Kern-medewerkers

Etienne van Heerden
Uitvoerende redakteur | Executive Editor

Etienne van Heerden is skrywer en Hofmeyr-professor in die Skool vir Tale en Letterkundes aan die Universiteit van Kaapstad. Hy is stigter-redakteur van LitNet, wat in Januarie 1999 aanlyn gegaan het nadat hy ’n voorstel vir ’n aanlyn-boekejoernaal aan 24.com gemaak het. Sedertdien het hy LitNet uitgebou en bestuur. Hy dien as redakteur en mede-eienaar van LitNet in die LitNet-bestuurskomitee en is ook besturende direkteur van die maatskappy sonder winsbejag LitNet Akademies, wat die geakkrediteerde inhoud in LitNet se node vir akademiese skryfwerk bestuur.

Etienne behaal die grade BA (Regte) en LLB aan die Universiteit Stellenbosch en word as prokureur tot die destydse sybalie toegelaat. Verdere grade is Honneurs in Afrikaans en Nederlands (cum laude), Universiteit Stellenbosch, MA (cum laude), Universiteit van die Witwatersrand, PhD (Rhodes) en DLitt (hc), Universiteit van die Vrystaat.

Kontak Etienne by [email protected] as jy ’n skerp idee vir ’n nuwe LitNet-projek het.

Klik hier vir Etienne se webwerf.


Martin Geldenhuys
Bestuursrekenmeester | Accountant

Martin Geldenhuys het ’n BComm-graad in finansiële bestuur en is ’n geoktrooieerde bestuursrekenmeester (ACMA). Hy werk tans as ’n bestuursrekenmeester by Media24 en is al vir meer as drie jaar aan die rekeningkundige kant betrokke by LitNet. Hy woon in Kaapstad. Hy dien in LitNet se bestuurskomitee en is ’n direksielid van die maatskappy sonder winsbejag LitNet Akademies.


Naomi Bruwer
Senior Inhoudsbestuurder | Senior Content Manager

Naomi Bruwer het ’n MA (cum laude) in Afrikaans en Nederlands van die Universiteit Stellenbosch. Sy was voorheen projekbestuurder van die US Woordfees en het in 2005 by LitNet aangesluit.

Kontak Naomi by [email protected] vir navrae oor:

• algemene aangeleenthede
• advertensies en borgskappe
• nuwe projekte
LitNet Akademies


Naomi Meyer
Inhoudsbestuurder | Content Manager

Naomi Meyer is ’n niepraktiserende prokureur. Ná haar regstudie en klerkskap in Bloemfontein voltooi sy haar meestersgraad cum laude aan die Universiteit van Kaapstad in die Departement Afrikaans en Neerlandistiek. Sy is in 2000 en in 2001 voltyds betrokke by LitNet en by die Taalsekretariaat. Tussen 2002 en 2011 het sy in Ierland gewoon, waar sy kontraktueel by ’n regsuitgewer betrokke was, regsassistentswerk by ’n eenman-prokureur verrig het en vyf jaar viool by ’n musiekskool gegee het. Haar jeugroman Ruik jy die filmster het in September 2006 by Tafelberg verskyn, en haar roman Web in 2017 by Queillerie

Kontak Naomi by [email protected] vir voorstelle vir inhoud op LitNet.


Menán van Heerden
Inhoudsbestuurder | Content Manager

Menán van Heerden is sedert 2010 by LitNet betrokke. Sy het in Desember 2016 haar MA in sosiale antropologie cum laude aan die Universiteit Stellenbosch behaal. Sy het ook ’n eenjaar-sertifikaatkursus in grafiese en webontwerp by CTU (Computer Training Unlimited), Stellenbosch-kampus, voltooi. Sy het in 2017 ’n internskap as navorser by South African History Online voltooi en deeltyds as inhoudsbestuurder by LitNet en LitNet Akademies gewerk. Sy is tans inhoudsbestuurder by LitNet, LitNet Akademies en Voertaal (lees hier haar profiel op Voertaal).

Haar verhandeling, “Afrikaaps: A celebratory protest to the racialised hegemony of ‘pure’ Afrikaans”, fokus op die teaterproduksie AfrikaapsAfrikaaps se mees onlangse opvoering was by die 2015-Suidoosterfees by Kunstekaap, Kaapstad. Hierdie multimediaproduksie word in Kaaps opgevoer en dit is hoofsaaklik hip-hop-kunstenaars van die Kaapse Vlakte wat daarin optree. 

Die groep Afrikaaps fokus op die miskenning en stigmatisering van Kaaps binne die konteks van die hegemonie van sogenaamde suiwer Afrikaans en weerstaan die algemene persepsie dat Afrikaans ’n sogenaamde wit taal van onderdrukking is.

Kontak Menán by [email protected].


 

Nicky Grieshaber
Teksredakteur | Copy editor

Nicky Grieshaber woon in Pietermaritzburg en is ’n onafhanklike taalkommunikasiespesialis. Hy het ’n BA (Hons.) aan die Universiteit van Natal (nou UKZN) verwerf, en ’n MA in taalkunde aan die destydes Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (nou NWU). Onmiddellik na voltooiing van sy honneursgraad het hy in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Natal in Pietermaritzburg begin klasgee en was lid van die voltydse personeel totdat hy in sy middel-40’s bedank het om sy eie baas te word. Hy werk sedert 2000 as vryskuttaalversorger vir LitNet en is o.a. vir taalversorging en -raadgewing by LitNet Akademies betrokke. Nicky is met Marilyn, ’n onderwyseres, getroud, en hulle is die allergelukkigste en allergeseëndste ouers, skoonouers en grootouers van twee seuns, ’n dogter, twee skoondogters en ’n kleinseun. Nicky se hoofbelangstelling buite die taalbedrywighede is musiek, en veral musiek maak. Hy is die skrywer van Diacs and quirks in a nutshell – Afrikaans spelling explained (2011) en het omtrent vier jaar lank ’n weeklikse rubriek oor Engelse taalgebruik in die KZN-streekskoerant The Witness geskryf. Webwerwe: www.wordguru.co.za en www.keysalive.co.za.


