on the commitment to the effective recognition and implementation of multilingual policy, especially with regard to the indigenous languages of South Africa? Why do these languages not play a central role in society in general and education in particular?"


My taal is my lewe

Anzil Kulsen
Universiteit Seminaar

"Waar is die gemene deler? Kan ons nie konsentreer op dit wat ons gelyk maak, dit wat ons een maak nie?"


Perspektiewe op ’n postkoloniale Suid-Afrika en die Afrikaanse universiteit

Wynand Greffrath
University Seminar

"Universiteite was om demografiese en sosio-ekonomiese redes by verstek bestem om die lokus van hierdie ingrypende ontwrigting te wees."


Die studenteproteste: Ontploffing of inploffing?

Bettina Wyngaard
Rubrieke

"Nou is nie die tyd om polities korrek te wees nie."


Ongelykhede in taal en onderwys – perspektiewe op moedertaalonderrig in Suid-Afrika

Theodorus du Plessis

"Eenvoudig gestel, ʼn gemiddelde swart student en ʼn gemiddelde Afrikanerstudent spring reeds in hulle eerste jaar aan universiteit nie gelyk weg nie. Dit illustreer my punt waarom die verwydering van Afrikaans uit die prentjie niks aan die situasie van die swart student verander nie. Hoe maak dit die vyfjaaragterstand van die swart student op?"


Die universiteitswese in Suid Afrika: 'n toekomsperspektief vir Afrikaanse instellings

Theuns Eloff

"Goedbedoelende lede van universiteitsbesture en -rade, asook akademici en studenteleiers, sal hulleself moet vergewis van die werklike kwessies waaroor dit gaan. Ons kan nie langer politieke en ideologiese ongeletterdheid bekostig nie."


#Feesmustfall: perspektiewe op Afrikaans as 'n taal vir universiteite

Hennie van Coller

"Té gou word ook vergeet dat meertaligheid oënskynlik duur is, maar dat mensepotensiaal wat deur eentaligheid verlore gaan, 'n veel groter prys impliseer."


Ope brief aan Wim de Villiers

Andrew le Roux

"2016 gaan beslis nie vir jou en die res van die span by die Universiteit Stellenbosch (US) ’n maklike jaar wees nie ..."


’n Strategiese ontleding van die Suid-Afrikaanse politieke omgewing en die implikasies vir universiteite in Suid-Afrika

André Duvenhage

"Met Afrikaanse universiteite wat op ’n nierassige grondslag funksioneer, kan groot waarde toegevoeg word en kan dit ironies genoeg bydra tot die ANC-ideaal van ’n verenigde nierassige en nieseksistiese samelewing."


Die dekolonisering van kennis

Gert van der Westhuizen
Universiteit Seminaar

"Dekolonisering van kennis beteken dan om die volle diversiteit van kennis in ons samelewing in die kurrikula, dit is die inhoud van onderwys soos in handboeke vervat, te weerspieël."


The art of saam-mekaar-andersmaak: Breyten Breytenbach in response to Lis Lange's letter

Breyten Breytenbach
Universiteit Seminaar

"Now why would South Africa decide to go the opposite, reactionary, outdated, self-negating way of trying to impose the hegemony of the imperial tongue? As if that would somehow hide the real problems that we avoid facing at our peril!"


Die Viserektor van die UV se reaksie op Breytenbach se US Konvokasietoespraak

Lis Lange
Universiteit Seminaar

"Knowledge in the blood is 'n navorsingsgebaseerde studie om te probeer verstaan waarom 'n geslag van jong wit Suid-Afrikaners wat nog nooit apartheid of die mees traumatiese aspekte van die Afrikanergeskiedenis beleef het nie, so gegrond is in 'n diskoers van identiteit, vrees, wanhoop en bitterheid."


US-taaldebat: “Ons sal luister, maar ons sal nie stilbly nie”

Jean Oosthuizen, Jan Heunis
Universiteit Seminaar

Jean Oosthuizen het met die nuutverkose president van die US-konvokasie, Jan Heunis, gesels om uit te vind watter rigting hy wil inslaan.


