Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

Monolingualism, not Afrikaans, must fall

Desmond Painter Opinion 2015-12-02

"Afrikaans does not pose a problem that can be resolved simply by replacing it with English."

US-Raadsbesluit: US verbind tot meertaligheid sonder uitsluiting

LitNet Seminare en essays 2015-11-30

"Die Raad verklaar onomwonde dat taal nooit enige hindernis mag wees vir enige student wat voorgraads of nagraads aan die US wil studeer, en nie óf Afrikaans óf Engels magtig is nie."

Aan die Rektor en Visekanselier: die konfederasie van 40 Afrikaanse lidorgansiasies reageer

Jacques van der Elst Seminare en essays 2015-11-30

"Ons wys u daarop dat enige onderwysinstelling die opdrag het om kennisproduksie en hulpbronontwikkeling vir sy studente te ontsluit en wel in ’n taal wat hulle die beste ken."

US-bestuur se taalvoorstelle: Departement Afrikaans en Nederlands praat

Departement Afrikaans en Nederlands Universiteit Stellenbosch Seminare en essays 2015-11-30

"Ons is bekommerd oor die potensiële verskraling van Afrikaans as akademiese en administratiewe taal ..."

Die reaksies van PEN Afrikaans-lede op Vrydag die 13de

PEN Afrikaans PEN Afrikaans 2015-11-26

Hier is Marié Heese, John Miles, Carel van der Merwe, DP van Velden, Fanie Olivier, Johan Liebenberg en Theresa Papenfus se reaksies.

Die mentaliteit van monokultuur

Ernst Kotzé SêNet-briewe 2015-11-26

Die “trots Afrikaanses” van Stellenbosch, die laaste generasie wat in Afrikaans daar verder kon studeer, voel klaarblyklik nou vere vir die volgende geslagte wat nie hierdie voorreg sal hê nie ...

Liela Groenewald vra: teken hierdie petisie

Liela Groenewald Seminare en essays 2015-11-25

"Ons gesamentlike vertrekpunt is dat dit ‘n wesentlike skande is dat Universiteit Stellenbosch meer as twintig jaar na die einde van amptelike apartheid sy verantwoordelikheid versuim het en min vordering met betrekking tot inklusiwiteit gemaak het."

Twaalf dinge in die taaldebat om oor na te dink

Frikkie Lombard Seminare en essays 2015-11-25

"Die meeste mense wat vir die behoud van Afrikaans pleit, pleit eintlik vir meertaligheid in 'n meertalige omgewing. Dit is op sigself nie 'n onredelike pleidooi nie, en die meeste mense wat ek ken en wat daarom vra, is nie verkramp nie en verlang nie 'n 'Boere-enklawe' nie."

Koebaai, Afrikaans? Afrikaans as onderrigtaal in skole

Jean Oosthuizen, Jerome Dumas, Sabina Dumas Skole 2015-11-24

Afrikaanse onderwysers aan tradisioneel bruin skole is bekommerd oor die toenemende verengelsing van universiteite soos Stellenbosch.

Afrikaans aan die US

Frederik de Jager Seminare en essays 2015-11-24

"Steek mens jou nek uit vir Afrikaans, maak hulle 'n strooipop van jou."

Vanuit Pole – rondom Stellenbosch

Fanie Olivier Seminare en essays 2015-11-23

"Wat die voorgestelde 'taalbeleid' uiteindelik impliseer, is egter dat duisende Afrikaanstaliges in die Wes-Kaap (en natuurlik elders) uitgesluit gaan word van die voorreg en geleentheid om in Afrikaans student te wees ..."

PEN Afrikaans eis meertaligheid

PEN Afrikaans PEN Afrikaans 2015-11-20

"Ons eis dat die staat in ag neem dat die getal Engelse moedertaal-gebruikers ver oorskadu word deur die hoeveelheid moedertaal-gebruikers in sowel Zoeloe en Xhosa as Afrikaans. Dit is ewe noemenswaardig dat daar eweveel moedertaal-gebruikers van Setswana, Sepedi en Sesotho is as wat daar van Engels is."

Universiteit van die Vrystaat volg selfs nog 'n erger roete as die Universiteit Stellenbosch

Jacques van der Elst Seminare en essays 2015-11-20

"Die Afrikaanse Taalraad het begrip vir die anglisering in die tersiêre sektor, maar pleit vir ‘n vaste plek vir Afrikaans op die UV-kampus."

Reclaiming Multilingualism

Desmond Painter Seminare en essays 2015-11-18

"'Colonialism,' Achille Mbembe wrote, 'rhymes with monolingualism.'"

#NtuliMustRepresentAll: Nuwe UV-Taalbeleid moet ook Afrikaanse studente verteenwoordig

Bart Bouwman Seminare en essays 2015-11-18

"Dit is ’n leuen dat slegs Engels as internasionale taal van wetenskap gebruik word."

Taalbeleid: US gee duidelikheid

Susan van der Merwe Seminare en essays 2015-11-17

"Op grond van kommentaar in e-posboodskappe, op sosiale media en in die tradisionele media, is dit duidelik dat die huidige posisie en die pad vorentoe uitklaring benodig."

Vernietig 'n taal, vernietig denke

Ampie Coetzee PEN Afrikaans 2015-11-16

"Die slotsom is dat die uiteindelike vernietiging van 'n taal 'n vernietiging van denke is."

Vrydag die 13de, die US taalstryd en die hashtag-generasie

Bettina Wyngaard Seminare en essays 2015-11-16

"Hoekom nie aandring dat ons trotse inheemse tale tot hulle regmatige plek as volle amptelike tale, met al die bevoorregting daaraan verbonde, verhef word nie?"

Adam Tas: Vrydag die 13de en die klugverandering van die US-taalbeleid

Frederik Rudolph van Dyk Seminare en essays 2015-11-16

"Lank lewe veeltaligheid! Lank lewe Afrikaans en die tale van Suid-Afrika!"

SA Akademie oor die US-taalbeleid

Dioné Prinsloo Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2015-11-16

"Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het met verstomming kennis geneem van die toekomsplanne ten opsigte van Afrikaans by die Universiteit Stellenbosch."

Top