Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

A comment on Peter Kallaway’s book titled The changing face of colonial education in Africa

Aslam Fataar Universiteitseminaar | University Seminar 2021-11-11

"This book allows one to understand how the arbitrary discourses of colonial subjugation and racial repression changed and took on new grammars of human degradation and regression."

Universities South Africa [USAf] colloquium: "The challenges in the implementation of the new language policy"

Wim de Villiers Universiteitseminaar | University Seminar 2021-10-07

"A unique challenge presented to us, and specifically Stellenbosch University, is that the New Policy Framework excludes Afrikaans as an indigenous language. This is something Stellenbosch University would like to see amended." - Wim de Villiers, SU Rector and Vice-Chancellor.

DAK Netwerk language submission: A petition to the Minister of Higher Education

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-09-29

"What DAK wishes is for Afrikaans-speaking youth to achieve at least a first qualification in their mother tongue. At stake is not only a language, but also the upliftment of a community, an entire country, and the continent."

BAQONDE, boosting the use of African language in education: an interview with Bassey Antia

Naomi Meyer, Bassey Antia Interviews 2021-09-08

"Language may be a factor in how well the lecturer is understood. Language may be a factor in who understands the assessment question. Language may be a factor in who can communicate their answers and be rewarded adequately for the knowledge they possess."

Persverklaring: Enkele dae oor om op tweede konsepweergawe van US se hersiene Taalbeleid kommentaar te lewer

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2021-08-10

Belangstellendes het enkele dae oor om kommentaar te lewer op die tweede konsepweergawe van die Universiteit Stellenbosch (US) se hersiene Taalbeleid (2016).

Die US se tweede konseptaalbeleid van 2021: Maskerspele, of groeiende paleisrevolusie?

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-08-04

"Een van twee verklarings is hiervoor moontlik. Die eerste is dat die US-bestuur uit radeloosheid ’n konsepbeleid vol smaaklike woorde vir die siedende breë Afrikaanse koalisie gegooi het. Die tweede, dwingende verklaring is dat daar opponerende kragte in die US-bestuur bestaan en dat die teenstrydighede tussen die aanhef en die operasionele bepalings hieraan toegeskryf kan word."

Is Afrikaans aan die US ’n spyker ryker in haar doodskis?

William Sezoe Universiteitseminaar | University Seminar 2021-07-29

"Ek moet erken, ek het bekommerd geraak, want ’n paar maande voor die uitspraak het ek my aansoekvorm aan die US ingevul. Ek het Afrikaans as my moedertaal aangedui, en by die vraag oor in watter taal jy jou studie wil voltooi, het ek 'Afrikaans' ingevul. Hoe nou gemaak? Watter valse bemarking is dit dan nou?"

Die vernoeming van geboue op die kampus van die Universiteit Stellenbosch: ’n oorsig en ontleding

Bertie Neethling Seminare en essays 2021-07-08

"Die vernoeming of herbenoeming van geboue of lokale aan die US het hoofsaaklik tussen 2004 en 2020 plaasgevind. Die mikpunt met hierdie artikel was veral om na te gaan wanneer bepaalde geboue se name in bepaalde omstandighede vervang is, en wat die redes daarvoor was."

Stellenbosch language debate: Speech by David Jantjies at the DAK meeting with the SAHRC

David C Jantjies Universiteitseminaar | University Seminar 2021-07-05

"Currently, Afrikaans is being spoken by an ever-increasing 7,2 million people across the board. Some Afrikaans speakers are white, some are brown, some are black."

Persverklaring: Tyd om opnuut te Listen by US

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2021-06-24

StudentePlein het Woensdagaand ’n dokumentêre film, Listen, bekendgestel wat oor Afrikaanse studente se ervaring by Stellenbosch handel.

Afrikaans uitheems? Nzimande se bedrieglike woordspeletjies

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-06-24

"Nzimande se taktiek om inheems as begrip te verruim, laat dié heromskrewe begrip onder sy eie teenstrydighede en absurditeite inmekaar stort. Die gevaar bly wel dat Nzimande se opponente nie sal insien dat sy verruiming van die begrip ongeregverdig en onhoudbaar is nie."

US-bestuur, hou tog op grawe

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-24

"Ek het ’n paar medetaalstryders Sondagoggend al gevra wat hulle dink die naam van die terugvegkommissariaat sal wees. Iemand stel so ewe Oos-Duitslands voor dat dit Stasi moet heet (vir Stellenbosse Teen-Afrikaansstryders-Inkwisisie), of dalk BSB (Bruinagentskaploosheidsbrigade). Ek hou nogal van Gestapo (Gemeente vir Engelstaligheid teen Afrikaanse Protesorganisasies)."

Does SU have a communication problem or a problem policy?

Conrad Steenkamp Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-20

"However, this attempt reflects a culture of siege as SU deems critics 'fundamentalists' and demonises and marginalises them as sinister forces. The references to malice and the existence of dark powers behind their opponents smell like the paranoia of a totalitarian system and appear in the narratives of stubborn dictators around the world."

Die US het probleembeleid eerder as ’n kommunikasieprobleem

Conrad Steenkamp Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-19

"Hierdie poging weerspieël egter ’n kultuur van beleg waarin kritici wat die US as 'fundamentalisties' ag, as sinistere kragte gedemoniseer en gemarginaliseer word. Die verwysings na kwaadwilligheid en geheimsinnige magte ruik na die paranoia van ’n totalitêre sisteem en verskyn in die narratiewe van hardkoppige diktators die wêreld oor."

Response to letter of Dr Smith

University of Fort Hare Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-07

"Dr Smith will be unable to provide proof of her misleading claim that the department’s doors have been shut as the misleading headline of her letter suggests. At the time of the University of Fort Hare authoring this response, no decision has been taken by the senate."

William Sezoe gesels met Open Stellenbosch en StudentePlein

William Sezoe, Ashwin Afrikanus Thyssen, Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-06

"Open Stellenbosch is nie anti-Afrikaans nie, ons is antidiskriminasie." US-student William Sezoe praat met Open Stellenbosch se Ashwin Afrikanus Thyssen en Frederik van Dyk van StudentePlein.

US-taaldebat 2021: Die wat en waarom van die Maties-Taalbeleid

Lia Snijman Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-06

"Stellenbosch is gereeld die plek waar Afrikaanse taalkwessies bespreek word en waar konflik kop uitsteek. Hierdie .... kwessies het al vele menings ontlok, maar daar is nog min gepraat oor wat presies die US-Taalbeleid (2016) behels en hoe volledig en doeltreffend dit is."

Brandende biblioteek

Jitsvinger Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-06

"Boodskappers is fakkels wat die donkerte van onkunde binnedring. Die verfrissers van die verhaal. Ons moet die informasie lééf en nie net stoor in fisiese banke en argiewe nie."

US-taaldebat 2021: "Taalverkragter", ’n gedig

David C Jantjies Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-04

Danie van Wyk, voorsitter van DAK Netwerk, het op 9 April 2021 ’n protesoptog deur Stellenbosch se strate gelei om DAK se verontwaardiging met die Universiteit Stellenbosch se taalbeleid te kenne te gee. Lees ’n gedig wat David C Jantjies tydens die geleentheid voorgedra het. 

Listening, not squabbling, builds academic communities

Jana Luther Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-29

"Listening language involves people from different language backgrounds talking and writing their own language, and understanding one another while developing their receptive language skills and practising strategies to attain a more complete command of the other language."

Top