US-konvokasietoespraak: Die koei in die bos
Breyten Breytenbach

"Indien Afrikaans as omgangstaal, administratiewe taal, onderrigtaal hier sou verketter word en krimp, gaan dit uiteindelik tot ’n onvermydelike tot niet maak van ’n kosbare en geskakeerde instrument van bewuswording lei."


US-konvokasie 2016: Courage, Compassion and Complexity - Reflections on the new Matieland and South Africa
Lovelyn Chidinma Nwadeyi

"Ladies and gentlemen, something is brewing in South Africa. I do not know the name of that something, but I know that it is irreversible and will continue to brew and boil over, whether we give it permission to do so or not."


US-konvokasie 2016: Afskeidstoespraak deur Christo Viljoen, uittredende president
Christo Viljoen

"Stellenbosch dien Suid-Afrika al vir 150 jaar. Hy wil voortgaan om dit deur sy gehalte en deur ’n inklusiewe kultuur en taalgebruik te doen. Daarvoor het hy selfstandigheid en ruimte en ons almal se samewerking nodig. Dan kan Stellenbosch wéér sê hy staan vir ’n idee."


US-konvokasie 2016: Universiteit Stellenbosch: Vorentoe!
Wim de Villiers

"Deur Engels as onderrigtaal te gebruik, sorg ons dat ons toeganklik is vir meer mense. Maar daar is steeds ’n groot behoefte aan en vraag na Afrikaans, daarom duur ons aanbod daarin voort." Rektor en visekanselier Wim de Villiers se mededelings aan die US-konvokasie.


US-konvokasie 2016: Haal af die Bosch se maskers, vra Maties
Jean Oosthuizen

Byna 2 000 stemgeregtigde oud-Maties het Dinsdagaand hulle opwagting gemaak by die US-konvokasievergadering. Jean Oosthuizen lewer verslag.


US-konvokasie 2016: Foto's en videos
Naomi Bruwer

Die grootste konvokasievergadering in twee dekades is Dinsdagaand in die Coetzenburg-stadion op Stellenbosch gehou. Kyk na foto's en videos.


Achille Mbembe on the new politics of the South African student
Achille Mbembe, Hans Pienaar

2016-01-22

"The students ... It’s a generation of people who are more and more convinced that they have been sold a lie ... And they are determined to put on the table some of the questions we have put under the carpet for a long time. All those difficult issues we have not tackled enough. And that shift, that cultural shift it seems to me is much more important than anything else, and it signals a new form of politics, at least on campuses."


Waarom Afrikaans gelyke status by US verdien
Jan Heunis

2016-01-20

"Watter morele of juridiese regverdiging kan daarvoor bestaan om in ’n see van oorvloed Engelse universiteite Afrikaans sy gelyke status te ontneem by een van twee universiteite waar dit nog moontlik is om gelykberegtiging tussen Afrikaans en Engels in die praktyk te verwesenlik?"


Rondom taalberegtiging in hoëronderwys
Gert van der Westhuizen

2015-12-23

"Daar is 'n nasionale gesprek nodig oor die noodsaak van universiteite om akademiese hooftale te bevorder."


O red ons liewe God van die taalklousulekomplot
Jaco Alant

2015-12-15

"Kortom, mense ontwikkel hulle taal nie uit nood nie (lees: oor hulle nie Engels magtig is nie), maar omdat hulle hulself en hul kinders, hulle 'mense', om een of ander rede in hul taal wil laat geld."


Stigtingstoespraak van die Afrikaanse Alumni-vereniging: Afrikaans en universiteite

Johann Rossouw

2015-12-04

"As die finansiers en opvoeders van die private Afrikaanse universiteitswese sekere uitdagings te bowe kan kom, sal Afrikaans weer kan word wat sy eens op ’n tyd was, naamlik in die woorde van wyle Jan Rabie, Suid-Afrika se grootste nierassige prestasie."


Stellenbosch: Laat daar gestém word!

