Die Afrikaanse Taalraad-portaal

Persverklaring: Afrikaanse Taalraad se Kokerwenners 2023

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2023-12-06

Die Kokertoekennings gee erkenning aan mense wat besondere bydraes tot Afrikaans maak. Die kategorieë is: die bevordering en beskerming van Afrikaans, asook bemagtiging deur Afrikaans; spesiale bydraes tot Afrikaans deur jeugdiges; lewenslange bydraes tot Afrikaans; en Afrikaanse onderwyser van die jaar.

Die Johann Rossouw-gespreksreeks: En die Woord het onder ons kom woon – Afrikaanse aanbidding en die toekoms van die Afrikaanse wêreld

Johann Rossouw Seminare en essays 2023-10-05

"Dit is nie net dat God in sy vleeswording God vanaf die transendente na die immanente, vanaf dit wat anderkant die syn is na die syn toe vertaal nie, maar ook dat die vleesgeworde Woord deur die gebruik van menslike tale van meet af self as vertaler werk."

Uitnodiging: Simposium oor Afrikaans as moedertaal en geloofstaal | Wellington, 11 en 12 Augustus 2023

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2023-07-13

Die Afrikaanse Taalraad en Hugenote Kollege nooi akademici, filosowe, kerkmense en ander belangstellendes om saam te dink en droom oor Afrikaans as geloofstaal.

Taaldinge: Ria Olivier praat oor Afrikaans in die klaskamer

Naomi Meyer, Ria Olivier SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2023-02-15

"Baie Afrikaans-onderwysers bevind hulle in ’n moeilike situasie, want die kurrikulum bepaal dat hulle die leerders moet voorberei om in die gestandaardiseerde variëteit van Afrikaans te kan funksioneer, terwyl baie leerders se huistaal eintlik een van die ander variëteite is, bv Kaapse Afrikaans of Namakwalandse Afrikaans."

Mediavrystelling: Afrikaans kook, sê Taalraad se Kokerwenners

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2022-11-28

’n Joernalis en omroeper, ’n uitvoerende direkteur en hoofredakteur, ’n dosent en taalpraktisyn, ’n uitvoerende voorsitter en skrywer, ’n uitvoerende direkteur en taalaktivis, ’n nuusanker en joernalis, ’n taalaktivis en tydelike dosent vir Afrikaanse Taalverwerwing en ’n projekbestuurder wat op haar gelukkigste is wanneer sy stories deel met jong kinders, ontvang almal vanjaar Kokertoekennings van die Afrikaanse Taalraad.

Persvrystelling: Bekendstelling van "Die algemene demografie van Afrikaans (2022)"

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2022-11-07

Afrikaanssprekendes krimp as ’n persentasie van die land se algehele bevolking wat hulle bedingingsmag teenoor die staat verminder. Terselfdertyd verskuif die groeiende meerderheid van bruin/swart teenoor wit Afrikaanssprekendes toenemend die magsbalans binne die taalgemeenskap en skep daarmee nuwe uitdagings wat die sprekers sal moet hanteer. Volgens die verslag steek Engels – gevoed deur al die inheemse tale – reeds in 2022 vir Afrikaans, die derde grootste taal in die land, verby.

Press release: Afrikaans Language Council unveils "The general demography of Afrikaans, 2022"

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2022-11-07

Afrikaans speakers are shrinking as a percentage of the country's overall population which reduces their bargaining power vis-à-vis the state. At the same time, the growing majority of brown and black speakers of Afrikaans are shifting the balance of power within the language community, which creates further challenges. According to the report, English - nourished by all the indigenous languages ​​- will probably overtake Afrikaans, the third largest language in the country, in 2022.

Persverklaring: Oproep om benoemings vir die Taalraad se Kokertoekennings van 2022

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2022-10-14

Die Afrikaanse Taalraad nooi lede en die algemene publiek uit om kandidate vir die Kokertoekennings van 2022 te benoem. Die doel van die Kokers is om erkenning te gee aan mense wat besondere bydraes tot Afrikaans gemaak het.

