Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

Wie is die belanghebbers in die US-taalbeleid?

Conrad Steenkamp Universiteitseminaar | University Seminar 2016-05-19

"Die eerste nodige stap is om die vertrouensbreuk wat tussen die Bestuur en verskeie belangegroepe binne en buite die universiteit ontstaan het, reg te stel."

Statement by Gelyke Kanse on the decision of the Stellenbosch University Council on language policy

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-05-17

"We welcome the decision of the Stellenbosch University Council at its meeting of 9 May 2016 to take the lead with the language policy that the university wishes to apply in future."

#GelykeKanse: FW de Klerk leen sy steun aan die inisiatief

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-05-10

"FW de Klerk gee dryfkrag aan die veldtog wat dwarsoor Suid-Afrika en uit die buiteland ondersteuning ontvang vir hul inisiatief en, wat vanweë die relevante grondwetlike kwessies van menseregte, gelykwaardigheid en veeltaligheid groot belangstelling uitlok."

Decolonising the curriculum: Darwin’s dangerous idea and economic development

Kamal Kweku Yakubu Universiteitseminaar | University Seminar 2016-05-09

"In the above, the interdependence between me, the writer, and you, the reader; between Kropotkin and Darwin; between Fourie and Ramose; and so between different human populations and the primacy of humane, ethical and equitable relations is thus the only discernible law of nature according to ubuntu and African philosophy."

Die probleem met die verset teen die US se taalbeleid

Bettina Wyngaard Menings 2016-05-05

"Het julle die nuusberigte en TV-dekking oor die studente-optogte, kompleet met plakkate waar die behoud van Afrikaans by Maties bepleit word, gesien? Of die sit-ins op die Rooi Plein en in die rektor se kantoor, waar studente in hulle getalle opgeruk het?"

Kunsverwydering by die UK: Marianne de Jong gee haar mening

Marianne de Jong Universiteitseminaar | University Seminar 2016-05-03

"Dit tref my al lankal dat die korporatiewe universiteit en 'transformasie' sulke goeie bedmaats is. Trouens, hulle het saam-saam, soos ‘n akteursegpaar, op die Suid-Afrikaanse akademiese toneel verskyn."

US-taalbeleid: Benjamin Kock reageer op Anton van Niekerk

Benjamin Kock Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-29

"Die holistiese omgewing moet in gedagte gehou word om werklik ‘n strategiese, eties verantwoorde besluit te kan neem."

The removal of art at UCT: interview with Sharlene Khan

Sharlene Khan, Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-28

"Having come out of apartheid and decades of censorship, as a society we are incredibly wary of any kind of censorship, particularly if it comes from institutions. As we should be. But in almost every case where white South African visual artists have screamed 'censorship' I’ve struggled to locate institutional/governmental censorship ..."

The removal of art at UCT: interview with Zamansele Nsele

Zamansele Nsele, Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-28

"Acquiring new artworks and curating desirable images and objects is the easy part. The hard part is changing the inner workings of the actual institution, not just the look of the institution."

The removal of art at UCT: interview with Wamuwi Mbao

Wamuwi Mbao Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-26

"One way to decolonise objects in a meaningful way is to let go of the Ozymandian idea that art has to last in one form, for all time, in order to have meaning or force. After fire, new things grow."

US-taalbeleid: Op soek na 'n ronde tafel

Danny Titus Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-26

"Interessant dat die SABC Afrikaans nou met Khoi- en San-tale gaan groepeer het hierdie week. Die kombuistaal kry uiteindelik sy plek wat Croucamp se Afrikaans haar wil ontsê. Hopelik sal die Afrikaanse media nou ook begin wakkerskrik en die volle waarheid oor Afrikaans begin vertel."

US-taalbeleid: Afrikaanse Taalraad se reaksie

Afrikaanse Taalraad Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-25

"Engels word hiermee die nuwe taal van uitsluiting by die US, iets wat verreikende opvoedkundige, sosio-ekonomiese en kulturele gevolge kan inhou."

US-taalbeleid: Kommentaar op die US se konsep-taalbeleidvoorstel deur Christo Viljoen

Christo Viljoen Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-24

"Die oorwoë indruk is dat die konsep-taalbeleid tot gevolg sal hê dat Afrikaans so vroeg as aanstaande jaar as onderrigtaal aan die US kan verdwyn ..."

Oor die sin en sinloosheid van kunsverbranding

Loammi Wolf Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-22

"Mens moet versigtig wees om die tydelike stoor van die 75 kunswerke tot tyd en wyl die taakspan van die universiteitsraad besluit het hoe om die situasie te hanteer, as sensuur te betrag."

US-taalbeleid: Die US-konvokasie se kommentaar op die US-bestuur se konseptaalbeleid

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-22

"Namens die Konvokasie van die Universiteit Stellenbosch onderskryf ons, die Konvokasiebestuur, hiermee die Gelyke Kanse-veldtog teen die Universiteit Stellenbosch (US) se voorgenome taalplan."

Gelyke Kanse ontvang internasionale steun: JM Coetzee en Robin Renwick steun die inisiatief

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-21

Die Nobelpryswenner JM Coetzee en die bekende Britse oud-diplomaat lord Robin Renwick het hul steun verleen aan die veldtog om Afrikaans se gelyke status met Engels as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch te behou.

ATKV Sêr – pitchy, contested, yet harmoniously resilient

Stefan van der Westhuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-21

“If we are to truly restructure and reimagine our cultural platforms, weary of the stale path of ‘generic, international university’, we must become aware of the complexities of true inclusivity.”

Die Taaldebat op US en die belang van moedertaalonderrig vir enige taalplan

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-21

"Afrikaans is nie meer die taal van die wit elite nie. Bruin mense gaan dus sentraal binne hierdie debat staan en vir hulself praat."

US-taalbeleid: Breyten Breytenbach reageer op Anton van Niekerk se brief

Breyten Breytenbach Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-20

"... u ideologie van pragmatisme herinner my aan die fris kêrel wat sy ma en pa vermoor het en nou by die hof pleit om vonnisversagting uit hoofde van die feit dat hy ’n weeskind is …"

US-taalbeleid: Die syfers vertel ’n storie

Hermann Giliomee Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-19

"Watter student sal ’n eerlike antwoord gee as hy of sy weet die dosent se grootste begeerte is om parallelmediumklasse te vermy?"

Top