Seminare en essays

Webseminare, essays en gesprekke oor aktuele sake.
Web seminars, essays and conversations about topical subjects.

Omikron: Durf ’n mens met op vakansie gaan?

Elsabé Brits Seminare en essays 2021-11-29

"Vaksinering is ons enigste kans, en as jy dit nog nie gedoen het nie, laat jy jou eie gesondheid en dié van ander in die steek, veral indien jy beplan om te reis en vakansie te hou. Juis dan."

LitNet Akademies Weerdink: Moraliteit in jeugfiksie – pêrels tussen die reëls?

Gerda-Marié van Rooyen Seminare en essays 2021-11-29

"In ’n wêreld waar vryheid van spraak met vlerke kan vlieg en stories sonder die vrees vir sensuur geskryf kan word, is dit belangrik om die koring (of pêrels) van die kaf te onderskei. Literatuur verskaf die fiksionele materiaal om hierdie oordeelsvermoë te bevorder en lesers se eie vooroordele en waardes te bevraagteken, te skrap of te bevestig."

COVID-19 en rioolwater: Hoe om die morsige virus op te spoor

Marietjie Warrington Seminare en essays 2021-11-26

"Turton sê dié platform kan ingespan word om te waarsku wanneer ’n nuwe vlaag op pad is en dit is ook moontlik om blokke of selfs geboue uit te wys waar besmette individue hul bevind."

Foto-indrukke: Merweville en die sewe maer jare

Stephen Fourie Seminare en essays 2021-11-19

"My gedagtes dwaal onwillekeurig na die bruin, geskroeide aarde rondom my – mag daar gou sewe vet koeie kom om hierdie sewe maer koeie op te vreet – anders sal ons dalk die Koup Stoftrappers se hulp moet inroep om ’n reëndans iewers in Merweville se Voortrekkerstraat te doen …"

Die Forum vir China-Afrikasamewerking na 21 jaar: Die opkoms van Afrika-agentskap

Fanie Herman Seminare en essays 2021-11-08

Die agtste ministeriële konferensie van die Forum vir China-Afrika-samewerking vind einde 2021 in Dakar, Senekal plaas. Fanie Herman verskaf konteks oor dié gebeurtenis en verduidelik watter impikasies dit vir Afrika en China inhou.

Die onvoltooide verhaal van die Hardekraaltjie-begraafplaas

Chefferino Fortuin Seminare en essays 2021-10-29

"Alle begraafplase is betekenisvol, aangesien dit verskillende betekenisse en waardes vir verskillende gemeenskappe simboliseer."

COVID-19-traumanalatenskap dalk nog vir geslagte met ons

Marietjie Warrington Seminare en essays 2021-10-04

"Trauma wat uit mense se emosionele belewenisse tydens die pandemie spruit, kan aan nageslagte oorgedra word."

Die COVID-19 pandemie se invloed op sielkundige trauma

Louis Awerbuck Seminare en essays 2021-09-30

"’n Suid-Afrikaanse vrou word in Nieu-Seeland aangekla dat sy haar kinders om die lewe gebring het. Nuusberigte wat oor hierdie grugebeurtenis verslag doen, verwys na emigrasie, grendelinperkings, isolasie en medikasie wat nie gebruik kon word nie. Mens kry die idee dat die omstandighede wat met die Covid-pandemie gepaard gaan, ’n moontlike rolspeler in die tragedie kon gewees het."

Press release: An open letter to Pearson SA | Persverklaring: ’n Ope brief aan Pearson SA

Gerda Odendaal Seminare en essays 2021-09-21

"It is with grave concern that the Afrikaans National Language Body (ANLB) of the Pan South African Language Board took note of the announcement made by Pearson SA that the online version of the Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal ... will be retired." | "Die NTLA het, as bewaarders van die taalskat van die Afrikaanse gemeenskap ... ’n grondwetlike verantwoordelikheid om die voortgesette welsyn van en toegang tot die HAT te bewaar."

 

Of paradigms and power politics: The NIICE convention and international order after Afghanistan

Peter Vale Opinion 2021-09-14

"After each global convulsion, the world is flooded with ideas of how to make and manage what amounts to a new normal. The present confluence of COVID, climate change and the collapse of the West’s 20 years in Afghanistan is such a moment."

China se militêre diplomasie in Afrika: Wat is aan die gebeur?

