Press release | Dean: Faculty of Arts and Social Sciences

LitNet Akademies en skole 2024-06-12

Five-year term with the possibility of reappointment for another term. Be responsible for the overall executive management, as well as for providing visionary leadership aligned with the institutional strategy.

SAVAK se rol as intelligensiediens in Iran, 1956–1979: Bydraes tot regimevorming, staatsbou en geopolitiek

Heinrich Matthee LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2024-06-11

"SAVAK het die ideologiese en kulturele veld help vorm deur sensuur, selektiewe steun vir denkers, medewerkers in die media en die oprigting van kulturele infrastruktuur. Die intelligensiediens het ook as ’n indirekte kommunikasiekanaal tussen die bevolking, elite en heerser gedien."

Sosialegeregtigheidsopvoeding tydens kliniese onderrig

Riette du Plessis LitNet Akademies (Regte) 2024-06-11

"Interkulturele verskille speel ’n beduidende rol in die voorbereiding van studente om die regspraktyk te betree, veral aangesien die Westerse filosofiese benadering verskil van dié van Afrika en hierdie verskillende oogpunte van praktyksbelang in Suid-Afrika is."

’n Verkenning van belydenispoësie in Afrikaans

Natasha Harmse LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2024-06-06

"Is belydenispoësie eie aan ’n spesifieke beweging in ’n spesifieke konteks? Of behoort belydenispoësie eerder as ’n onderafdeling of voortsetting van liriese poësie beskou te word?"

Vroeë Christelike slawerny: tussen teologie en praktyk

Chris L de Wet LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2024-06-06

"Slawerny het ’n beduidende invloed op die vroeë Christelike denke gehad, hoofsaaklik omdat slawerny ’n wydverspreide instelling in die antieke wêreld was gedurende die tyd toe die Christendom ontstaan het."

Graad 12, Wiskundige Geletterdheid: vraestel 3 en memo, tweede kwartaal

LitNet Notas, toetse en vraestelle 2024-06-03

Gratis vraestel! Klik hier om die vraestel en memo deur Lee-Ann Langeveld in PDF-formaat af te laai.

Graad 6, Wiskundevraestel en memo: gewone en desimale breuke; persentasie

LitNet Notas, toetse en vraestelle 2024-05-31

Gratis vraestel! Klik hier om die graad 6-vraestel en memo deur Wilhelm du Toit in PDF-formaat af te laai.

Vonnisbespreking: Wanvoorstelling by huweliksluiting – die bruidegom loop hom vas

Johann Neethling LitNet Akademies (Regte) 2024-05-30

"Die eiseres het toe uitgevind dat op die tydstip toe die verweerder haar gevra het om te trou, hy reeds gemeen het dat hul verhouding onherstelbaar verbrokkel het maar dit nie vir haar gesê nie. Sodoende het hy haar deur sy bedrieglike wanvoorstelling beweeg om die huwelik te sluit."

Die geloofwaardigheid van leidrade in forensiese vuurwapenondersoeke

Joe H. Smith, Juanida S. Horne LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2024-05-30

"Die koers van misleidende bewyse hang af van die kombinasie van die ondersoeker se kundigheid en die moeilikheidsgraad van die spesifieke vergelyking. Die oorbeklemtoning van forensiese vuurwapenbewyse word egter onvoldoende deur Suid-Afrikaanse howe bevraagteken."

Graad 5: Wiskundevraestel en memo – numeriese en geometriese patrone

LitNet Notas, toetse en vraestelle 2024-05-27

Gratis vraestel! Klik hier om die vraestel en memo deur Wilhelm du Toit in PDF-formaat af te laai.

Graad 12: Wiskundige Geletterdheidsvraestel 4 en memo, tweede kwartaal

LitNet Notas, toetse en vraestelle 2024-05-27

Gratis vraestel! Klik hier om die vraestel en memo deur Lee-Ann Langeveld in PDF-formaat af te laai.

Graad 4: Afrikaans Huistaal-vraestel en memo, tweede kwartaal (3 afdelings)

LitNet Notas, toetse en vraestelle 2024-05-22

Is jy in graad 4 en sal jy veel eerder na ’n film of ’n YouTube-video kyk as om vir jou eksamen voor te berei? Hierdie gratis oefenvraestel deur Eugene van der Westhuizen bevat lekker stories oor prinse en prinsesse – en dit kan jou sommer laat vergeet jy is besig om hard te werk. Boonop sal jy werklik goeie punte vir jou Afrikaans Huistaal-eksamen hierdie kwartaal behaal; nie nodig om slegs lugkastele daaroor te bou nie! 

