Pieter GR de Villiers

Pieter GR de Villiers voltooi sy studie aan die Universiteit Stellenbosch (US) met ’n BA (cum laude) in 1966, ’n BA Honneurs (in Grieks, cum laude) in Maart 1969, ’n BTh (cum laude) in November 1969 en ’n LicTheol (cum laude) in 1974. Sy doktorale studie voltooi hy aan die Teologiese Universiteit in Kampen in Nederland (ThDrs, 1973) en aan die US (DTh, 1976). Hy beklee akademiese poste aan die US (1971–84), die Universiteit van Suid-Afrika (1984–88) en Rhodes Universiteit (1989–2002). Sedert 2002 is hy verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat (UV), waar hy buitengewone professor in die Departement Nuwe Testament is.

De Villiers het reeds 95 referate by internasionale en nasionale byeenkomste en vakverenigings gelewer en was al gasdosent by universiteite in die Verenigde Koninkryk, Namibië, Switserland, Rusland, Nederland, België en die VSA. Hy was en is lid van 15 nasionale en internasionale vakverenigings, onder andere, op uitnodiging, van die Studiorum Novi Testamenti Societas. Hy was lid van die bestuur van die Nuwe-Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika en die Assosiasie van Suidelike Afrikaanse Teologiese Instellings, en voorsitter van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Bybel- en Godsdienskunde, die DAAD Alumni-Assosiasie van Suid-Afrika en die Spiritualiteitsassosiasie van Suid-Afrika. Hy dien in die raad van direkteure van die Internasionale Vereniging vir die Studie van Christelike Spiritualiteit (Society for the Study of Christian Spirituality; SSCS), ’n affiliaat van die Amerikaanse Akademie vir Godsdiens (American Academy of Religion; AAR). Hy was van 2015 die visepresident en van 2017 tot 2018 die president van die vereniging.

Hy is die skrywer van 140 wetenskaplike artikels, het 16 boeke geskryf of geredigeer en sewe boeke vertaal, en het reeds as studieleier van 30 nagraadse studente opgetree. Hy was redakteur van Neotestamentica, die nasionale Nuwe Testament-vaktydskrif van die Nuwe-Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika(1981–88). Hy was ook verbonde aan die redaksie van verskeie ander vaktydskrifte.

Sedert 1997 is hy toenemend betrokke by die doseer van spiritualiteit, eers aan Rhodes Universiteit en daarna aan die UV. Sedert 2007 is hy die kursusorganiseerder vir ’n gedoseerde meestersgraad in spiritualiteit aan die UV, waar 25 M-studente hul studie in spiritualiteit voltooi het of aan die voltooi is. Hy is ook aktief betrokke by navorsing oor geweld en vrede, waaroor hy tans verskeie navorsingsprojekte organiseer.

Hy het gedurende sy akademiese loopbaan verskeie senior navorsingstoekennings en -beurse van die Nasionale Navorsingstigting (NRF) in samewerking met sy universiteite ontvang vir navorsing in Duitsland (Göttingen, München en Regensburg) en Amerika (Duke en Yale) om referate by internasionale konferensies te lewer, internasionale kundiges na Suid-Afrika te bring, en as senior akademikus meesters- en doktorale studente te begelei en te befonds. Hy was ses jaar lank (waarvan twee jaar as voorsitter) ook ’n lid van die adviespaneel vir teologie, godsdiensstudies en Antieke en Nabye-Oosterse Studies van die NRF.

Pieter is getroud met Susan, ’n universiteitsbibliotekaris, is die pa van drie dogters en het twee kleinkinders. Hy is ’n aktiewe muurbalspeler en neem soms aan marathons deel.

In memoriam: Albert Nolan

Pieter GR de Villiers In memoriam 2022-11-03

"Sy onverskrokkenheid blyk daaruit dat hy hierdie hulp verleen het toe stryders met dodelike geweld deur die berugte veiligheidpolisie vervolg is en hulp aan hulle as landsverraad beskou is."

Godsdiens, oorlog en sneeuklokkies in die winter van Oekraïne

Pieter GR de Villiers Menings 2022-03-17

"Hoe sonder blaam, sonder geweld en hoe blootgestel en kwesbaar kan geloof tog wees." – Pieter GR de Villiers oor die politieke en kerklike situasie te midde van die oorlog in Oekraïne.

Andries van Aarde se geestelike reis na iewers: Bybelgesag, spiritualiteite en politiekerye

Pieter GR de Villiers, Andries van Aarde Onderhoude 2021-06-30

"My lewensprogram was inderdaad vol en die kerklike en politieke konteks moeilik. Waarom het ek hierby betrokke gebly terwyl die ketterjag teen my so fel was?" – Andries van Aarde, afgetrede professor in die Nuwe Testament, het onlangs 70 geword.