Fanie Herman Seminare en essays 2021-09-14

"Afgesien van die doelwitte om vrede en stabiliteit te bring, help militêre diplomasie met die verbetering van bilaterale verhoudinge, die beskerming van nasionale soewereiniteit, die vestiging van sekuriteit- en ontwikkelingsbelange, die bevordering van die weermag se moderniseringsveldtog en die handhawing van wêreldvrede." – Fanie Herman oor China se militêre diplomatieke bedrywighede in Afrika.

Die Delta-variant en die effek op swanger vroue en op kinders

Elsabé Brits Seminare en essays 2021-08-30

"Suid-Afrika se Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes (Nios) maak elke maand ’n verslag bekend oor die data van COVID-19-gevalle in kinders, dus almal onder 19 jaar.  Altesaam is 10,3% van die positiewe gevalle in die land kinders, van wie minstens 15 000 al sedert die begin van die pandemie in die hospitaal opgeneem is, met 500 sterftes."

Xinjiang – skaakmat?

Elkarien Fourie Seminare en essays 2021-08-25

"Gewelddadige subversie teen die staat het die lyding van baie onskuldige mense veroorsaak, net soos die uiterste beperking van vryheid nou doen."

Heuristiek: konsepte en invalshoeke

Handré Brand Seminare en essays 2021-08-17

"Heuristiek vorm deel van mense se alledaagse lewenspatrone en besluitnemingsprosesse. Indien Port Elizabeth se naam na Gqeberha verander, aanvaar baie mense die regering se besluit bloot omdat die staat as ’n gesagsfiguur beskou word. Eskom se verweer dat kragonderbrekings voorkom weens nat steenkool, word aanvaar omdat die persepsie bestaan dat dié staatsondersteunde maatskappy ’n gesagsfiguur is."

Chinese sekuriteitskontrakteurs in Afrika: Oorsig, jongste gebeure en ontwikkelinge

Fanie Herman Seminare en essays 2021-08-10

"Chinese sekuriteitskontrakteurs is ook betrokke by verdagte operasies wat dikwels met die onregmatige gebruik van wapens te doen het." – Fanie Herman oor China se sekuriteitsbedrywighede in Afrika.

Kuba: ’n tyd vir nuwe idees?

Hein Willemse Seminare en essays 2021-07-27

"Daar is ’n ou waarheid: As mense voel dat hulle nie gehoor word nie, voel hulle nie deel nie, dan is verset, ondermyning en die vernietiging van die stelsel die onvermydelike vooruitsig."

Die Zuma-Cele-pokerspel en leemtes in die prosesreg

Frederik Rudolph van Dyk Seminare en essays 2021-07-13

"Aangesien Vrydag se uitspraak eers ná Woensdag se afsnypunt vir die tronkbevel sou kom, het Zuma en Mpofu hul kaarte geweldig strategies gespeel: Die reeds weifelende Cele is geroep om sy hand te wys, en hy het byna heeltemal onder die Zuma-Mpofu-bluf verkrummel en gevou."

Die vernoeming van geboue op die kampus van die Universiteit Stellenbosch: ’n oorsig en ontleding

Bertie Neethling Seminare en essays 2021-07-08

"Die vernoeming of herbenoeming van geboue of lokale aan die US het hoofsaaklik tussen 2004 en 2020 plaasgevind. Die mikpunt met hierdie artikel was veral om na te gaan wanneer bepaalde geboue se name in bepaalde omstandighede vervang is, en wat die redes daarvoor was."

Rehabilitasie van die Ertjieskloofdam

Handré Brand Seminare en essays 2021-07-06

"Samevattend blyk dit egter dat die US, wat die rehabilitasie van die dam betref, ’n voortreflike taak verrig het. Teen die agtergrond daarvan dat water ’n skaars en waardevolle hulpbron is, is dit nie alleen ’n voorbeeld van ’n projek wat die artistieke kant van sake in ag geneem het nie, maar terselfdertyd ook ’n funksionele eindproduk gelewer het wat die ekologie tot voordeel strek."

Gereedstaan-rugsteunkragstelsels: ’n Eenvoudige inleiding tot immuniteit teen beurtkrag

Christo Viljoen Seminare en essays 2021-06-24

"Wat kan die gewone elektrisiteitsverbruiker doen om kragonderbrekings te oorbrug, en hoe kan die gemiddelde huishouding beurtkragbestand gemaak word? As beurtkrag inskop en Eskom se kragtoevoer onderbreek word, hoef jy nie in die donker te sit nie."

Top