Francis Galloway
Redakteur: LitNet Akademies (Geesteswetenskappe)

Francis Galloway behaal haar kwalifikasies aan die Universiteit van die (Oranje) Vrystaat: BA (met Afrikaans-Nederlands en Duits as hoofvakke); BA. Honneurs (cum laude); MA (cum laude) en D.Litt. Sy is sedert 2009 die redakteur van die geesteswetenskappe-afdeling van die geakkrediteerde aanlyn vaktydskrif LitNet Akademies. Sy het haar loopbaan begin as dosent in Afrikaanse letterkunde aan die destydse Universiteit van die Noorde (tans die Universiteit van Limpopo); daarna was sy lid van die navorsingspan van die Sentrum vir Suid-Afrikaanse Letterkundenavorsing (SENSAL) by die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN); akademiese uitgewer by Van Schaik Uitgewers; en dosent (en koördineerder van die program) in Uitgewerswese aan die Departement Inligtingkunde van die Universiteit van Pretoria. Sy was die samesteller van ’n jaaroorsigreeks oor die Suid-Afrikaanse letterkundesisteem, SA Literatuur/Literature, en projekleier van verskeie verslae oor die Suid-Afrikaanse uitgewersbedryf. Sy publiseer navorsingsartikels oor die plaaslike boeklandskap en neem deel aan die jaarkongresse van die internasionale Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) waarvan sy ook ’n bestuurslid was. Sy is die skrywer van die monografie Breyten Breytenbach as openbare figuur asook die redakteur van die Breytenbach-huldigingsbundel, Woordenaar woordnar, en van die versameling liefdesbriewe tussen André P. Brink en Ingrid Jonker, Vlam in die sneeu.

Klik hier vir haar volledige profiel.


Jannie Hofmeyr
Ereredakteur: LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 

Jannie Hofmeyr is professor van biokompleksiteit en biochemie aan die Universiteit Stellenbosch, waar hy sedert 1975 aan die Biochemie-departement verbonde is.

Klik hier vir sy volledige profiel.


Hendrik Geyer
Ereredakteur: LitNet Akademies (Natuurwetenskappe)

Hendrik Geyer is professor in teoretiese fisika aan die Universiteit Stellenbosch en Direkteur van die Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Navorsing (STIAS).

Klik hier vir sy volledige profiel.


Dirk Laurie
Redakteur: LitNet Akademies (Natuurwetenskappe)

Dirk Laurie is ’n wiskundige en rekenaarprogrammeerder. Hy was vroeër ’n professor aan die Universiteit Stellenbosch.

Klik hier vir sy volledige profiel.


Johann Neethling
Redakteur: LitNet Akademies (Regte)

Johann Neethling is gebore in Clocolan in die Oos-Vrystaat en het grootgeword as ’n “boy from Bethulie” (Patrick Mynhardt) in die Suid-Vrystaat. Na matriek in 1963 behaal hy sy BA LLB aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Hy verwerf ’n LLM aan die Universiteit van McGill in Montreal, Kanada en in 1976 ’n LLD oor die reg op privaatheid aan Unisa.

Klik hier vir sy volledige profiel.


Pieter GR de Villiers
Redakteur: LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe)

Pieter GR de Villiers voltooi sy studie aan die Universiteit Stellenbosch (US) met ’n BA (cum laude) in 1966, ’n BA Honneurs (in Grieks, cum laude) in Maart 1969, ’n BTh (cum laude) in November 1969 en ’n LicTheol (cum laude) in 1974. Sy doktorale studie voltooi hy aan die Teologiese Universiteit in Kampen in Nederland (ThDrs, 1973) en aan die US (DTh, 1976). Hy beklee akademiese poste aan die US (1971–84), die Universiteit van Suid-Afrika (1984–88) en aan Rhodes Universiteit (1989–2002). Sedert 2002 is hy verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat (UV), waar hy buitengewone professor in die Departement Nuwe Testament is.

Klik hier vir sy volledige profiel.


Estelle Kruger
Redakteur: LitNet Akademies (Opvoedkunde)

Estelle Kruger het vir 11 jaar Afrikaans-onderrig aan onderwysstudente in die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch gedoseer. Vir ’n MA het sy gespesialiseer in die onderrig van ’n addisionele taal en haar PhD handel oor die integrasie van humormateriaal in die onderrig van Afrikaans aan onderwysstudente. Sy het 16 akademiese artikels geskryf wat in verskeie geakkrediteerde akademiese tydskrifte gepubliseer is. In 2006 ontvang sy die rektor en visekanselier van Stellenbosch-universiteit se toekenning vir voortreflike onderrig.

Vir die afgelope paar jaar is Estelle ’n onderrigverrykingskonsultant en bied werksessies vir WKOD-onderwysers aan oor die stimulering van verbeelding in die onderrig van kreatiewe skryf (in Afrikaans en Engels), asook die onderrig van Afrikaans as addisionele taal vir onderwysers van die vakbond Naptosa.

Klik hier vir haar volledige profiel.

Top