Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

Leon Schreiber oor US en Afrikaans

Freek Robinson, Leon Schreiber Onderhoude 2022-05-05

Leon Schreiber, DA-LP, is onlangs tot die Universiteit Stellenbosch (US) se raad verkies. Freek Robinson gesels met hom oor die debat wat nie wil gaan lê nie.

BAQONDE and multilingual education in South Africa: An interview with Lorna Carson

Naomi Meyer, Lorna Carson Universiteitseminaar | University Seminar 2022-02-17

"Take time to learn how to pronounce someone’s name. Start there."

Dit is tyd vir ’n “volkskongres” oor Afrikaans

Piet Muller SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-01-27

"Net soos wit kinders, is bruin en swart Afrikaanssprekende kinders vandag letterlik en figuurlik ons volk se toekoms en daar moet soos kleinode na hulle omgesien word. Hulle moet die soort onderwys ontvang waarmee hulle suksesvol in die postindustriële ekonomie kan meeding."

On The fall of the University of Cape Town: A further discussion

Bernard Kripke, David Benatar Universiteitseminaar | University Seminar 2022-01-18

"On any given issue, how should we weigh up the different issues at stake? This is where we need arguments, including evidence. We need, in other words, to reason our way, as best we can, through the issues. That is exactly what I was doing in the book."

On The fall of the University of Cape Town by David Benatar: a discussion

David Attwell, Bernard Kripke Universiteitseminaar | University Seminar 2022-01-11

"Even if it doesn’t feel like we live in a rights-based constitutional democracy with equal access to the law and to the free exchange of ideas, which is what universities are for, we have no option but to continue to believe and act as if we do. Perhaps that explains his determination to hold on to the idea that people can and should do better. It’s part of his belief in the university as an institution."

Hersien jou gedagtes oor Afrikaans, minister Nzimande

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-12-23

"DAK Netwerk sal graag wil weet hoe die Minister en sy raadgewers tot die besluit gekom het dat Afrikaans nie ’n inheemse taal is nie. Watter formule is gebruik? Iemand kan nie op ’n oggend wakker word en bevind dat Afrikaans nie ’n inheemse taal is nie."

Mediavrystelling: Afrikaanse Taalraad oorhandig ope brief aan Ramaphosa

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-12-15

Die Afrikaanse Taalraad het in ’n ope brief aan president Cyril Ramaphosa sy diepe kommer uitgespreek oor die Departement van Hoër Onderwys se taalbeleid. Die brief is op 10 Desember by die Uniegebou oorhandig – op die 25ste herdenking van die ondertekening van die Grondwet, ’n grondwet wat veeltaligheid voorstaan en taalregte beskerm.

Media release: Afrikaans Language Board delivers open letter to President Ramaphosa

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-12-15

In an open letter to President Cyril Ramaphosa, the Afrikaanse Taalraad (Afrikaans Language Council – ATR) expressed its deep concern about the Department of Higher Education's language policy of 2020. The letter was handed over at the Union Buildings on 10 December – on the 25th anniversary of the signing of the Constitution, a constitution that promotes multilingualism and protects language rights.

University seminar: Language of instruction – how do we respond responsibly?

Arlys van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-12-08

"Unlike the UFS, where Afrikaans enrolments had dwindled to 20% at the time of the policy revision, the University of Stellenbosch has an opportunity to demonstrate inclusivity of the multilingual environment where they are situated and not to follow a reductionist approach of monolingualism."

Afrikaans oorleef by US solank dit "redelikerwys doenlik" is

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2021-12-07

"Die woorde 'waar redelikerwys doenlik' kom nie minder nie as 16 keer in die dokument voor wanneer Afrikaans ter sprake is. Hoe lank sal dit nog 'redelikerwys doenlik' wees om in sekere modules in Afrikaans klas te gee aan die US en wie gaan daaroor besluit? is ’n vraag waaroor baie mense wonder."

