Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

Language and transformation at Stellenbosch University – critically rethinking the language policy at Stellenbosch University now

Stephanus Muller Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-30

"But, I think what we are seeing unfold across the campuses in our country shows that our time for more elegant solutions to complex problems has started to run out, that our country is bleeding, struggling to right itself after the disaster of apartheid and its aftershocks, that if Afrikaans is to flourish it will have to be in concert with or in the mouths of the intelligent voices of those who are currently protesting against the way it lives in our institution."

A response to Marlene van Niekerk’s contribution to the Stellenbosch University language debate

Stephanus Muller Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-23

"I have taken a long time to write a response to Marlene van Niekerk’s contribution to the Stellenbosch University language debate, published on 20 July 2016."

Taal, toegang en transformasie

Hanru Niemand Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-08

"Suid-Afrikaanse instellings moet hulle verbind tot regstelling van die skade van die verlede, maar hoef nie kulturele selfmoord te pleeg in boetedoening nie, want die gevolg van so ’n selfmoord lei eweneens tot nuwe strukturele ongelykhede."

US Woordfees 2017: Die toekoms van hoër onderwys in Suid-Afrika

Liné Loff Toyota US Woordfees 2017-03-08

"Suid-Afrikaanse universiteite het die besonderse vermoë om ten spyte van die gebrek aan ondersteuning en hulpbronne steeds hoë akademiese standaarde te handhaaf."

Ngũgĩ wa Thiong’o: Decolonising the mind

Mercy Kannemeyer Menings 2017-03-08

"If you know all the languages of the world, but not your mother tongue, that is enslavement. Knowing your mother tongue, and all other languages too, is empowerment."

US Woordfees: Afrikaans raak my nie, traak my nie?

Jean Oosthuizen Toyota US Woordfees 2017-03-07

"Afrikaans raak ons en traak ons."

Kan Afrikaans floreer as hy sy status as universiteitstaal verloor?

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2017-02-23

"Wit en bruin van regoor die hele politieke spektrum het saamgestem Afrikaans is nog springlewendig, maar kan nie ten volle floreer as dit by die hekke van die akademie gestuit word nie."

Video en onderhoud: 'Die ander kant' van die US-taaldebat

Mercy Kannemeyer, Naomi Bruwer Universiteitseminaar | University Seminar 2017-02-22

"Ek voel wel dat daar onderskeid getref moet word tussen wanneer mense veg teen Afrikaans die taal en Afrikaans die kultuur en geskiedenis wat onderdrukkend is, want die geveg teen Afrikaans lyk vir my baie keer na ’n geveg teen die gesig van Afrikaans, wat hoofsaaklik wit is as gevolg van apartheid. Dit word nie altyd duidelik wat ’n groot rol bruin en swart mense binne Afrikaans gespeel het en nog steeds speel nie."

Verstaan ons studente se verset?

Attie van Niekerk Universiteitseminaar | University Seminar 2017-02-02

"Dikwels is dit ons onkunde, ons blindheid vir die Ander, ons onvermoë om buite ons eie denkraamwerk te kan dink en die Ander te ontmoet, wat die grootste oorsaak is daarvan dat ons goedbedoelde pogings onbedoelde skade aanrig."

#FeesMustFall: vervreemding en protes

Menán van Heerden, André Duvenhage, Wynand Greffrath Onderhoude 2017-02-01

“Staatsingryping, wat outonomie direk bedreig, vergrote toegang en dus meer studente, swakker befondsing, verlies aan vermoë as gevolg van talle faktore en sosiale en politieke onstabiliteit is besig om die universiteitswese in Suid-Afrika in gevaar te stel.”

US-konvokasie 2017: videogreep van Christo Viljoen oor die US-taalbeleid

Naomi Bruwer Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-27

Christo Viljoen, vorige voorsitter van die US-konvokasie, het by die US-konvokasievergadering 2017 kortliks oor die US-taalbeleid gepraat.

US-konvokasie 2017: toespraak deur Wim de Villiers

Wim de Villiers Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-27

"Ons beskou diversiteit as ’n voorvereiste vir uitnemendheid. Blootstelling aan ’n groter verskeidenheid mense en idees verruim die denke en verryk ons uitsette."

US-konvokasie 2017: videogreep van Wim de Villiers oor die US-taalbeleid

Naomi Bruwer Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-27

Kyk 'n kort videogreep, wat spesifiek aansluit by die US-taaldebat, uit Wim de Villiers se toespraak by die US-konvokasievergadering 2017.

US-konvokasie 2017: US se taalstryd duur voort

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-27

"Die felheid en intensiteit waarmee die taaldebat aan dié universiteit die afgelope paar jaar gevoer word, het verskeie kere na vore gekom tydens die vergadering."

US-konvokasie 2017: toespraak deur Jan Heunis

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-26

"Die uitdaging is om te besef dat ’n aanspraak om in ’n moedertaal onderrig te word, ’n regverdige, grondwetlik-gefundeerde aanspraak is."

Video: Stef Bos oor Afrikaans, die betekenis van taal en die US-taalbeleid

Naomi Bruwer Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-25

Stef Bos praat oor Afrikaans, die betekenis van taal en die US-taalbeleid.

Video: Hermann Giliomee oor die US-taaldebat se pad vorentoe

Naomi Bruwer Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-24

Hermann Giliomee praat oor Afrikaanssprekendes se reg op 'n Afrikaanse universiteit, die mosie by die US-konvokasievergadering op 26 Januarie, en die hofsaak wat in Maart in die hooggeregshof aangehoor sal word.

Decolonising education in South Africa: An interview with Aslam Fataar

Estelle Kruger, Aslam Fataar Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-23

"Intercultural education promotes a type of epistemic openness to the knowledges of all human beings."

Kennisgewing: Samekoms oor Afrikaans

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-20

'n Perskonferensie oor die taaldebat in Stellenbosch en die hele Wes-Kaap vind op Saterdag 21 Januarie plaas.

Hermann Giliomee skryf 'n brief aan US-Konvokasie-lede

Hermann Giliomee Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-20

"Dit sal die saak vir Afrikaans aan die US sterk as u en ‘n groot getal ander lede van die Konvokasie by die jaarvergadering op 26 Januarie opdaag waar u kan aandui hoe u oor die saak voel."

Top