Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

Persvrystelling: Taalraad kommentaar op die US se Hersiene Toelatingsbeleid

Afrikaanse Taalraad Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2016-11-01

"Dit sal ook die taalverskuiwing na Engels versterk, ’n proses met geweldige sosiale, kulturele, sosio-ekonomiese en menslike gevolge, iets wat geloofwaardige instansies soos UNESCO al sedert die 1950s duidelik maak."

Visekanselier Adam Habib se perspektief oor die studenteprotes

Victor Correia Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-31

"Die toekoms van publieke universiteite in Suid-Afrika lê volgens hom [Habib] in die weegskaal en besonderse leierskap is nodig om te verseker dat die kommerwekkende tendense waarop hier gewys word, omgekeer word."

#GelykeKanse-persverklaring: Fondsinsameling vir Afrikaans

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-19

"Ons eerste mikpunt is om R1 miljoen in te samel om deur middel van 'n hofuitspraak die US te dwing om gelyke behandeling aan Afrikaans en Engels as voertaal en kommunikasietaal te gee."

From racial difference to common citizenship: A hair-raising issue

Jerome Joorst SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2016-10-18

"The youth have for more than 20 years been asked to keep calm and focus on uniting our country (during President Mandela’s time), to allow for the economy to grow (during the Mbeki period) and to let the adults speak (during the Zuma period)."

Lees: ‘n Poort na die doel van die lewe

Jaco Fouché Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-18

"Waarom beteken die boek nie heelwat vir sommige ander nie?"

#FeesMustFall: Danny Titus on burning libraries and human rights

Danny Titus, Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-17

"It will therefore be of relevance as a South African civil society in particular to emphasise our international law obligations to the government, to work more strenuously towards the domestication of international instruments and to integrate it in our litigation as well as judicial decision-making."

#FeesMustFall: Andrew Donaldson on the burning of libraries and university facilities

Andrew Donaldson, Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-17

"Irrespective of whether fees have fallen or disappeared altogether, or even the merits of such a campaign, a university education is just not possible without universities – or university structures, like libraries."

Persverklaring: Hendrik Theys en Ria Olivier reageer op "gesamentlike persverklaring"

Hendrik Theys, Ria Olivier Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-14

"Ons kan ook nie, soos in die persverklaring gemeld, erkenning gee aan die bestaan van enige ‘strewe’ in die taalbeleid om spesifiek sosio-ekonomies benadeelde Afrikaanssprekendes te akkommodeer nie."

#feescanfall – from a technology entrepreneur’s view

Eugene Beetge Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-11

"I believe it’s time ... to say #feescanfall by shifting the focus from traditional brick-and-mortar institutions to virtual classrooms, libraries and student-lecturer interactions."

2016: die krisisjaar van Afrikaans

Hermann Giliomee Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-11

"Dit is nie vergesog om te sê dat indien ons nie vir Afrikaans ‘n vaste, volhoubare en volwaardige plek op hoërskole en op twee of drie universiteite kan verseker nie, Afrikaans geen langertermyn-toekoms as literêre, wetenskaps- en professionele taal het nie."

Gesamentlike persverklaring deur die Bestuur van die Universiteit Stellenbosch en senior onderwyskundiges

Wim de Villiers, Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-10

"Senior onderwyskundiges en die Bestuur van die Universiteit Stellenbosch (US) gaan teen die agtergrond van die nuwe Taalbeleid in die Wes-Kaapse onderwyssektor ruimtes skep vir gesprekvoering oor akademiese sukses vir spesifiek Afrikaanssprekende studente uit histories-benadeelde omgewings in 'n meertalige hoëronderwysinstelling."

Shredding the veil of reconciliation

Robert Kriger Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-04

"At the heart of the matter are two interlinked concepts and realities which manifest themselves in all aspects of the South African “way of life”: the pervasiveness of structural inequality and white supremacy in our daily lives."

Interview: The end of public universities in South Africa?

Achille Mbembe, Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-04

"The drama we are seeing is that we are asking the university to do things it was never meant to do. I mean welfare is the domain of the state, it is not the domain of the university. We can’t be asking the university to do things it was not designed to do."

Persverklaring deur Johan Theron, prokureur, US-raadslid, uitgereik na Maandag 26 September 2016 se vergadering van die US Raad

Johan Theron Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-30

"Die stelling dat Afrikaans en Engels ingevolge die nuwe Taalbeleid gelyke status geniet as onderrigtaal is bloot onwaar ..."

#GelykeKanse-persverklaring: Gelyke Kanse gaan hof toe oor Afrikaans aan die US

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-29

Gelyke Kanse en 'n paar ingeskrewe studente aan die US beoog om môre, 30 September 2016, in die Hooggeregshof te Kaapstad 'n aansoek uit te reik.

"Standing up for injustices"? – Nine notes on #FeesMustFall

Ian Glenn Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-28

"The South African movements of 2015–2016 show some of the dangers and difficulties of negotiating in the new media world and of moving from representative student government to a post-truth social media environment where there are no formal gatekeepers."

Verlore in vertaling

Bettina Wyngaard Rubrieke 2016-09-28

"Dié wat protesteer en geboue vernietig, is in die minderheid. Tog word almal dieselfde behandel, en dit lei tot ongeregtigheid, en onregverdigheid, wat weer lei tot verdere protes."

Afrikaners kan net hulself blameer vir die afskaffing van Afrikaans as onderrigtaal aan universiteite

Jaco Barnard-Naudé Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-22

"Soos die geval is met die lees van die Handves van Menseregte, so is dit met die Afrikaner se benadering tot die geskiedenis én met sy geheue. As ons Heunis moet glo, is dit 'gek om dit wat histories skeefgeloop het, voor die deur van ’n taal te lê'. Afrikaans, in hierdie groteske manifestasie van selektiewe geheue, het blykbaar niks te doene gehad met dit wat 'histories skeefgeloop' het nie."

"Brexit" van Afrikaans kan studente en skoliere laat onderpresteer

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-21

"Die Minister het dit [die prestasies] met groot fanfare aangekondig, maar het skromelik nagelaat om te erken dat hierdie skole funksionele, presterende Afrikaanse skole is, bruin Afrikaanse skole ingesluit, omdat hulle die belang van moedertaalonderrig besef."

Terugkeer na moedertaalonderrig?

Christo Viljoen Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-20

"Die voorsprong wat moedertaalonderrig bied, is beduidend: 30% beter prestasie in die geval van wiskunde, en 56% in die geval van natuurwetenskappe."

Top