Nuwe taalbeleid van die US – die Afrikaanse Taalraad reageer

Conrad Steenkamp Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2021-12-07

"Daar bestaan naamlik ’n sterk gevoel in die Afrikaanse gemeenskap dat hulle taal op sy laaste bene aan die US staan. Die feitlik volslae hegemonie van Engels lê voor en die einde van die pad met die universiteit is bereik."

A comment on Peter Kallaway’s book titled The changing face of colonial education in Africa

Aslam Fataar Universiteitseminaar | University Seminar 2021-11-11

"This book allows one to understand how the arbitrary discourses of colonial subjugation and racial repression changed and took on new grammars of human degradation and regression."

Universities South Africa [USAf] colloquium: "The challenges in the implementation of the new language policy"

Wim de Villiers Universiteitseminaar | University Seminar 2021-10-07

"A unique challenge presented to us, and specifically Stellenbosch University, is that the New Policy Framework excludes Afrikaans as an indigenous language. This is something Stellenbosch University would like to see amended." - Wim de Villiers, SU Rector and Vice-Chancellor.

DAK Netwerk language submission: A petition to the Minister of Higher Education

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-09-29

"What DAK wishes is for Afrikaans-speaking youth to achieve at least a first qualification in their mother tongue. At stake is not only a language, but also the upliftment of a community, an entire country, and the continent."

BAQONDE, boosting the use of African language in education: an interview with Bassey Antia

Naomi Meyer, Bassey Antia Interviews 2021-09-08

"Language may be a factor in how well the lecturer is understood. Language may be a factor in who understands the assessment question. Language may be a factor in who can communicate their answers and be rewarded adequately for the knowledge they possess."

Persverklaring: Enkele dae oor om op tweede konsepweergawe van US se hersiene Taalbeleid kommentaar te lewer

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2021-08-10

Belangstellendes het enkele dae oor om kommentaar te lewer op die tweede konsepweergawe van die Universiteit Stellenbosch (US) se hersiene Taalbeleid (2016).

Die US se tweede konseptaalbeleid van 2021: Maskerspele, of groeiende paleisrevolusie?

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-08-04

"Een van twee verklarings is hiervoor moontlik. Die eerste is dat die US-bestuur uit radeloosheid ’n konsepbeleid vol smaaklike woorde vir die siedende breë Afrikaanse koalisie gegooi het. Die tweede, dwingende verklaring is dat daar opponerende kragte in die US-bestuur bestaan en dat die teenstrydighede tussen die aanhef en die operasionele bepalings hieraan toegeskryf kan word."

Is Afrikaans aan die US ’n spyker ryker in haar doodskis?

William Sezoe Universiteitseminaar | University Seminar 2021-07-29

"Ek moet erken, ek het bekommerd geraak, want ’n paar maande voor die uitspraak het ek my aansoekvorm aan die US ingevul. Ek het Afrikaans as my moedertaal aangedui, en by die vraag oor in watter taal jy jou studie wil voltooi, het ek 'Afrikaans' ingevul. Hoe nou gemaak? Watter valse bemarking is dit dan nou?"

Die vernoeming van geboue op die kampus van die Universiteit Stellenbosch: ’n oorsig en ontleding

Bertie Neethling Seminare en essays 2021-07-08

"Die vernoeming of herbenoeming van geboue of lokale aan die US het hoofsaaklik tussen 2004 en 2020 plaasgevind. Die mikpunt met hierdie artikel was veral om na te gaan wanneer bepaalde geboue se name in bepaalde omstandighede vervang is, en wat die redes daarvoor was."

Stellenbosch language debate: Speech by David Jantjies at the DAK meeting with the SAHRC

David C Jantjies Universiteitseminaar | University Seminar 2021-07-05

"Currently, Afrikaans is being spoken by an ever-increasing 7,2 million people across the board. Some Afrikaans speakers are white, some are brown, some are black."

Top