Poësie

Lees nuwe gedigte deur bekende en ontluikende digters. Plasing is onderhewig aan keuring. Stuur jou voorlegging vir keuring aan Chris Brunette by litnetskryfwerk@gmail.com.

Slegs oorspronklike skryfwerk, wat nog nie voorheen in druk of op enige sosiale media platform verskyn het nie, sal oorweeg word.


Read poetry by established and emerging poets. Publication is subject to a selection process. Submissions can be sent to Chris Brunette at 
litnetskryfwerk@gmail.com.

Only original writing, which has not been published in print or on any social media platforms, will be considered.

Verskroeide hoop

Anzé Bezuidenhout Poësie 2019-10-16

“en daar ver op die horison
rangskik verdwaalde wolke
(in kleure van grys en pers)”

Mense uittie Kaap uit

Jeremy Dames Poësie 2019-10-16

“Copies vannie ma
En elkeen met ’n groot phone soes ’n tv
Dissie kinners”

Klein Karoo

Gideon Brückner Poësie 2019-10-16

“die alles van niks
is hier
in ’n droë oneindigheid”

My nuwe Kanaän

Anzé Bezuidenhout Poësie 2019-10-16

“soms vind daar 
sluikhandel
in my kobaltgedagtes plaas”

’n Doolhof en ’n haikoe

Estelle Kruger Poësie 2019-10-15

“Hier en daar
vleg deurmekaar
en verdwaal in die doolhof”

onse jessye (’n antifoon vir ’n gestorwe prima donna)

Marius Coetzee Poësie 2019-10-15

“met ʼn drif wat jou bloed in die mond laat proe 
alles gedoog uit ʼn enkele stem”

Kwatryne oor plante, gewasse, mens en natuur

Hennie Pieterse Poësie 2019-10-09

“hoe jy jou ook al loswikkel, jou wortels bly Afrikaans”

The fireburnt mind

Heidi Henning New writing 2019-10-09

“Scattered ashes of daydreams”

Anti-alles

Stanley Cierenberg Poësie 2019-10-08

“Die rooi-pit-granaat skiet sy bloedrooi pitte uit teen rypwordtyd”

Toy designers

Heidi Henning New writing 2019-10-08

“We pick the struggling succulents
Sparsely scattered on the barely surviving
Bleached lawn, prickled with camel thorns”

Vlinders in haikoe en cinquain

Loretta Szikra Poësie 2019-10-08

“waar ons vlinders bandeloos fuif”

Hemelroos

Andries Fourie Poësie 2019-10-08

“Het jy al besef
dat jy beautiful is”

slab slabbert slabbertste

Gert van der Westhuizen Poësie 2019-10-08

“jou asem het toe jou hande gevolg
om lug te wees vir nageslagte”

Die bestemming

Theresa Postma Poësie 2019-10-03

“hoe weerloos die bloue maan was
soos ’n swael wat vlerke na somer uithang”

Sluiterspoed

Theresa Postma Poësie 2019-09-25

“Hoe graag sou ek die sluiterspoed wou verstel
die lewe op ʼn driepoot stil, lig op nog ʼn film laat val.”

Verjaarsdagvers vir Breyten deur Clinton V du Plessis

Clinton V du Plessis Poësie 2019-09-16

"Kyk, jy roggel nog nie
op 80 gorrel jy bekkig, bolands
en skerp-astrant, sonder brieke,
skuinsmoerig"

die sneeuluiperd

Jacobus Swart Poësie 2019-09-11

“’n bergbok
die stolpunt
in die bleekgroen lawaglas van jou oog”

Friedrich Nietzsche – es ist vollbracht

Jacobus Swart Poësie 2019-09-11

“op jou knieë
onder die gewig van ’n enkele woord
jou grondelose hande uitgesteek
na die trekdier onder ’n sweep”

Katedraal

Marius Coetzee Poësie 2019-09-11

“Sophie sit slaggereed om haar toegif te offer sonder voorbehoud.
Sy laat loop met ʼn brute geesdrif wat menige protestant sal knak.”

Aftree-oord

Estelle Kruger Poësie 2019-09-11

“Party vir ’n vriendelike glimlag
Ander vir ’n nuwe dag
Ons almal wag”

Top