Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

Research at University of Johannesburg and societal impact

Freek Robinson, Sarah Gravett Universiteitseminaar | University Seminar 2024-03-14

For the second year running, the University of Johannesburg (UJ) has been ranked as the leading producer of accredited research outputs in South Africa. Sarah Gravett, Acting Deputy Vice-Chancellor for Research and Internationalisation at UJ, emphasises the importance of research that impacts communities and society.

Uitdagings vir die hoër onderwys

Freek Robinson, Francis Petersen Onderhoude 2024-02-21

Freek Robinson gesels met Francis Petersen oor plaaslike en globale uitdagings vir die hoër onderwys. Petersen is rektor van die Universiteit van die Vrystaat (UV) en voorsitter van Universiteite Suid-Afrika se raad van direkteure.

Wilgenhof: "Ontgroening help nie met moderne studente se uitdagings nie"

Jana Marx Universiteitseminaar | University Seminar 2024-02-12

"Hy is wit en Afrikaans en is Wilgenhof toe omdat sy familie vir geslagte voor hom ook daar was. Maar hy wil ook nie hê ons moet sy naam gebruik nie, want vandag besef hy alles was nié wel nie. Die kultuur van geheimhouding maak dat ons hard moet werk om hom te oortuig om met ons te praat."

LitNet Akademies Weerdink-onderhoud: onderrig in die tale wat kinders en studente tuis praat

Naomi Meyer, Asambese Mkumatela Onderhoude 2024-02-12

"Vir my lyk ’n ideale skool- of universiteitsomgewing meertalig."

Initiation practices and other undesirable things

Mphuthumi Ntabeni Universiteitseminaar | University Seminar 2024-02-01

"If there is anything in common between the rigour of the English boarding school system I grew up in and the staunch Calvinism of Afrikaners of, say, Stellenbosch University, it is the belief that young men in particular need to be toughened up to prepare them for life. It is the reason why, though known to authorities, these rituals and rites of passages are tolerated and ignored until they go too far, as they sometimes do."

Akademia in 2024: ’n onderhoud

Naomi Meyer, Zydèlia Venter Universiteitseminaar | University Seminar 2024-01-23

"Akademia is ’n hoëronderwysinstelling vanuit en vir Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskappe, wat beteken dat enige persoon wat hom-/haarself as Afrikaansmagtig bestempel, welkom is."

Russel Botman’s ethical legacy calls forth a time yet to come

Aslam Fataar Opinion 2023-11-20

"Russel asked how we might create an embracing, inclusive time horizon, irrespective of personal consequences, out of which we could serve humanity. Russel gifted us a type of human enfolding, based on recognition, intimacy and conviviality, a legacy for human and planetary co-existence."

SPU Internasionale Taalkongres 2023

Frederick Botha Universiteitseminaar | University Seminar 2023-10-05

"Die heel eerste SPU Internasionale Taalkongres is van 6 tot 8 September deur die Sol Plaatje-universiteit in Kimberley aangebied. Aan die hand van die referate wat aangebied is en die gesprekke wat daardeur ontketen is, is dit duidelik dat daar verskeie deurslaggewende kwessies is wat die inheemse tale beïnvloed, waarvan die publikasie van literatuur in spesifiek gemarginaliseerde taalvariasies die grootste is. Onder leiding van Yusuf Feltman van die Universiteit van Johannesburg is daar besluit om ’n werkgroep te vorm om hierdie publikasiekwessie aan te pak."

NSFAS-hulpskema vir studente kan lei tot nog ’n #FeesMustFall

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2023-08-10

"In Pretoria, Bloemfontein en Potchefstroom het studente die afgelope twee weke in tipiese #FeesMustFall-modus operandi in groot getalle op kampusse betoog uit frustrasie met NSFAS se nuwe uitbetalingstelsel."

Hoe meertaligheid gemeenskappe kan bou: ’n blik op die onlangse meertaligheidswerksessies vir US-studentegemeenskappe

Carmen Brewis, Susan Lotz, Sanet de Jager, Helga Sykstus Universiteitseminaar | University Seminar 2023-07-17

"Ons doel met die projek was om ’n veilige ruimte te skep waar die gesprek oor taal verruim kon word en waar deelnemers hulle sienings en ervarings van taal en taalidentiteit op ’n meelewende manier met mekaar kon deel. In hierdie ruimte kon hulle saam sowel as van mekaar leer, en in die proses beter toegerus word om potensiële struikelblokke te hanteer wat met taal- en kulturele aspekte in hulle onderskeie gemeenskappe verband hou."

