Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

Terugkeer na moedertaalonderrig?

Christo Viljoen Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-20

"Die voorsprong wat moedertaalonderrig bied, is beduidend: 30% beter prestasie in die geval van wiskunde, en 56% in die geval van natuurwetenskappe."

Biblioteke en skole afbrand: dom verset, of slim manipulasie?

Bettina Wyngaard Rubrieke 2016-09-14

"Hoekom, inderdaad, sou enigeen hul beste kans om aan armoede te ontkom, deur opvoeding, in gevaar stel of vernietig?"

Persvrystelling: Staak die geldverspilling

Dioné Prinsloo Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2016-09-13

"Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns doen 'n ernstige beroep op die bestuur van die Universiteit van die Vrystaat om die onnodige geldverspilling van hofkoste oor die universiteit se nuwe taalbeleid te staak."

Die universiteitswese en moedertaalonderrig: regverdige grondwetlik-gefundeerde aansprake

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-09

"Die bitter ironie is dat ons hierdie besluite te danke het aan mense wat behoort te weet dat moedertaalonderrig die beste onderrig is.  Die groter ironie, die tragedie, is dat hulle Afrikaanssprekendes is."

Suid-Afrikaanse universiteite: Nie alles is verlore nie

Raymond van Diemel Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-06

"Suid-Afrika kan dit beswaarlik bekostig dat sy universiteite heeltemal oor die afgrond tuimel. Die gevolge is eenvoudig te senutergend om aan te dink."

Student, waardeer jou studie

Jaco Fouché Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-02

"Nog ander besef dat die punt van opvoeding nie sosiale bevordering is nie, maar doeltreffender denke, die verbetering van die wêreld. Dit sal sekerlik doeltreffende denke verg om die kwessies van hierdie seminaar op te los, die wêreld te verbeter."

Triangel voor het Afrikaans in Gent

Yves T'Sjoen Universiteitseminaar | University Seminar 2016-08-29

"Meer internationale samenwerking vanuit het Nederlandse taalgebied met onderzoekscentra in Zuid-Afrika zal leiden tot breder opgezet wetenschappelijk onderzoek en vergroot de kans het ook gefinancierd te krijgen. De uitreiking van bi-diploma’s, copromotorschappen en interuniversitaire samenwerking zijn cruciaal voor een taal die onder druk staat."

Quo Vadis Suid-Afrikaanse universiteite?

Marinus Wiechers Universiteitseminaar | University Seminar 2016-08-26

“Duisende studente met bedenklike toelatingskwalifikasies en ontoereikende taalvaardigheid stroom na die universiteite omdat dit vir hulle die belofte inhou van ‘n toekomstige beter bestaan. Ook om die voordele van studentwees te kry, goedkoop etes en huisvesting in koshuise. Maar minder as 50 persent van hulle haal die paal en val uit.” Waar lê die probleem?

US-taalbeleid: Taalverwarring

André Coetzee Universiteitseminaar | University Seminar 2016-08-11

"Uit die voorgaande punte behoort dit duidelik te wees dat die beleid onduidelik en selfs onuitvoerbaar is. As hierdie siening reg is, sal dit progressief in die hande speel van ’n Engels-alleen-aanbod oor tyd."

Voorsittersrede by die Helpmekaar-studiefonds se eeufees

Ebbe Dommisse Universiteitseminaar | University Seminar 2016-08-01

"Ware opvoeding streef na wysheid, nie blote kennis of tegniese vaardigheid nie, sodat goeie samelewings gebou kan word – en daarin staan moedertaalonderrig sentraal."

Persverklaring: Jan Heunis bedank as 'n lid van die Raad van die Universiteit Stellenbosch

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-22

"Ek het vandag mnr George Steyn, die Voorsitter van die Raad van die Universiteit van Stellenbosch, meegedeel dat ek as 'n lid van die Raad bedank. Ek bly aan as President van die Konvokasie."

Persvrystelling: Reaksie op die Vrystaatse Hooggeregshof se uitspraak

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2016-07-22

"Die Taalraad vertrou dat die hofuitspraak tot groter insig in die waarde van moedertaalonderrig sal lei en so kalmte oor die taalbeleidskwessie aan universiteite tot gevolg sal hê."

Persvrystelling: SA Akademie verwelkom hofuitspraak oor UV

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-22

"Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns doen 'n dringende beroep op UV-owerhede om die hofuitspraak ernstig op te neem en deeglik te besin oor die UV se pad vorentoe waarin veeltaligheid met 'n plek vir Afrikaans 'n rol speel."

Persvrystelling: "ʼn Kans in Afrikaans!" praat met die US-bestuur oor taalbemagtiging

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-21

"Tydens 'n gesprek vandeesweek tussen 'n bruin afvaardiging van 'n Kans in Afrikaans! en die US-bestuur is ooreengekom dat Afrikaans gelyke status met Engels sal geniet en dat Afrikaanse studente, veral dié uit arm, bruin gemeenskappe, nie deur die nuwe taalbeleid benadeel sal word nie."

Geen mindere plek vir Afrikaans: Oorwegings vir die toekoms van Afrikaans in Suid-Afrika

PH Spies Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-21

"Hierdie beweging moet die fout van die tweede beweging regstel deur die uiteenlopendheid van die Afrikaanse taalgemeenskap te erken, te omarm, en daardeur ’n kulturele platform te skep vir die ontwikkeling van ongeveer 16 miljoen Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika en Namibië."

Marlene van Niekerk on the Stellenbosch University language debate

Marlene van Niekerk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-20

"I think the plot has been completely lost, and with it the spirit of imaginative transformation. You have not understood yet that there is a very modern, pedagogically sound and intellectually progressive basis for promoting mother-tongue education and linguistic diversity and for developing and protecting minority languages."

Dink anders oor sosiale geregtigheid

Hanru Niemand Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-19

"Meertaligheid is nie teenliberaal nie. Net soos mens vir rasse- en geslagsgelykheid moet streef, so moet ware meertaligheid ook nagestreef word. Om een tipe gelykheid bo ’n ander te verhef, is moeilik regverdigbaar."

Kaapse dinkskrum pleit vir oop inklusiewe Afrikaanse universiteit

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-13

"Minstens 50 van die wêreld se top universiteite is nie Engels nie."

Persverklaring:  “ʼn Kans in Afrikaans!” praat met US oor regverdige taalbeleid

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-06

"Die doelwit van ʼn regverdige bedeling vir taal en toegang by die US sal reguit praat verg.   ʼn Kans in Afrikaans! sal aanhou om dit te doen  ̶  in belang van ons land se grootste bate:  sy mensepotensiaal."

The future of Stellenbosch and Pretoria universities

Robert Greig Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-01

"Consultation, for want of a better word, with the universities alone is not enough. The matter should have been subject to systematic public discussion."

Top