Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

Hofuitspraak oor Afrikaans by Unisa ’n ligpunt in ’n donker omgewing

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2020-07-02

"Hierdie nuwe gees om meertaligheid te dryf moet volgens Steenkamp verwelkom word. Hy sê mense moet besef Afrikaans is ook ’n inheemse taal en nie ’n oorblyfsel van kolonialisme nie."

Mediaverklaring uitgereik deur Dawie Beyers Prokureurs – Adv Johan Bruwer se regsverteenwoordigers

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2020-04-16

"Die aangewese kanselier van die Universiteit Stellenbosch (US), regter Edwin Cameron, word tans in twee forums ondersoek ná klagtes van regterlike wangedrag teen hom ingedien is."

Universities as safe spaces: A student’s perspective

Jozias Mahube-Reinecke Universiteitseminaar | University Seminar 2020-04-16

Jozias Mahube-Reinecke provides a student’s perspective on universities as safe spaces.

Die skep van veilige en ontstellende ruimtes aan universiteite

Johan Strijdom Universiteitseminaar | University Seminar 2020-04-08

"In die afgelope paar jaar het postkoloniale en dekoloniale teorieë en proteste studente en dosente uit veilige ruimtes geskud en genoop om gekoesterde posisies te herbedink."

Seminaar: Die universiteit as veilige ruimte

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2020-03-31

In hierdie seminaar deel mense wat in verskeie hoedanighede aan universiteite verbonde is, hul siening en ervaring van universiteite as veilige ruimtes.

Snellers in die klaskamer – wanneer is ’n veilige ruimte veilig?

Amanda Gouws Universiteitseminaar | University Seminar 2020-03-31

"Is dit die geval dat ons nou ’n generasie studente het wat emosioneel minder gereed is vir die lewe buite hulle kokonne, of was hulle nooit in kokonne nie?"

Ontgroening: ’n pleidooi vir integrasie en solidariteit

Simon Saffraan Seminare en essays 2020-01-28

"Ek wil dus ’n kopskuif oor ontgroening voorstel: integrasie, met die einddoel van inklusiwiteit en solidariteit."

Ontgroening: Territoriale aggressie

Nini Bennett Seminare en essays 2020-01-28

"Oorgangsrituele (rites of passage) is so oud soos die mensdom self, en vind op gewelddadige wyse uitdrukking in die inisiasiepatrone van bendes, tronk-gangs, die mafia, en dies meer."

Is South Africa ready for public unisex toilets?

Giséle Lavita Opinion 2020-01-27

"Ultimately, should unisex bathrooms be implemented, the privacy of all persons should be of great importance, and thus the toilet should be structured in a manner that provides as much privacy to the individual as possible."

Afrikaans as liminale transnasionale literêre sisteem: ’n Paar gedagtes oor ontlaering uit QwaQwa

Azille Coetzee Universiteitseminaar | University Seminar 2020-01-24

"Hoe kan ons Afrikaanse letterkunde aanbied vir nuwe generasies studente op ’n manier wat die skanse van die laer deurbreek? Hoe word die studie van Afrikaanse letterkunde in verhouding gebring met ander geskiedenisse, tale, literêre tradisies en invloede?"

Afrikaans is ons grote kans: die invoering van Afrikaans op die Universiteit van Zagreb

Toni Bandov Seminare en essays 2020-01-06

“Hierdie najaar het die hervorming van die hele Fakulteit se programme begin. Dit het ons gebruik om ons band met Afrikaans te versterk en offisieel te maak. Na lang onderhoude het ons tot die volgende gekom. Ons studente Nederlands sal op die vyfde jaar van hul nagraadse studie verplig Afrikaans moet volg in twee semesters.”

Farewell, Jan Heunis: Our day will come!

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2019-12-06

"The greatest irony will remain in how Afrikaans-speaking officials were the ones who summarily disposed of that language in the public academic realm, at a university that once hosted defiance to apartheid ideology by celebrating Afrikaans as a carrier of all of its speakers’ dignity."

 

Totsiens, Jan Heunis: ons dag sal kom!

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2019-12-04

"Dis eers wanneer die pot kook dat die paddas dit berou. Veeltalige Suid-Afrika se water kook reeds ..."

Drie US-Konvokasie-lede bedank

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2019-12-03

Lees Jan Heunis, President van die Konvokasie van die Universiteit van Stellenbosch, se volledige bedankingsbrief hier. 

Gustaf Pienaar reageer op die voortslepende Gelyke Kanse | Universiteit Stellenbosch-sage – en die Fourie-verslag

Gustaf Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2019-12-03

"Indien die aanloop tot die uitspraak nie die toets van grondwetlikheid slaag nie, is die uitspraak self dan mos ook ongrondwetlik."

Persverklaring: US-raad aanvaar Fourie-verslag se bevinding oor rektor se optrede

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2019-12-03

Wim de Villiers, Rektor en Visekanselier van die Universiteit Stellenbosch (US), is van enige blaam onthef ná ’n ondersoek na beweringe dat hy probeer inmeng het in die Konstitusionele Hof se gedingvoering rakende die US se Taalbeleid 2016, deur oudregter Edwin Cameron te probeer oorreed om die nominasie vir die Kanseliersverkiesing te aanvaar.

Is Cameron regter in sy eie saak?

Jos Floor Universiteitseminaar | University Seminar 2019-11-22

"Waarmee ons hier te doen het, is dus nie net ’n regter wat onbehoorlik deur ’n litigant gekontak is nie, maar veel erger: die indruk is geskep dat regter Cameron as inkomende kanselier van die universiteit regter in sy eie saak was."

US Konvokasie 2019: taalkolonialisme op Maties en die verhaal van Owain Glyndŵr

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2019-11-21

"Hierdie hartseer stand van sake op ’n US-Konvokasie-vergadering het my laat dink aan hoe diep die universiteit verval het in 'n moeras van politieke gedienstigheid aan die regering van die dag met sy swak taaldiversiteitsrekord."

“If you have tears, prepare to shed them now” – toespraak deur Jan Heunis SC, president van die Konvokasie van die US, 2019

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2019-11-15

"Mens benodig nie internasionale studies nie, waarvan daar vele is, om te besef dat hierdie stand van sake Engels as dominante taal bevestig, nie net op tersiêre vlak nie, maar, soos ons sal sien, ook vanaf laerskool na hoërskool tot by universiteit. Menings mag wissel oor die wysheid hiervan, maar dit is seer eienaardig dat hierdie Hof, die uiteindelike bewaker van minderheidstaalregte ingevolge die Grondwet, sy goedkeuring daaraan gee." Aldus regter Froneman.

Persverklaring: Vosloo-egpaar belê in US-leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2019-11-11

Ton Vosloo en Anet Pienaar-Vosloo, ’n egpaar met noue bande met die Universiteit Stellenbosch (US), het aangekondig dat hulle vanaf 2020 die Ton en Anet Vosloo-Leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk aan die US vir ’n tydperk van vyf jaar borg.

Top