Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: [email protected].

Voorsittersrede by die Helpmekaar-studiefonds se eeufees

Ebbe Dommisse Universiteitseminaar | University Seminar 2016-08-01

"Ware opvoeding streef na wysheid, nie blote kennis of tegniese vaardigheid nie, sodat goeie samelewings gebou kan word – en daarin staan moedertaalonderrig sentraal."

Persverklaring: Jan Heunis bedank as 'n lid van die Raad van die Universiteit Stellenbosch

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-22

"Ek het vandag mnr George Steyn, die Voorsitter van die Raad van die Universiteit van Stellenbosch, meegedeel dat ek as 'n lid van die Raad bedank. Ek bly aan as President van die Konvokasie."

Persvrystelling: Reaksie op die Vrystaatse Hooggeregshof se uitspraak

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2016-07-22

"Die Taalraad vertrou dat die hofuitspraak tot groter insig in die waarde van moedertaalonderrig sal lei en so kalmte oor die taalbeleidskwessie aan universiteite tot gevolg sal hê."

Persvrystelling: SA Akademie verwelkom hofuitspraak oor UV

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-22

"Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns doen 'n dringende beroep op UV-owerhede om die hofuitspraak ernstig op te neem en deeglik te besin oor die UV se pad vorentoe waarin veeltaligheid met 'n plek vir Afrikaans 'n rol speel."

Persvrystelling: "ʼn Kans in Afrikaans!" praat met die US-bestuur oor taalbemagtiging

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-21

"Tydens 'n gesprek vandeesweek tussen 'n bruin afvaardiging van 'n Kans in Afrikaans! en die US-bestuur is ooreengekom dat Afrikaans gelyke status met Engels sal geniet en dat Afrikaanse studente, veral dié uit arm, bruin gemeenskappe, nie deur die nuwe taalbeleid benadeel sal word nie."

Geen mindere plek vir Afrikaans: Oorwegings vir die toekoms van Afrikaans in Suid-Afrika

PH Spies Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-21

"Hierdie beweging moet die fout van die tweede beweging regstel deur die uiteenlopendheid van die Afrikaanse taalgemeenskap te erken, te omarm, en daardeur ’n kulturele platform te skep vir die ontwikkeling van ongeveer 16 miljoen Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika en Namibië."

Marlene van Niekerk on the Stellenbosch University language debate

Marlene van Niekerk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-20

"I think the plot has been completely lost, and with it the spirit of imaginative transformation. You have not understood yet that there is a very modern, pedagogically sound and intellectually progressive basis for promoting mother-tongue education and linguistic diversity and for developing and protecting minority languages."

Dink anders oor sosiale geregtigheid

Hanru Niemand Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-19

"Meertaligheid is nie teenliberaal nie. Net soos mens vir rasse- en geslagsgelykheid moet streef, so moet ware meertaligheid ook nagestreef word. Om een tipe gelykheid bo ’n ander te verhef, is moeilik regverdigbaar."

Kaapse dinkskrum pleit vir oop inklusiewe Afrikaanse universiteit

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-13

"Minstens 50 van die wêreld se top universiteite is nie Engels nie."

Persverklaring:  “ʼn Kans in Afrikaans!” praat met US oor regverdige taalbeleid

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-06

"Die doelwit van ʼn regverdige bedeling vir taal en toegang by die US sal reguit praat verg.   ʼn Kans in Afrikaans! sal aanhou om dit te doen  ̶  in belang van ons land se grootste bate:  sy mensepotensiaal."

The future of Stellenbosch and Pretoria universities

Robert Greig Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-01

"Consultation, for want of a better word, with the universities alone is not enough. The matter should have been subject to systematic public discussion."

PEN Afrikaans: Stellingname rakende die taalbeleidswysigings aan die US, UP en Unisa

PEN Afrikaans PEN Afrikaans 2016-06-28

"Mag hierdie waterskeidende oomblik in ons geskiedenis die begin van nuwe alliansies en ’n breë demokratiese beweging vir verdraagsame meertaligheid en bemagtigende moedertaalonderrig wees."

Wannie Carstens, US-raadslid: Waarom ek uitgeloop het

Wannie Carstens Universiteitseminaar | University Seminar 2016-06-28

"Binne minder as 20 minute is Afrikaans se status afgegradeer tot dié van ʼn mindere taal."

#GelykeKanse-persverklaring: Reaksie op die US se nuwe taalbeleid

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-06-24

Die Gelyke Kanse-veldtog sal hom verder beywer vir die gelyke beregtiging van Afrikaans en Engels op die US-kampus.

Taalraad-persverklaring: Taalbeleid by die US, UP en UNISA

LitNet Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2016-06-23

"Daarby is dit doenbaar en heeltemal redelik om almal se belange by die US te akkommodeer.  ʼn Voorvereiste hier is dat die taalbeleid met alle belanghebbers onderhandel word, eerder as om dit met ʼn administratiewe proses af te dwing."

ATKV-persverklaring: Afrikaans by die universiteite van Stellenbosch en Pretoria

LitNet ATKV-Portaal 2016-06-23

“Die nuus oor Afrikaans by die universiteite van Stellenbosch en Pretoria is nie goeie nuus nie, maar hoe hanteer ons dit vorentoe?” – Japie Gouws

Die besluite teen Afrikaans by die UP en US is geskiedkundig - en 'n onreg

Johann Rossouw Universiteitseminaar | University Seminar 2016-06-23

"Die besluite teen Afrikaans as onderrigmedium deur die rade van die Universiteit van Pretoria en die Universiteit Stellenbosch op 22 Junie 2016 moet in die geskiedenis opgeteken word, om ’n hele paar sonderlinge redes."

Persverklaring van die Universiteit Stellenbosch: Nuwe US Taalbeleid aanvaar

LitNet Menings 2016-06-22

"Die Raad van die Universiteit Stellenbosch (US) het vandag (22 Junie 2016) die voorgestelde nuwe Taalbeleid met die Senaat se aanbevole wysigings aanvaar. Die Senaat het die Taalbeleid op 9 Junie 2016 met ’n groot meerderheid van stemme (113 ten gunste en 10 daarteen) goedgekeur."

#GelykeKanse: Versoekskrif aan die Raad van die Universiteit Stellenbosch

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-06-21

"Die finale konsep-taalbeleid wat Woensdag vir bekragtiging voor die Raad dien, toon sulke ernstige gebreke dat die Raad dit in geen omstandighede kan goedkeur nie."

Het die Soweto-opstande iets te make met vandag se studenteprotesaksies?

Leslie van Rooi Universiteitseminaar | University Seminar 2016-06-17

"Wat Suid-Afrika se studenteprotesaksies betref, sou dit ... ʼn miskenning wees van groter stemme en bewegings reg oor die wêreld se direkte invloed op ons as ons maar net aanvaar dat die protesaksies ʼn nuwe weergawe is van wat in 1976 en daarna gebeur het."

Top