Seminare en essays

Webseminare, essays en gesprekke oor aktuele sake.
Web seminars, essays and conversations about topical subjects.

Die skrywers van die Ou Testamentiese boek Genesis

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-09-10

"Uit bostaande is dit duidelik dat die Pentateuch (die eerste vyf  boeke van die Joodse Bybel) oor ’n baie lang tydperk ontstaan het. Hoe, waarom, en deur wie, weet ons vandag nie. Vir lank was aangeneem dat Moses die Pentateuch geskryf het."

Die ontdekking van Sanskrit

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-08-27

"Sanskrit (oorspronklik: 'samskrita', met die betekenis van 'volkome', 'volmaak') was die antieke heilige taal wat die Hindoes van Noordwes-Indië in hul Vedas gebruik het."

Rondom grondhervorming

André Duvenhage, Naomi Meyer Seminare en essays 2018-08-15

"Die argument word gevoer dat Suid-Afrika nooit ’n tweede Zimbabwe sal kan wees nie. Ek stem hiermee saam, behalwe dat die uitkoms van ondeurdagte grondhervorming veel erger kan wees."

Gesant van die mispels en In die stille agterkamer deur Marlene van Niekerk: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Helize van Vuuren Resensies 2018-08-08

"Van Niekerk gooi met haar nuwe werk ’n Nietzscheaanse tou oor die afgrond na lesende kritici, kritiese lesers, gewoond om 'teen die grein' en vryblywend te beoordeel, te evalueer en te kategoriseer. Nie langer kan kritici afstandelik, veilig en vanaf die verte sonder emosionele betrokkenheid skryf nie."

Die Oudgriekse argitektuur (deel 2)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-08-06

"Die antieke Griekse drama, oftewel teaterkultuur, het reeds teen 700 vC op die voorgrond begin tree, met Athene wat mettertyd die middelpunt daarvan geword het, eers vir die tragedie (teen 500 vC) en kort daarna ook vir die komedie."

Die Oudgriekse argitektuur (deel 1)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-07-31

"Dit is gebou reg op die plek waar die tradisionele wedstryd tussen Athena en Poseidon om besit van Attika plaasgevind het. Die olyfboom het daar gestaan wat Athena vir die Atheners geskenk het om die wedstryd te wen, en Poseidon sou ook net daar sy soutwaterfontein laat ontspring het."

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument: ’n simbool van hoop, nasiebou en sosiale samehorigheid

Michael Jonas Seminare en essays 2018-07-31

"Die samestelling van die ATM se personeel en raad weerspieël die diverse realiteit van die sprekers en dit word toenemend beskou as ’n ruimte waar mense ’n gedeelde liefde, Afrikaans, saam vier. Die totaliteit van Afrikaanssprekendes is besig om die taal te eien, tot almal en veral die taal se voordeel."

Grondhervorming sonder vergoeding: ’n oorsig van die UV-bespreking

Theuns du Buisson Seminare en essays 2018-07-27

"Toe hy opstaan om sy toespraak te lewer het die woord 'sell-out' oral uit die gehoor opgeklink. Toe die gemoedere bedaar, kon Lekota egter sy pleidooi om die Grondwet te respekteer lewer. Hy het verduidelik dat die kernbeginsel wat die Kodesa-onderhandelinge gelei het, die beginsel is dat Suid-Afrika aan almal behoort wat daarin woon."

Israel: ondubbelsinnig ondemokraties

Marthie Momberg Menings 2018-07-24

"Arabies val weg as amptelike taal om plek te maak vir net Hebreeus, en Jerusalem – insluitend die besette Palestynse Oos-Jerusalem – is volgens die wet nou die hoofstad van Israel."

Is ’n filantroop met ’n skildery bedrieg?

Dan Sleigh Seminare en essays 2018-07-18

"’n Skilder hoef, anders as ’n fotograaf, nie teenwoordig te wees by die gebeurtenis wat hy uitbeeld nie. Da Vinci het nie die Laaste Avondmaal bygewoon nie en Gèricault het nooit Medusa se vlot gesien nie, maar vir enigeen bly dit onmoontlik om iets te skilder wat ná sy dood plaasgevind het."