Gustaf Pienaar

2015-12-03

"Ek dink ons moet mekaar nie probeer bluf nie: op die lange duur gaan dit nie op Stellenbosch werk om op twéé taalstoele te probeer sit nie. Maar hoe sal ons weet watter stoel die aangewese een sal wees?"


Oor Afrikaans en die toekoms daarvan

Tom McLachlan

2015-12-03

"As die hoëvlakgebruik van Afrikaans nog verder afgeskaal word, is daar weinig hoop dat die ander inheemse tale beduidende vordering sal maak."


Monolingualism, not Afrikaans, must fall

Desmond Painter

2015-12-02

"Afrikaans does not pose a problem that can be resolved simply by replacing it with English."


US-Raadsbesluit: US verbind tot meertaligheid sonder uitsluiting

Persverklaring

2015-11-30

"Die Raad verklaar onomwonde dat taal nooit enige hindernis mag wees vir enige student wat voorgraads of nagraads aan die US wil studeer, en nie óf Afrikaans óf Engels magtig is nie."


Aan die Rektor en Visekanselier: die konfederasie van 40 Afrikaanse lidorgansiasies reageer

Jacques van der Elst

2015-11-30

"Afrikaans is ’n wesentlike nasionale bate wat ter wille van sosiale geregtigheid ‘n plek aan die US moet behou ten einde haar taalgemeenskap ten beste te dien en te bemagtig."


US-bestuur se taalvoorstelle: Departement Afrikaans en Nederlands praat

Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch

2015-11-30

"Ons is bekommerd oor die potensiële verskraling van Afrikaans as akademiese en administratiewe taal."


Die reaksies van PEN Afrikaans-lede op Vrydag die 13de

PEN Afrikaans

2015-11-26

Hier is Marié Heese, John Miles, Carel van der Merwe, DP van Velden, Fanie Olivier, Johan Liebenberg en Theresa Papenfus se reaksies.


Die mentaliteit van monokultuur

Ernst Kotzé

2015-11-26

Ernst Kotzé – voormalige Departementshoof: Afrikaans en Nederlands by NMMU – besin oor die "colonized of the mind".


Liela Groenewald vra: teken hierdie petisie

Liela Groenewald

2015-11-25

"Ons gesamentlike vertrekpunt is dat dit ‘n wesentlike skande is dat Universiteit Stellenbosch meer as twintig jaar na die einde van amptelike apartheid sy verantwoordelikheid versuim het en min vordering met betrekking tot inklusiwiteit gemaak het."


Twaalf dinge in die taaldebat om oor na te dink

Frikkie Lombard

2015-11-25

"Die meeste mense wat vir die behoud van Afrikaans pleit, pleit eintlik vir meertaligheid in 'n meertalige omgewing. Dit is op sigself nie 'n onredelike pleidooi nie, en die meeste mense wat ek ken en wat daarom vra, is nie verkramp nie en verlang nie 'n 'Boere-enklawe' nie."


Koebaai, Afrikaans? Afrikaans as onderrigtaal in skole

Jean Oosthuizen, Jerome Dumas, Sabina Dumas

2015-11-24

Afrikaanse onderwysers aan tradisioneel bruin skole is bekommerd oor die toenemende verengelsing van universiteite soos Stellenbosch.


Afrikaans aan die US

Frederik de Jager

2015-11-24

"Steek mens jou nek uit vir Afrikaans, maak hulle 'n strooipop van jou."


Vanuit Pole – rondom Stellenbosch

Fanie Olivier

2015-11-23

"Na aanleiding van wat ek hier te lese kry, het ek gedink dat ek prof De Villiers tog maar sal antwoord en het ek die volgende in ’n koue donker laatmiddag aan hom gestuur."


PEN Afrikaans eis meertaligheid

PEN Afrikaans

2015-11-20

"PEN Afrikaans eis meertaligheid en moedertaalonderrig as uitgangspunt vir onderwys in Suid-Afrika en ’n heroorweging van die Universiteit Stellenbosch se taalbeleid."


Reclaiming Multilingualism

Desmond Painter

2015-11-18

"'Colonialism,' Achille Mbembe wrote, 'rhymes with monolingualism'."


