Seminare en essays

Webseminare, essays en gesprekke oor aktuele sake.
Web seminars, essays and conversations about topical subjects.

Die kunste in die tyd van COVID-19: Herschelle Benjamin

Herschelle Benjamin Seminare en essays 2020-03-19

"Nogge verklaring. Nogge fees."

Die kunste in die tyd van COVID-19: Antoinette Louw

Antoinette Louw Seminare en essays 2020-03-19

"My hart breek. Vir almal wat werk verloor het – letterlik in ’n japtrap – die laaste paar dae."

Die koronavirus, blitsreise en hoenders wat agterbly – ’n Suid-Afrikaner se wedervaringe in China (deel 2)

Chris Brunette Seminare en essays 2020-03-19

"Hoe is dit moontlik dat dinge so skielik so skeef kon loop? Die koronavirus het die hele wêreld op hol, besef hy nou. Hy is wel weer toegelaat in Kambodja, maar net tot sy visum verstryk, dan moet hy koers kry."

Emosionele oorlewing in die tyd van korona

Alta Cloete Seminare en essays 2020-03-17

"As ons in hierdie tyd egter nalaat om ook na ons geestesgesondheid om te sien, kan die pandemie merke op ons laat wat ons nog lank ná die fisieke bedreiging verby is, kan affekteer."

Taalbestuur in Suid-Afrika: ’n oorgangspolitieke dinosourus

Frederik Rudolph van Dyk Seminare en essays 2020-03-17

"Wat veeltaligheidsbestuur in Suid-Afrika betref, het die oorgangspolitieke skikking geen bolwerk teen Engelstalige oorheersing op alle vlakke van die samelewing gebied nie ... Taalaktiviste sal veel groter protesstappe moet doen om aan te dring op meer as net ’n afgewaterde estetiese veeltaligheid."

Covid-19 en die skaakbord

Thomas Mollett Seminare en essays 2020-03-16

"Een geïnfekteerde mens steek nie net een ander mens aan nie, maar kan ’n klomp ander mense aansteek, wat elkeen weer ’n klomp ander kan aansteek."

Wat sou die impak van die Vierde Nywerheidsrewolusie op vertaling en tolking kon wees?

Eleanor Cornelius Seminare en essays 2020-03-16

"Professionele vertalers sal dit moeilik aanvaar as hulle gereduseer word tot postredigeerders van masjienvertaalde uitsette. Menslike vertalers werk die afgradering van menslike taal teë om hoë gehalte taal te verseker."

Korona-paranoia tref die wêreld

Jean Oosthuizen Seminare en essays 2020-03-12

"Is die koronavirus wat wêreldwyd besig is om soos ’n veldbrand te versprei ’n geval van gogga maak vir baba bang, of het die wêreld  rede tot ernstige kommer? Dit is waaroor daar die afgelope weke om braaivleisvure en op sosiale media gegons word."

Nou in die verlede: Slagtersnek, Bophuthatswana en wit oppermagtigheid

Jako Bezuidenhout Seminare en essays 2020-03-11

"Hierdie week gedenk ons twee tragiese gebeure in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, naamlik die teregstelling van lede van die Slagtersnekrebellie van 1815, en die teregstelling van drie lede van die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) deur ’n polisieman van Bophuthatswana in 1994."

Spraak-na-spraak-slimfoonvertaling vir verloskunde

Laurette Marais Seminare en essays 2020-03-10

"Die verwagting dat rekenaars soos mense moet kan kommunikeer, of selfs beter as mense, dui miskien in die eerste plek op die mate waartoe taal as een van die vernaamste voorbeelde van intelligensie – en dus kunsmatige intelligensie – geag word ..."

MuST: ’n gevallestudie oor die ontwikkeling van kunsmatige-intelligensiestelsels teen die Suid-Afrikaanse agtergrond

Ulrike Janke, Etienne Barnard Seminare en essays 2020-03-10

"Neurale netwerke het ... in die laaste paar jaar wêreldwyd ’n herlewing in navorsing en ontwikkeling op die gebied van kunsmatige intelligensie veroorsaak – van rekenaars wat mense in bordspeletjies wen en motors wat self bestuur, tot spraak- en taaltegnologie."

Finansiële besluitneming, irrasionaliteit en selfinsig

Handré Brand Seminare en essays 2020-03-03

"Wiener ... beklemtoon dat die sielkunde van investering ’n snel groeiende navorsingsterrein is en dit verteenwoordig spreekwoordelik die sogenaamde innerlike spel van finansiële besluitneming."

Te boom om te boek

Dory Farr Seminare en essays 2020-03-03

"Koester bome, plant hulle, benut en beskerm hulle, wees dankbaar vir hulle gawes en weerstaan hulle vernietiging, sover dit moontlik is."

Miniseminaar: Die Vierde Nywerheidsrevolusie

LitNet Seminare en essays 2020-03-03

In Januarie 2020 het die Suid-Afrikaanse Akademie van Wetenskap en Kuns, in samewerking met die ATKV en Solidariteit Navorsingsinstituut, ’n simposium oor die Vierde Nywerheidsrevolusie aangebied. Deelnemers het besin oor die impak daarvan op ’n verskeidenheid terreine. 

Language at the centre of the fourth industrial revolution

Menno van Zaanen Seminare en essays 2020-03-03

"If we can manage to collect linguistic data, improve the availability of HLT tools, and, as a result, provide more equal support for all of the official South African languages, we can tackle intellectual decolonisation."

Die Vierde Nywerheidsrevolusie verander die wêreld waarin ons werk

Juran van den Heever Seminare en essays 2020-03-03

"Die werksmag in die volgende nywerheidsrevolusie sal hulleself relevant in die werkplek moet hou deur hulle besig te hou met voortgesette leer en lewenslange leer."

Hoe Paulus die Beleg van Malta in 1565 gewen het

Jannie Pretorius Seminare en essays 2020-03-02

"Die verhaal van Paulus se stranding op Malta is in Handelinge 28:1–11 opgeteken: hoe die skipbreukelinge ontdek het dat hulle op Malta is, hoe die Maltese hulle vriendelik ontvang het en hoe Paulus ʼn giftige slangbyt oorleef het. Hy is daarna as ’n god beskou."

Reaksie op Jonathan Jansen se bydraes by die onlangse gesprek by die Goethe-instituut

Conrad Steenkamp Seminare en essays 2020-02-28

"Jansen se voorskriftelikheid en retoriese tegnieke vertroebel noodwendig die gesprek. Hy sorg daarvoor dat ons oor beuselagtighede stry pleks van konstruktief oor oplossings vir werklik moeilike probleme in die onderwys te praat."

Die vryheid van jou moedertaal

Merlyn van der Rheede Seminare en essays 2020-02-28

"Vryheid in hierdie land van ons is duur gekoop en waar Afrikaans hierdie vryhede ondermyn en as struikelblok dien wat mense se vooruitgang belemmer, moet die nodige aanpassings gemaak word."

Jonathan Jansen is korrek: Hy verstaan nie die "bohaai oor Afrikaans" nie

Frederik Rudolph van Dyk Seminare en essays 2020-02-26

"Daar is al ’n lang pad gekom met Afrikaans, en daar gaan nog harde bene gekou en ver gestap word. Jansen se onvermoë om ’n genuanseerde prentjie van die Afrikaanse gemeenskap te aanvaar is kortsigtig en bevooroordeeld, want hy versuim herhaaldelik en nougeset om sy posisie oor Afrikaanstaligheid in die lig van die feite te hersien."

Top