SA Skoleseminaar | Schools Seminar

Volg en neem deel aan die gesprek rondom Suid-Afrikaanse skole. |

Follow and join the ongoing conversation on South African schools.

Moedertaalonderrig is van kardinale belang in Suid-Afrika; dis ononderhandelbaar

Grant-Pierre van Wyk SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2023-06-29

"My Engelse mentoronderwyser ... het my binne die eerste paar dae van my proeftydperk in kennis gestel dat 50% van haar Engels Huistaal-leerders in Graad 8 hulle eerste kwartaal met lof gedruip het. Waarom? Die antwoord is verbasend eenvoudig. Afrikaanse en Xhosasprekende ouers ... stuur hul kinders na Engelse skole toe."

Boeke en ouderdomsaanbevelings vir jou kind

Anke Theron Seminare en essays 2023-06-08

"Daar is ’n behoefte by volwassenes, ouers, onderwysers, oumas, oupas en almal wat ’n kinderleser in hul lewe het om ’n aanduiding van kenners (uitgewers, skrywers en spesialiste op die gebied) te kry in verband met wat hulle vir hul kinders aanskaf sonder om self die teks te lees."

BELA-wetsontwerp kort aanpassings, maar is nie uit die put van die hel nie

Jean Oosthuizen SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2023-06-02

"Die hartseer van alles is volgens [Jaco Deacon] dat niks van die bepalings wat in hierdie wysigingswet ingebring word, gaan maak dat die onderwyskrisisse wat die land tans beleef, opgelos gaan word nie. 'Dit gaan nie maak dat kinders beter lees of dat die geld reg gekanaliseer word en die werklike probleme aanspreek nie, en dit is hartseer.'"

Waarom ouers nou wérklik aan die BELA-wetsontwerp aandag moet gee: ’n onderhoud met Jaco Deacon

Naomi Meyer, Jaco Deacon SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2023-06-01

"Die staat sukkel om kwaliteitonderrig by 80% van die land se skole te lewer en wil nou kortpad vat met die wysigingswet om beheer te neem oor die goed funksionerende skole deur meer magte vir onderwyshoofde te gee oor onder andere taal en toelating. Ouers moet eenvoudig vasskop – élke skool behoort kwaliteitonderrig te gee, en as dit nie gebeur nie, moet die probleem daar aangespreek word."

ATKV-redenaars 2023: die perspektief van ’n taalonderwyser

Lida de la Bat SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2023-05-31

"Ek moet bieg – ek was nie verlede week besonder lus om vir ’n hele middag na toesprake te luister nie. Dis nou eksamen, en ek het vraestelle gehad wat moes klaar. Op pad huis toe was ek egter verbaas oor die oorweldigende gevoel van hoop wat ek ervaar het. ... Ons kinders is orraait."

Albie Sachs ‒ ’n taaltestament? Oudregter van die Konstitusionele Hof Albie Sachs breek ’n lansie vir Afrikaans

Cerneels Lourens Seminare en essays 2023-04-26

"Sachs het verder die wens uitgespreek dat alle wit, bruin en Indiër-leerders die Afrikataal van hulle streek tot matriek moet leer om daarin te kan kommunikeer en dat dit ’n versuim van ons nuwe demokratiese stelsel is dat so ’n reëling nie gebiedend gemaak is nie."

Hoe leer kinders die taal van wiskunde aan? ’n Onderhoud met Wilhelm du Toit

Naomi Meyer, Wilhelm du Toit SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2023-04-20

"Wanneer jy syfervaardig is, kom die wiskunde vanself."

Taaldinge: Ria Olivier praat oor Afrikaans in die klaskamer

Naomi Meyer, Ria Olivier SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2023-02-15

"Baie Afrikaans-onderwysers bevind hulle in ’n moeilike situasie, want die kurrikulum bepaal dat hulle die leerders moet voorberei om in die gestandaardiseerde variëteit van Afrikaans te kan funksioneer, terwyl baie leerders se huistaal eintlik een van die ander variëteite is, bv Kaapse Afrikaans of Namakwalandse Afrikaans."

Kan die vestiging van waardes in skole ons ligte aanhou?

Jeanette de Klerk-Luttig SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2023-02-02

"Morele vorming gaan nie net om kopkennis en feite nie, maar om die goeie te ken, daarvoor om te gee en dit te doen. Willers skryf in sy artikel oor 'teaching anti-corrupt values', maar waardes word nie onderrig soos ander kurrikuluminhoude nie – dit word op talle maniere gevestig (instilled)."