Taalbeleid: US gee duidelikheid

Susan van der Merwe

2015-11-17

"Op grond van kommentaar in e-posboodskappe, op sosiale media en in die tradisionele media, is dit duidelik dat die huidige posisie en die pad vorentoe uitklaring benodig."


Vernietig 'n taal, vernietig denke

Ampie Coetzee

2015-11-16

"Die slotsom is dat die uiteindelike vernietiging van 'n taal 'n vernietiging van denke is."


Vrydag die 13de, die US taalstryd en die hashtag-generasie

Bettina Wyngaard

2015-11-16

"Vir die #OpenStellenbosch crowd: as dekolonisasie regtig so 'n brandpunt is, hoekom dan vra om in die taal van die aartskoloniseerder onderrig te word?"


The fall of Afrikaans, and the rise of English

Lynda Gilfillan

2015-11-16

"One can only wonder what Hector Pieterson may have made of this 'new dawn'."


Adam Tas: Vrydag die 13de en die klugverandering van die US-taalbeleid

Frederik Rudolph van Dyk

2015-11-16

"Lank lewe veeltaligheid! Lank lewe Afrikaans en die tale van Suid-Afrika!"


SA Akademie oor die US-taalbeleid

Dioné Prinsloo

2015-11-16

"Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het met verstomming kennis geneem van die toekomsplanne ten opsigte van Afrikaans by die Universiteit Stellenbosch."


Afrikaans by Maties

Marié Heese

2015-11-16

"Ek stem hartroerend saam met die skrywe van Johann Rossouw ..."


"'n Skande wat onthou sal word": Die diktaat van Open Stellenbosch

Breyten Breytenbach

2015-11-13

Op hierdie Vrydag die dertiende lug Breyten Breytenbach sy mening oor die rektor se bestuurspan se aanbeveling/besluit betreffende die US-taalbeleid.


Geagte Professor de Villiers

Johann Rossouw

2015-11-13

"’n Kortsigtige politieke agenda wat nóg diversiteit, nóg kennis in ons land bevorder" – 'n Ope brief aan die US-rektor, Wim de Villiers, deur filosoof Johann Rossouw


Afrikaans by US: Denkers sê hul sê

Jean Oosthuizen

2015-11-13

Dis Vrydag die dertiende en die vonke spat by Universiteit Stellenbosch. Michael le Cordeur, Breyten Breytenbach, Piet Croucamp, Joan Hambidge, Jaco Kleyn, Theo Bekker, Wannie Carstens, Carel van der Merwe en Jean Oosthuizen sê hul sê.


Universiteitsbestuur lewer akademie en Afrikaans uit aan die wolwe

Heinrich Matthee

2015-11-13

"So 'n taalbeleid vernietig eintlik 'n hele kulturele ekosisteem wat oor dekades en eeue in die Wes-Kaap gegroei het."


Enkele stellings rondom Afrikaans (Uit: Parool/Parole)

Breyten Breytenbach

2015-11-13

"In Suid-Afrika – en tot 'n mate ook internasionaal – is dit gemaklik en opsetlik om Afrikaans uit te sonder en beswadder met die kwas van rassisme."


Vrydag die 13de: Die ATKV reageer

Japie Gouws

2015-11-13

"Ons sal meer moet praat. Die wonderlike diversiteit van Suid-Afrika vereis dit."


Afrikaans in 'n vryval by Stellenbosch

Jacques van der Elst

2015-11-13

"Hierdie besluit marginaliseer nie net Afrikaans nie, maar is tewens 'n terugslag vir ander inheemse tale in Suid-Afrika."


From the archive: The role of African universities in the intellectualisation of African languages

Neville Alexander

2006-01-17

"It is essential at this point to repeat that we cannot have an African renaissance without the development and intellectualisation of African languages."


 

Universiteit van die Vrystaat

 


Universiteit van die Vrystaat volg selfs nog 'n erger roete as die Universiteit Stellenbosch

Jacques van der Elst

2015-11-20

"Die Afrikaanse Taalraad het begrip vir die anglisering in die tersiêre sektor, maar pleit vir ‘n vaste plek vir Afrikaans op die UV-kampus."


