Die impak van COVID-19 op studente en tersiêre instellings

  • 0

Foto’s: Pexels.com

Studente en tersiêre instellings wêreldwyd loop swaar deur onder die impak van COVID-19. In die nuwe jaar wag groot veranderings en aanpassings op almal.

Danie Meyer aan die woord

Danie Meyer, professor by die Universiteit van Johannesburg (UJ) se Kollege van Besigheid en Ekonomie, voorspel dat 2021 landwyd deur grootskaalse klemverskuiwings by opleidingsinstansies gekenmerk gaan word.

"Ek reken klasse gaan in 2021 hoofsaaklik aanlyn aangebied word, hoewel die hoop bestaan dat beperkte direkte aanbiedinge op kampus kan plaasvind."

Meyer sê die huidige riglyn van UJ se bestuur is dat personeel moet poog moet om 30 persent van die universiteit se klasse direk op kampus aan te bied. Die oorblywende 70 persent vind dan aanlyn plaas. "Daar sal nie gou na die studentelewe soos voor die pandemie terugkeer kan word nie. Die ekonomieë van sommige studentedorpe, soos Stellenbosch, Potchefstroom en Makhanda (Grahamstad), sal erg hierdeur geraak word."

Nie net plaaslik nie, maar ook internasionaal skets fluisteringe in die wandelgange van kolleges en universiteite ’n donker prentjie. Volgens die American Council on Education kan nuwe registrasies by hoëronderwysinstellings in die VSA met tot 15 persent daal. Hulle voeg by dat indien aanlyn klasse ingestel word, befondsing kan opdroog.

Meyer oor die ekonomie en universiteite

Meyer sê universiteite kan nie los van die res van die ekonomie gesien word nie.

"Universiteite is absoluut deel van die ekonomie. As alle sektore deur ’n skok geraak word, word opvoedkundige instellings ook beïnvloed. In Suid-Afrika het nagenoeg twee miljoen mense weens die impak van die pandemie hulle werk verloor. Daar is heelwat meer werkloses wat tans nie aan die ekonomie kan deelneem nie. Mense se inkomste het ook verminder en universiteitsgelde is daarom in die gedrang."

Universiteite word negatief geraak

Meyer sê universiteite gaan sonder twyfel ’n paar ekonomiese bulte moet uitklim.

"Minder mense sal dit kan bekostig om te studeer. Die staat is ook besig om subsidies te sny. Verder sal die pandemie ’n akademiese impak hê deurdat die inhoud van kursusse aangepas sal moet word om by die vinnig veranderde wêreld by te hou."

COVID-19, universiteite en die nuwe jaar

Met ingang van 2021 is COVID-19 steeds met ons. Selfs ’n tweede vlaag word nou ’n werklikheid. Meyer sê die impak hiervan op die ekonomie sal ’n lang u-vorm aanneem.

.........

Met ingang van 2021 is COVID-19 steeds met ons. Selfs ’n tweede vlaag word nou ’n werklikheid. Meyer sê die impak hiervan op die ekonomie sal ’n lang u-vorm aanneem.

...........

"Die situasie sal universiteite kortwiek en die totale sektor onder groot finansiële druk plaas. Dis veral die kleiner, plattelandse instellings wat hier aan die kortste ent gaan trek. Eksterne befondsing sal van die privaat sektor ingebring moet word en universiteite sal soos besighede bestuur moet word. Afleggings en inkrimping van personeel is ook nie vergesog nie," sê hy.

Eánthe Pieterse, ’n eerstejaar, vertel

Eánthe Pieterse, ’n student in haar eerste jaar aan die Fayetteville-Universiteit in Arkansas in die VSA, beskryf die impak van die pandemie op haarself só:

"Ek het COVID-19 in die koshuis opgedoen, al het ek getrou die voorgeskrewe voorkomingsmaatreëls toegepas. Die siekte het my gedwing om klasse aanlyn te volg, wat sonder twyfel my prestasie beïnvloed het. Die virtuele lesings en take op die Blackboard- webtuiste het beslis meer verwarring veroorsaak as wat dit ’n positiewe bydrae gelewer het," sê sy.

Gebrek aan persoonlike kontak ’n leemte

Pieterse sê die gevoel van isolasie en gebrek aan fisiese kontak met medestudente was vir haar die grootste aanpassing. Die verlies aan persoonlike kontak het ’n kwaai leemte gelaat.

Die pandemie het die sosiale en akademiese platforms by tersiêre instellings ingrypend verander. Sommige aktiwiteite is summier beëindig. Veral eerstejaarstudente se ervaring van die universiteitslewe is hierdeur ’n nekslag toegedien.