How multilingualism can build communities: a glance at the recent workshops on multilingualism for SU student communities

Carmen Brewis, Susan Lotz, Sanet de Jager, Helga Sykstus Universiteitseminaar | University Seminar 2023-07-17

"Our intention with the project was to create a safe space within which to reframe the discussion about language, where participants could share their views and experiences of language and language identity with one another in a compassionate manner. In this space they could learn together as well as from one another, in the process becoming better equipped to deal with potential barriers related to language and cultural aspects in their respective communities."

Tien etiese en praktiese gebruike van ChatGPT vir akademiese skryfwerk in Afrikaans

Burgert A Senekal Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-07-12

"ChatGPT is byna ’n jaar terug vrygestel en universiteite en akademici debatteer steeds oor die etiese gebruik daarvan. Die voorbeelde wat in die huidige artikel bespreek is, is egter in my opinie veilige toepassings wat enigeen kan help om tekste in Afrikaans te verbeter, sonder dat ’n redakteur of dosent hoef te bekommer oor of die gebruik van hierdie tegnologie oneerlikheid behels."

KI skep talle uitdagings en vrae vir wetenskaplike publikasies

Jean Oosthuizen Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-07-04

"Wetenskaplike navorsingstydskrifte worstel al hoe meer met die probleem hoe om te onderskei tussen oorspronklike navorsingsartikels wat deur eie navorsing geskryf word en navorsingsresultate wat deur middel van of met die hulp van Kunsmatige Intelligensie (KI) die lig sien."

Voordele en uitdagings van KI vir die universiteitswese

Jean Oosthuizen Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-06-13

"Die vermoë van enige iemand om ’n beeld of artikel deur middel van kunsmatige intelligensie te skep en ’n sekere narratief voor te stel is werklik kommerwekkend. Terselfdertyd skep dit geleenthede om dinge te ontwikkel wat ons nog nooit voorheen gesien het nie, verduidelik Japie Greeff, adjunkdirekteur, rekenaarwetenskap en inligtingstelsels aan die Noordwes-Universiteit."

Verslag ‒ ASSAf-bespreking: The impact of Artificial Intelligence (AI) on Scholarly Writing and Publishing

Dirk Postma Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-05-31

ASSAf se tweede rondetafel, aanlyn bespreking oor ChatGPT gehou op 26 Maart 2023 het gehandel oor die invloed van Kunsmatige Intelligensie (KI) op akademiese skryfwerk en publikasies. Die paneel onder leiding van emeritus Mike Lambert (UK) het bestaan uit drie kundiges uit die KI-omgewing, Tommie Meyer (UK), Burgert Senekal (UFS) en Bhekisipho Twala (TUT). Dirk Postma lewer verslag.

The implications of ChatGPT in academia and journalism

Hannah Theron Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-05-31

Two reports about this seminar, written by BA Honours journalism students, were selected in partnership with Stellenbosch University’s Department of Journalism for publication on LitNet. Herewith Hannah Theron’s report.

Friend or foe? Expert panel tackles ChatGPT debate

Talia Kincaid Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-05-31

Two reports about this seminar, written by BA Honours journalism students, were selected in partnership with Stellenbosch University’s Department of Journalism for publication on LitNet. Herewith Talia Kincaid’s report.

The renaming of the Krotoa Building at the University of Stellenbosch and “A !Nau for now: crossing oceans inside”

Paul Murray Universiteitseminaar | University Seminar 2023-05-22

"The name Krotoa is not only linked to a woman, but also to an entire underrepresented group of people indigenous to Southern Africa and the area now known as the Western Cape."

Nepotisme? US-bestuur pleeg nóg weerligafleiers

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2023-05-18

"Is die US-bestuur besig om die speelveld te dokter om die skyn te wek dat die konvokasie irrelevant raak, en sodat die huidige UK se aanhoudende aandrang op bestuursverantwoordbaarheid versag word?"

Tussen eerlike bedoelings en die Machiavelliese versoeking: Rudi Buys lewer kommentaar

Rudi Buys Universiteitseminaar | University Seminar 2023-05-18

"Heel moontlik, en selfs heel waarskynlik, is daar nuwe moontlikhede vir hoe ’n konvokasie wat uit ’n veelvoud van diverse groepe en belange bestaan, vir almal ’n stem kan gee en hulle belange in vennootskap met lede kan bevorder. Brugbouerskap nou is meer as net ’n wens, dit is nou ’n noodsaaklikheid."

Top