#NtuliMustRepresentAll: Nuwe UV-Taalbeleid moet ook Afrikaanse studente verteenwoordig

Bart Bouwman

2015-11-18

"Dit is ’n leuen dat slegs Engels as internasionale taal van wetenskap gebruik word."


 

Educational terrorists en die hashtag-nagmerrie by UWK

Eldridge Jason

2015-11-13

#feesmustfall is nie meer ‘n fees nie.


US-rektor praat sy hart uit oor #FeesMustFall

Wim de Villiers, Jean Oosthuizen

2015-11-11

Jean Oosthuizen het met die Universiteit Stellenbosch se rektor, prof Wim de Villiers, gesels om uit te vind hoe hy oor die onlangse #FeesMustFall-veldtog voel en hoe dit hom en die universiteit geraak het.


#feesmustfall: Lesse uit die verlede

Hans Pienaar

2015-10-27

"Een van die temas wat bearbei moet word in die debat wat gaan kom, is dié van taal. Daar sal geen transformasie wees as opvoeding bloot gaan verswart en verengels nie."


#FeesHaveFallen – Wat nou?

Lindie Koorts

2015-10-27

"Mens kort nie ’n graad om te weet die regering se aankondiging dat universiteitsgelde nie nou verhoog gaan word nie, die probleem net uitstel nie."


Juggling die glasballe van ’n demokrasie

Bettina Wyngaard

2015-10-27

"Die toegewing van die presidensie om nie enige fooiverhoging in werking te stel in 2016 nie, voel soos ’n Pyrrhiese oorwinning. Niks het regtig verander nie."


#feesmustfall: Learning from protests past

Mike van Graan

2015-10-29

"These divisions and the myriad of voices emanating from them, as well as the temptation to pursue more demands on the back of a major victory, present the student leadership at each institution and the collective leadership across the country with major challenges, but also with the opportunity to show what this country has been lacking for so long: leadership!"


De recente Zuid-Afrikaanse studentenprotesten vanuit een Vlaams studentenperspectief

Dario Rens

2015-10-28

"Studentenprotesten hebben zich doorheen de geschiedenis van Zuid-Afrika ettelijke keren bewezen als aankondigingen van grote veranderingen. De toekomst moet uitwijzen of ook deze protesten dat zullen doen."


23 October 2015, South Africa

Abigail George

2015-10-27

 


Must fees fall?

Dirk van der Merwe

2015-10-29

"'n Graad is ook nie die sleutel tot kitsrykdom nie. Terloops, ek ken‘n elektrisiën wat báie meer geld maak as ek met my twee grade. Sy totale studiekoste was heelwat minder as myne en hy kon baie gouer die arbeidsmark betree as ek."


Fotoblad: #feesmustfall-betoging in Londen

Nielen de Klerk

2015-10-26

 


#feesmustfall kan bydra tot ’n beter Suid-Afrika

Jean Oosthuizen, Piet Croucamp

2015-10-23

"Suid-Afrika is vandag beter af as ’n maand gelede, danksy die woede en angs van die swart middelklas."


#feesmustfall: Betogersgids 101

Izak de Vries

2015-10-23

"Julle kán universiteite onherroeplik, en ten goede, verander as julle slim dink. Ek het nie die antwoorde nie. Gaan vind die antwoorde."


’n Verklaring deur PEN Afrikaans rakende #Feesmustfall | A statement by PEN Afrikaans regarding #Feesmustfall

PEN Afrikaans

2015-10-22

"Daar is ongetwyfeld vrae te vra oor die koste van opvoeding, maar ons is ewe bewus daarvan dat iemand langs die pad moet betaal."


 

Open Stellenbosch

 


Foto's en video: Open Stellenbosch se massabyeenkoms en optog

Naomi Bruwer

2015-09-01

Die studentebeweging Open Stellenbosch het Dinsdagmiddag 'n massabyeenkoms en optog op Stellenbosch-kampus gehou.