Afrikaans Huistaal se voorgeskrewe gedigte vir matrieks: Faeed Amardien se mening

Faeed Amardien SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2023-01-27

"Die daadwerklike moeite rondom inklusiwiteit in ’n postapartheid klaskamer lyk asof dit tevergeefs is."

Afrikaans Huistaal se voorgeskrewe gedigte vir matrieks: Dewald Koen se mening

Dewald Koen SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2023-01-27

"Moet daar ’n 'resep' wees waarvolgens gedigte, kortverhale en romans wat op skoolvlak voorgeskryf word, gekies word? Is die literêre waarde van die teks nie belangriker as die geslag, gender, seksuele oriëntasie of geloof van die skrywer, of die taalvariëteit wat deur die skrywer gebesig word nie?"

Onderwyshulp en leesbegripstrategieë 5: Eksplisiete strategie-onderrig

Johan Anker SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2023-01-20

"In hierdie skrywe word die verskillende stappe in die eksplisiete onderrig van ’n leesbegripstrategie bespreek en plek-plek gemodelleer."

Onderwyshulp en leesbegripstrategieë 4: Die voorbereiding van die onderwyser vir die onderrig

Johan Anker SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-12-13

"Waar begin ’n mens met die onderrig van leesbegripstrategieë?"

BELA-wetgewing: ’n onderhoud met ’n tuisskool-ouer

Naomi Meyer, Tuisskool-ouer SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-12-01

"Ons het tot dusver geen inmenging of hulp van die staat gehad nie en ek voel hoe minder hulle inmeng hoe beter. Die doel van onderrig is om ’n goeie matriek te kry en jou kind op elke manier te help om daar uit te kom."

New history curriculum for South African schools 2024: A historian’s opinion

Rodney Warwick SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-11-29

"A new history curriculum is scheduled for implementation; completion thereof is intended by 2024, and it is almost definitely constructed around ANC nationalistic assumptions of what constitutes valid historical knowledge. This potentially forebodes disturbing implications regarding state attempts to manipulate students’ comprehension of their own identity, particularly minorities and specifically white South Africans."

As jy nie Engels by die huis praat nie, maar in Engels skoolgaan: Hoe om Wiskunde in graad 1 te leer praat

Naomi Meyer, Tanja Kotzé-Coetzer SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-11-29

"Vele mediaberigte en navorsing dui daarop dat Suid-Afrika se wiskunde swak is as gevolg van niemoedertaalonderrig. Dit is om hierdie rede dat ons besluit het om wiskunde- en taalondersteuning in die grondslagfase te ondersoek."

The ambiguity of the name Luckhoff: my thoughts at the Race and Transformation in Higher Education Conference at Stellenbosch University

Moegammad Tahier Kara Universiteitseminaar | University Seminar 2022-11-25

"While I was sitting in one of the conference sessions, I recalled a discussion we’d had in school 35 years before. It was about the name of the school which I matriculated from. The issue was, who is this person whom Luckhoff, our school, was named after?"

Onderwyshulp en leesbegripstrategieë 3: Metakognisie en agtergrondkennis

Johan Anker SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-11-18

"Dit is ook beklemtoon dat die leser ’n groot bydrae kan en moet lewer om op sy manier en met sy agtergrond betekenis te skep uit en met die inligting wat in die teks verskaf word. Al die betekenis staan nie sommer net direk daar nie. Dit is dus ’n kommunikasie wat tussen die leser/hoorder en die teks moet plaasvind."

BELA-wetgewing en Afrikaans op skool: Merlyn van der Rheede gee haar mening

Naomi Meyer, Merlyn van der Rheede SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-11-10

"Sommige instansies sien hierdie voorgestelde wysigingswet as die staat se manier om totale beheer oor skole oor te neem en om skole die reg op moedertaalonderrig te ontsê. ... Politici het die geneigdheid om alles te politiseer en dit is nie noodwendig in die landsburgers se beste belange nie."

Onderwyshulp, deel 2: Leesbegripontwikkeling – hardoplees en leesbegripstrategieë

Johan Anker SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-10-31

"Om doodgewoon aan die einde van ’n skooldag ’n storie te lees vir die klas of vanaand by die huis net voor slaaptyd, is dalk een van die belangrikste leergeleenthede van die dag. Want dit is die natuurlike manier hoe ons taal van kleins af leer; deur die luister daarna, die  vrae vra daaroor, die praat daaroor en die visualisering van wat gesê of gelees word."

Top