Willie Jonker en die Rustenburg-skuldbelydenis – ’n skuif na links?

Gert Duursema LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2021-02-25

"Die kernvraag waarop hierdie artikel ’n antwoord wil bied, is: Het Jonker teologies na links geskuif? Die histories-teologiese trajek waarin sy teologie ontwikkel het, is nageloop. Die bevinding is dat hy nie geskuif het nie, maar dat sy skuldbelydenis by Rustenburg die konsekwensie en toepassing van sy teologie is."

Gespierde Afrikaans

LitNet Akademies en skole 2021-02-25

Konklusie of gevolgtrekking? Kontradiksie of teenstrydigheid? LitNet Akademies wil navorsers graag help om meer gespierde Afrikaans te skryf. Die Gespierde Afrikaans-lys word deurlopend bygewerk. Kyk watter nuwe woorde is toegevoeg.

Sensitiwiteit vir tale ’n móét vir inklusiwiteit in skole

Melt Myburgh, Emma Groenewald Skole 2021-02-24

"Ek glo dat diversiteit nie ’n struikelblok hoef te wees nie, maar dat onderwysers verskillende strategieë kan aanwend sodat leerders deur die diversiteit in die klaskamer verryk en bemagtig word."

LitNet-blokraai: Ekologie

Estelle Kruger Notas, toetse en vraestelle 2021-02-23

Ekologie is die studie van die interaksie van organismes met mekaar. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

Studente se ervarings van verskillende afleweringsmodusse in ’n nagraadse diploma in bestuur

Alfred Henrico, Nelda Mouton LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-02-23

"Alhoewel dit in die minderheid was, het sommige studente in beide afleweringsmodusse wel ooreenstemmende negatiewe ervarings gehad ten opsigte van die wyse waarop hulle ondersteun is om te leer, dosentinteraksie, tydigheid van kommunikasie en die standaardisasie tussen die onderskeie modules in die program."

LitNet-blokraai: Lewenswetenskappe

Estelle Kruger Notas, toetse en vraestelle 2021-02-22

Lewenswetenskappe is die wetenskaplike studie van lewende dinge vanaf molekulêre vlak tot en met hul interaksies met mekaar en hulle omgewing. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

Die Wysheid van Salomo as ’n intertekstuele teks

Pieter M. Venter LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2021-02-19

"Die feit dat die boek in Grieks geskryf is, deurspek is van die Griekse ideologie van Plato en die Stoïsyne en ook die Joodse denke van die eerste eeue voor en na Christus, maak dit uiters onwaarskynlik dat Salomo dit geskryf het."

LitNet-blokraai: Verbuikerstudies

Estelle Kruger Notas, toetse en vraestelle 2021-02-17

Verbruikerstudies leer leerders oor verantwoordelike en ingeligte verbruikersgedrag met betrekking tot voedsel, kleding, behuising, meublement en huishoudelike apparaat. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

Indeks: notas, toetse en vraestelle

LitNet Notas, toetse en vraestelle 2021-02-16

Hier is al die gratis studiemateriaal vir skole wat op LitNet beskikbaar is, gelys volgens graad.

Tegnologie, graad 7: Toets jou kennis – vraestel en memo

Jacques Horne Notas, toetse en vraestelle 2021-02-16

Is jy in graad 7 en draai jou kop aan die begin van nog ’n skooljaar wat deur die pandemie ontwrig word? Laat LitNet jou help om jou Tegnologiewerk baas te raak. Plaas jou skoolwerk in ’n wentelbaan van sukses. Laai hierdie oefenvraestel en -memo gratis af.

Die rol van linguistiese kapitaal in plattelandse hoërskoolleerders se opvoedkundige prosesse

Emma Groenewald, Aslam Fataar LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-02-16

"In hierdie artikel fokus ons op twee leerders se vermoë om hul linguistiese kapitaal in die konteks van hul opvoeding so aan te wend dat dit ’n bydrae tot hul opvoedkundige prosesse kan lewer."

Press release: Sixth International Symposium on Place Names 2021 – second call for papers

LitNet Akademies en skole 2021-02-15

"Viewing place names as linguistic and cultural heritage artefacts, we need to consider what it means to document and use these alternative names. Not only are we interested in how these names come into being, but also the roles they perform in social dynamics."

’n Toepaslike regsraamwerk vir geoutomatiseerde gesigherkenningstegnologie in Suid-Afrika

Barrie Gordon LitNet Akademies (Regte) 2021-02-15

"Die insameling en verwerking van sulke inligting moet aan streng vereistes voldoen, en die Suid-Afrikaanse stelsel bevat wél sulke bepalings, maar dit wil voorkom of die uitsonderings te wyd geformuleer is om op ’n sinvolle wyse menseregteskendings te verhoed."

Ontlaeringskollokwium 2021: Tweede oproep om voorstelle

LitNet Akademies en skole 2021-02-12

Weens Covid vind die 2021 Ontlaeringkongres aanlyn plaas. Waar die vorige jare meer op die letterkunde gefokus was, word hierdie jaar ewe veel aandag gegee aan die onderrig van Afrikaanse letterkunde en taalkunde en die pedagogiek in die algemeen. Voorstelle word tot en met 10 Maart 2021 ingewag.

Om wiskunde beter te verstaan: ’n onderhoud met Amanda le Roux

Naomi Meyer, Amanda le Roux Onderhoude 2021-02-10

"Soos met enige vaardigheid help oefening dat jy dit makliker doen, maar ek dink nie oefening sonder begrip het veel waarde nie. Verstaan is nie dieselfde as 'kan doen' nie."

COVID-19 en die onderwys

Danie van Wyk SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2021-02-09

"Die COVID-19-pandemie het die onderwys onder verdere druk geplaas en tektoniese verskuiwings veroorsaak in ‘n stelsel wat reeds lank gebuk gaan onder erge wanadministrasie en merkbare agteruitgang."

LitNet-blokraai: Onderwêreld deur Fanie Viljoen

Estelle Kruger Notas, toetse en vraestelle 2021-02-09

"Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis."

Persvrystelling: Belê só in akademiese oorbruggingsjaar ná skool

LitNet Akademies en skole 2021-02-08

Vir diegene wat universiteit toe wil gaan, maar nie aan die toelatingsvereistes voldoen nie, bied ’n akademiese oorbruggingsjaar by ’n unieke Noord-Kaapse tersiêre instelling dalk ’n keuse.

Vonnisbespreking: Deliktuele skadevergoedingsreg – die “once and for all”-reël en die beginsel dat skadevergoeding in geld uitgedruk moet word, onder die soeklig

Johann Neethling LitNet Akademies (Regte) 2021-02-08

"Ten einde hierdie kwessie reg te stel, behoort die omvang en wyse van die betaling van skadevergoeding (eenmalig of periodiek) buite die bestek van die reël te val en aan die jurisdiksie van die howe oorgelaat te word soos nou deur artikel 173 van die Grondwet bekragtig is."

"Kyk na my": die beeldvorming van Nataniël

Joanita Erasmus-Alt, Martina Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-02-01

"Terwyl sy artistieke (self)beeldvorming sy seksualiteit tegelyk beklemtoon en onderspeel, word hy in sekere kringe as ’n gay-ikoon gesien. Nietemin fokus sy vertellings en lirieke nie op homoërotiek as oorkoepelende tema nie, maar eerder op andersheid."

Top