My thoughts on complexity and the intersectionality of change at Stellenbosch University

Lovelyn Chidinma Nwadeyi

2015-09-03

"Am I against learning Afrikaans? No. Am I against white people? No. Am I against forcing others to learn IN Afrikaans? Yes."


Open Stellenbosch: “Why did God make me black?”

Danny Titus

2015-10-16

"The Use of Official Languages Act 12 of 2012 [...] in short requires of government departments and other authorities such as public enterprises to develop a language policy that will include at least three official languages. Out of the 139 language policies that the Act requires from government departments and related institutions only about 30 were presented. Let them therefore not preach to universities about language when in their own backyard very little is done."


Open Stellenbosch: Beyond the rainbow, towards a change of climate

Mike van Graan

2015-09-18

"Constitutions are about the 'promised land'; ours is certainly not a magic wand that has wiped out our history and made us all equal. To achieve this 'promised land' we need to be pragmatic, generous and human in our approaches to move from where we are, from what we have inherited, to what we would collectively like to be."


Multiculturalism does not mean everybody speaks English

Johannes Bertus de Villiers

2015-09-09

"Imagine if centres and schools were started at the university to actively boost research, tuition and translation services in Xhosa so that students from Khayelitsha and the Transkei were no longer stuck with the choice of studying in either their second or their third language. Imagine if lecturers engaged one another in their respective first languages and broadened one another’s horizons?"


Ithini na lento yenkululeko?

Precious Bikitsha

2015-10-14

"Lo titshala wathetha amazwi kuthi singabafundi abamnyama, wathi 'Buyelani apho nivela khona'." ("A teacher once told a group of black children to 'go back to where they belong'.") Precious Bikitsha shares her thoughts with LitNet.


Open Stellenbosch and the importance of mother tongue education

Kamal Kweku Yakubu

2015-09-09

"How do you get someone out of the township? The answer to this question of transformation is simple: educate them in their own language!"


Video: Heritage and Belonging – a discussion on multilingualism

LitNet

2015-09-30

Open Stellenbosch held a discussion on multilingualism after a screening of the documentary Afrikaaps.


Open South Africa for local languages

Hans Pienaar

2015-09-23

"I am all for transformation. Which is why I believe Stellenbosch University should remain Afrikaans."


Open Stellenbosch: Statement by Adam Tas Students’ Society | Verklaring deur die Adam Tas Studentevereniging

Frederik Rudolph van Dyk

2015-09-16

"It is regressive and shameful to transformative constitutionalism if a previously neglected language such as isiXhosa loses its developmental status at SU, along with Afrikaans …"


Bruin identiteit en Afrikaans

Jason Lloyd

2015-10-07

"Die tyd het aangebreek dat bruines moet opstaan vir hul taal Afrikaans. Nie om Stellenbosch wit te hou nie, maar om dit te transformeer tot voordeel van alle Afrikaanssprekendes."


Open Stellenbosch: Fresh and innovative ideas are sorely needed

Marinus Wiechers

2015-09-16

"Finally, there is only one viable and long-term solution, namely the creation of a fully fledged English academy and a fully fledged Afrikaans academy on the same campus, with the ideal of having, one day, also a fully fledged Xhosa or Zulu academy."


Open Stellenbosch: Academic imperialism at Stellenbosch and in higher education

Tumi Senokoane

2015-09-15

"[L]anguage is more than just a means of communication; it influences our culture and even our thought processes."


Open Stellenbosch: The elephant in the room

Leon Wessels

2015-09-15

"Come, let us create space for Afrikaans as well as the other indigenous languages – English is a world language, it is the greatest common factor among us and will remain standing without special assistance."


It is time to listen to the youth

Michael le Cordeur

2015-09-08

"The youth are actively participating. Expect them to indicate the pace at which we move forward."


Open Stellenbosch and the language debate

Danie van Wyk

2015-09-07

"Afrikaans should be seen and accepted by non-Afrikaans students as a language spoken by the majority of people in the Western Cape. There are more Afrikaans-medium schools in the Western Cape than in the rest of the country combined. Surely this is a fact that cannot simply be ignored."


