Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: [email protected].

Afrikadag-lesing: Kan skole ’n inklusiewe Afrika-identiteit bou?

Wilken Calitz Menings 2018-06-13

"Na ’n staaltjie of twee gooi hy die eerste stuk vet tussen die vlamme. Die probleem met die verdeeldheid wat tans in skole en universiteite heers, sê hy, is nie die studente en kinders se skuld nie."

In gesprek met Kwesi Prah: Om met nuwe oë na taalontwikkeling te kyk

Theodorus du Plessis Universiteitseminaar | University Seminar 2018-04-12

"Oorskouend lyk dit asof die lig uiteindelik begin opgaan by onderwysbesluitnemers oor die belang van die moedertaal by die verwerwing van akademiese geletterdheid."

Litigating multilingualism

Zakeera Docrat, Russell Kaschula Universiteitseminaar | University Seminar 2018-04-04

"The 2017 new revised language policy for higher education favours multilingualism and should be applauded. However, the judiciary seems completely oblivious to this revised policy, and the judgments are at odds with higher education, where multilingualism is seen as a resource."

Comments on the Revised Language Policy for Higher Education, 2017

Andries Visagie Universiteitseminaar | University Seminar 2018-03-22

"The policy should be mindful of what is realistically possible in the light of the available capacity at higher education institutions so that the policy does not fail from the outset in achieving its aims."

The challenge of language in post-apartheid South Africa

Kwesi Kwaa Prah Universiteitseminaar | University Seminar 2018-03-22

"Literacy in the indigenous African languages is, needless to say, crucial. For, without literacy in the languages of the masses, science and technology cannot be culturally owned by Africans. Africans will remain mere consumers, incapable of creating competitive goods, services and value-additions in this era of globalisation."

Die sin van taalregtelitigasie as onderdeel van taalaktivisme

Theodorus du Plessis Universiteitseminaar | University Seminar 2018-03-07

"Maar ons het ook gesien dat vir ’n taalregte-aktivistiese beweging om suksesvol te kan wees, daar ’n behoorlike wetlike wegspringplek moet bestaan. Dit is nie vir my duidelik of ons oor ’n voldoende regsbasis beskik om taalregte op te eis wat aan openbare instellings gekoppel kan word nie."

By die viering van die US se honderdste bestaansjaar: Ope brief aan Jannie Marais van Coetzenburg

Gerrit van Wyk Kruger Universiteitseminaar | University Seminar 2018-02-21

"Oom Jannie, jy het toe besluit om ’n honderdduisend pond (’n aardige bedraggie destyds, moet ek sê) in jou testament na te laat vir die ideaal van ’n Afrikaanse universiteit op Stellenbosch, jou geboortedorp, want jou moedertaal het sy nis diep binne-in jou ruim hart gehad. Oom Jannie, jy sal seker vandag in die skamele asse van jou graf omdraai as jy sou moes sien wat besig is om hier te gebeur."

Gaan ons uiteindelik ’n/die Derde Afrikaanse Taalbeweging beleef?

Wannie Carstens Seminare en essays 2018-01-25

"Hierdie beweging sal wel moet uitgaan van die jonger Afrikaanse gemeenskap. Die ouer gemeenskap is te besmet deur die geskiedenis en hulle sal moet terugstaan."

University language debate: AfriForum and Another v University of the Free State

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2018-01-11

"In a passage written in Afrikaans, Froneman expressed doubt about the effectiveness of the applicants’ conduct and, noting the diverse history of Afrikaans, called on young people to lead a 'Derde Taalbeweging' (Third Language Movement) for an inclusive Afrikaans stripped of racial and other prejudices."

Wat gaan op universiteitskampusse gebeur?

Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2018-01-10

"Ten einde die studentewoelinge na waarde te skat is die regte vraag nie wat gaan in die nuwe jaar aan op kampusse nie, maar waarom was 2017 so ’n feitlik doodstil jaar vergeleke met 2015 en 2016? Waar dinge wel oorvleuel, is in die antwoord: dat dit sal afhang van die EFF – en hierdie willewragtigs van die Suid-Afrikaanse politiek is nie bekend vir hul rasionaliteit, voorspelbaarheid of ekonomiese insig nie."

