Seminare en essays

Webseminare, essays en gesprekke oor aktuele sake.
Web seminars, essays and conversations about topical subjects.

From Catch-22 to 9/11

Hans Pienaar Opinion 2017-07-27

America’s Donald Trump and North Korea’s Kim Jong-un – not the two leaders to inspire confidence in a safe future for the earth. Their baring of teeth at each other in recent months reminds Hans Pienaar of the bombing of Hiroshima, the anniversary of which is on 6 August.

Hierdie huis deur Kleinboer: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Johann Rossouw Resensies 2017-07-12

"Waar Karel Schoeman die wel en wee van Suid-Afrika en veral die Afrikaners in die 19de en 20ste eeu soos geen ander Afrikaanse romansier geboekstaaf het nie, so boekstaaf Kleinboer die dood van apartheid en die lewe ná die dood van apartheid soos geen ander Afrikaanse romansier nie."

Wit, witter, wittes

Hans Pienaar Seminare en essays 2017-07-06

"Wit mense is weer in die beskuldigdebank, het een van Suid-Afrika se voorste filosowe, Achille Mbembe, ’n paar jaar gelede geskryf. Hulle bevind hulle nog steeds daar." 

Op die spoor van Vincent van Gogh se verlore oor, 23 Desember 1888

Cas Vos Seminare en essays 2017-07-06

"Van Gogh se geestestoestand het sy lewe lank soos ’n donker wolk oor hom gehang. Die antwoord lê dalk op ’n verrassend ander vlak. Murphy kom tot die slotsom dat Van Gogh sy oor doelbewus en bewustelik afgesny het." 

Breyten Breytenbach: oorhandiging van die 2017 Zbigniew Herbert-letterkundeprys

Jerzy Koch, Karen Kuhn Seminare en essays 2017-06-26

"Breyten lees sy verse voor in Afrikaans en die klanke skuur soos Herbert se vis teen my hart en diafragma en gee ’n tong en stem vir Afrikaans ver anderkant haar grense. Breyten, in oormaat geluk en in oormaat dankie dat jy eenheid deur Afrikaans bevorder."

Van rolkonflik tot regverdigheid in die gesin

Amanda Gouws Seminare en essays 2017-06-22

"Rolkonflik is vanuit ’n feministiese vertrekpunt ’n uitgediende konsep omdat dit inkoop in die idee dat daar spesifieke rolle vir mans en vroue is en dat dit basies die binêre (twee-polige) verhouding tussen manlik  en vroulik versterk, eerder as bevraagteken."

Afrikaanse mense se links en regs

Hans Pienaar Seminare en essays 2017-06-21

"As daar ’n Afrikaanse self is, is dit ’n gesplete self, want hoewel rasseverhoudinge onder wit en bruin Afrikaanspraters verreweg die mins gespanne is en die Afrikaanse taalgroep eintlik die verste gevorder het met integrasie, is daar nog diep klowe en ongelykhede tussen Afrikaanspraters en leef hulle nog grootliks net so apart as altyd."

Tyd vir ’n openlike gesprek oor vreemdheid en die ander

Bernard Lategan Seminare en essays 2017-06-20

"Sy opmerking bring egter ook ’n ander belangrike punt na vore wat in al hierdie gesprekke ’n rol speel, naamlik die onmoontlikheid om ten volle van die subjektiwiteit van al ons waarnemings en uitsprake te ontsnap." Bernard Lategan reageer op Johan Lemmer se kommentaar op sy LitNet Akademies-artikel.

Die derde spoel deur SJ Naudé: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Jaco Barnard-Naudé Resensies 2017-06-15

"Die derde spoel sal nie by almal byval vind nie. Dit is egter ongetwyfeld ’n boek wat lesers gaan laat regop sit, wat selfs slapelose nagte gaan veroorsaak."