Open Stellenbosch: “Yeah but you said it” – revisited

Heleen Hofmeyr

2015-09-07

"Once again, I find myself perplexed by your intentions, OS. You need to jump off this taaldebat train, because it’s clear your demands for transformation go so much further than language – and rightly so."


Afrikaans-in-dialogue, rather than Protection-of-Afrikaans

Bibi Burger

2015-09-07

" ...the only way forward for Afrikaans is for its proponents to stop privileging it above other indigenous South African languages and actively and practically support the development of all South African languages."


Stellenbosch and the cypher

Adrian "Diff" van Wyk

2015-09-08

"Afrikaans has never been the enemy; the use of the language to exclude people from conversation is the problem. Not the language!"


Open Stellenbosch – Aluta Continua?

Bettina Wyngaard

2015-09-04

"Die probleem op Stellenbosch is immers nie Afrikaans nie. Die probleem is hoedat die taal gebruik word om uit te sluit en laer te trek. Geen taal kan bly voortbestaan te midde van ’n ons-julle, insider-outsider polemiek nie."


Afrikaans – an African language?

Ernst Kotzé

2015-09-21

"From a diachronic viewpoint, Afrikaans has its roots in 17th-century Dutch, and has grown in African soil over a period of 360 years into a new language, distinct from other Western and Northern Germanic languages on all levels of linguistic description (morphological, phonological, syntactic and semantic), with the result that it has developed into an African language, a fact which is also reflected in its name."


Persverklaring: Geen ruimte vir samboktaktiek in taaldebakel

Die Afrikaanse Taalraad

Die ATR erken dat Suid-Afrika swaar dra aan die littekens van die verlede – ook wat hoëronderwys betref. Dit is egter geen rede om instellings en onderwysprogramme te ontwrig en kampusse onveilig te maak nie.


LitNet-blog: Is eentaligheid die norm?

Karien Brits

2015-09-10

"Hoekom is dit dan dat die meeste universiteite in Suid-Afrika dan net Engels as onderrigmedium gebruik? Waar is ons ander tale? Watter waarde heg ons aan ons tale – of hou ons nog vas aan die mite dat eentaligheid die norm is?"


Uit die argief: Die oorlewing van die nie-dominante tale van Suid-Afrika

Neville Alexander

2015-09-28

"Die behoud van Afrikaans en van ander Suid-Afrikaanse tale is ’n belangrike faktor in die globale magstryd tussen diegene wat die (Engels-georiënteerde) oorheersing van die 'Noorde' teenoor diesulkes wat eerder ’n meer eweredige verspreiding van mag tussen Noord en Suid wil sien. Hierdie konflik hou verband met die veel dieper vraag van die oorlewing van die mens op aarde."


 

Rhodes Must Fall

 


Decolon i sing Wits - an act of epistemic disobedience

Aryan Kaganof, Naomi Meyer

2015-07-10

"It is hard to decolonise because it is quite difficult to understand what 'colonised' means, especially when you're colonised. For this reason I prefer to think of what happened in this country in terms of kidnapping."


Ná #RhodesMustFall en #FLF2015: 'n gedeelde ervaringswêreld?

Lindie Koorts

2015-06-01

Post-#RhodesMustFall en post-Franschhoekfees: "Dit gaan nie oor die mens wat daar staan nie, maar oor ’n konsep: die gedagte dat die ou magsbalans steeds seëvier. Daardie konsep is iets wat ons almal tog ook moet kan verstaan, en wit Afrikaanssprekendes veral."


Rhodes moes val: Gedagtes oor dekolonisering en swart historiese agentskap

Desmond Painter

2015-04-17

" ... ons hou ons nie net doof nie, maar begroet swart verset asof dit ongehoord is: onredelik, irrasioneel, antidemokraties, populisties, ’n affrontering van ons netjiese middelklas waardes, waar daar vir alles ’n prosedure is, en vir elkeen sy toegekende plek."


Undercover Afrikaners?

