Seminare en essays

Webseminare, essays en gesprekke oor aktuele sake.
Web seminars, essays and conversations about topical subjects.

Of paradigms and power politics: The NIICE convention and international order after Afghanistan

Peter Vale Opinion 2021-09-14

"After each global convulsion, the world is flooded with ideas of how to make and manage what amounts to a new normal. The present confluence of COVID, climate change and the collapse of the West’s 20 years in Afghanistan is such a moment."

China se militêre diplomasie in Afrika: Wat is aan die gebeur?

Fanie Herman Seminare en essays 2021-09-14

"Afgesien van die doelwitte om vrede en stabiliteit te bring, help militêre diplomasie met die verbetering van bilaterale verhoudinge, die beskerming van nasionale soewereiniteit, die vestiging van sekuriteit- en ontwikkelingsbelange, die bevordering van die weermag se moderniseringsveldtog en die handhawing van wêreldvrede." – Fanie Herman oor China se militêre diplomatieke bedrywighede in Afrika.

Die Delta-variant en die effek op swanger vroue en op kinders

Elsabé Brits Seminare en essays 2021-08-30

"Suid-Afrika se Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes (Nios) maak elke maand ’n verslag bekend oor die data van COVID-19-gevalle in kinders, dus almal onder 19 jaar.  Altesaam is 10,3% van die positiewe gevalle in die land kinders, van wie minstens 15 000 al sedert die begin van die pandemie in die hospitaal opgeneem is, met 500 sterftes."

Xinjiang – skaakmat?

Elkarien Fourie Seminare en essays 2021-08-25

"Gewelddadige subversie teen die staat het die lyding van baie onskuldige mense veroorsaak, net soos die uiterste beperking van vryheid nou doen."

Heuristiek: konsepte en invalshoeke

Handré Brand Seminare en essays 2021-08-17

"Heuristiek vorm deel van mense se alledaagse lewenspatrone en besluitnemingsprosesse. Indien Port Elizabeth se naam na Gqeberha verander, aanvaar baie mense die regering se besluit bloot omdat die staat as ’n gesagsfiguur beskou word. Eskom se verweer dat kragonderbrekings voorkom weens nat steenkool, word aanvaar omdat die persepsie bestaan dat dié staatsondersteunde maatskappy ’n gesagsfiguur is."

Chinese sekuriteitskontrakteurs in Afrika: Oorsig, jongste gebeure en ontwikkelinge

Fanie Herman Seminare en essays 2021-08-10

"Chinese sekuriteitskontrakteurs is ook betrokke by verdagte operasies wat dikwels met die onregmatige gebruik van wapens te doen het." – Fanie Herman oor China se sekuriteitsbedrywighede in Afrika.

Kuba: ’n tyd vir nuwe idees?

Hein Willemse Seminare en essays 2021-07-27

"Daar is ’n ou waarheid: As mense voel dat hulle nie gehoor word nie, voel hulle nie deel nie, dan is verset, ondermyning en die vernietiging van die stelsel die onvermydelike vooruitsig."

Die Zuma-Cele-pokerspel en leemtes in die prosesreg

Frederik Rudolph van Dyk Seminare en essays 2021-07-13

"Aangesien Vrydag se uitspraak eers ná Woensdag se afsnypunt vir die tronkbevel sou kom, het Zuma en Mpofu hul kaarte geweldig strategies gespeel: Die reeds weifelende Cele is geroep om sy hand te wys, en hy het byna heeltemal onder die Zuma-Mpofu-bluf verkrummel en gevou."

Die vernoeming van geboue op die kampus van die Universiteit Stellenbosch: ’n oorsig en ontleding

Bertie Neethling Seminare en essays 2021-07-08

"Die vernoeming of herbenoeming van geboue of lokale aan die US het hoofsaaklik tussen 2004 en 2020 plaasgevind. Die mikpunt met hierdie artikel was veral om na te gaan wanneer bepaalde geboue se name in bepaalde omstandighede vervang is, en wat die redes daarvoor was."

Rehabilitasie van die Ertjieskloofdam

Handré Brand Seminare en essays 2021-07-06

"Samevattend blyk dit egter dat die US, wat die rehabilitasie van die dam betref, ’n voortreflike taak verrig het. Teen die agtergrond daarvan dat water ’n skaars en waardevolle hulpbron is, is dit nie alleen ’n voorbeeld van ’n projek wat die artistieke kant van sake in ag geneem het nie, maar terselfdertyd ook ’n funksionele eindproduk gelewer het wat die ekologie tot voordeel strek."

