Die Afrikaanse Taalraad-portaal

Mediavrystelling: Afrikaanse Taalraad oorhandig ope brief aan Ramaphosa

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-12-15

Die Afrikaanse Taalraad het in ’n ope brief aan president Cyril Ramaphosa sy diepe kommer uitgespreek oor die Departement van Hoër Onderwys se taalbeleid. Die brief is op 10 Desember by die Uniegebou oorhandig – op die 25ste herdenking van die ondertekening van die Grondwet, ’n grondwet wat veeltaligheid voorstaan en taalregte beskerm.

Media release: Afrikaans Language Board delivers open letter to President Ramaphosa

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-12-15

In an open letter to President Cyril Ramaphosa, the Afrikaanse Taalraad (Afrikaans Language Council – ATR) expressed its deep concern about the Department of Higher Education's language policy of 2020. The letter was handed over at the Union Buildings on 10 December – on the 25th anniversary of the signing of the Constitution, a constitution that promotes multilingualism and protects language rights.

Nuwe taalbeleid van die US – die Afrikaanse Taalraad reageer

Conrad Steenkamp Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-12-07

"Daar bestaan naamlik ’n sterk gevoel in die Afrikaanse gemeenskap dat hulle taal op sy laaste bene aan die US staan. Die feitlik volslae hegemonie van Engels lê voor en die einde van die pad met die universiteit is bereik."

Persvrystelling: Nico Botha se aanstelling as voorsitter van die Kommissie van Khoi-San-sake

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-09-02

Die aanstelling, ingevolge die Wet op Tradisionele en Khoi-San-leierskap, sal ondersoek instel na die formele erkenning van Khoi-San-gemeenskappe en tradisionele of verkose leiers. Hierdie stap is van historiese belang vir Khoi- en San-gemeenskappe, mense wat oor die algemeen Afrikaanssprekend is, en skep nuwe geleenthede vir ’n opbloei van taal en kultuur.

Volledige kommentaar, die tweede konsep van Universiteit Stellenbosch se hersiene taalbeleid

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-08-19

"Die probleem berus egter nie op wat die beleid sê nie, maar in wat verswyg word." | "However, the problem vests not in what the policy says, but in what it does not."

Persverklaring: Kommentaar op die tweede konsep van die US se hersiene taalbeleid

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-08-19

"Wat ontbreek, is spesifieke en meetbare doelwitte en ’n duidelike formulering van die uitsette wat nagestreef word. Daarsonder is die beleid in wese rigtingloos."

Die ATR huldig Shaleen Surtie-Richards

Hendrik Theys Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-06-10

"Rus sag, ikoon, sepiester, toneelspeler, ontvanger van verskeie toekennings en bowenal, allemansvriendin."

Persvrystelling: Ope brief aan die US-senaat

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-03-19

"Hierdie senaatsbesluit het historiese implikasies. Hoor ons. Dit voel asof julle dit tot nou toe nie gedoen het nie."

Persverklaring: Alle nuwe kursusse aan die US word binnekort dalk net in Engels aangebied

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-03-09

Volgens ’n voorstel van die Komitee vir Leer en Onderwys word die senaat om toestemming gevra vir afwyking van die fakulteite se taalimplementeringsplanne af te wyk om sodoende nuwe lesingsmateriaal slegs in Engels te kan aanbied.

Persvrystelling: Verbod van Afrikaans by Stellenbosch-koshuise

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-03-09

Die afdwing van die koloniale taal in die opvoedkunde en die gepaardgaande verbod op die inheemse tale, is natuurlik ’n ou en gediskrediteerde koloniale praktyk wat geweldige taalkundige en kulturele skade verrig het.

Moedertaal: bemagtig of bemoeilik?

Lukas Hanekom Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-03-02

"Hieroor is daar geen twyfel nie:  die moedertaal is ’n vlymskerp instrument in die ontwikkelingsarsenaal van die kind. Hiermee kan die uitdagende oerwoude van die lewe makliker oopgekap word."

Persvrystelling: Merlyn van der Rheede op US se konvokasie aangestel

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2020-12-11

Die Afrikaanse Taalraad verwelkom die aanstelling van Merlyn van der Rheede (projekbestuurder van die Taalraad) as addisionele lid van die uitvoerende komitee van die konvokasie van die Universiteit Stellenbosch.

Persverklaring: Koker-wenners 2020 versinnebeeld diversiteit van Afrikaans  

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2020-11-20

Die Kokertoekennings gee erkenning aan mense se bydraes tot die bevordering van Afrikaans en die belange van sy sprekers.

Persverklaring: Afrikaanse Taalraad se nxa! nuwe direksie fokus op taaldiversiteit en inklusiwiteit

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2020-10-30

"Die voortbestaan van Afrikaans gaan afhang van hoe daar omgegaan word met die taal en of die diversiteit en tongvalle erken word. Diversiteit is ’n enorme bate. ’n Lewenslyn vir Afrikaans. Ons moet dit gebruik om die ryk kultuurerfenis van Afrikaans te vier en dit van negatiewe assosiasies te bevry."

Afrikaans: Taal van my voorouers, my familietaal!

Merlyn van der Rheede Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2020-09-25

"Ons huidige regering het 25 jaar later nog geen daadwerklike poging aangewend om ons Afrikatale te ontwikkel nie. Dis dan juis die rede waarom derduisende leerders onderrig in ’n tweede of soms derde taal ontvang."

Persverklaring: Aksie van die burgerlike samelewing – Saam die toekoms in met Afrikaans

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2020-08-11

Vyf-en-veertig persone van regoor die land het ingeskakel by hierdie aanlyn seminaar met die tema: "Afrikaans as ’n waardevolle hulpbron – selfs al verengels die skole en universiteite".

Video: "Die toekoms van Kaaps"-webinaar

LitNet, Conrad Steenkamp, Heindrich Wyngaard, Jeremy Vearey, Frank Hendricks, Charlyn Dyers, Gerda Odendaal, Monn-lee Geduld Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2020-06-23

"Die toekoms van Kaaps"-webinaar van die Afrikaanse Taalraad, aangebied in samewerking met die Afrikaanse Taalmuseum en -monument en LitNet, het op Jeugdag, 16 Junie 2020, plaasgevind. Lees ook bydraes oor Kaaps deur die jare uit die LitNet-argief.

Uitnodiging: "Toekoms van Kaaps"-webinaar

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2020-06-03

Die Afrikaanse Taalraad, LitNet en die Afrikaanse Taalmuseum bied op 16 Junie 2020 vanaf 10:00 tot 11:00 'n webinaar aan met die tema "Die toekoms van Kaaps". RSVP teen 11 Junie 2020.

Wêreldwyd: "’n Viering van boeke is ’n viering van kultuur"

Merlyn van der Rheede Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2020-04-23

Wêreldboekdag word jaarliks op 23 April 2020 gevier ter bewusmaking van die belangrikheid van lees en boeke in die moedertaal. Merlyn van der Rheede het met Shawna-Leze Meiring, An-Mari Fouché en Nandi Lessing-Venter van LAPA Uitgewers gesels oor dié dag.

Moedertaalonderrig in die kollig

Ria Olivier Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2020-03-25

"Navorsing wêreldwyd, ook in Suid-Afrika, het onomstootlik bewys dat moedertaalonderrig vir leerders en studente deure tot sukses oopsluit, met ander woorde dat dit vir hulle ’n hupstoot tot sukses bied."

Top