Christiaan Bronkhorst

2015-04-15

"Ons moet ... twee vrae beantwoord: 'Hoekom is Afrikaanssprekende studente onbetrokke by die transformasieproses?' en 'As hulle wel betrokke is, waarom is hulle undercover?'."


Rhodes-debat: Gister se leiers, vandag se leiers

Jason Lloyd

2015-04-16

"Madiba het, in plaas van om in die verlede vas te haak, visionêre leierskap getoon om die rykdom wat Rhodes in Suid-Afrika opgebou het, sinvol in vennootskap met die Rhodes Trust aan te wend tot voordeel van swart, bruin en wit nagraadse studente."


“Oor monnemente gepraat” en ander mymerings oor gevalle helde

Clinton V du Plessis

2015-04-14

"Uiteindelik verweer alles, kom daar ’n nuwe generasie wat die 'delete'-knoppie van die geskiedenis kom druk, wat die geheue 'reboot'."


 • 2

Kommentaar

 • Wrekende geregtigheid: Dit is nou so eenvoudig om te bepaal wat waar is dat die student die verstokte professor met hubris en al kan lei na die werklikheid en sy nemesis.

 • Gert van der Westhuizen

  KAN DIE VUUR WEER TERUG IN DIE POT VAN MEERTALIGHEID?
  Breyten Breytenbach se beskuldiging dat US se hantering van tale in daardie streek aan die suidpunt van Afrika, nie ver van Mampele se Rhodes nie, die dood in die pot van meertaligheid is, is ’n beskuldiging aan al die rektore van die land.
  Hy vra: wil julle voortgaan om so argeloos om te gaan met mense se eksistensiële reg om menswaardig te lewe in hulle eie taal? Hoe is dit dat julle meertaligheid steeds ignoreer? Hoe is dit dat nie een van julle die burgery van SA aan die glimlag het, vol verwagting en vrede dat hulle kinders en kinders se kinders sal baat vind wanneer hulle inheemse kennis in hulle inheemse taal verwoord is nie?
  Die vraag vir my: kan die vuur weer terug in die pot? Kan die pot van meertaligheid sterk kook vir almal om die geure te vang, en die smake te proe van kennis werk in die tersiêre skole van die land?
  Die brief van Breyten, of ten minste die vrae wat hy vra, verdien gesprekke in al die Universiteite se lesinglokale, vergaderlokale, senaatsale en raadskamers. Sonder al die persoonlike aanvalle.
  Mens wil jouself indink hoe dit moet wees om jou naaste rektor in die oge te kyk en Breyten se vrae te vra en natuurlik jou eie, oor wat aan die gang is in die inrigting se pot van meertaligheid?
  Ons wil almal graag weet: kan die vuur weer terug in die pot van meertaligheid? Kan mense, die verantwoordelike burokrate, wat die rektore insluit, sowel as al die belanghebbendes die vuur vind, al is dit klein vlammetjies, dit opblaas, aanblaas, opstook en die pot van meertaligheid laat oorkook?
  Ek stel voor ons doen dit deur uitgebreide gesprekke te voer oor Breyten se vrae:
  #Wat doen universiteite om diversiteit van tale te bevorder, en te laat groei, verby die Engels?
  #Hoe dra universiteite by tot onderlinge verdraagsaamheid en begrip?
  #Wat word gedoen om te keer dat die gebruik van Engels nie uitsluitend werk, en die voortsetting is van die kolonialiseringsprojek nie?
  #Hoe is dit dat universiteite hulle plaaslike realiteite en streeksuitdagings probeer hanteer sonder hulle plaaslike tale?
  #Wat wil universiteite soos Stellenbosch doen sonder die kennisbydraes in plaaslike tale en Afrikaans wanneer dit kom by die prioriteite van menslike ontwikkeling, bou van die demokrasie?
  # Kennis is ingebed in die taal. Wat word van kennisontwikkeling in die inheemse tale?
  #Met watter vindingrykheid kan taalinklusiwiteit bevorder word?
  Vuur in die pot van meertaligheid vereis natuurlik aanstekers, voorbranders, aanblasers en beskermers. Kom ons doen mee.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top