Gereedstaan-rugsteunkragstelsels: ’n Eenvoudige inleiding tot immuniteit teen beurtkrag

Christo Viljoen Seminare en essays 2021-06-24

"Wat kan die gewone elektrisiteitsverbruiker doen om kragonderbrekings te oorbrug, en hoe kan die gemiddelde huishouding beurtkragbestand gemaak word? As beurtkrag inskop en Eskom se kragtoevoer onderbreek word, hoef jy nie in die donker te sit nie."

Die 2020-Bybelvertaling: ’n komplekse benadering

Jacobus Naudé, Gys Loubser Seminare en essays 2021-06-17

In hierdie bydrae tot LitNet se miniseminaar gesels Gys Loubser met Jacobus Naudé, wat as vertaalkundige en brontaalkenner by die 2020-vertaling van die Bybel in Afrikaans betrokke was, oor kompleksiteit en die vertaalproses.

Dodelike entstoffiksie: Wat is die waarheid?

Elsabé Brits Seminare en essays 2021-06-16

"Wat die entstowwe op die mark intussen gewys het, is een belangrike punt: Hulle beskerm goed teen ernstige siekte, hospitalisasie en die dood. En dit is tog wat elkeen van ons al maande lank wil sien – dié soort beskerming. Dit is waarvan ons dié tyd verlede jaar nog net gedroom het."

Staatsvoogdyskap van grond: ’n realistiese voorstel vir effektiewe grondhervorming?

Juanita Pienaar Seminare en essays 2021-06-10

"Behalwe dat dit teenstrydig is met basiese beginsels van investering in eiendom en in die land om individuele en kollektiewe vooruitgang en groei te bewerkstellig, om armoede te verlig en werkskepping te bevorder, herinner dit sterk aan die ou apartheidsbenadering waar grond dikwels in trust gehou is en privaateiendomsreg vir die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaners ongeoorloof was."

Die 2020-Bybelvertalingsproses as avontuur vir die taalkundige

Ernst Kotzé Seminare en essays 2021-06-09

"’n Belangrike uitdaging was die geleentheid en vereiste om met nuwe oë te kyk na wat die bronteks wil sê en die Afrikaanse kloutjie by die oor te bring, of dit nou Hebreeus, Aramees of Grieks was. In dié opsig was dit ’n strategie om verskille in tyd, kultuur en wêreldbeskouing te weerspieël, maar ook deur die medium van Afrikaans toeganklik te maak."

Die Psalms in omdigting en vertaling

Heilna du Plooy Seminare en essays 2021-06-01

Heilna du Plooy was die afgelope 30 jaar as literêre adviseur betrokke by twee projekte waar die Psalms vir Bybelvertalings herbewerk is. In hierdie bydrae tot LitNet se miniseminaar oor die 2020-Bybelvertaling brei sy uit oor aspekte van die Psalm-omdigting waarmee sy te make gekry het.

Gesprek: Hoe gaan ’n Bybelvertaler om met die bronteks van die Ou en Nuwe Testament?

Herrie van Rooy, Jorrie Jordaan Seminare en essays 2021-05-25

In die derde bydrae tot LitNet se miniseminaar oor die 2020-Bybelvertaling bespreek Herrie van Rooy en Jorrie Jordaan kernvrae oor die wyse waarop vertalers met die brontekste van die Bybel omgaan.

Hoekom die 2020-Bybelvertaling "moes gebeur"

Christo HJ van der Merwe Seminare en essays 2021-05-17

Christo HJ van der Merwe lewer die tweede bydrae tot LitNet se miniseminaar oor die 2020-Bybelvertaling in Afrikaans. Hy verduidelik waarom dié vertaling in die eerste plek nodig was.

Miniseminaar: Die 2020-Bybelvertaling

LitNet Seminare en essays 2021-05-12

In hierdie miniseminaar bespreek kundiges wat by die 2020-Bybelvertaling in Afrikaans betrokke was, aspekte waarmee hulle tydens die vertaalproses te doen gekry het. Die rol van taal en kultuur in die omgang met brontekste van die Ou en Nuwe Testament, asook die literêre en taalkundige aspekte van die vertaling, word onder die soeklig geplaas.

Die 2020-Bybelvertaling: agtergrond, proses en uitdagings

Bernard Combrink Seminare en essays 2021-05-12

Bernard Combrink, projekleier van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se 2020-vertaling van Die Bybel in Afrikaans, verskaf ’n oorsig van die verloop van die vertaalproses oor vyftien jaar, asook die komplekse uitdagings wat betrokkenes die hoof moes bied.

Top