Pieter GR de Villiers

Pieter GR de Villiers voltooi sy studie aan die Universiteit Stellenbosch (US) met ’n BA (cum laude) in 1966, ’n BA Honneurs (in Grieks, cum laude) in Maart 1969, ’n BTh (cum laude) in November 1969 en ’n LicTheol (cum laude) in 1974. Sy doktorale studie voltooi hy aan die Teologiese Universiteit in Kampen in Nederland (ThDrs, 1973) en aan die US (DTh, 1976). Hy beklee akademiese poste aan die US (1971–84), die Universiteit van Suid-Afrika (1984–88) en Rhodes Universiteit (1989–2002). Sedert 2002 is hy verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat (UV), waar hy buitengewone professor in die Departement Nuwe Testament is.

De Villiers het reeds 95 referate by internasionale en nasionale byeenkomste en vakverenigings gelewer en was al gasdosent by universiteite in die Verenigde Koninkryk, Namibië, Switserland, Rusland, Nederland, België en die VSA. Hy was en is lid van 15 nasionale en internasionale vakverenigings, onder andere, op uitnodiging, van die Studiorum Novi Testamenti Societas. Hy was lid van die bestuur van die Nuwe-Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika en die Assosiasie van Suidelike Afrikaanse Teologiese Instellings, en voorsitter van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Bybel- en Godsdienskunde, die DAAD Alumni-Assosiasie van Suid-Afrika en die Spiritualiteitsassosiasie van Suid-Afrika. Hy dien in die raad van direkteure van die Internasionale Vereniging vir die Studie van Christelike Spiritualiteit (Society for the Study of Christian Spirituality; SSCS), ’n affiliaat van die Amerikaanse Akademie vir Godsdiens (American Academy of Religion; AAR). Hy was van 2015 die visepresident en van 2017 tot 2018 die president van die vereniging.

Hy is die skrywer van 140 wetenskaplike artikels, het 16 boeke geskryf of geredigeer en sewe boeke vertaal, en het reeds as studieleier van 30 nagraadse studente opgetree. Hy was redakteur van Neotestamentica, die nasionale Nuwe Testament-vaktydskrif van die Nuwe-Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika(1981–88). Hy was ook verbonde aan die redaksie van verskeie ander vaktydskrifte.

Sedert 1997 is hy toenemend betrokke by die doseer van spiritualiteit, eers aan Rhodes Universiteit en daarna aan die UV. Sedert 2007 is hy die kursusorganiseerder vir ’n gedoseerde meestersgraad in spiritualiteit aan die UV, waar 25 M-studente hul studie in spiritualiteit voltooi het of aan die voltooi is. Hy is ook aktief betrokke by navorsing oor geweld en vrede, waaroor hy tans verskeie navorsingsprojekte organiseer.

Hy het gedurende sy akademiese loopbaan verskeie senior navorsingstoekennings en -beurse van die Nasionale Navorsingstigting (NRF) in samewerking met sy universiteite ontvang vir navorsing in Duitsland (Göttingen, München en Regensburg) en Amerika (Duke en Yale) om referate by internasionale konferensies te lewer, internasionale kundiges na Suid-Afrika te bring, en as senior akademikus meesters- en doktorale studente te begelei en te befonds. Hy was ses jaar lank (waarvan twee jaar as voorsitter) ook ’n lid van die adviespaneel vir teologie, godsdiensstudies en Antieke en Nabye-Oosterse Studies van die NRF.

Pieter is getroud met Susan, ’n universiteitsbibliotekaris, is die pa van drie dogters en het twee kleinkinders. Hy is ’n aktiewe muurbalspeler en neem soms aan marathons deel.

Mag, staat en die kerk: ’n onderhoud

Pieter GR de Villiers, Johann Rossouw Onderhoude 2018-05-31

"’n Te knusse verhouding met die staat en regering van die dag het menige kerkverband bykans dodelik verwond. Ter plaatse is dit die geval met die ou drie Susterskerke, wat oënskynlik steeds worstel met die nadraai van apartheid, onder meer deur lidmate terug te probeer wen met swak teologie en pandjieswinkelliturgie."

