Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: [email protected].

Die stand van Afrikaans aan universiteite

Mercy Kannemeyer Universiteitseminaar | University Seminar 2017-05-12

"Dit sal futiel wees as die gesprek slegs tussen politici en bestuurspanne plaasvind en nie ook met en deur die studente, dosente en ander personeel, wat die ergste daardeur geraak word nie."

"All African languages can be used as academic languages"

Menán van Heerden, Hlezi Kunju Universiteitseminaar | University Seminar 2017-05-03

"It is our responsibility as amaXhosa, as academics, to ensure that Xhosa gets the recognition that it deserves. For it to develop it needs to be used; we can borrow words and phonologise them into Xhosa."

Karakterbou in Stephanus Muller se repliek op Marlene van Niekerk

Liela Groenewald Universiteitseminaar | University Seminar 2017-04-20

"Onlangs antwoord Stephanus Muller op Marlene van Niekerk se stuk van Julie 2016. Die versoeking om die antwoord op sy tuisveld van hoogdrawende strooimanrepliek aan te vat, is groot, en die voorbeeld wat die stuk stel, maak dit, ironies genoeg, ’n maklike taak."

KKNK 2017: Toespraak deur Jan Heunis

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2017-04-19

"So seker soos wat die son in die ooste opkom, sal die einde van Afrikaans as taal van tersiêre onderrig dit as ’n instrument van kommunikasie en as draer van kultuur noodlottig verwond."

Robert Greig on the language debate at Stellenbosch University

Robert Greig Universiteitseminaar | University Seminar 2017-04-10

"Perhaps those who cherish Afrikaans, speak it, write it and exist in it would be better off considering new mechanisms to preserve it through action."

Oor Afrikaans op Stellenbosch

Fanie Cloete Universiteitseminaar | University Seminar 2017-04-04

"Dit bly steeds vreemd dat die debat oor die toekoms van Afrikaans op Stellenbosch so selektief gefokus word op net sekere aspekte daarvan wat nie altyd die kernaspekte is nie, en dan belangriker aspekte ignoreer."

Die ander kant: in gesprek met vier studente

Mercy Kannemeyer Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-31

"Daar is verdere gesprekke wat nou oopgekloof moet word. Afrikaans is soos ’n baboesjka – die Russiese pop. Elke keer kom daar iets aan die lig en dan vind jy uit daar is iets dieper as dit wat jy die vorige keer gesien het."

In praise of the community of dirty hands: a response to Robert Greig, Marlene van Niekerk and Stephanus Muller

Johann Rossouw Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-31

"May the speakers of Afrikaans, and all other languages, who together with Ngũgĩ wa Thiong'o understand that the world begins at home, be granted the grace and courage to build new institutions of higher education that deepen a sense of community with ourselves and the other."

Language and transformation at Stellenbosch University – critically rethinking the language policy at Stellenbosch University now

Stephanus Muller Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-30

"But, I think what we are seeing unfold across the campuses in our country shows that our time for more elegant solutions to complex problems has started to run out, that our country is bleeding, struggling to right itself after the disaster of apartheid and its aftershocks, that if Afrikaans is to flourish it will have to be in concert with or in the mouths of the intelligent voices of those who are currently protesting against the way it lives in our institution."

A response to Marlene van Niekerk’s contribution to the Stellenbosch University language debate

Stephanus Muller Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-23

"I have taken a long time to write a response to Marlene van Niekerk’s contribution to the Stellenbosch University language debate, published on 20 July 2016."

Taal, toegang en transformasie

Hanru Niemand Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-08

"Suid-Afrikaanse instellings moet hulle verbind tot regstelling van die skade van die verlede, maar hoef nie kulturele selfmoord te pleeg in boetedoening nie, want die gevolg van so ’n selfmoord lei eweneens tot nuwe strukturele ongelykhede."

US Woordfees 2017: Die toekoms van hoër onderwys in Suid-Afrika

Liné Loff Toyota US Woordfees 2017-03-08

"Suid-Afrikaanse universiteite het die besonderse vermoë om ten spyte van die gebrek aan ondersteuning en hulpbronne steeds hoë akademiese standaarde te handhaaf."

Ngũgĩ wa Thiong’o: Decolonising the mind

Mercy Kannemeyer Menings 2017-03-08

"If you know all the languages of the world, but not your mother tongue, that is enslavement. Knowing your mother tongue, and all other languages too, is empowerment."

US Woordfees: Afrikaans raak my nie, traak my nie?

Jean Oosthuizen Toyota US Woordfees 2017-03-07

"Afrikaans raak ons en traak ons."

Kan Afrikaans floreer as hy sy status as universiteitstaal verloor?

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2017-02-23

"Wit en bruin van regoor die hele politieke spektrum het saamgestem Afrikaans is nog springlewendig, maar kan nie ten volle floreer as dit by die hekke van die akademie gestuit word nie."

Video en onderhoud: 'Die ander kant' van die US-taaldebat

Mercy Kannemeyer, Naomi Bruwer Universiteitseminaar | University Seminar 2017-02-22

"Ek voel wel dat daar onderskeid getref moet word tussen wanneer mense veg teen Afrikaans die taal en Afrikaans die kultuur en geskiedenis wat onderdrukkend is, want die geveg teen Afrikaans lyk vir my baie keer na ’n geveg teen die gesig van Afrikaans, wat hoofsaaklik wit is as gevolg van apartheid. Dit word nie altyd duidelik wat ’n groot rol bruin en swart mense binne Afrikaans gespeel het en nog steeds speel nie."

Verstaan ons studente se verset?

Attie van Niekerk Universiteitseminaar | University Seminar 2017-02-02

"Dikwels is dit ons onkunde, ons blindheid vir die Ander, ons onvermoë om buite ons eie denkraamwerk te kan dink en die Ander te ontmoet, wat die grootste oorsaak is daarvan dat ons goedbedoelde pogings onbedoelde skade aanrig."

#FeesMustFall: vervreemding en protes

Menán van Heerden, André Duvenhage, Wynand Greffrath Onderhoude 2017-02-01

“Staatsingryping, wat outonomie direk bedreig, vergrote toegang en dus meer studente, swakker befondsing, verlies aan vermoë as gevolg van talle faktore en sosiale en politieke onstabiliteit is besig om die universiteitswese in Suid-Afrika in gevaar te stel.”

US-konvokasie 2017: videogreep van Christo Viljoen oor die US-taalbeleid

Naomi Bruwer Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-27

Christo Viljoen, vorige voorsitter van die US-konvokasie, het by die US-konvokasievergadering 2017 kortliks oor die US-taalbeleid gepraat.

US-konvokasie 2017: toespraak deur Wim de Villiers

Wim de Villiers Universiteitseminaar | University Seminar 2017-01-27

"Ons beskou diversiteit as ’n voorvereiste vir uitnemendheid. Blootstelling aan ’n groter verskeidenheid mense en idees verruim die denke en verryk ons uitsette."

Top