Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: [email protected].

“The problem with decolonisation”: Jonathan Jansen seminar

Menán van Heerden Universiteitseminaar | University Seminar 2017-11-30

"The tools that you use are as important as the problems we are trying to solve. And if you use the wrong conceptual apparatus for making sense of problems like racism, like decoloniality, then, of course, I think you will be less effective than if you, for example, use critical race theory."

US-persvrystelling: Taalbeleid van 2016

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2017-11-22

“Ek kom tot die slotsom dat die Universiteit Stellenbosch (US) besluit het dat die Taalbeleid wat hy in 2016 aanvaar het die beste is om sy veelvuldige doeleindes van die voorkoming van uitsluiting, die bevordering van meertaligheid, die versekering van integrasie en die beskerming van Afrikaans te bereik."

Persvrystelling: Gelyke Kanse teken appèl aan teen hofbeslissing wat US-taalbeleid ondersteun

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2017-11-10

"Na oorweging van die 180-bladsy-uitspraak van regters Dan Dlodlo en Kate Savage, is Gelyke Kanse van mening dat die uitspraak in verskeie opsigte wesenlik gebrekkig is."

If the University of Cape Town wants to decolonise, it has to become Afrikaans

Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2017-10-19

"British colonialism has been by far the most brutal and destructive national-scale force in South Africa’s history. And the University of Cape Town has played its role as engine for the dissemination of supremacist ideas and practices, emblematised by the statue of Cecil John Rhodes whose machine guns were so effective in the wars of subjugation he instigated and financed."

Internasionale betrokkenheid by Afrikaans neem toe

Willem de Vries NeerlandiNet 2017-09-27

"Met die bou van brûe tussen die Weste en Afrika bly wen Afrikaans aan relevansie vir Suid-Afrikaanse én buitelandse universiteite. Die rol wat dit speel in die Suid-Afrikaanse taallandskap kring uit oor landsgrense heen."

Musiek en dekolonisering: Mareli Stolp gesels met Etienne Viviers

Etienne Viviers, Mareli Stolp Onderhoude 2017-09-14

"Die tyd sal waarskynlik kom dat die argument gemaak word dat Westerse kunsmusiek nie in Suid-Afrika gespeel behoort te word nie, omdat dit verteenwoordigend van kolonialisme is."

Wat Engels vir Afrikaanse mense beteken

Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2017-08-17

"Die storie oor Afrikaans by Maties gaan darem al lank aan. En dis kompleks. Die Open Stellenbosch- (OS-) veldtog het dit skouspelagtig gemaak, gemoedere gaande gehad en mense gedwing om op hul voete te dink. Dis nou alles weg."

14 Augustus 2017: Gelyke kanse vs die Universiteit Stellenbosch

Izak de Vries Universiteitseminaar | University Seminar 2017-08-14

"Vir Heunis is dit duidelik dat die nuwe beleid, wat Engels onomwonde as die voertaal van die universiteit stel, daargestel is om Open Stellenbosch te plesier." Izak de Vries lewer verslag oor die eerste dag van die hofaansoek oor die taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch wat in die hooggeregshof in Kaapstad aangehoor word.

A vision for Afrikaans

Andries Visagie Universiteitseminaar | University Seminar 2017-06-01

"I am excited by the many strong voices that are currently speaking up in Kaaps. Listening to Kaaps in a film such as Noem my skollie or in an excellent play like Kristalvlakte by Amy Jephta, one is struck by the absurdity of dismissing Kaaps as little more than a 'jokey language'."

’n Visie vir Afrikaans

Andries Visagie Universiteitseminaar | University Seminar 2017-05-23

"As prestasie en uitnemendheid die kenmerk van Afrikaans bly, sal dit nie misgekyk word nie. Belangrik is egter dat hierdie uitnemendheid met groter oorgawe as ooit vantevore gedeel moet word met landgenote vir wie Afrikaans dikwels ’n geslote boek bly."

Waarheen met Afrikaans?

Conrad Steenkamp, Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2017-05-17

"Meertaligheid in ’n meertalige land soos Suid-Afrika is dus geen luukse nie, maar ’n voorvereiste vir ware demokrasie en inklusiewe ontwikkeling. Ons behoort almal minstens drie tale te kan praat."

Die stand van Afrikaans aan universiteite

Mercy Kannemeyer Universiteitseminaar | University Seminar 2017-05-12

"Dit sal futiel wees as die gesprek slegs tussen politici en bestuurspanne plaasvind en nie ook met en deur die studente, dosente en ander personeel, wat die ergste daardeur geraak word nie."

"All African languages can be used as academic languages"

Menán van Heerden, Hlezi Kunju Universiteitseminaar | University Seminar 2017-05-03

"It is our responsibility as amaXhosa, as academics, to ensure that Xhosa gets the recognition that it deserves. For it to develop it needs to be used; we can borrow words and phonologise them into Xhosa."

Karakterbou in Stephanus Muller se repliek op Marlene van Niekerk

Liela Groenewald Universiteitseminaar | University Seminar 2017-04-20

"Onlangs antwoord Stephanus Muller op Marlene van Niekerk se stuk van Julie 2016. Die versoeking om die antwoord op sy tuisveld van hoogdrawende strooimanrepliek aan te vat, is groot, en die voorbeeld wat die stuk stel, maak dit, ironies genoeg, ’n maklike taak."

KKNK 2017: Toespraak deur Jan Heunis

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2017-04-19

"So seker soos wat die son in die ooste opkom, sal die einde van Afrikaans as taal van tersiêre onderrig dit as ’n instrument van kommunikasie en as draer van kultuur noodlottig verwond."

Robert Greig on the language debate at Stellenbosch University

Robert Greig Universiteitseminaar | University Seminar 2017-04-10

"Perhaps those who cherish Afrikaans, speak it, write it and exist in it would be better off considering new mechanisms to preserve it through action."

Oor Afrikaans op Stellenbosch

Fanie Cloete Universiteitseminaar | University Seminar 2017-04-04

"Dit bly steeds vreemd dat die debat oor die toekoms van Afrikaans op Stellenbosch so selektief gefokus word op net sekere aspekte daarvan wat nie altyd die kernaspekte is nie, en dan belangriker aspekte ignoreer."

Die ander kant: in gesprek met vier studente

Mercy Kannemeyer Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-31

"Daar is verdere gesprekke wat nou oopgekloof moet word. Afrikaans is soos ’n baboesjka – die Russiese pop. Elke keer kom daar iets aan die lig en dan vind jy uit daar is iets dieper as dit wat jy die vorige keer gesien het."

In praise of the community of dirty hands: a response to Robert Greig, Marlene van Niekerk and Stephanus Muller

Johann Rossouw Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-31

"May the speakers of Afrikaans, and all other languages, who together with Ngũgĩ wa Thiong'o understand that the world begins at home, be granted the grace and courage to build new institutions of higher education that deepen a sense of community with ourselves and the other."

Language and transformation at Stellenbosch University – critically rethinking the language policy at Stellenbosch University now

Stephanus Muller Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-30

"But, I think what we are seeing unfold across the campuses in our country shows that our time for more elegant solutions to complex problems has started to run out, that our country is bleeding, struggling to right itself after the disaster of apartheid and its aftershocks, that if Afrikaans is to flourish it will have to be in concert with or in the mouths of the intelligent voices of those who are currently protesting against the way it lives in our institution."

Top