Seminare en essays

Webseminare, essays en gesprekke oor aktuele sake.
Web seminars, essays and conversations about topical subjects.

Die brug tussen taal, regte en tegnologie: Praktykgerigte tegnologie-oplossings vir taalhindernisse in die regsdomein

Benito Trollip Seminare en essays 2020-07-28

"Die vraag wat in toekomstige gesprekke oor die tegnologiese oplossings vir taalhindernisse in die regsdomein gevra moet word, is hoe baie regte die mees weerlose mense verbeur omdat hulle nie op enige vlak toegang tot wetgewing het nie en hoe tegnologie gebruik kan word om toegang te bevorder."

Spiraal in spiraal – Reise met Schoeman: In die voetspore van die skrywer, ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Johann Rossouw Seminare en essays 2020-07-20

"Die boek is nie net ’n treurwerk nie, nie net ’n reisverslag nie, nie net ’n opgaaf van ’n eerste poging om te verstaan wie Karel Schoeman was en waaroor sy werk ten diepste handel nie, maar die eerste tree, meen ek, in die rigting van wat moes kom, naamlik die werk van ’n persoon met die nodige gevoeligheid, afstand en verbintenis om die lewensreis van Karel Schoeman te boekstaaf."

Persoonlikheidseienskappe en vatbaarheid vir samesweringsteorieë

Handré Brand Seminare en essays 2020-07-17

"Deur middel van ’n samesweringshipotese word die heersende hoofstroomverklaring vir ’n bepaalde historiese of huidige gebeurtenis bevraagteken. Omdat dit ’n teorie is oor ’n moontlike sameswering, is dit meestal vals, maar kan dit ook elemente van die waarheid bevat."

Die rol van die Britse regering met betrekking tot slawerny en die konsentrasiekampe

Danie van Wyk Seminare en essays 2020-07-13

"Om beelde van kolonialiste en slawehandelaars te verwyder roer nie die wortel van die probleem aan nie, maar dien slegs as ’n uitlaatklep vir protesaksies. Die kwessie wat nie aangeraak word nie, is reparasie."

Van Vuuren se kruipverskoning ondermyn die rol van samehang in openbare morele diskoers

Frederik Rudolph van Dyk Menings 2020-07-02

"As Rob van Vuuren sensitief was vir die samehang van simboliek in die kunste, sou hy dalk besef het dat sy mea culpa-oomblik verabsoluterende gevolge het vir die diskoers oor sistemiese diskriminasie in ons alledaagse kultuur."

Watch where you walk – even the statues have feet of clay

Bill Nasson Opinion 2020-07-01

"As with us, and those who preceded us, the time will come to face those perennial and large historical questions – who and what are we as a country and a nation? What have we been? Where are we heading?"

Digitale nuusmedia en radioaktiewe afval

Handré Brand Seminare en essays 2020-06-29

"Met hierdie artikel word ’n poging aangewend om ’n dwarssnit van inligting oor radioaktiewe afvalbestuur te identifiseer en te ontleed."

Die Suid-Afrikaanse politiek – ’n tyd van fundamentele verandering?

André Duvenhage Seminare en essays 2020-06-28

"Reeds voor die uitbreek van COVID-19 was die Suid-Afrikaanse ekonomie, politiek en samelewing in krisis gedompel."

Quo vadis Mosambiek?

Handré Brand Seminare en essays 2020-06-24

"Die pad vorentoe vir Mosambiek en die impak van Islamitiese radikalisering op sy noordelike gebiede is beslis nie ’n kwessie van maanskyn en rose nie. Die vraagstuk is gegrond in die interaksie van komplekse maatskaplike, ekonomiese, politieke en ideologiese faktore."

Agbare ideologiekritiek teenoor veragtelike performativity

Frederik Rudolph van Dyk Seminare en essays 2020-06-24

"Die aanlyn massas is blykbaar onder die indruk dat die blote uitroep van ’n ideologiekritiese begrip die oordeel finaal vel, so asof die verbaliteit daarvan ’n magiese spreuk is wat die realiteit afskaaf om binne die spreker se vooropgestelde gevolgtrekking te pas. Dit roep as’t ware die beeld op van karakters uit die Harry Potter-reeks, wat met ingewikkelde towerwoorde hul omgewing kan manipuleer."