Godsdiens en die reg: aktualiteit van ’n gesprek

Pieter GR de Villiers, Helena van Coller Menings 2018-03-07

"Die aktualiteit van ’n gesprek oor godsdiens en die reg was nog nooit so relevant soos juis nou nie. Met die onlangse skietery by die Ngcobo-polisiekantoor in die Oos-Kaap wat met die Seven Angels Ministry-kerk verband hou, het die soeklig opnuut geval op die verhouding van kerk en staat in Suid-Afrika."

The sober mysticism of Andrew Murray

Pieter GR de Villiers Academic research 2015-12-29

"This revisionist reading of Murray confirms the significant place of mysticism in the Afrikaansspeaking communities of faith in South Africa."

Die nugtere mistiek van Andrew Murray

Pieter GR de Villiers LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-12-28

"Hierdie revisionêre herbesinning oor Murray se mistiek onderstreep dat die mistiek, soos Murray geskryf het, ’n wesenlike, selfs natuurlike, kenmerk van godsdienstige ervaring is en daarom ’n noodsaaklike plek in die godsdienstige diskoers het."

Boekresensie: Icons - Imaging the Unseen deur Daniël Louw

Pieter GR de Villiers Resensies 2015-12-14

Waarom 'n boek oor ikone in ‘n tyd dat groot maatskaplike en sosiale tema’s eerder bespreek behoort te word? "Die hemel weet, tydiger kon hierdie werk nie op die toneel verskyn het nie." 

Palmyra: die vernietiging van die tempels van die “Venesië van die Woestyn”

Izak Cornelius, Pieter GR de Villiers Onderhoude 2015-09-16

"Die Jodedom, Christendom en ook Islam het nie in ’n lugleegte ontstaan nie. Hulle het teen ’n bepaalde kultuurhistoriese agtergrond ontwikkel. Om hulle te begryp, word ou monumente en tekste bestudeer, ook besonderse plekke soos Palmyra."

LitNet Akademies-resensie-essay: Weermagstories deur Roelf Schoeman

Pieter GR de Villiers 2014-09-18 "Ons het as gewone mense oorlog toe gegaan en as moordenaars teruggekom …"

Afrikaans se grootste topverkoper

Pieter GR de Villiers 2014-07-10  

Die wonder van die Goddelike liefde deur Chris van der Merwe

Pieter GR de Villiers 2014-04-02 ’n Letterkundige skryf oor die wonder van die goddelike liefde.

’n Afrikaanse kerkman wat apartheidstrukture laat steier het, word weer onthou

Pieter GR de Villiers 2014-02-26 Die eerste AS Geyser-gedenklesing by die Universiteit van Pretoria is 17 Februarie 2014 gehou. Pieter GR de Villiers skryf oor hierdie anti-apartheidsheld waarvan verbasend min mense weet.

Reis deur die Bybel: 'n Resensie

Pieter GR de Villiers 2013-05-09  “Hierdie lekkerlees-, goedversorgde en ryklik geïllustreerde naslaanboeke word, soos Reis deur die Bybel, in ’n sekere sin ’n aangename afwisseling op die Bybel as teks uit die antieke wat meestal in sy kriptiese en hoogs kultuurgebonde formaat nie altyd so direk en maklik in ’n moderne tyd kommunikeer nie.”

Angus Buchan en sy Mighty Men: Pieter de Villiers reageer

Pieter GR de Villiers 2013-05-09 "Fenomene soos hierdie is nie onbekend aan die Afrikaanse kerklike tradisie nie. Daarvoor kan ’n mens maar kyk na voorbeelde van die Pinksterbidure, sendingweke en CSV-byeenkomste. En deur die geskiedenis heen was daar toe, soos ook nou, vrae en kritiek."
Top