Kern-medewerkers

Etienne van Heerden – Uitvoerende redakteur | Executive Editor
 

Etienne van Heerden is skrywer en Hofmeyr-professor in die Skool vir Tale en Letterkundes aan die Universiteit van Kaapstad. Hy is stigter-redakteur van LitNet, wat in Januarie 1999 aanlyn gegaan het nadat hy ’n voorstel vir ’n aanlyn-boekejoernaal aan 24.com gemaak het. Sedertdien het hy LitNet uitgebou en bestuur. Hy dien as redakteur en mede-eienaar van LitNet in die LitNet-bestuurskomitee en is ook besturende direkteur van die maatskappy sonder winsbejag LitNet Akademies, wat die geakkrediteerde inhoud in LitNet se node vir akademiese skryfwerk bestuur.

Etienne behaal die grade BA (Regte) en LLB aan die Universiteit Stellenbosch en word as prokureur tot die destydse sybalie toegelaat. Verdere grade is Honneurs in Afrikaans en Nederlands (cum laude), Universiteit Stellenbosch, MA (cum laude), Universiteit van die Witwatersrand, PhD (Rhodes) en DLitt (hc), Universiteit van die Vrystaat.

Kontak Etienne by profetiennevh@gmail.com as jy ’n skerp idee vir ’n nuwe LitNet-projek het.

Klik hier vir Etienne se webwerf.

 

Bertie du Plessis – Naspers

Bertie du Plessis is in Middelburg gebore en het sy skoolloopbaan in Pietersburg voltooi.

Ondanks die feit dat hy in sy laaste jaar op skool die eerste prys in the Nasionale Wetenskap-olimpiade gewen het, het hy na matriek literatuur en teologie aan die Universiteit Stellenbosch en die Universiteit van Tübingen (Duitsland) gaan studeer. Hy het sedertdien in ses verskillende dissiplines aan Suid-Afrikaanse tersiêre inrigtings doseer.

In 1995 stig hy MindPilot (Pty) Ltd Strategic Positioning, en oor die afgelope dekade onderneem hy ’n wye verskeidenheid spesiale projekte vir die Naspers/MIH Groep, waar hy direk aan die uitvoerende hoof rapporteer. Sy kliëntelys sluit ook verskeie ander JSE-genoteerde maatskappye, African Bank, BHP Billiton, Sanlam, Standard Bank en Sasol in, asook talle KMO’s.

 
 
Martin Geldenhuys – Bestuursrekenmeester | Accountant
 

Martin Geldenhuys het ’n BComm-graad in finansiële bestuur en is ’n geoktrooieerde bestuursrekenmeester (ACMA). Hy werk tans as ’n bestuursrekenmeester by Media24 en is al vir meer as drie jaar aan die rekeningkundige kant betrokke by LitNet. Hy woon in Kaapstad. Hy dien in LitNet se bestuurskomitee en is ’n direksielid van die maatskappy sonder winsbejag LitNet Akademies.

 

Jos Floor – Regsadviseur | Legal advisor
 

Jos is ’n korporatiewe prokureur en fokus op die tegnologiesektor. Hy het ondervinding op die gebiede van waagkapitaal, aandeelhouersverhoudinge, samesmeltings, regulatoriese advies, nakoming, intellektuele eiendom en privaatheid van persoonlike inligting. Jos geniet nuwe uitdagings en help kliënte graag om vernuwende oplossings te vind vir probleme waarmee jong, snelgroeiende besighede gekonfronteer word.

Hy het in Potchefstroom grootgeword en gestudeer – regte en internasionale politiek – en daarna via Nederland sy wortels in Stellenbosch laat skiet.

Jos is ’n direkteur van LitNet Akademies.


Besoek www.floorswart.com.

 

Naomi Bruwer – Senior Inhoudsbestuurder | Senior Content Manager
 

Naomi Bruwer het ’n MA (cum laude) in Afrikaans en Nederlands van die Universiteit Stellenbosch. Sy was voorheen projekbestuurder van die US Woordfees en het in 2005 by LitNet aangesluit.

Kontak Naomi by naomibruwer@litnet.co.za vir navrae oor:

• algemene aangeleenthede
• advertensies en borgskappe
• nuwe projekte
LitNet Akademies

 

Naomi Meyer – Inhoudsbestuurder | Content Manager
 

Naomi Meyer is ’n niepraktiserende prokureur. Ná haar regstudie en klerkskap in Bloemfontein voltooi sy haar meestersgraad cum laude aan die Universiteit van Kaapstad in die Departement Afrikaans en Neerlandistiek. Sy is in 2000 en in 2001 voltyds betrokke by LitNet en by die Taalsekretariaat. Tussen 2002 en 2011 het sy in Ierland gewoon, waar sy kontraktueel by ’n regsuitgewer betrokke was, regsassistentswerk by ’n eenman-prokureur verrig het en vyf jaar viool by ’n musiekskool gegee het. Haar jeugroman Ruik jy die Filmster het in September 2006 by Tafelberg verskyn.

