SA Skoleseminaar | Schools Seminar

Volg en neem deel aan die gesprek rondom Suid-Afrikaanse skole. |

Follow and join the ongoing conversation on South African schools.

Sê nou maar-SA skoleseminaar: Loit Sōls reageer

Loit Sōls SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-10-25

"[E]k predict, die taal-bias gap tissin students sal greatly vinou, nie net in general, but oek  in debates, tiwyl pride vi jou Moerstaal sal opskep in massive servings."

Onderwyshulp: Hoe wyd lê die betekenis van lees? Die toepassing van metakognisie en modellering

Johan Anker SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-10-04

"’n [M]ens kan ’n hele sin vlot en vloeiend lees, maar nog altyd niks daarvan verstaan nie." Is jy ’n onderwyser of opvoeder wat agterkom dat kinders sukkel om met begrip te lees? Johan Anker se artikel het raad.

Top-tien-opvoeders in die Wes-Kaap: ’n onderhoud met Robyn van de Rhede

Naomi Meyer, Robyn van de Rhede SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-09-14

"My droom is dat elke leerder in Suid-Afrika ’n kwaliteitopvoeding sal ontvang, ongeag die area waarin hulle woon. Net omdat dit ’n no-fee-skool is, beteken dit nie dat hierdie leerders nie kan presteer nie. As jy vir ’n kind die geleentheid skep, en jy maak die commitment om saam met hulle die pad te stap en altyd hul nommer-een-ondersteuner te wees, selfs na skool, kan enige kind presteer."

Khawufane ucinge SA schools seminar: Mphuthumi Ntabeni responds

Mphuthumi Ntabeni SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-09-08

"Ukufunda ngelwimi lakhe lwemveli limenza umfundi anqakule msinyane, kwaye azive enegugu nomdla kulento ayifundiswayo." | "Learning in their mother tongue or vernicular makes a pupil sharp in absorbing the lesson, it also entices their sense of pride in the their own identity."

Sê nou maar-SA skoleseminaar: Chareldine van der Merwe reageer

Chareldine van der Merwe SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-09-08

"Dis belangrik dat ouers wanneer hulle besluit in watter taal hulle die kind wil laat skoolgaan, moet nadink oor die taal waarin die kind die beste kan presteer en maksimum resultate kan behaal. Dit moet ook ’n taal wees waarin ouers hulle kinders kan ondersteun."

Just imagine SA schools seminar: Bassey Antia responds

Bassey Antia SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-09-08

"In one country, a researcher concluded that in the experience of both teachers and students English is more appropriately described as a medium of obstruction, rather than of instruction. I dream of a world where students are educated in a system where languages in their repertoire, as well as their social realities, are taken into account when they learn – as well as when they are assessed."

Sê nou maar-SA skoleseminaar: Danie van Wyk reageer

Danie van Wyk SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-09-08

"Vir kinders om in hul moedertaal onderrig te word sal nie slegs bydra tot beter akademiese prestasies en vordering nie, maar sal in hulle ook ’n selftrots ontwikkel, want hulle sal nie slegs gemaklik met hulself wees nie, maar sal ervaar dat hulle ’n voorreg het wat hulle te alle tye sal bevoordeel, omdat hul moedertaal deel van hul leefwêreld sal wees."

Languages and South African schools: a web seminar

LitNet SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-09-08

Naomi Meyer het ’n paar mense gevra om te skryf oor ’n wêreld waar onderrig in die taal wat die kinders by die huis praat, sou kon plaasvind. | Naomi Meyer asked a few people to write about a world where children are educated in the language they speak at home. | Naomi Meyer ucele abantu abambalwa ukuba bathi gqaba-gqaba ngezavenge kwabantwana ngelwimi labu lesuntu.

Die publikasie van Afrikaanse kinder- en jeugboeke in die 21ste eeu

Leoné Tiemensma Boeke en skrywers 2022-08-24

"In ’n studie wat pas voltooi is, is bevind dat die produksie van kinder- en jeugboeke in Afrikaans ’n stadige, maar bestendige groeikurwe in die 21ste eeu toon."

Gesprek van Estelle Kruger met Fanie Viljoen en Daniël Hugo oor hulle grafiese roman Laaste lewe (2020)

Estelle Kruger, Fanie Viljoen, Daniël Hugo Skrywersonderhoude 2022-08-02

"Strokiesprente kombineer die visuele en geskrewe wêreld op ’n unieke manier. As bonus is dit vermaaklik."

