Francis Galloway

Francis Galloway behaal haar voor- en nagraadse kwalifikasies, insluitend ’n D.Litt., aan die Universiteit van die Vrystaat. Haar loopbaan begin as dosent in die Departement Afrikaans aan die Universiteit van die Noorde (Limpopo). Hierna is sy as navorser verbonde aan die Sentrum vir Letterkundenavorsing (SENSAL) van die RGN. Sy doen ondervinding op as akademiese uitgewer by Van Schaik Uitgewers voordat sy aan die Universiteit van Pretoria aangestel word as senior dosent in en koördineerder van die Uitgewersweseprogram in die Departement Inligtingkunde.

Haar navorsingsveld is Boekstudie/Boekgeskiedenis, met spesifieke fokus op uitgewery-ondersoek. Sy loods ’n innoverende navorsingsprogram, wat ook internasionaal hoog aangeskryf word, om kontemporêre boekbedryfstatistiek te genereer en te verpak. Twee uitvloeisels van hierdie program is ’n jaarlikse diepte-opname van en verslag oor die aard en omvang van die plaaslike boekbedryf en die instandhouding van ’n sentrale databasis wat ingespan word om veranderende patrone in die bedryf te moniteer.

Galloway het verskeie navorsingstoekennings ontvang, insluitend ’n toekenning van die Navorsingsontwikkelingsprogram van die Universiteit van Pretoria, twee maal toekennings van die Fokusarea-program van die Nasionale Navorsingstigting (NRF), en ook ’n toekenning van die Amerikaanse Delmas Foundation. Sy is tans besig met ’n uitgebreide navorsingsprojek rondom die materiële produksie (plaaslik en internasionaal) van die oeuvre van Breyten Breytenbach.

Sy is lid van die redaksionele raad van die Society for the History of Authorship, Reading & Publishing (SHARP) se bekroonde vaktydskrif Book History en van LOGOS: Forum of the World Book Community . Sy dien op die keurkomitee van die internasionale George A. & Jean S. DeLong Book History Prize, wat jaarliks vir die beste boek op hierdie terrein  toegeken word. Gedurende 2011 is sy genooi om deel te neem aan die World Book Summit – Book: the bearer of human development (ondersteun deur UNESCO) in Lubljana, Slovenië, met ’n referaat getiteld: “Publishing in nine tongues: The South African book publishing landscape”.

Sedert 2000 het sy aan twintig internasionale en vyftien plaaslike kongresse en forums deelgeneem, met referate en bydraes wat op empiriese navorsing oor die Suid-Afrikaanse uitgewersbedryf gebaseer is. Sy is die (mede-)skrywer van twaalf bedryfsverwante publikasies (wat as Surveys of the South African book publishing industry beskikbaar is op die webwerf van die Publishers’ Association of South Africa) en minstens vyftien navorsingsgebaseerde artikels in binnelandse en buitelandse vaktydskrifte. Sy lewer bydraes tot boekpublikasies (insluitend die Oxford companion to the book), was die samesteller van die jaaroorsigreeks SA Literature/Literatuur van SENSAL, en is die outeur van die monografie Breyten Breytenbach as openbare figuur.

’n Onderhoud met bekroonde navorser Cilliers van den Berg

Cilliers van den Berg, Francis Galloway Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2018-04-05

"Ek is eintlik ’n Germanis en is veronderstel om my met die Duitse letterkunde besig te hou, maar Afrikaans sal altyd die taal wees waarin ek my die beste kan uitdruk. Dat goeie navorsing steeds in hierdie taal gegiet kán word, is klinkklaar, en dit is graag hiér waar ek ook ’n bydrae wil lewer."

Omtrent "die aanpraat van die skilderye"

Francis Galloway, Breyten Breytenbach, Laurens van Krevelen Poësie 2015-11-17

"julle wat ouer en meer gekonfyt mag wees 
in die na-aap van Europese tierlantyntjies
moet tog mooi omsien na die nuwelinge
op Afrikaanse bodem
wat nog nie gebloed is
in openbare onsedelikhede nie"

Poolshoogte-afsluiting: Die evolusie van Afrikaanse skrywers- en letterkundebyeenkomste

Francis Galloway 2015-03-25 "Gemeet aan die gehalte van bydraes tot die kongresse van vakverenigings en die aanlyn berade van LitNet, asook die 'bywoning' daarvan, is daar nog ’n lewendige gesprek oor Afrikaanse skrywers en die letterkunde aan die gang."

Dominique Botha oor die Dansende Digtersfees 2014

Dominique Botha, Francis Galloway 2014-04-23 Francis Galloway stel ’n paar vrae aan Dominique Botha oor die pad van die fees.

Die belang van literêre toekennings binne die Afrikaanse literêre sisteem

Francis Galloway 2014-02-19 Die M-Net Literêre Toekennings is opgeskort. LitNet Akademies se redakteur Geesteswetenskappe, Francis Galloway, lewer kommentaar.

Francis Galloway gesels met Breyten Breytenbach oor die Dansende Digters Fees

Francis Galloway 2013-04-24 Francis Galloway gesels met Breyten Breytenbach oor die Dancing in Other Words-gebeurtenis by Spier (Stellenbosch) op 10 en 11 Mei 2013.

Die jaar 1983 – drie boeke, drie denkers in ’n drempeltyd

Francis Galloway 2012-11-28 Jakes Gerwel se Literatuur en Apartheid staan as baken en padwyser geplant in die jaar 1983. Francis Galloway skryf In Memoriam oor sy bydrae tot ’n kritiese gesprek wat seker as een van die belangrikste studies oor die Afrikaanse literatuur gereken word.

Francis Galloway reageer op The Cambridge History of South African Literature

Francis Galloway 2012-11-05 "Twee uitsprake in The Cambridge History of South African Literature met betrekking tot die oeuvre-ontwikkeling, uitgeegeskiedenis en loopbaan van Breyten Breytenbach verdien kritiese kommentaar." Francis Galloway reageer.

Grepe uit die uitgeegeskiedenis van Breyten Breytenbach

Francis Galloway 2012-07-27 "Wat Breytenbach se uitgeegeskiedenis betref, kan daar óók drie periodes onderskei word, maar hierdie eras word gekonstitueer deur die produksie- en produsentprofiel van sy oeuvre. Hierdie periodes is gekoppel aan die rol wat die uitgewery-institusie in die oeuvre- en reputasie-ontwikkeling van die skrywer speel."

Die boek in krisis: Die onsigbare voet van marksensuur

Francis Galloway, Laurens van Krevelen 2011-01-18 Laurens van Krevelen het op 18 Desember 2010 die jaarlikse Nederlandse PEN-lesing by De Balie in Amsterdam gehou (http://www.debalie.nl). Francis Galloway het die lesing in Afrikaans verwerk. Ons hoop dat die plasing van hierdie lesing ...

YouTube-onderhoud: Francis Galloway gesels oor LitNet Akademies

Francis Galloway, Francis Galloway 2010-11-05 Francis Galloway, mederedakteur van LitNet Akademies, ’n geakkrediteerde Afrikaanse aanlynjoernaal vir die natuur- en geesteswetenskappe, gesels oor verskillende skrywers van artikels in die Geesteswetenskappe-afdeling en die ...
Top