Munita Dunn-Coetzee aan die woord

By die Universiteit van Stellenbosch was eerstejaars slegs tot die einde van Maart 2020 op die kampus. Die res van die jaar is aanlyn voltooi. So sê dr Munita Dunn-Coetzee, direkteur van die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling daar.

"Die meeste eerstejaars sien gewoonlik uit na hulle nuwe ervaring by ’n tersiêre inrigting. Die beperkings, veral as ons nou deur ’n tweede vlaag van COVID-19 in die gesig gestaar gaan word, het ’n groot invloed op nuwelinge en hulle ervaring van ’n universiteit. Dit plaas beperkings op sosiale interaksie, wat ’n essensiële deel is van kennis maak met ’n nuwe omgewing," sê sy.

Globale impak

COVID-19 het studente oral in die wêreld onkant betrap. In baie gevalle is die sorgelose, kommervrye lewe van jong mense op sy kop gekeer. Met die nuwe normaal as norm kan niemand voorspel wanneer die studentelewe soos van ouds hervat sal kan word nie.

Dunn-Coetzee sê die impak van COVID-19 op studente was oral te bespeur.

"Binne enkele dae ná die aankondiging van die landwye grendeltyd was die Stellenbosch-kampusse grafstil. Die meeste studente is huis toe. Diegene wat moes agterbly, is op die kampusse gehuisves. Studente wat in die koshuise agtergebly het, is nie eens toegelaat om saam in ’n eetsaal etes te nuttig nie. Maaltye is individueel in kamers bedien."

Studenteberading en interessante verskynsels

........

Dunn-Coetzee sê die behoefte aan studenteberading het ná die aanvang van COVID-19 toegeneem.

..........

Dunn-Coetzee sê die behoefte aan studenteberading het ná die aanvang van COVID-19 toegeneem. Sy vertel van enkele interessante verskynsels by hulle.

"Toe die landwye grendeltyd ingestel word, het die meeste van ons studentekliënte hulle berading tydelik gestaak, maar ná etlike weke verloop het, het versoeke om berading so beduidend toegeneem dat ons bykomende konsultante moes inkry om almal te kon akkommodeer. Jong mense met angstigheid, depressie en selfmoordneigings het om hulp kom aanklop," sê sy.

’n BCom-rekeningkundestudent deel sy ervaring

Hans-Peter Fechter, ’n BCom-rekeningkundestudent in sy derde jaar aan die Universiteit van Pretoria, skryf op Netwerk24 se kommentaarblad dat die universele universiteitslewe nog baie meer veranderinge gaan sien as net die gewone "was jou hande, dra jou masker en maak spasie vir die nasie".

"Die toekoms hou veranderinge op akademiese, sosiale en ekonomiese grondslag vir ons as studente in en dit is belangrik om te onthou dat die koronaviruspandemie nie in isolasie plaasgevind het nie," sê hy.

Babelse verwarring stelselmatig uitgepluis

Fechter sê aanlyn klasse en 2020 het sinoniem geword.

"Dosente het hulle weg tussen die skakels en skerms gevind en die Babelse verwarring van online, off-line, log on, log off, password, buffering, Wi-Fi, connecting, recording, zoom en google stelselmatig uitgepluis en bemeester. Die nuutgevonde virtuele vaardighede beloof om grense in tersiêre onderrig vir altyd te verskuif. Ons betree heel moontlik eersdaags, veral met die propvol eerstejaarsklasse, die wonderwêreld van virtuele werklikheid," sê hy.

Meyer sê die inhoud van lesings sal by die nuwe omgewing aangepas moet word en dat daar gefokus moet word op tegnologie en die vierde industriële revolusie.

Uitwerking van voorkomingsmaatreëls

........

Kundiges meen deurgaans die voorkomingsmaatreëls by universiteite sal studente op die een of ander manier raak, nuwe gedragspatrone die lig laat sien en veral eerstejaarstudente tot moeiliker aanpassings dwing.

..........

Kundiges meen deurgaans die voorkomingsmaatreëls by universiteite sal studente op die een of ander manier raak, nuwe gedragspatrone die lig laat sien en veral eerstejaarstudente tot moeiliker aanpassings dwing.

"Alle studente, maar veral die eerstejaars word deur die nuwe reëls geraak. ’n Universiteit is ook ’n lewenskool waar jong mense nie net nuwe akademiese vaardighede leer nie, maar ook waardevolle lewenslesse. Akademies sou die bywoning van fisiese klasse en werk in groepe beter gewees het," sê Meyer.

Bronne:

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272720301353

2. Netwerk24: https://www.netwerk24.com/Stemme/Die-Student/is-n-studentelewe-iets-van-die-verlede-20200827

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top