SA Skoleseminaar | Schools Seminar

Volg en neem deel aan die gesprek rondom Suid-Afrikaanse skole. |

Follow and join the ongoing conversation on South African schools.

LitNet Akademies Weerdink: Hoe onderwysers in die tyd van COVID-19 staande kan bly

Maryke Roberts, Erika Kruger SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2021-02-23

Vrese vir ’n derde koronagolf en posttraumatiese stres onder opvoeders styg dramaties. Kenners maan dat die impak op opvoeders se psigiese gesondheid nie onderskat moet word nie. Erika Kruger praat met Maryke Roberts oor stres wat duidelik sy tol op onderwysers eis wat tydens die pandemie onder nóg moeiliker omstandighede moet werk.

Is die matriekbrug stukkend?

Niel Mostert SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2021-02-19

"So as 'ek weet nie' die beste antwoord is op wat jy eendag wil word, wat is die resep om sin te maak daarvan? Die sleutel lê in die regte mindset of ingesteldheid waarmee jy hierdie off-road avontuur moet betree."

COVID-19 en die onderwys

Danie van Wyk SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2021-02-09

"Die COVID-19-pandemie het die onderwys onder verdere druk geplaas en tektoniese verskuiwings veroorsaak in ‘n stelsel wat reeds lank gebuk gaan onder erge wanadministrasie en merkbare agteruitgang."

Die "goeie ou dae" in die onderwys was nie altyd so goed nie

Jo-Marie Claassen SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-12-01

"Korrupsie is nie ʼn nuwe ding in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel nie. En minister Angie Motshekga tree baie strenger as haar destydse voorganger op."

Reguit met Robinson: ’n Zoom-onderhoud met Servaas van der Berg

Freek Robinson, Servaas van der Berg SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-11-19

Die grootste deel van die jaar is verlore vir baie van Suid-Afrika se leerders. Freek Robinson gesels met buitengewone professor in ekonomie aan die Universiteit Stellenbosch, Servaas van der Berg, oor die impak van COVID-19-maatreëls op onderwys. Wat gaan skole doen as meer leerlinge hul grade moet herhaal? Wat gaan word van leerlinge wat uitval en hulle vasloop in ’n krimpende ekonomie wat weinig geleenthede bied?

Tuisonderwys is nie inperkingsonderrig nie: praktiese raad vir ouers

Yolanda Wessels Skole 2020-11-18

Vir baie ouers is hierdie jaar veral dalk ’n tameletjie – nie net het die koronavirus die (skool)lewe op sy kop kom keer nie, maar daar is ook groot onsekerheid en kommer oor wat die toekoms mag inhou. Daarom kon jou belangstelling in tuisskoling dalk geprikkel wees. Yolanda Wessels skryf oor die voor- en nadele van tuisskoolonderrig.

Sake voortspruitend: ’n Reaksie op Michael le Cordeur se hervormingstrategie vir die Afrikaans-skoolkurrikulum

Gerhard van Huyssteen Akademies en skole 2020-11-04

Gerhard van Huyssteen reageer op Michael le Cordeur: "Die punt in hierdie artikel is dus dat Le Cordeur se voorstel om Kaapse woorde te behou wat reeds in die AWS opgeneem is, dalk wel onder skoot kan kom. Dit sal gaaf wees as die sprekersgemeenskap hieroor eensgesindheid kon hê, want dan weet ’n mens om die pad vorentoe met of sonder hierdie woorde te loop."

Oor Kaaps en herstandaardisering: ’n mening

Tom McLachlan Seminare en essays 2020-11-02

"Hoe word Kaaps of Kaapse Afrikaans gedefinieer?"

’n Strategie vir die insluiting van Kaapse Afrikaans by die formele skoolkurrikulum

Michael le Cordeur SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-10-19

"In die soeke na ’n strategie vir die insluiting of akkommodering van Kaaps is dit dalk raadsaam om vas te stel wat elders in soortgelyke gevalle gebeur."

