Seminare en essays

Webseminare, essays en gesprekke oor aktuele sake.
Web seminars, essays and conversations about topical subjects.

Die Antieke Griekse beeldhoukuns (deel 3)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-06-04

"Die feit is egter dat die duisende jare van wind, son en sand daardie ou standbeelde weer ontkleur het. Vir lank was dit (akademies) aanvaar dat die Akrópolis met sy beelde maar gelyk het so as wat ons dit geërf het."

Gewelddadige betogings: die vet is in die vuur

Handré Brand Seminare en essays 2018-05-30

"Wat sou ’n groep mense beweeg om tot sulke uiterste nieverbale demonstrasies van hul standpunte en gepaardgaande emosies oor te gaan?"

Die Antieke Griekse beeldhoukuns (deel 2)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-05-24

"Rhodos, die mees oostelike van die Griekse eilande in die Suide van die Egeïese See, gestig deur die Doriërs, het altyd na vrede and neutraliteit gestreef. Dit het self ’n groot seemag teen seeroof opgebou."

Die Antieke Griekse beeldhoukuns (deel 1)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-05-18

"Die Oudgriekse kunstenaars het uiteindelik die toppunt van uitnemendheid ontwikkel waarin hierdie menslike vorm vasgelê is soos die wêreld dit nog nooit voorheen aanskou het nie, ’n standaard wat sedertdien nooit oortref kon word nie, maar hoogstens nageboots sou kon word deur iemand soos Michelangelo."

Joernalistieke pogings tot vrede deur geregtigheid

Johannes Froneman Seminare en essays 2018-05-10

"In die lig van werk oor 'vredesjoernalistiek' word die vraag hier gevra of die joernalistiek van Schalk Pienaar (Die Beeld), Willem de Klerk (Die Transvaler en Rapport), Frits Gaum (Die Kerkbode), Doret Jansen (Wes-Transvaal Rekord) en Max du Preez (Vrye Weekblad) nie in ’n mindere of meerdere mate ’n konfronterende ('adversarial') joernalistiek verteenwoordig het wat juis ook geregtigheid en vrede gedien het nie."

Water reuse to deal with urban water scarcity – lessons from afar and the Southern African neighbourhood

Chris Heymans Opinion 2018-05-10

"Encouragingly, we can learn from some successful experiences in this field right here on Cape Town’s doorstep. The first is Windhoek, which has been making use of recycled water for some 50 years now, and has become a world leader in this practice."

Jan Rabie & Marjorie Wallace-lesing: Soos ’n koeipaal op die plaas

Ronelda Kamfer Seminare en essays 2018-04-26

"Ek dink aan al hierdie stories wat grootouers oorvertel het en hoe dit verlore gaan en al wat oorbly is Afrikaanse volksliedjies wat soos die taal herskryf word sonder die ware geskiedenis. Ons geskiedenis is afgekap, fragmented. Hele gemeenskappe is geskuif na die sykant in hul eie verhaal, hele lewens reduced na footnotes."

Werkersdag, 1 Mei 2018

Frans Rautenbach Seminare en essays 2018-04-25

"Arbeidswetgewing in Suid-Afrika is die arbeidsmarkekwivalent van suikerbelasting. Dit maak arbeid duurder, net soos suikerbelasting koeldrank duurder maak."

Onteiening van grond sonder vergoeding: implikasies vir die definiëring van politiek in Suid-Afrika

Chris Nelson Seminare en essays 2018-04-25

"Sou daar in die toekoms in Suid-Afrika van ’n onderhandelings- en konsensusgebaseerde na ’n magsgebaseerde definisie van politiek beweeg word, bestaan daar drie wesenlike gevare."

Is daar nog mediaruimte in Suid-Afrika vir opbouende kunskritiek?

Melvyn Minnaar Seminare en essays 2018-04-20

"Wanneer laas was daar ’n resensie van ’n kunstentoonstelling in die koerant? Wanneer laas ’n diepsinnige bespreking van ’n toneelstuk?"

Gesondheid, wonderkure en die wetenskap

Dawie van Velden Seminare en essays 2018-04-18

Is rooiwyn goed vir jou? Wat van suiker en wat van botter? Dawie van Velden skryf oor mites in die media, oor wonderkure en algemene gesondheid.

Sielkundige gevolge van langdurige droogtetoestande

Handré Brand Seminare en essays 2018-04-10

Handré Brand bespreek die impak van waterskaarste op mense se psige.

’n Perspektief by die lees en interpretasie van die Oudgriekse mites (deel 3)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-03-19

"Die grootste deel van die Oudgriekse mites is, soos Esopus se fabels, geskep om ’n boodskap oor te dra. ’n Boodskap wat óf die onverstaanbare etiologies wil verduidelik, óf waar dit daarom gaan om akute emosies in die lewe van die mens na vore te bring."

Cyril Ramaphosa: Hoe lank sal die wittebrood hou?

Frans Rautenbach Seminare en essays 2018-03-15

"Daar is miskien twee wittebrode hier, waarvan die eerste dalk al verby is."

Die kwessie van die spaar embrio’s

Handré Brand Seminare en essays 2018-03-14

"Tydens die Frederik Van Zyl Slabbert-gesprekreeks is ... aandag gegee aan die rol van moreel-etiese, filosofiese en teologiese kwessies by die toepassing van genadedood en die reg om self te besluit. Terselfdertyd is die genetiese manipulering van menslike embrio’s tydens ʼn natuurwetenskap-café krities onder die loep geneem en deur die bril van die filosofie en genetika bekyk."

Is onteiening sonder vergoeding werklik die antwoord?

EJ Marais Seminare en essays 2018-02-08

"Ondertussen skyn dit onnodig vir grondeienaars te wees om snags wakker te lê. Enoch Godongwana, voorsitter van die ANC se ekonomiese-transformasie-komitee, het na aanleiding van adjunkpresident Ramaphosa se aankondiging gesê dat die ANC eers sal probeer om grondhervorming te versnel voordat daar aan die eiendomsklousule getorring sal word."

’n Perspektief by die lees en interpretasie van die Oudgriekse mites (deel 2)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-02-05

"Daar bestaan al ’n omvangryke korpus van weergawes, veral in Engels, van die verhale uit die Oudgriekse mitologie. En die meeste daarvan is ook ryklik in kleur geïllustreer deur óf afdrukke uit bewaar geblewe antieke vaasskilderinge of ander realia, óf wat die skeppinge is van moderne kunstenaars, vir wie die veld so verleidelik wyd is soos die oorgelewerde materiaal self."

Waterkrisis ‒ ’n Mening in krisistyd: Die verantwoordelikhede (en verantwoordbaarheid) van die staat voortvloeiend uit die publieke-trusteeskap-beginsel

Germarié Viljoen Seminare en essays 2018-02-01

"Ten tweede is die oënskynlike gebrek aan daadwerklike en proaktiewe optrede deur die nasionale regering ten aansien van waterregulering in Kaapstad ’n groot vraagstuk."

Nalatenskappe

Handré Brand Seminare en essays 2018-01-29

"Berus ’n persoonlike nalatenskap noodwendig uitsluitlik op eksterne persepsies, waarnemings en interpretasies van die lewenstyl, waardes, beginsels en werksprestasies van ’n persoon? Hoe geldig is sulke interpretasies van ander se nalatenskappe?"

’n Perspektief by die lees en interpretasie van die Oudgriekse mites (deel 1)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-01-29

"Die Oudgriekse mites tel onder die mees komplekse, fassinerende en interessantste vertellinge wat ooit mondelings geskep, oorvertel en later op skrif gestel is."

Top