Seminare en essays

Webseminare, essays en gesprekke oor aktuele sake.
Web seminars, essays and conversations about topical subjects.

Die Gilgamesj-epos en die Ou Testamentiese sondvloed

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-09-25

"Gilgamesj besluit nou op sy eie op die soektog na onsterflikheid wat hom uiteindelik voer na die rivier wat die lewendes na hul dood moes oorsteek na die Hiernamaals, in dié geval die Eiland van die Geseëndes."

Erfenisdag 2018: Koning Shaka, ’n eklektiese verkenning

Chris Swanepoel Seminare en essays 2018-09-21

"En so, met koning Shaka se pryslied en ’n blik op sy romantiese kant, herdenk ons dankbaar die geskakeerde Erfenisdag wat hy vir ons nagelaat het."

ATKV-taalerfenissimposium: Djy makie reg’ie

Shirmoney Rhode Seminare en essays 2018-09-20

"Die lesings het my regtig diep laat dink en besin oor Afrikaans en die toekoms daarvan, en dit veral omdat ek as onderwyseres van eerste addisionele taal my eintlik bevind in ’n taaldepressie omdat ek eerstehands sien wat besig is om op skoolvlak met Afrikaans te gebeur."

Die dood van Sokrates

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-09-20

"Sokrates van Athene was die eerste martelaar in die Weste vir sy filosofiese oortuigings. Hy het sy filosofie nie self op skrif gestel nie en ook niemand gevra om dit namens hom te doen nie. Só vorm Sokrates sy eie ewebeeld met Jesus van Nasaret. Maar in beide gevalle is hulle idees deur ander opgeteken, idees wat die wêreld sou omvorm het in ewige onsterflikheid."

Forensiese linguis analiseer anonieme artikel oor die Trump-administrasie

Ernst Kotzé Seminare en essays 2018-09-20

"Hierdie artikel was uitsonderlik, om twee redes: Eerstens was dit, op versoek van die skrywer, anoniem, iets wat volgens die redakteur ’n uiters seldsame gebeurtenis is; en tweedens is daar aangedui dat die skrywer ’n senior administratiewe beampte van die president is, en dus deel van die binnekring van die administrasie."

Il Paradiso, canto XXXIII ’n meesterstuk

Cas Vos Seminare en essays 2018-09-13

Dante se sterfdag was op 13 September 1321. Hier skryf Cas Vos: "Nêrens in Dante se poësie tref ons iets so manjifiek aan as in die laaste kanto nie. Her besef die leser wat hy met kanto (gesang) bedoel."

Die skrywers van die Ou Testamentiese boek Genesis

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-09-10

"Uit bostaande is dit duidelik dat die Pentateuch (die eerste vyf  boeke van die Joodse Bybel) oor ’n baie lang tydperk ontstaan het. Hoe, waarom, en deur wie, weet ons vandag nie. Vir lank was aangeneem dat Moses die Pentateuch geskryf het."

Die ontdekking van Sanskrit

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-08-27

"Sanskrit (oorspronklik: 'samskrita', met die betekenis van 'volkome', 'volmaak') was die antieke heilige taal wat die Hindoes van Noordwes-Indië in hul Vedas gebruik het."

Rondom grondhervorming

André Duvenhage, Naomi Meyer Seminare en essays 2018-08-15

"Die argument word gevoer dat Suid-Afrika nooit ’n tweede Zimbabwe sal kan wees nie. Ek stem hiermee saam, behalwe dat die uitkoms van ondeurdagte grondhervorming veel erger kan wees."

Gesant van die mispels en In die stille agterkamer deur Marlene van Niekerk: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Helize van Vuuren Resensies 2018-08-08

"Van Niekerk gooi met haar nuwe werk ’n Nietzscheaanse tou oor die afgrond na lesende kritici, kritiese lesers, gewoond om 'teen die grein' en vryblywend te beoordeel, te evalueer en te kategoriseer. Nie langer kan kritici afstandelik, veilig en vanaf die verte sonder emosionele betrokkenheid skryf nie."

