Seminare en essays

Webseminare, essays en gesprekke oor aktuele sake.
Web seminars, essays and conversations about topical subjects.

Wie was die voorsate van die moderne mens?

Elsabé Brits Seminare en essays 2018-12-05

"Minder as ’n 100 000 jaar gelede was die moderne mens meestal beperk tot Afrika – die vasteland waar ons almal ontstaan het. Hulle neefs en niggies, die Neanderdalmense, én die Denisovans, het onderskeidelik in die weste en ooste van Eurasië geleef. ’n Enorme gebied."

Die sielkunde van korrupsie

Handré Brand Seminare en essays 2018-12-04

“Binne die konteks van ’n konseptuele raamwerk sou ’n vertrekpunt in die toekoms moontlik wees om ’n drieledige teoretiese raamwerk daar te stel wat fokus op persoonlikheid, moraliteit en magsbewustheid as ’n grondslag vir korrupsievatbaarheid.”

’n Geel golf van protes in Frankryk

Marita van der Vyver Seminare en essays 2018-12-04

"Dis ingewikkeld, ja."

Grond: die effek van die Groepsgebiedewet op klein dorpies in die Karoo

Danie van Wyk Seminare en essays 2018-11-20

"Weinig word daar egter gepraat oor die effek van die wet op klein dorpies in die Karoo, waar ek gebore is en grootgeword het. Nóg ’n aspek wat oorgeblaai word, is die rol van kerke in hierdie sensitiewe historiese saak – en hier verwys ek spesifiek na die ou NG Sendingkerk (vandag die Verenigende Gereformeerde Kerk of VGK)."

Ontlaering: ’n Herverbeel van die pedagogiek van Afrikaanse letterkunde

Bibi Burger Universiteitseminaar | University Seminar 2018-11-08

"In ’n referaat gelewer by ’n akademiese kollokwium by die Universiteit van Pretoria op 1 November, reflekteer Candess Kostopoulos oor wat ’n 'laer' is: ’n sirkulêre struktuur wat dié aan die binnekant moet beskerm, maar wat (as daar gedink word aan letterlike ossewaens) ook beweeglik is en verskuif kan word."

’n Fenisiese omvaart om die Kaap in die 6de eeu vóór Christus

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-11-07

"Ons moet derhalwe tot die gevolgtrekking kom dat die Kaap reeds in die 6de eeu voor Christus deur Fenisiese seevaarders besoek is. En dat hulle dalk in die Swartland ook koring kon gesaai het met saad wat hulle al die pad saamgebring, of langs die pad geoes het."

Herkomsseminaar: Afrikaans sonder grense

Hans du Plessis Seminare en essays 2018-11-06

"Op grond hiervan is Afrikaans ’n inheemse taal, een van die tale van Afrika. Afrikaans is van die begin af ’n kontinuum van aanleerdersvariëteite ..."

Forensiese linguistiek – spannend en nodig

Karien Brits Seminare en essays 2018-11-01

"As ’n mens die woorde 'forensiese linguistiek' hoor, sien ʼn mens soms die prentjie van bebrilde taalkundiges wat skelms probeer vastrek. ... Hierdie kollokwium, wat vanjaar op 19 Oktober 2018 by Rhodes-universiteit se Skool vir Tale en Letterkunde gehou is, het veel meer om die lyf as net die metodes om skelms uit te vang."

Jan Smuts must fall?

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-10-31

"'n Ruk gelede is in die media berig dat die skildery van generaal JC Smuts (1870-1950) uit die Hoofeetsaal van Christ College op Cambridge in Regent Street nou verwyder is (daarnaas ook ’n beeld van hom) omdat die Universiteit van Cambridge nie '’n tuin van herinnering' is nie."

Lig maar elke klip op, anders sal hulle uitroep: oor die gevare van sekondêre navorsing – met besondere verwysing na Skepelinge deur Karel Schoeman, en ’n tereggestelde slaaf

François Verster Seminare en essays 2018-10-25

"Wát is die waarheid? En wat ís waarheid? Of wié se waarheid is dit?"

