Persvrystelling: Gratis aanlyn lees-en-luisterbiblioteek

LitNet Skole 2020-10-01

"Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) stel op 30 September 2020 sy nuwe gratis en aanlyn lees-en-luisterbiblioteek bekend. ’n Gebruiker wat na die teks luister, sien dus ook terselfdertyd die skrifbeeld, en die verband tussen klank en spelling word duidelik gemaak."

Jonk genoeg om met moord weg te kom? ’n Vergelykende studie rakende die bewys van toerekeningsvatbaarheid by kinderoortreders in Suid-Afrika en Engeland

Rinda Botha LitNet Akademies (Regte) 2020-10-01

"In teenstelling met Suid-Afrika, waar verminderde toerekeningsvatbaarheid slegs as strafversagtende faktor by vonnisoplegging dien, sou hierdie verweer van verminderde toerekeningsvatbaarheid in Engeland daartoe aanleiding gee dat moord met voorbedagte rade as manslag beskou sou word."

Tieners vol angs, al wedywer hulle vir sterretjies

Melt Myburgh, Danie Kloppers Onderhoude 2020-10-01

"Tieners sien alles deur ’n vergrootglas: verliefdheid is LIEFDE; een klein puisie is ’n RAMP; ’n dag sonder data is ’n LEEFTYD."

Graad 10 Huistaal: Taal- en leesoefening en memo met Best Books

Isabella Venish Notas, toetse en vraestelle 2020-09-30

Hier is ’n handige taal- en leesoefening en memo vir graad 10 Afrikaans Huistaal-leerders uit Best Books en Isabella Venish se Eksamenhulp-boek.

Storieboeke vir "vrylees" net so belangrik as Wiskunde in Nederlandse skole

Izak de Vries, Solet Scheeres Onderhoude 2020-09-29

In Suid-Afrika mor baie leerders oor die boeke op voorgeskrewe lyste wat hulle moet lees. Hoe dink Nederlandse skole oor die boeke wat hul leerders in die klas lees? Izak de Vries het dié vraag aan Solet Scheeres gevra. Sy is ’n dosent in Engels by d’Oultremontcollege in Drunen, Nederland.

Persverklaring: Seminaar – NP Van Wyk Louw 50 jaar na sy dood

LitNet Akademies en skole 2020-09-23

Jy word hiermee hartlik uitgenooi om ’n seminaar oor NP Van Wyk Louw by te woon wat op 7 Oktober van 12:30 tot 16:45 op die Akademie se Facebook-blad gebeeldsend sal word.

Persverklaring: SA Akademie wys nuwe voorsitter van die Akademieraad aan

LitNet Akademies en skole 2020-09-23

Oppel Greeff en Ilse Feinauer is onderskeidelik as voorsitter en ondervoorsitter van die SA Akademieraad vir die tydperk 2020–2023 aangewys. Lees hier vir nog inligting oor die raadslede.

“We are not just stats and facts!” Tienerdogters se stemme tydens die grendelstaat

Danie Kloppers LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-09-23

"Dit is te wagte dat COVID-19 self een van die tienerdogters se vrese sal wees, veral vanweë die pandemiese aard daarvan. Trouens, die virus is, saam met skoolverwante vrese, deelnemers aan die empiriese navorsing se grootste vrees."

MA in Kreatiewe Skryfkuns: Universiteit van die Vrystaat, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans

LitNet Akademies en skole 2020-09-23

Die UV bied aan jou ’n kursus waarvan die vernaamste oogmerk die ontwikkeling van ’n lewensvatbare publiseerbare manuskrip is – en jy doen dit onder leiding van twee bekroonde skrywers, Henning Pieterse en Francois Smith. Hier is nog inligting.

Praktiese wenke om lees te bevorder

Fanie Viljoen Skole 2020-09-22

In hierdie video, wat gemaak is om geletterdheid te bevorder tydens die Covid-krisis, gee Fanie Viljoen praktiese wenke om lees te bevorder. Dit is tegnieke wat hy toepas wanneer hy skole besoek.

ALV-kongres 18–20 Januarie 2021: Laaste oproep om referate

LitNet Akademies en skole 2020-09-21

Referaatvoorstelle word ingewag vir die ALV-kongres wat in Januarie 2021 in Port Elizabeth plaasvind. Voorstelle kan tot 31 Oktober 2020 gestuur word.

Ons erfenis: Internasionale boekklub soek naam

LitNet Skole 2020-09-21

Lesers wat belangstel in letterkunde wat die grense oorspoel, of wat graag deur die blaaie van boeke wil reis, word genooi om te deel ’n boekklub wat geskep word om jonger lesers in Suid-Afrika bekend te stel aan Nederlandstalige boeke. Ons soek ook ’n naam vir dié klub.

’n Verkenning van relasionele outonomie aan die hand van die outobiografiese poësie van Afrikaanse vrouedigters

Ihette Senekal LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-09-17

"Om nuwe paradigmas van outonomie wat vroulike protagoniste insluit te illustreer, is die teoretiese bespreking in hierdie artikel toegelig deur outobiografiese voorbeeldgedigte uit die oeuvres van vier vrouedigters, naamlik Elisabeth Eybers, Ingrid Jonker, Antjie Krog en Ronelda S. Kamfer."

Graad 11 Huistaal: Taal- en leesoefening en memo met Best Books

Anita Voges Notas, toetse en vraestelle 2020-09-17

Hier is ’n handige taal- en leesoefening en memo vir graad 11 Afrikaans Huistaal-leerders uit Best Books en Anita Voges se Eksamenhulp-boek.

Wiskunde met LitNet: Parallelogramme vir graad 10 (Deel 2)

Lee-Ann West Notas, toetse en vraestelle 2020-09-16

In hierdie video brei Lee-Ann West verder uit op die eienskappe van die parallellogram.

Die regte boek kan ’n leerder se lewe red

Christien Neser Skole 2020-09-16

Christien Neser beweer daar is kinders in die klas wat elke dag met omstrede kwessies worstel en dat die regte boek letterlik ’n kind met selfdoodgedagtes se lewe kan red as sy/hy besef dat ander ook al oor sodanige kwessies gewonder het.

Wiskunde met LitNet: Parallellogramme vir graad 10 (Deel 1)

Lee-Ann West Notas, toetse en vraestelle 2020-09-15

In hierdie video verduidelik Lee-Ann West die eienskappe van die parallellogram vir graad 10-leerders.

Persvrystelling: Voorgeskrewe boeke moet ’n beter weerspieëling van leerders in die klaskamer wees

LitNet Skole 2020-09-14

Onderwysers! Verdien SASE-punte deur in te skakel op hierdie webinaar. Baie leerders voel voorgeskrewe boeke moet ’n beter weerspieëling van hulself in die klaskamer wees. Kom luister na raad wat die kundiges bied.

Suid-Afrika by ’n kantelpunt – ’n slegte-saak-scenario? 

André Duvenhage LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-09-14

"Selfs met leierskap wat hervormingsgesind is, is die kragte te groot en omvangryk om te stabiliseer. Die stelsel is so sensitief gebalanseer dat selfs kleiner kragte of snellers die groter orde fundamenteel kan verander en binne die verband van chaotiese stelsels ’n bykans 'skoenlapper-effek' kan veroorsaak."

Press release: Cradock video series promotes resilience in tough times

LitNet Lifestyle and entertainment 2020-09-11

As a valuable aid for teachers struggling to keep their students engaged throughout the hardships of COVID-19, filming is underway in Cradock for a 12-part video series promoting creativity, critical thinking and communication in virtual classrooms across South Africa.

Top