Die Oudgriekse argitektuur (deel 2)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-08-06

"Die antieke Griekse drama, oftewel teaterkultuur, het reeds teen 700 vC op die voorgrond begin tree, met Athene wat mettertyd die middelpunt daarvan geword het, eers vir die tragedie (teen 500 vC) en kort daarna ook vir die komedie."

Die Oudgriekse argitektuur (deel 1)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-07-31

"Dit is gebou reg op die plek waar die tradisionele wedstryd tussen Athena en Poseidon om besit van Attika plaasgevind het. Die olyfboom het daar gestaan wat Athena vir die Atheners geskenk het om die wedstryd te wen, en Poseidon sou ook net daar sy soutwaterfontein laat ontspring het."

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument: ’n simbool van hoop, nasiebou en sosiale samehorigheid

Michael Jonas Seminare en essays 2018-07-31

"Die samestelling van die ATM se personeel en raad weerspieël die diverse realiteit van die sprekers en dit word toenemend beskou as ’n ruimte waar mense ’n gedeelde liefde, Afrikaans, saam vier. Die totaliteit van Afrikaanssprekendes is besig om die taal te eien, tot almal en veral die taal se voordeel."

Grondhervorming sonder vergoeding: ’n oorsig van die UV-bespreking

Theuns du Buisson Seminare en essays 2018-07-27

"Toe hy opstaan om sy toespraak te lewer het die woord 'sell-out' oral uit die gehoor opgeklink. Toe die gemoedere bedaar, kon Lekota egter sy pleidooi om die Grondwet te respekteer lewer. Hy het verduidelik dat die kernbeginsel wat die Kodesa-onderhandelinge gelei het, die beginsel is dat Suid-Afrika aan almal behoort wat daarin woon."

Israel: ondubbelsinnig ondemokraties

Marthie Momberg Menings 2018-07-24

"Arabies val weg as amptelike taal om plek te maak vir net Hebreeus, en Jerusalem – insluitend die besette Palestynse Oos-Jerusalem – is volgens die wet nou die hoofstad van Israel."

Is ’n filantroop met ’n skildery bedrieg?

Dan Sleigh Seminare en essays 2018-07-18

"’n Skilder hoef, anders as ’n fotograaf, nie teenwoordig te wees by die gebeurtenis wat hy uitbeeld nie. Da Vinci het nie die Laaste Avondmaal bygewoon nie en Gèricault het nooit Medusa se vlot gesien nie, maar vir enigeen bly dit onmoontlik om iets te skilder wat ná sy dood plaasgevind het."

Veeltaligheid wêreldwyd: ’n oorsig van ’n onlangse werkswinkel

Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2018-07-17

"In die Vaaldriehoek is daar ’n nuwe gebruik vir Afrikaans. Die kinders van Kongolese migrante wat die taal op skool aanleer, het ontdek dit dien goed as ’n kodetaal, een waarin hulle met mekaar kan konnekteer sonder dat ander mense, veral hul ouers, hulle kan verstaan."

LitNet Akademies-resensie-essay: As in die mond deur Nicole Jaekel Strauss

Thys Human Resensies 2018-07-12

"As in die mond is ’n bundel waarvan die geheelbetekenis véél meer is as die som van die samestellende dele. Strauss benut die moontlikhede wat die skakeling van verhale haar bied, ten volle. Met haar beste verhale, soos 'Kleinood', 'In die skadu van eierwit I' en 'Donkey Kong', laat sy ’n mens se mond met verwondering oopval."

Deelbaarheid van grondwater

Handré Brand Seminare en essays 2018-07-03

"Indien elke inwoner van ’n bepaalde dorp elkeen ’n eie boorgat op sy erf sou laat boor, dan gaan dit waarskynlik op ’n topografiese kaart lyk soos ’n deeglik geprikte makataanskil. Wat gaan die gevolge wees indien barste in die rotsformasies ondergronds ontstaan en sodoende omstandighede vir aardskuddings en insinkings skep?"

The decision to declare English as the only language of record in court in South Africa: a reaction

Ernst Kotzé Seminare en essays 2018-07-03

"The question inevitably arises whether the obligation to convert all legal communication to English would have any influence on the ability of many citizens to express themselves efficiently and understand the language of the court (particularly as regards vocabulary), given the fact that English is arguably the third or fourth language of the majority of the population."

Top