Eerste slukkie: Platsak maak ’n plan deur Anneke Langner

LitNet LitNet Eerste Slukkie | First Sip 2024-05-22

LitNet publiseer uittreksels uit pasverskene boeke, uitgegee deur uitgewers wat LitNet ondersteun. Dié lusmakers verskyn op LitNet as eerste slukkies. Die uittreksel in hierdie artikel sal opvoeders wat hierdie boek vir voorlees in die klaskamer wil gebruik, ’n voorsmakie van die boek gee.

Platsak maak ’n plan vir voorlees in die klaskamer: ’n onderhoud met die skrywer

Naomi Meyer, Anneke Langner Kinderboeke 2024-05-22

"Ek het ook grootgeword in ’n huis waar elkeen van ons kinders die voorreg gehad het om op ’n stadium ’n troeteldier te kon hê. Ek wens ek kon vir alle diere ’n goeie huis gee. As iemand wat my boek klaar gelees het, net ’n bietjie liewer is vir hul troeteldier, is dit reeds ’n wen vir my!" 

Graad 12: Wiskundige Geletterdheidsvraestel 2 en memo, tweede kwartaal

LitNet Notas, toetse en vraestelle 2024-05-21

As jy in graad 12 is en Wiskundige Geletterdheid as vak gekies het, sal jy met hierdie gratis oefenvraestel deur Lee-Ann Langeveld vir jou eksamen kan voorberei. Oefen woordsomme soos hierdie een: "Hanlo bly in Suid-Afrika terwyl sy ouers na Nieu-Seeland verhuis het. Sy suster bly in Amerika en sy broer in Europa. Hy wil graag ’n familiereünie in Thailand reël om al sy gesinslede weer te sien." Help vir Hanlo! En verbeter sommer jou eie Wiskundepunte!

René Girard, Michel Houellebecq, mimetiese wedywering in die liberale verbruikersamelewing, en die metafisiese toekoms van die Afrikaners

Johann Rossouw LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2024-05-21

"Is Houellebecq met vernietig nie besig om anderkant die nihilisme van sy vroeëre romans te tree en sy lesers uit te nooi om die ouer bronne van die Weste en die ervaring van gemeenskap te herwaardeer nie?"

Graad 7: Wiskundevraestel en memo – numeriese en geometriese patrone, funksies en verwantskappe

LitNet Notas, toetse en vraestelle 2024-05-20

As jy in graad 7 is, is julle waarskynlik nou in Wiskunde besig om patrone, funksies en verwantskappe te behandel. LitNet het hulp om jou werk oor hierdie wiskundige rye onder die knie te kry. Klik hier om die oefenvraestel en memorandum deur Wilhelm du Toit gratis af te laai. Jou kennis oor vloeidiagramme sal vinniger as hierdie ry mense op die prentjie vloei! 

Graad 12: Wiskundevraestel 4 en memo, tweede kwartaal

LitNet Notas, toetse en vraestelle 2024-05-15

Is jy vanjaar in matriek en maak jy sommetjies oor hoeveel weke daar nog voorlê voordat die eindeksamen afskop? Laai eerder hierdie gratis oefenvraestel deur Lee-Ann Langeveld af en span jou wiskundige berekeninge in om vir jou eksamen voor te berei. Die persentasie van jou Wiskundepunt sal styg en jou spanningsvlakke sal daal!

Graad 7: Natuurwetenskappe-vraestel en memo, tweede kwartaal

LitNet Notas, toetse en vraestelle 2024-05-15

As jy in graad 7 is, weet jy teen hierdie tyd dat daar verskillende maniere is om mengsels van mekaar te skei. Die skeidingsproses op hierdie prent bied ’n leidraad ten opsigte van een van die metodes. As jy hierdie oefenvraestel deur Rita Engelbrecht gratis in PDF-formaat aflaai, sal jy nog meer voorbeelde kan hersien. Jy kan solank die ketel vir ’n lekker koppie koffie vir jou ouers aanskakel. Hulle sal bly wees dat jou punte met behulp van hierdie oefenvraestel ook boonop hierdie kwartaal sal kook.

Vonnisbespreking: Opmerkings oor die woord poes as gekwalifiseerde belediging in ’n interdikoortreding

Terrence R Carney LitNet Akademies (Regte) 2024-05-14

"Die Lewis-saak is ’n goeie voorbeeld van waarom niestandaardtaal en taalvariëteite ernstig opgeneem moet word. Wanneer ’n hof taalfeite op ’n onverantwoordelike wyse hanteer, kan dit ’n negatiewe uitwerking op ’n party se geregtigheid hê."

Top