Video: "Die toekoms van Kaaps"-webinaar

LitNet, Conrad Steenkamp, Heindrich Wyngaard, Jeremy Vearey, Frank Hendricks, Charlyn Dyers, Gerda Odendaal, Monn-lee Geduld Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2020-06-23

"Die toekoms van Kaaps"-webinaar van die Afrikaanse Taalraad, aangebied in samewerking met die Afrikaanse Taalmuseum en -monument en LitNet, het op Jeugdag, 16 Junie 2020, plaasgevind. Lees ook bydraes oor Kaaps deur die jare uit die LitNet-argief.

Racism by the book

Darryl David Books and writers 2020-06-22

"Is Niq saying what I think he is saying? That white judges will choose white winners? And, by implication, black judges will choose black winners? How else is one to interpret his quote, 'But when the judges are white, the people who win will be white'? The judging process is, at the best of times, a highly subjective act, and is not swayed by the race of judges."

Regter Norman Davis se dapper uitspraak

Koos Malan, Ilze Grobbelaar-du Plessis Seminare en essays 2020-06-11

"Behalwe dat ’n regulasie vanweë irrasionaliteit ongrondwetlik mag wees, kan dit ook om ’n ander en trouens nog meer gewigtige rede ongrondwetlik wees. Dit is wanneer regulasies op enige van die regte kragtens die handves van regte inbreuk maak."

Hoe moet gelykheid lyk?

Hanru Niemand Seminare en essays 2020-06-10

"Die probleem lê eerder by die gevolgtrekking wat hulle [die MRK] hiervandaan maak: 'Die ongelyke heropening van sommige skole ... beperk egter ook die reg op basiese onderwys van leerlinge wie se grade of skole nie heropen nie, die grondliggende reg op gelykheid wat deur artikel 9 van die Grondwet verskans is.'"

Die Viёtnamoorlog en George Floyd

Danie van Wyk Seminare en essays 2020-06-09

"Die 'land of the brave and land of the free' is steeds na hóéveel dekades nie die land van die Amerikaanse droom nie. Wat vir sommige ’n droom is, is vir ander ’n nagmerrie."

Wie was Homerus, en wanneer het hy geleef en geskryf?

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2020-06-04

"Die Westerse letterkunde begin met Homerus (die Latynse vorm vir die Griekse Hómêros) se twee grootse eposse, die Ilias (15 693 daktiliese heksameterversreëls lank) en die Odusseia (11 670 daktiliese heksameterversreëls lank)."

COVID-19 en ’n entstof: Wie gaan die resies wen?

Elsabé Brits Seminare en essays 2020-06-03

"Die wêreld wag op ’n entstof wat beskerming teen COVID-19 sal bied, maar dié proses kan op sy vinnigste tussen ’n jaar en 18 maande duur."

Kunsmatige bewussyn

Handré Brand Seminare en essays 2020-06-02

"Teoreties gesproke is dit moontlik dat die argitektuur van gevorderde of toekomstige KI wesenlik en ingrypend van die mens se natuurlike bewussynfunksies kan verskil, veral omdat superintelligente KI oor spesialiskennis op elke terrein kan beskik en dus nie bewussynsinhoude benodig soos dit tans verstaan word nie."

Hey, BBC Future! England made the South African bed, but now refuses to sleep in it?

Frederik Rudolph van Dyk Opinion 2020-05-26

"How your writer then gets to the conclusion, as voiced in the title – that the [Afrikaans] language may be under threat of extinction – is wholly unclear. If the language is under threat, then so are all other South African languages."

Municipalities bringing power to the people

Giséle Lavita Opinion 2020-05-25

"In terms of the amendments, municipalities will apply to the minister of mineral resources and energy to establish new energy generation capacity in terms of the integrated resource plan found in the electricity regulations on new generation capacity."

Top