Die effek van COVID-19 op skole: ’n onderhoud met Liesel Ebersöhn

Hans Pienaar, Liesel Ebersöhn Onderhoude 2020-08-26

"Die gemak met verandering. Dit is ewe skielik so deel van jou onmiddellike omgewing, die feit van verandering. Onsekerheid is normatief, dit is normaal."

Afrikaanse dialekte in die klaskamer: Kô lat ôs praat – ’n onderhoud met Elvis Saal

Naomi Meyer, Elvis Saal, Cliffordene Norton Skole 2020-08-26

"Die groter erkenning van dialekte sal natuurlik afhang van die mate waartoe dialeksprekers eienaarskap sal neem van hul dialekte en hul dialekte begin opeis as funksionele kodes en sodoende begin wegdoen met die selfstigmatisering van dialekte as ontoereikende en minderwaardige taalkodes."

Review:  Decolonising schools in South Africa: The impossible dream? by Pam Christie

Aslam Fataar SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-07-29

"Pam Christie’s entire career’s work shines a bright light on our educational fault lines, and now, with this book, she invites us into the decolonial space, which is an impossible space to embrace – maddeningly impossible – yet one which must be occupied and rendered pedagogical."

Só lyk die Wiskunde-kurrikulum vir die res van 2020: ’n gids vir ouers

Berdéhan Brand SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-07-27

"Met dit in gedagte kan die opvoeder en ouer duidelik uit die tabelle identifiseer watter areas nie gedek sal kan word nie. Ouers kan dan veral inskerping doen tov die modules wat ’n jaar moet oorstaan."

Onderwysers met komorbiditeite: die feite en die publieke mening

Berdéhan Brand SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-07-23

"Die vraag kan wel gevra word of die siektetoestand van sekere onderwysers werklik ’n kwessie is wat deur die Onderwysdepartement aangespreek moet word, of sou dit dalk meer sinvol wees as dit deur die betrokke skool self hanteer word?"

Afrikaanse dialekte in die klaskamer: Kô lat ôs praat

Elvis Saal SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-07-10

"Dialekte geniet maar nog steeds slegs beperkte aandag in die Afrikaans-klaskamer, en daarmee saam is die sosiale evaluering van dialekte ook nie altyd gunstig nie. Dialekte word dikwels eerder gesien as ’n besoedeling van die standaardvariëteit, eerder as wat dit as ’n hulpbron gesien word wat waarde tot die verwerwing van die standaardvariëteit kan toevoeg."

Adriana Francke help kinders sangdrome bewaarheid

Carla van der Spuy SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-06-10

"Adriana help met die stilering en vervoer, vervoer die kinders op haar eie koste heen en weer na opvoerings en het haar huis vir hul repetisies oopgestel. Dikwels moet sy haar sak skud, ten koste van haar eie familie en gesin se behoeftes, maar dit pla haar allermins."

Skole: die implikasies van die "nuwe normaal"

Renette Symington SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-06-08

Renette Symington, ’n Afrikaansonderwyseres, skryf oor die COVID-19-maatreëls in skole en deel foto's wat ’n blik bied op hoe skole tans funksioneer.

Die virus in die onderwys: ’n onderhoud met Michael le Cordeur

Naomi Meyer, Michael le Cordeur Onderhoude 2020-06-03

"Ek is verheug dat onderrig in sommige skole kon voortgaan, maar hoe normaal is dit dat te midde van soveel armoede en ellende sommige skole kan voortgaan terwyl die grootste gedeelte van ons land se leerlinge nie toegang tot aanlyn klasse het nie?"

Soos altyd

Naomi Meyer SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-06-02

"Maandagoggend ry ek en die gemaskerde graad 7 na die skool."

Risky reopening of schools?

Giséle Lavita SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-05-22

"While some provinces may be ready to open schools, others may not be as equipped. Many provinces fear that they may not be able to deliver the required supplies to all schools by the end of May, as they have been struggling with the delivery of sanitisation supplies."

Top