Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

US-taalbeleid: Breyten Breytenbach reageer op Anton van Niekerk se brief

Breyten Breytenbach Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-20

"... u ideologie van pragmatisme herinner my aan die fris kêrel wat sy ma en pa vermoor het en nou by die hof pleit om vonnisversagting uit hoofde van die feit dat hy ’n weeskind is …"

US-taalbeleid: Die syfers vertel ’n storie

Hermann Giliomee Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-19

"Watter student sal ’n eerlike antwoord gee as hy of sy weet die dosent se grootste begeerte is om parallelmediumklasse te vermy?"

The removal of art at UCT: Marilyn Martin's response

Marilyn Martin, Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-18

"I am totally opposed to the kind of direct action that was taken in Cape Town and now in other places. It precludes discussion and I think a democracy is based on the idea that when you have differences you can talk about it … it’s fundamental …"

The removal of art at UCT: interview with Alex Dodd

Alex Dodd, Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-18

"On a more constructive note, colonial artworks can be curated in such a way that they reveal and expose the inner workings of colonialism. They can be set in dialogue with contemporary works that bring out fresh valences in their content or they can be used as conceptual raw material for the creation of radical new artworks."

US-taalbeleid: Ope  brief aan Breyten Breytenbach

Anton van Niekerk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-16

"Die koue, harde, vir baie alumni skynbaar amper onverstaanbare werklikheid van die huidige studentekorps op Stellenbosch, is dat dié groep wat Afrikaans kan verstaan, asook die groep wat Afrikaans as onderrigtaal verkies, jaar na jaar kleiner word."

US reageer op Breyten Breytenbach se ope brief: Hersiening van die US-Taalbeleid

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-15

Universiteit Stellenbosch se reaksie op Breyten Breytenbach se ope brief aan Wim de Villiers

The removal of art at UCT: interview with Edward Tsumele

Edward Tsumele, Hans Pienaar Opinion 2016-04-14

"Let the art prevail, colonial or not colonial. This is an expression of how certain artists interpreted what they saw at certain times in history."

Helpmekaar Studiefonds: kommentaar op ‘n hersiene konseptaalbeleid

Ebbe Dommisse Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-14

"Afrikaans – bodemtaal en bastertaal en soetste taal – is ‘n besonderse nasionale bate: ‘n moderne, hoogs ontwikkelde taal met ‘n rykgeskakeerde Afrika-geskiedenis sowel as internasionale konneksies ..."

Piet Croucamp reageer op Breyten Breytenbach se ope brief aan Wim de Villiers

Piet Croucamp Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-13

"Taal en kultuur het, soos verskeie ander ismes, ’n morsige verlede en hoe ook al jy die geskiedenis van Afrikaans wil oorskryf, jy sal nie die bloed van die mure af kry nie."

Gelyke Kanse-inisiatief bou momentum: Breyten Breytenbach rig ope brief aan US-rektor

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-13

Die alombekende Suid-Afrikaanse digter, Breyten Breytenbach, en vele ander bekendes uit ’n verskeidenheid sektore het so pas ’n inisiatief geloods om te verseker dat Afrikaans in die toekoms ’n volwaardige onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch sal bly.

'n Ope brief aan Wim de Villiers aangaande sy bestuur se voorgestelde taalbeleid

Breyten Breytenbach Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-11

"Wil u werklik dat u en u bestuur deur die geskiedenis gebrandmerk word as bevorderaars van ’n kulturele uitwissing tot voordeel van ’n totalitêre dogma wat op koloniale taal berus?"

Interview: Different conditions on the campuses, different protests

Raymond Suttner Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-05

"Whiteness is like masculinity in gender relationships. It is an unacknowledged quality that confers power and advantages. It needs to be identified and addressed."

Ope brief aan Jonathan Jansen: Bedanking as navorsingsgenoot

Heinrich Matthee Universiteitseminaar | University Seminar 2016-03-14

"Die nuwe taalbeleid is ’n duidelike voetval voor die eenpartydominante politiek van die dag. Akademiese outonomie en ’n klem op goeie opvoeding en navorsing moes hier almal tweede viool speel."

Misdirected anger towards Afrikaans

Khethiwe Marais Universiteitseminaar | University Seminar 2016-03-04

"Why is there such lethargy and dithering on the commitment to the effective recognition and implementation of multilingual policy, especially with regard to the indigenous languages of South Africa? Why do these languages not play a central role in society in general and education in particular?"

My taal is my lewe

Anzil Kulsen Seminare en essays 2016-03-04

"Waar is die gemene deler? Kan ons nie konsentreer op dit wat ons gelyk maak, dit wat ons een maak nie?"

Perspektiewe op ’n postkoloniale Suid-Afrika en die Afrikaanse universiteit

Wynand Greffrath Universiteitseminaar | University Seminar 2016-03-01

"Universiteite was om demografiese en sosio-ekonomiese redes by verstek bestem om die lokus van hierdie ingrypende ontwrigting te wees."

Die studenteproteste: Ontploffing of inploffing?

Bettina Wyngaard Rubrieke 2016-03-01

"Nou is nie die tyd om polities korrek te wees nie."

Ope brief aan die rektor van die Universiteit van Pretoria

Johann Rossouw Universiteitseminaar | University Seminar 2016-02-26

"Maar Professor, deur Afrikaanse studente uit te sluit kan u tog nie hoop om die woedende uitgeslotenes tegemoet te kom nie?"

Ongelykhede in taal en onderwys – perspektiewe op moedertaalonderrig in Suid-Afrika

Theodorus du Plessis Universiteitseminaar | University Seminar 2016-02-23

"Eenvoudig gestel, ʼn gemiddelde swart student en ʼn gemiddelde Afrikanerstudent spring reeds in hulle eerste jaar aan universiteit nie gelyk weg nie. Dit illustreer my punt waarom die verwydering van Afrikaans uit die prentjie niks aan die situasie van die swart student verander nie. Hoe maak dit die vyfjaaragterstand van die swart student op?"

Die universiteitswese in Suid Afrika: 'n toekomsperspektief vir Afrikaanse instellings

Theuns Eloff Universiteitseminaar | University Seminar 2016-02-23

"Goedbedoelende lede van universiteitsbesture en -rade, asook akademici en studenteleiers, sal hulleself moet vergewis van die werklike kwessies waaroor dit gaan. Ons kan nie langer politieke en ideologiese ongeletterdheid bekostig nie."

Top