Persverklaring: Nzimande versoek om inheemse tale op ’n meer inklusiewe wyse te hanteer

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2022-06-23

"Blade Nzimande se belofte dat die taalbeleidsraamwerk vir hoëronderwysinstellings aangepas sal word om Afrikaans en die Khoi- en Santale as inheems te definieer, is ’n stap in die regte rigting maar verander min vir Afrikaans." So sê Conrad Steenkamp, hoof van die Afrikaanse Taalraad (ATR).

Mediavrystelling: Afrikaanse Taalraad oorhandig ope brief aan Ramaphosa

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-12-15

Die Afrikaanse Taalraad het in ’n ope brief aan president Cyril Ramaphosa sy diepe kommer uitgespreek oor die Departement van Hoër Onderwys se taalbeleid. Die brief is op 10 Desember by die Uniegebou oorhandig – op die 25ste herdenking van die ondertekening van die Grondwet, ’n grondwet wat veeltaligheid voorstaan en taalregte beskerm.

Media release: Afrikaans Language Board delivers open letter to President Ramaphosa

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-12-15

In an open letter to President Cyril Ramaphosa, the Afrikaanse Taalraad (Afrikaans Language Council – ATR) expressed its deep concern about the Department of Higher Education's language policy of 2020. The letter was handed over at the Union Buildings on 10 December – on the 25th anniversary of the signing of the Constitution, a constitution that promotes multilingualism and protects language rights.

Nuwe taalbeleid van die US – die Afrikaanse Taalraad reageer

Conrad Steenkamp Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-12-07

"Daar bestaan naamlik ’n sterk gevoel in die Afrikaanse gemeenskap dat hulle taal op sy laaste bene aan die US staan. Die feitlik volslae hegemonie van Engels lê voor en die einde van die pad met die universiteit is bereik."

Persvrystelling: Nico Botha se aanstelling as voorsitter van die Kommissie van Khoi-San-sake

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-09-02

Die aanstelling, ingevolge die Wet op Tradisionele en Khoi-San-leierskap, sal ondersoek instel na die formele erkenning van Khoi-San-gemeenskappe en tradisionele of verkose leiers. Hierdie stap is van historiese belang vir Khoi- en San-gemeenskappe, mense wat oor die algemeen Afrikaanssprekend is, en skep nuwe geleenthede vir ’n opbloei van taal en kultuur.

Volledige kommentaar, die tweede konsep van Universiteit Stellenbosch se hersiene taalbeleid

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-08-19

"Die probleem berus egter nie op wat die beleid sê nie, maar in wat verswyg word." | "However, the problem vests not in what the policy says, but in what it does not."

Persverklaring: Kommentaar op die tweede konsep van die US se hersiene taalbeleid

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-08-19

"Wat ontbreek, is spesifieke en meetbare doelwitte en ’n duidelike formulering van die uitsette wat nagestreef word. Daarsonder is die beleid in wese rigtingloos."

Die ATR huldig Shaleen Surtie-Richards

Hendrik Theys Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-06-10

"Rus sag, ikoon, sepiester, toneelspeler, ontvanger van verskeie toekennings en bowenal, allemansvriendin."

Persvrystelling: Ope brief aan die US-senaat

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-03-19

"Hierdie senaatsbesluit het historiese implikasies. Hoor ons. Dit voel asof julle dit tot nou toe nie gedoen het nie."

Persverklaring: Alle nuwe kursusse aan die US word binnekort dalk net in Engels aangebied

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-03-09

Volgens ’n voorstel van die Komitee vir Leer en Onderwys word die senaat om toestemming gevra vir afwyking van die fakulteite se taalimplementeringsplanne af te wyk om sodoende nuwe lesingsmateriaal slegs in Engels te kan aanbied.

Persvrystelling: Verbod van Afrikaans by Stellenbosch-koshuise

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-03-09

Die afdwing van die koloniale taal in die opvoedkunde en die gepaardgaande verbod op die inheemse tale, is natuurlik ’n ou en gediskrediteerde koloniale praktyk wat geweldige taalkundige en kulturele skade verrig het.

Moedertaal: bemagtig of bemoeilik?

Lukas Hanekom Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-03-02

"Hieroor is daar geen twyfel nie:  die moedertaal is ’n vlymskerp instrument in die ontwikkelingsarsenaal van die kind. Hiermee kan die uitdagende oerwoude van die lewe makliker oopgekap word."

Top