Veeltaligheid wêreldwyd: ’n oorsig van ’n onlangse werkswinkel

Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2018-07-17

"In die Vaaldriehoek is daar ’n nuwe gebruik vir Afrikaans. Die kinders van Kongolese migrante wat die taal op skool aanleer, het ontdek dit dien goed as ’n kodetaal, een waarin hulle met mekaar kan konnekteer sonder dat ander mense, veral hul ouers, hulle kan verstaan."

LitNet Akademies-resensie-essay: As in die mond deur Nicole Jaekel Strauss

Thys Human Resensies 2018-07-12

"As in die mond is ’n bundel waarvan die geheelbetekenis véél meer is as die som van die samestellende dele. Strauss benut die moontlikhede wat die skakeling van verhale haar bied, ten volle. Met haar beste verhale, soos 'Kleinood', 'In die skadu van eierwit I' en 'Donkey Kong', laat sy ’n mens se mond met verwondering oopval."

Deelbaarheid van grondwater

Handré Brand Seminare en essays 2018-07-03

"Indien elke inwoner van ’n bepaalde dorp elkeen ’n eie boorgat op sy erf sou laat boor, dan gaan dit waarskynlik op ’n topografiese kaart lyk soos ’n deeglik geprikte makataanskil. Wat gaan die gevolge wees indien barste in die rotsformasies ondergronds ontstaan en sodoende omstandighede vir aardskuddings en insinkings skep?"

The decision to declare English as the only language of record in court in South Africa: a reaction

Ernst Kotzé Seminare en essays 2018-07-03

"The question inevitably arises whether the obligation to convert all legal communication to English would have any influence on the ability of many citizens to express themselves efficiently and understand the language of the court (particularly as regards vocabulary), given the fact that English is arguably the third or fourth language of the majority of the population."

Die Oudgriekse musiek en musieklewe (deel 2)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-06-21

"Enkele fragmente van Oudgriekse musieknotasies het tog vir ons bewaar gely. Ons vind dit op klip uitgebeitel, op papirusbrokkies uit die droë sand van Egipte, en in enkele manuskripte."

Die Oudgriekse musiek en musieklewe (deel 1)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-06-20

"Musiek het ’n uiters integrale rol gespeel in die Oudgriekse samelewing, in hul dramaskrywing (tragies én komies), by byna al hulle feesgeleenthede, en ook in hulle private lewe. Musiek het as ’n basiese vereiste gegeld by die Oudgriekse opvoeding."

Binding the nation through language diversity: A challenge to a new president

Hermann Giliomee Seminare en essays 2018-06-20

"Mr Ramaphosa’s call, 'Send me', has made us perk up our ears. Nothing will ensure the wholehearted co-operation of the Afrikaans-speaking community with his presidency more than offering a fixed, secure and sustainable place for Afrikaans at both school and university level."

Die digter en die politikus

Piet Muller Seminare en essays 2018-06-11

"Verwoerd en Louw het elkeen ’n resep vir die Afrikaner se oorlewing aangebied: Verwoerd deur groter skeiding van rasse en Louw deur die beklemtoning van die kulturele eenheid van alle Afrikaanssprekers."

’n Kwantitatiewe oorsig oor belangrike rolspelers deur die geskiedenis van die Afrikaanse filmbedryf (1916–2016)

Burgert A Senekal, Cornelia Geldenhuys Seminare en essays 2018-06-06

"Die Afrikaanse filmbedryf is ’n groot bedryf wat oor die afgelope eeu deur die bydraes van meer as 16 000 rolprentfigure by veranderende omstandighede aangepas het."

Ingrid Jonker: ’n biografie, a review essay

Leon de Kock Resensies 2018-06-05

"Reading a biography such as Petrovna Metelerkamp’s Ingrid Jonker: ’n biografie provides a fine example of what I am talking about. This is a nice fat book, chock-full of stories and reported data about the enigma that is Ingrid Jonker. Apart from anything else, it is clear that Metelerkamp’s 437-page tome is the product of many years of unstinting work ..."

Top