The advent of fee-free education and the future of universities in South Africa

Zonwabele Tshayana Universiteitseminaar | University Seminar 2018-01-09

"It has been long coming that as a country we follow in the footsteps of countries like Zimbabwe, Germany, Cuba and Libya, which provide free education. We can find the money, whether through belt-tightening, fighting corruption and illicit siphoning of funds from the country, and/or through increasing corporate tax."

As by fire – the end of the South African university by Jonathan Jansen: book review

Vicki Trowler Universiteitseminaar | University Seminar 2018-01-09

"Many news reports, blogs and scholarly articles have been written about 'the hashtag movements', but As by fire is the first comprehensive, systematic attempt at analysing the reflections on the movements from the perspectives of the leaders of those universities most closely involved."

“The problem with decolonisation”: Jonathan Jansen seminar

Menán van Heerden Universiteitseminaar | University Seminar 2017-11-30

"The tools that you use are as important as the problems we are trying to solve. And if you use the wrong conceptual apparatus for making sense of problems like racism, like decoloniality, then, of course, I think you will be less effective than if you, for example, use critical race theory."

US-persvrystelling: Taalbeleid van 2016

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2017-11-22

“Ek kom tot die slotsom dat die Universiteit Stellenbosch (US) besluit het dat die Taalbeleid wat hy in 2016 aanvaar het die beste is om sy veelvuldige doeleindes van die voorkoming van uitsluiting, die bevordering van meertaligheid, die versekering van integrasie en die beskerming van Afrikaans te bereik."

Persvrystelling: Gelyke Kanse teken appèl aan teen hofbeslissing wat US-taalbeleid ondersteun

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2017-11-10

"Na oorweging van die 180-bladsy-uitspraak van regters Dan Dlodlo en Kate Savage, is Gelyke Kanse van mening dat die uitspraak in verskeie opsigte wesenlik gebrekkig is."

If the University of Cape Town wants to decolonise, it has to become Afrikaans

Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2017-10-19

"British colonialism has been by far the most brutal and destructive national-scale force in South Africa’s history. And the University of Cape Town has played its role as engine for the dissemination of supremacist ideas and practices, emblematised by the statue of Cecil John Rhodes whose machine guns were so effective in the wars of subjugation he instigated and financed."

Internasionale betrokkenheid by Afrikaans neem toe

Willem de Vries NeerlandiNet 2017-09-27

"Met die bou van brûe tussen die Weste en Afrika bly wen Afrikaans aan relevansie vir Suid-Afrikaanse én buitelandse universiteite. Die rol wat dit speel in die Suid-Afrikaanse taallandskap kring uit oor landsgrense heen."

Musiek en dekolonisering: Mareli Stolp gesels met Etienne Viviers

Etienne Viviers, Mareli Stolp Onderhoude 2017-09-14

"Die tyd sal waarskynlik kom dat die argument gemaak word dat Westerse kunsmusiek nie in Suid-Afrika gespeel behoort te word nie, omdat dit verteenwoordigend van kolonialisme is."

Wat Engels vir Afrikaanse mense beteken

Hans Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2017-08-17

"Die storie oor Afrikaans by Maties gaan darem al lank aan. En dis kompleks. Die Open Stellenbosch- (OS-) veldtog het dit skouspelagtig gemaak, gemoedere gaande gehad en mense gedwing om op hul voete te dink. Dis nou alles weg."

14 Augustus 2017: Gelyke kanse vs die Universiteit Stellenbosch

Izak de Vries Universiteitseminaar | University Seminar 2017-08-14

"Vir Heunis is dit duidelik dat die nuwe beleid, wat Engels onomwonde as die voertaal van die universiteit stel, daargestel is om Open Stellenbosch te plesier." Izak de Vries lewer verslag oor die eerste dag van die hofaansoek oor die taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch wat in die hooggeregshof in Kaapstad aangehoor word.

Top