Herinneringe aan my onderwysloopbaan – op reis na akademiese uitmuntendheid en innovasie

Estelle Kruger SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-08-01

"My verhouding met die leerders en studente het vir my toenemend belangrik geword. Ek het omgegee vir hul persoonlike ontwikkeling, die ontdekking en realisering van hul potensiaal en hul ervaring van gebrokenheid in hul wêreld, tesame met die soeke na kreatiewe oplossingsmoontlikhede binne hul bereik."

Onderwystaalwet: BELA is nie kinderspeletjies nie

Frederik Rudolph van Dyk Menings 2022-07-11

"Taal is betekenisloos indien die rol daarvan as lens waarmee die wêreld vir ons geskep en tot ons insig kom, oor die hoof gesien word. Taal is onlosmaaklik deel van menswaardigheid, van ons bestaan, en op sterkte van daardie gelykheid tussen taalbelewenisse moet ons verseker dat taal nie afgetakel word nie, al word dit nie prakties gesproke te alle tye gelyk aangewend nie."

"Ons moet politiek uithaal uit die onderwys."

Freek Robinson, Wilna van Heerden Onderhoude 2022-06-22

Die onderwys moet fokus op die volgende: Wat is die beste vir leerders? Freek Robinson gesels met Wilna van Heerden, skoolhoof van die Hoër Meisieskool Bloemhof, Stellenbosch.

Persverklaring: Onderwysverklaring na aanleiding van Wysigingswetsontwerp op basiese onderwys

LitNet SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-06-10

’n Berig het onlangs in Rapport verskyn in verband met die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys wat deur die regering beplan word en daarby ook ’n brief wat deur 19 organisasies, wat hulle beywer vir volhoubare Afrikaanse onderwys in openbare skole, onderteken is. Hierdie brief is aan Angie Motshekga, minister van basiese onderwys, gestuur. Laai die brief hier in PDF-formaat af.

Herinneringe aan my onderwysloopbaan – ’n afdraaipad na interkulturele onderwys

Estelle Kruger SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-06-10

"Ek het by beide die kontak- en afstandsonderrig studente aangemoedig om Afrikaanse tydskrifte soos Huisgenoot te lees omdat dit ’n gebruikersvriendelike aanslag het en hulle eweknie in Drum en You gevind kon word om te help met leesbegrip en hulle aanleer van Afrikaans. Tog jammer dat daar nie toe reeds 7de Laan (wat eers in 2000 verskyn het) op die televisie was nie."

The Basic Education Laws Amendment Bill (BELAB): what parents should know

Naomi Meyer, Robyn Beere, Ebrahiem Daniels SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-06-06

"It is important for parents to be empowered and to get involved in the debates around education. .... Parents as well as learners themselves should consider making submissions and having their voices heard."

Die Konsepwysigingswetsontwerp op Onderwyswette (BELAB): Afrikaans oorleef op skool solank "redelikerwys doenlik"

Naomi Meyer, Juané van der Merwe SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-06-02

"Tans behou die beheerliggaam die reg voor om ’n skool se taalbeleid te bepaal. Die eerste wesenlike verandering wat die wetsontwerp ten opsigte van taal voorstel, is die vereiste dat die beheerliggaam die taalbeleid en enige wysigings daaraan vir goedkeuring aan die hoof van die onderwysdepartement moet voorlê."

Afrikaans en Kaaps op skool: Faeed Amardien se pad met die onderwys

Faeed Amardien SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-05-05

"Kinnes is geneig om jou te toets en jou karakter. Jy het een doel gehad toe jy die profession gekies het, en dis om liewens te change, kinnes te educate om meaningful contributions te maak in hulle gemeenskappe."

Herinneringe aan my onderwysloopbaan – en my pad met die onderrig van Afrikaans

Estelle Kruger SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-05-03

"Dit was ’n aangrypende ervaring om voor (opstandige) hoërskoolseuns in die klas te staan terwyl die 1976-onluste rondom Afrikaans as onderrigmedium in Soweto plaasgevind het. Hoe verduidelik en regverdig ’n mens dit dat leerders gedwing word om in die 'landstaal' onderrig te ontvang, terwyl jou eie politieke oortuigings nog aan die ontwikkel is."

Is djulle gesyp, Kaapse Forum?

Bettina Wyngaard Rubrieke 2022-04-07

"Wat is volgende? Voorstelle dat die Driekamerparlement dalk glad nie so ’n slegte idee was nie, want toe kon 'ons' bruines darem ’n stem uitbring?"

Top