Kontak Naomi by naomimeyer@litnet.co.za vir navrae oor, onder andere:

• Menings
• Musiek
• Teater
• Kos en Wyn

 

Nicky Grieshaber – Taaladviseur | Language advisor
 
Nicky Grieshaber woon in Pietermaritzburg en is ’n onafhanklike taalkommunikasiespesialis. Hy het ’n BA (Hons.) aan die Universiteit van Natal (nou UKZN) verwerf, en ’n MA in taalkunde aan die destydes Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (nou NWU). Onmiddellik na voltooiing van sy honneursgraad het hy in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Natal in Pietermaritzburg begin klasgee en was lid van die voltydse personeel totdat hy in sy middel-40’s bedank het om sy eie baas te word. Hy werk sedert 2000 as vryskuttaalversorger vir LitNet en is o.a. vir taalversorging en -raadgewing by LitNet Akademies betrokke. Nicky is met Marilyn, ’n onderwyseres, getroud, en hulle is die allergelukkigste en allergeseëndste ouers, skoonouers en grootouers van twee seuns, ’n dogter, twee skoondogters en ’n kleinseun. Nicky se hoofbelangstelling buite die taalbedrywighede is musiek, en veral musiek maak. Hy is die skrywer van Diacs and quirks in a nutshell – Afrikaans spelling explained (2011) en het omtrent vier jaar lank ’n weeklikse rubriek oor Engelse taalgebruik in die KZN-streekskoerant The Witness geskryf. Webwerwe: www.wordguru.co.za en www.keysalive.co.za.

 

Francis Galloway – LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) Redakteur
 

Francis Galloway is ’n onafhanklike navorser op die terrein van boekstudie/boekgeskiedenis en stigterslid van die Suid-Afrikaanse Boekgeskiedenis-groep. Sy is die redakteur van die geesteswetenskaplike afdeling van die geakkrediteerde aanlyn-vaktydskrif LitNet Akademies. Sy dien in die redaksie van die internasionale vaktydskrifte Book History en Logos – Journal of the World Publishing Community en is lid van die keurkomitee van die George A & Jean S DeLong Book History Prize, wat jaarliks vir die beste boek op hierdie terrein toegeken word. Sy het haar loopbaan begin as dosent in Afrikaanse letterkunde aan die destydse Universiteit van die Noorde; daarna was sy lid van die SENSAL-span by die RGN en akademiese uitgewer by Van Schaik-Uitgewers; van 1999 tot 2009 doseer sy uitgewerswese aan die Departement Inligtingkunde van die Universiteit van Pretoria. Sy was die samesteller van ’n jaaroorsigreeks oor die Suid-Afrikaanse letterkundesisteem en projekleier van twaalf verslae oor die Suid-Afrikaanse uitgewersbedryf. Die afgelope tien jaar publiseer sy gereeld navorsingsartikels oor die plaaslike boeklandskap en neem deel aan die jaarkongresse van die Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) en ander internasionale forums vir boekstudie. Sy het ’n DLitt-graad behaal aan die Universiteit van die Vrystaat en is die skrywer van die monografie Breyten Breytenbach as openbare figuur.

Klik hier vir haar volledige profiel.

 

Jannie Hofmeyr – LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) Ereredakteur
 

Jannie Hofmeyr is professor van biokompleksiteit en biochemie aan die Universiteit Stellenbosch, waar hy sedert 1975 aan die Biochemie-departement verbonde is.

Klik hier vir sy volledige profiel.

 

Hendrik Geyer – LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) Ereredakteur
 

Hendrik Geyer is professor in teoretiese fisika aan die Universiteit Stellenbosch en Direkteur van die Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Navorsing (STIAS).

Klik hier vir sy volledige profiel.

 

Dirk Laurie – LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) Redakteur
 

Dirk Laurie is ’n wiskundige en rekenaarprogrammeerder. Hy was vroeër ’n professor aan die Universiteit Stellenbosch.

Klik hier vir sy volledige profiel.

 

Johann Neethling – LitNet Akademies (Regte) Redakteur
 

Johann Neethling is gebore in Clocolan in die Oos-Vrystaat en het grootgeword as ’n “boy from Bethulie” (Patrick Mynhardt) in die Suid-Vrystaat. Na matriek in 1963 behaal hy sy BA LLB aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Hy verwerf ’n LLM aan die Universiteit van McGill in Montreal, Kanada en in 1976 ’n LLD oor die reg op privaatheid aan Unisa.

Klik hier vir sy volledige profiel.

 

Pieter GR de Villiers – LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) Redakteur
 

Pieter GR de Villiers voltooi sy studie aan die Universiteit Stellenbosch (US) met ’n BA (cum laude) in 1966, ’n BA Honneurs (in Grieks, cum laude) in Maart 1969, ’n BTh (cum laude) in November 1969 en ’n LicTheol (cum laude) in 1974. Sy doktorale studie voltooi hy aan die Teologiese Universiteit in Kampen in Nederland (ThDrs, 1973) en aan die US (DTh, 1976). แผนที่ดาวเทียม Hy beklee akademiese poste aan die US (1971–84), die Universiteit van Suid-Afrika (1984–88) en aan Rhodes Universiteit (1989–2002). Sedert 2002 is hy verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat (UV), waar hy buitengewone professor in die Departement Nuwe Testament is.

Klik hier vir sy volledige profiel.

 

Estelle Kruger– LitNet Akademies (Opvoedkunde) Redakteur
 

Estelle Kruger het vir 11 jaar Afrikaans-onderrig aan onderwysstudente in die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch gedoseer. Vir ’n MA het sy gespesialiseer in die onderrig van ’n addisionele taal en haar PhD handel oor die integrasie van humormateriaal in die onderrig van Afrikaans aan onderwysstudente. Sy het 16 akademiese artikels geskryf wat in verskeie geakkrediteerde akademiese tydskrifte gepubliseer is. In 2006 ontvang sy die rektor en visekanselier van Stellenbosch-universiteit se toekenning vir voortreflike onderrig.

Vir die afgelope paar jaar is Estelle ’n onderrigverrykingskonsultant en bied werksessies vir WKOD-onderwysers aan oor die stimulering van verbeelding in die onderrig van kreatiewe skryf (in Afrikaans en Engels), asook die onderrig van Afrikaans as addisionele taal vir onderwysers van die vakbond Naptosa.

Klik hier vir haar volledige profiel.

 

Top