Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: [email protected].

US Konvokasie 2020: Ons kan nie oor taalsake saamwerk sonder basiese vertroue nie

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-01-08

"Uit die staanspoor moet ons aanvaar dat daar om geldige geskiedkundige redes wantroue jeens Afrikaans se wit voorstanders bestaan ... Wat Afrikaanse leiers nou te doen staan, is om geskiedkundige pyn enersyds te verstaan, maar andersyds te besef dat ons mekaar se heel basiese doelwit – om Afrikaans ’n proaktiewe plek in hoër onderrig en leer te gee – moet vertrou."

US Konvokasie-verkiesing en Merlyn van der Rheede: "Hieraan wy ek my toe"

Merlyn van der Rheede Universiteitseminaar | University Seminar 2020-12-17

"Alhoewel ons ’n ontwikkelende nasie is, word duisende leerders ... hul reg op moedertaalonderrig ontsê. Hierdie teenstrydigheid kom ons duur te staan, want sodanige kortsigtigheid het tot gevolg dat die gaping tussen die elite en die massas — die gaping tussen ryk en arm — net vergroot."

Die impak van COVID-19 op studente en tersiêre instellings

Marietjie Warrington Universiteitseminaar | University Seminar 2020-12-15

"Met ingang van 2021 is COVID-19 steeds met ons. Selfs ’n tweede vlaag word nou ’n werklikheid. Meyer sê die impak hiervan op die ekonomie sal ’n lang u-vorm aanneem."

Persvrystelling: uitvoerende komitee van die US-Konvokasie aanlyn verkies

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2020-12-09

Danksy ’n verkiesing wat die eerste keer aanlyn plaasgevind het, is die grootste aantal stemme ooit deur lede van die Konvokasie van die Universiteit Stellenbosch uitgebring.

Pandemic tales: Making an educational life in a Stellenbosch University residence during the COVID-19 pandemic

Joy Petersen Universiteitseminaar | University Seminar 2020-11-13

"I share this story as our story – all of us who stayed behind – the story of how we made a life and home with our students during the COVID-19 pandemic."

Ontlaering 2021: Eerste oproep om voorstelle

LitNet Akademies en skole 2020-10-13

Die tema van die aanlyn 2021-kongres is Geworteldheid: die onderrig van Afrikaans in spesifieke ruimtes. Voorleggings van tot 300 woorde word ingewag teen 31 Januarie 2021. Ons nooi veral opkomende akademici, en navorsers en dosente wat in België, Nederland, Pole, Aruba, die VSA en Namibië met/oor Afrikaans werk om deel te neem.

In gesprek met Bernard Lategan: Gevorderde Navorsingsinstitute as keerwal teen vervlakking

Pieter GR de Villiers, Bernard Lategan Onderhoude 2020-08-20

"Nogtans is die 'wetenskap' die enigste verweer wat ons het om ons op te beroep in hierdie tyd van onsekerheid en kwaksalwery. Nie as ’n kitsoplossing nie, maar as ’n tydsame, uitmergelende en dikwels frustrerende soeke na die ware toedrag van sake en die bes moontlike verstaan van dinge."

Reguit met Robinson: ’n Zoom-gesprek met Francis Petersen

Freek Robinson, Francis Petersen Universiteitseminaar | University Seminar 2020-07-07

Voortaan gaan Freek Robinson weekliks met belangrike Suid-Afrikaanse rolspelers gesels. Eerste aan die beurt is Francis Petersen, rektor van die Universiteit van die Vrystaat (UV). Freek gesels met Francis oor transformasie en die besluit om die standbeeld van oudpresident Marthinus Theunis Steyn te verwyder.

Hofuitspraak oor Afrikaans by Unisa ’n ligpunt in ’n donker omgewing

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2020-07-02

"Hierdie nuwe gees om meertaligheid te dryf moet volgens Steenkamp verwelkom word. Hy sê mense moet besef Afrikaans is ook ’n inheemse taal en nie ’n oorblyfsel van kolonialisme nie."

Mediaverklaring uitgereik deur Dawie Beyers Prokureurs – Adv Johan Bruwer se regsverteenwoordigers

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2020-04-16

"Die aangewese kanselier van die Universiteit Stellenbosch (US), regter Edwin Cameron, word tans in twee forums ondersoek ná klagtes van regterlike wangedrag teen hom ingedien is."

Universities as safe spaces: A student’s perspective

Jozias Mahube-Reinecke Universiteitseminaar | University Seminar 2020-04-16

Jozias Mahube-Reinecke provides a student’s perspective on universities as safe spaces.

Die skep van veilige en ontstellende ruimtes aan universiteite

Johan Strijdom Universiteitseminaar | University Seminar 2020-04-08

"In die afgelope paar jaar het postkoloniale en dekoloniale teorieë en proteste studente en dosente uit veilige ruimtes geskud en genoop om gekoesterde posisies te herbedink."

Seminaar: Die universiteit as veilige ruimte

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2020-03-31

In hierdie seminaar deel mense wat in verskeie hoedanighede aan universiteite verbonde is, hul siening en ervaring van universiteite as veilige ruimtes.

Snellers in die klaskamer – wanneer is ’n veilige ruimte veilig?

Amanda Gouws Universiteitseminaar | University Seminar 2020-03-31

"Is dit die geval dat ons nou ’n generasie studente het wat emosioneel minder gereed is vir die lewe buite hulle kokonne, of was hulle nooit in kokonne nie?"

Ontgroening: ’n pleidooi vir integrasie en solidariteit

Simon Saffraan Seminare en essays 2020-01-28

"Ek wil dus ’n kopskuif oor ontgroening voorstel: integrasie, met die einddoel van inklusiwiteit en solidariteit."

Ontgroening: Territoriale aggressie

Nini Bennett Seminare en essays 2020-01-28

"Oorgangsrituele (rites of passage) is so oud soos die mensdom self, en vind op gewelddadige wyse uitdrukking in die inisiasiepatrone van bendes, tronk-gangs, die mafia, en dies meer."

Is South Africa ready for public unisex toilets?

Giséle Lavita Opinion 2020-01-27

"Ultimately, should unisex bathrooms be implemented, the privacy of all persons should be of great importance, and thus the toilet should be structured in a manner that provides as much privacy to the individual as possible."

Afrikaans as liminale transnasionale literêre sisteem: ’n Paar gedagtes oor ontlaering uit QwaQwa

Azille Coetzee Universiteitseminaar | University Seminar 2020-01-24

"Hoe kan ons Afrikaanse letterkunde aanbied vir nuwe generasies studente op ’n manier wat die skanse van die laer deurbreek? Hoe word die studie van Afrikaanse letterkunde in verhouding gebring met ander geskiedenisse, tale, literêre tradisies en invloede?"

Afrikaans is ons grote kans: die invoering van Afrikaans op die Universiteit van Zagreb

Toni Bandov Seminare en essays 2020-01-06

“Hierdie najaar het die hervorming van die hele Fakulteit se programme begin. Dit het ons gebruik om ons band met Afrikaans te versterk en offisieel te maak. Na lang onderhoude het ons tot die volgende gekom. Ons studente Nederlands sal op die vyfde jaar van hul nagraadse studie verplig Afrikaans moet volg in twee semesters.”

Farewell, Jan Heunis: Our day will come!

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2019-12-06

"The greatest irony will remain in how Afrikaans-speaking officials were the ones who summarily disposed of that language in the public academic realm, at a university that once hosted defiance to apartheid ideology by celebrating Afrikaans as a carrier of all of its speakers’ dignity."

 

Top