Keuses en gevolge: ontleding van ’n gebeurtenis

Handré Brand Seminare en essays 2017-06-13

"Hoe beïnvloed emosionele faktore dus rasionele besluitneming? Dit kan selfs gebeur dat traumatiese gevolge op rasionele besluitneming volg, terwyl onweldeurdagte besluitneming positiewe uitkomste tot gevolg het."

Martin Luther herdenk na 500 jaar: deel 3

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2017-06-13

"Martin Luther het ’n komplekse karakter gehad: sy vriende was baie lief vir hom, en sy vyande het hom ewe-eens net so goed gehaat. Hy was ’n baie emosionele mens wat erg driftig kon word."

Martin Luther herdenk na 500 jaar: deel 2

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2017-06-08

"Luther het die Griekse NT met strakke forsheid en tog innerlike warmte vertaal. Geleerdes bewonder dit vandag nog – dié briljante werk van één man onder die grootste spanning."

Jan H Maraisprys 2017: Jaap Steyn se bedankingstoespraak

Jaap Steyn Seminare en essays 2017-06-07

“Afrikaans is kwesbaarder as ander tale in lande waar die universiteite al hoe meer Engels invoer.” Hier is Jaap Steyn se toespraak by die ontvangs van die Jan H Maraisprys, wat gesamentlik aan hom en Jan van der Watt toegeken is.

Martin Luther herdenk na 500 jaar: deel 1

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2017-06-01

"Martin Luther was die absolute stigter en grondlegger van die Duitse Christelike kerkhervorming en ook die seminale figuur wat die dwalende Rooms-Katolieke Kerk uit die Donker Middeleeue na die ware oorspronklike evangeliese lig gelei het."

Is skrywers se outeursregte in gedrang?

Catrina Wessels Seminare en essays 2017-06-01

"Sinvolle outeursregwetgewing, en die effektiewe toepassing daarvan, is van sentrale belang vir die gesonde funksionering van die uitgewersbedryf, ’n bedryf wat toegespits is op die maak van boeke en die kweek van ’n sterk leeskultuur."

Do the coloured people have a culture?

Simon Bruinders Opinion 2017-05-12

"And we must give guidance to our young people, who have many questions and feel that our culture – and, indeed, our people – are marginalised and maybe even oppressed by the majorities."

Die eksklusiwiteit van kontemporêre evangelikaalse spiritualiteit in Suid-Afrika

Ronell Bezuidenhout Seminare en essays 2017-05-10

"Jy is óf 'vir oom Angus' óf jy is 'teen oom Angus'. (En bewaar jou as jy teen oom Angus is, want oom Angus is uitgesproke daaroor dat God aan sy kant is.)"

Die fundamentalisme van Angus Buchan en sy kritici: Oor die armoede van die Afrikaanse godsdiensgesprek

Johann Rossouw Seminare en essays 2017-05-03

"Kan dit wees dat Buchan se byeenkoms(te) juis deur veral Afrikaners in sulke groot getalle bygewoon word omdat soveel Afrikaners se eie verstaan van kerkwees en die ryk liturgiese lewe van die Kerk so arm is?"

Koors deur Deon Meyer, 'n LitNet Akademies-resensie-essay

Elzette Steenkamp Resensies 2017-04-27

"Die mantel van spekulatiewe fiksie bied Meyer wel die vryheid om te speel met groot idees soos dat die drastiese verlaging van die menslike bevolking sal help om die aarde se biosfeer te herstel. Maar Koors ondersoek ook die komplekse verhouding tussen die mens en die natuur, die fyn balans tussen beskawing en animalistiese aard en die mens se reg op die aarde se hulpbronne."

He “brightened the corner”: decolonial AC Jordan and the quest for an equitable education system in apartheid South Africa

Phil Ndlela Opinion 2017-04-12

“The value of decolonial thought lies in that it seeks to demolish narrow Eurocentric universalism of epistemologies; it elects to install pluriversality that recognises other knowledges in their loci of enunciation.”

Top