Die vierde Russel Botman Gedenklesing: Van ontmensliking tot hoop

Marlene le Roux Seminare en essays 2018-10-19

"Ek glo soos Russel Botman: die lewe is eenvoudig; dit skuld jou nie, maar dit is wat jy van jouself gee, en wat jou nalatenskap is vir die wêreld as burgers van ons wonderlike land Suid-Afrika. Mag dit ’n nalatenskap van hoop wees."

Die daggadebakel: uit ’n mediese oogpunt

Dawie van Velden Seminare en essays 2018-10-02

"Ons gaan nog lang trane huil oor hierdie ondeurdagte besluit."

Daggaseminaar: forensiese en regsimplikasies van die dekriminalisering van die besit en kweek van dagga

Thomas Mollett Seminare en essays 2018-10-01

"Mens kry die idee dat die wet, goed soos dit dalk bedoel mag wees, so ’n bietjie is soos om half swanger te wees. Dis nie hier nie maar ook nie daar nie. In isolasie en in die perfekte wêreld waar van mense verwag word om getrou by die wet te hou, waar hulle mooi in hul huis sit en dagga rook, is dit goed en wel, maar die probleem kom dat dit kan oorspoel na buite die huis."

Dagga gewettig: hoe raak dit skole?

Danie van Wyk Seminare en essays 2018-10-01

"Laat daar geen twyfel wees daaroor dat die dagga-uitspraak van ons land se hoogste hof die krisis in ons skole nog meer gaan verhoog nie. Dis naïef om te dink dat die gebruik van dagga nie noemenswaardig in ons skole gaan toeneem nie. Elke onderwyser, veral in townshipskole, is uitgelewer aan en is reeds bekommerd oor wat die effek van die wettiging van dagga op leerders gaan hê."

Die Gilgamesj-epos en die Ou Testamentiese sondvloed

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-09-25

"Gilgamesj besluit nou op sy eie op die soektog na onsterflikheid wat hom uiteindelik voer na die rivier wat die lewendes na hul dood moes oorsteek na die Hiernamaals, in dié geval die Eiland van die Geseëndes."

Erfenisdag 2018: Koning Shaka, ’n eklektiese verkenning

Chris Swanepoel Seminare en essays 2018-09-21

"En so, met koning Shaka se pryslied en ’n blik op sy romantiese kant, herdenk ons dankbaar die geskakeerde Erfenisdag wat hy vir ons nagelaat het."

ATKV-taalerfenissimposium: Djy makie reg’ie

Shirmoney Rhode Seminare en essays 2018-09-20

"Die lesings het my regtig diep laat dink en besin oor Afrikaans en die toekoms daarvan, en dit veral omdat ek as onderwyseres van eerste addisionele taal my eintlik bevind in ’n taaldepressie omdat ek eerstehands sien wat besig is om op skoolvlak met Afrikaans te gebeur."

Die dood van Sokrates

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-09-20

"Sokrates van Athene was die eerste martelaar in die Weste vir sy filosofiese oortuigings. Hy het sy filosofie nie self op skrif gestel nie en ook niemand gevra om dit namens hom te doen nie. Só vorm Sokrates sy eie ewebeeld met Jesus van Nasaret. Maar in beide gevalle is hulle idees deur ander opgeteken, idees wat die wêreld sou omvorm het in ewige onsterflikheid."

Forensiese linguis analiseer anonieme artikel oor die Trump-administrasie

Ernst Kotzé Seminare en essays 2018-09-20

"Hierdie artikel was uitsonderlik, om twee redes: Eerstens was dit, op versoek van die skrywer, anoniem, iets wat volgens die redakteur ’n uiters seldsame gebeurtenis is; en tweedens is daar aangedui dat die skrywer ’n senior administratiewe beampte van die president is, en dus deel van die binnekring van die administrasie."

Il Paradiso, canto XXXIII ’n meesterstuk

Cas Vos Seminare en essays 2018-09-13

Dante se sterfdag was op 13 September 1321. Hier skryf Cas Vos: "Nêrens in Dante se poësie tref ons iets so manjifiek aan as in die laaste kanto nie. Her besef die leser wat hy met kanto (gesang) bedoel."

Top