Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: [email protected].

#feescanfall – from a technology entrepreneur’s view

Eugene Beetge Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-11

"I believe it’s time ... to say #feescanfall by shifting the focus from traditional brick-and-mortar institutions to virtual classrooms, libraries and student-lecturer interactions."

2016: die krisisjaar van Afrikaans

Hermann Giliomee Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-11

"Dit is nie vergesog om te sê dat indien ons nie vir Afrikaans ‘n vaste, volhoubare en volwaardige plek op hoërskole en op twee of drie universiteite kan verseker nie, Afrikaans geen langertermyn-toekoms as literêre, wetenskaps- en professionele taal het nie."

Gesamentlike persverklaring deur die Bestuur van die Universiteit Stellenbosch en senior onderwyskundiges

Wim de Villiers, Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-10

"Senior onderwyskundiges en die Bestuur van die Universiteit Stellenbosch (US) gaan teen die agtergrond van die nuwe Taalbeleid in die Wes-Kaapse onderwyssektor ruimtes skep vir gesprekvoering oor akademiese sukses vir spesifiek Afrikaanssprekende studente uit histories-benadeelde omgewings in 'n meertalige hoëronderwysinstelling."

Shredding the veil of reconciliation

Robert Kriger Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-04

"At the heart of the matter are two interlinked concepts and realities which manifest themselves in all aspects of the South African “way of life”: the pervasiveness of structural inequality and white supremacy in our daily lives."

Interview: The end of public universities in South Africa?

Achille Mbembe, Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-04

"The drama we are seeing is that we are asking the university to do things it was never meant to do. I mean welfare is the domain of the state, it is not the domain of the university. We can’t be asking the university to do things it was not designed to do."

Persverklaring deur Johan Theron, prokureur, US-raadslid, uitgereik na Maandag 26 September 2016 se vergadering van die US Raad

Johan Theron Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-30

"Die stelling dat Afrikaans en Engels ingevolge die nuwe Taalbeleid gelyke status geniet as onderrigtaal is bloot onwaar ..."

#GelykeKanse-persverklaring: Gelyke Kanse gaan hof toe oor Afrikaans aan die US

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-29

Gelyke Kanse en 'n paar ingeskrewe studente aan die US beoog om môre, 30 September 2016, in die Hooggeregshof te Kaapstad 'n aansoek uit te reik.

"Standing up for injustices"? – Nine notes on #FeesMustFall

Ian Glenn Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-28

"The South African movements of 2015–2016 show some of the dangers and difficulties of negotiating in the new media world and of moving from representative student government to a post-truth social media environment where there are no formal gatekeepers."

Verlore in vertaling

Bettina Wyngaard Rubrieke 2016-09-28

"Dié wat protesteer en geboue vernietig, is in die minderheid. Tog word almal dieselfde behandel, en dit lei tot ongeregtigheid, en onregverdigheid, wat weer lei tot verdere protes."

Afrikaners kan net hulself blameer vir die afskaffing van Afrikaans as onderrigtaal aan universiteite

Jaco Barnard-Naudé Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-22

"Soos die geval is met die lees van die Handves van Menseregte, so is dit met die Afrikaner se benadering tot die geskiedenis én met sy geheue. As ons Heunis moet glo, is dit 'gek om dit wat histories skeefgeloop het, voor die deur van ’n taal te lê'. Afrikaans, in hierdie groteske manifestasie van selektiewe geheue, het blykbaar niks te doene gehad met dit wat 'histories skeefgeloop' het nie."

"Brexit" van Afrikaans kan studente en skoliere laat onderpresteer

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-21

"Die Minister het dit [die prestasies] met groot fanfare aangekondig, maar het skromelik nagelaat om te erken dat hierdie skole funksionele, presterende Afrikaanse skole is, bruin Afrikaanse skole ingesluit, omdat hulle die belang van moedertaalonderrig besef."

Terugkeer na moedertaalonderrig?

Christo Viljoen Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-20

"Die voorsprong wat moedertaalonderrig bied, is beduidend: 30% beter prestasie in die geval van wiskunde, en 56% in die geval van natuurwetenskappe."

Biblioteke en skole afbrand: dom verset, of slim manipulasie?

Bettina Wyngaard Rubrieke 2016-09-14

"Hoekom, inderdaad, sou enigeen hul beste kans om aan armoede te ontkom, deur opvoeding, in gevaar stel of vernietig?"

Persvrystelling: Staak die geldverspilling

Dioné Prinsloo Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2016-09-13

"Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns doen 'n ernstige beroep op die bestuur van die Universiteit van die Vrystaat om die onnodige geldverspilling van hofkoste oor die universiteit se nuwe taalbeleid te staak."

Die universiteitswese en moedertaalonderrig: regverdige grondwetlik-gefundeerde aansprake

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-09

"Die bitter ironie is dat ons hierdie besluite te danke het aan mense wat behoort te weet dat moedertaalonderrig die beste onderrig is.  Die groter ironie, die tragedie, is dat hulle Afrikaanssprekendes is."

Suid-Afrikaanse universiteite: Nie alles is verlore nie

Raymond van Diemel Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-06

"Suid-Afrika kan dit beswaarlik bekostig dat sy universiteite heeltemal oor die afgrond tuimel. Die gevolge is eenvoudig te senutergend om aan te dink."

Student, waardeer jou studie

Jaco Fouché Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-02

"Nog ander besef dat die punt van opvoeding nie sosiale bevordering is nie, maar doeltreffender denke, die verbetering van die wêreld. Dit sal sekerlik doeltreffende denke verg om die kwessies van hierdie seminaar op te los, die wêreld te verbeter."

Triangel voor het Afrikaans in Gent

Yves T'Sjoen Universiteitseminaar | University Seminar 2016-08-29

"Meer internationale samenwerking vanuit het Nederlandse taalgebied met onderzoekscentra in Zuid-Afrika zal leiden tot breder opgezet wetenschappelijk onderzoek en vergroot de kans het ook gefinancierd te krijgen. De uitreiking van bi-diploma’s, copromotorschappen en interuniversitaire samenwerking zijn cruciaal voor een taal die onder druk staat."

Quo Vadis Suid-Afrikaanse universiteite?

Marinus Wiechers Universiteitseminaar | University Seminar 2016-08-26

“Duisende studente met bedenklike toelatingskwalifikasies en ontoereikende taalvaardigheid stroom na die universiteite omdat dit vir hulle die belofte inhou van ‘n toekomstige beter bestaan. Ook om die voordele van studentwees te kry, goedkoop etes en huisvesting in koshuise. Maar minder as 50 persent van hulle haal die paal en val uit.” Waar lê die probleem?

US-taalbeleid: Taalverwarring

André Coetzee Universiteitseminaar | University Seminar 2016-08-11

"Uit die voorgaande punte behoort dit duidelik te wees dat die beleid onduidelik en selfs onuitvoerbaar is. As hierdie siening reg is, sal dit progressief in die hande speel van ’n Engels-alleen-aanbod oor tyd."

Top