Só benader mens die transgender-gesprek sensitief en sinvol

Pieter GR de Villiers, Elma de Vries Onderhoude 2021-06-09

Elma de Vries: "Dit is beter om te dink oor gender as ’n spektrum eerder as twee pole. Omdat daar meer openheid is, is dit ook nou meer moontlik vir niebinêre persone om uitgesproke te wees oor hulle genderidentiteit."

Só kan Pentekostaliste die mag van ideologie breek

Pieter GR de Villiers, Marius Nel Onderhoude 2020-11-04

"As die ‘wit’ kerk meer sou luister, sal hulle waarskynlik ophou vra hoeveel keer ons nog apologie moet aanteken en iets begin doen aan die haglike lewensomstandighede van die meerderheid mense in ons land. Die voorwaarde vir vrede in Suid-Afrika hou verband met geregtigheid wat sigbaar veranderings in mense se lewensituasie veroorsaak."

Geloof en die digkuns: ’n gesprek met Heilna du Plooy

Pieter GR de Villiers, Heilna du Plooy Skrywersonderhoude 2020-09-03

"Die Afrikaanse kritiek is nog steeds baie afwysend en skerp teenoor werk met ’n christelik-godsdienstige inhoud terwyl werk met ’n ideologiese inhoud weer baie hoog aangeskryf word. Dit terwyl albei gaan oor oortuigings wat nie tasbaar of bewysbaar is nie."

Elsa Joubert-herdenkingsgeleentheid: Pieter GR de Villiers se bydrae

Pieter GR de Villiers Boeke en skrywers 2020-09-02

"Ek kan nie dink aan iets mooier om in julle verliestyd vas te hou nie as haar 'mooi' woord oor die troostende, beeldskone deel wat mens aan die onbeskryflike Krag het."

In gesprek met Bernard Lategan: Gevorderde Navorsingsinstitute as keerwal teen vervlakking

Pieter GR de Villiers, Bernard Lategan Onderhoude 2020-08-20

"Nogtans is die 'wetenskap' die enigste verweer wat ons het om ons op te beroep in hierdie tyd van onsekerheid en kwaksalwery. Nie as ’n kitsoplossing nie, maar as ’n tydsame, uitmergelende en dikwels frustrerende soeke na die ware toedrag van sake en die bes moontlike verstaan van dinge."

Elders gesien: "Die woede is heilig"

Pieter GR de Villiers Elders gesien 2020-06-04

"Die knie van die geweldenaar op die strot maak dood, die kruis spil kosbare bloed, maar die boodskap van reg en versoening word nie gestuit nie."

Die dosent as kunstenaar

Pieter GR de Villiers, Jannie Pretorius Onderhoude 2020-04-24

"Toe ek ’n aangrypende artikel van die bekende Elliot Eisner lees waarin hy die onderwyser met die dirigent van ’n simfonie-orkes vergelyk, was ek in ekstase – ek het my filosofie en metafoor gevind: die onderwyser as kunstenaar."

Landskap en kuns vanuit ’n ekoteologiese perspektief

Pieter GR de Villiers, Annalet van Schalkwyk Onderhoude 2020-04-20

Annalet van Schalkwyk, ’n LitNet Akademies-navorser, gesels met Pieter GR de Villiers oor ekoteologie en kuns.

Resensie: In Mamelodi het ek my God gevind deur Nico Smith

Pieter GR de Villiers Resensies 2020-04-16

"Noudat die verhoudinge tussen mense in die land in onlangse tye weer troebel geraak het en spanning dikwels akuut hoog is, is Smith se boek ’n tydige voorbeeld van die waagmoed wat nodig is om kunsmatige en destruktiewe grense tussen mense oor te steek."

God en ons brose planeet

Pieter GR de Villiers, Johan Buitendag Onderhoude 2020-04-03

"’n Teologie van die natuur – of dan ’n ekoteologie – wil ook nie net etiek wees nie, met ander woorde bloot iets soos ’n 'red die renoster'-veldtog nie."

A mystical reading of Psalm 42/3

Nico Viljoen, Pieter GR de Villiers Academic research 2019-12-12

“As a mystagogue, the speaker’s core command to his soul is to wait on God.”

’n Mistieke lesing van Psalm 42/3

Nico Viljoen, Pieter GR de Villiers LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-12-12

“Om op God te wag is om alles te laat los, geen ander steunpunt te hê as die daad van oorgawe aan die Een op Wie gewag word nie.”

Top