Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Boeke vanjaar bekroon deur die SA Akademie

LitNet Boeke en skrywers 2016-04-01

Die Hertzogprys, Eugène Maraisprys, Protea boekhuisprys vir beste gepubliseerde werk in Afrikaans en Scheepersprys vir jeugliteratuur is pas bekend gemaak.  Lees meer oor die wenboeke en hul skrywers. 

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns: Bekronings 2016

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2016-03-31

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op die volgende bekronings vir 2016 besluit.

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns veroordeel geweld op kampusse

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2016-02-23

"Geen Suid-Afrikaner, van watter kultuur, religie of politieke oortuiging ook al, ook die mopoproeriges, het belang by die aftakeling van ons universiteite nie."

Foto's: SAAWK-spitsberaad oor hoëronderwysinstellings

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2016-02-22

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het op 17 Februarie 'n spitsberaad gehou om die toestand van die universiteitswese in Suid-Afrika te bespreek.

Nagraadse toekennings vir studie in enige vakdissipline in Afrikaans

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2016-02-19

Die SAAWK stel vir 2017 'n beperkte getal beurse/toekennings beskikbaar, bedoel vir nagraadse studie deur die medium van Afrikaans in enige studierigting.

’n Strategiese ontleding van die Suid-Afrikaanse politieke omgewing en die implikasies vir universiteite in Suid-Afrika

André Duvenhage Seminare en essays 2016-02-18

"Met Afrikaanse universiteite wat op ’n nierassige grondslag funksioneer, kan groot waarde toegevoeg word en kan dit ironies genoeg bydra tot die ANC-ideaal van ’n verenigde nierassige en nieseksistiese samelewing."

#litnetwoord2015: Die Taalkommissie se kortlys

LitNet LitNet se Afrikaanse woord van die jaar 2016 2015-12-15

Die Taalkommissie se belangrikste kriterium wat aangelê toe hul kortlys saamgestel is, is of 'n woord opgeneem kan word in die AWS.

Nuusberig 2: Studentesimposium in die Natuurwetenskappe by die Universiteit van die Vrystaat

Corlietha Swart Akademies en skole 2015-12-09

"Terminologie-ontwikkeling op elke denkbare studieveld in 'n verskeidenheid tale in ons multitalige landsopset bemagtig alle taalgroepe ..."

Nuusberig 1: Studentesimposium 2015, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein

Ernie Langner Akademies en skole 2015-12-09

Op 29 en 30 Oktober 2015 het die departemente chemie en fisika van die Universiteit van die Vrystaat die vyftiende jaarlikse Studentesimposium in die Natuurwetenskappe aangebied, in samewerking met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK).

LitNet Akademies word bekroon met twee ATKV SA Akademie-pryse

LitNet Akademies en skole 2015-11-30

Twee van die vier ATKV SA Akademie-pryse vir geesteswetenskaplike artikels is vanjaar aan LitNet Akademies-artikels toegeken.

LitNet se Afrikaanse woord van die jaar 2015

LitNet LitNet se Afrikaanse woord van die jaar 2016 2015-11-26

Wat is 2015 se woord van die jaar? Wen R1 000!

Die Jan H Marais-prys bevorder Afrikaans as wetenskaptaal

Dioné Prinsloo, Naomi Meyer Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2015-11-25

Almal praat oor die vrae rondom Afrikaans as wetenskaptaal. Dioné Prinsloo gesels in hierdie onderhoud met Naomi Meyer oor die ruim Jan H Marais-prys wat erkenning gee aan 'n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskaptaal.

SA Akademie oor die US-taalbeleid

Dioné Prinsloo Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2015-11-16

"Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het met verstomming kennis geneem van die toekomsplanne ten opsigte van Afrikaans by die Universiteit Stellenbosch."

Inligting omtrent die Jan H Marais-prys vir 2016

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2015-10-27

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die Jan H Marais-prys vir 2016. Die prysgeld beloop R500 000.

SA Akademie wag voorleggings in vir die jaarlikse pryse aan skrywers van die beste Afrikaanse geakkrediteerde artikels

Dioné Prinsloo Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2015-08-27

In die lig van die afname in die publikasie van geakkrediteerde akademiese artikels in Afrikaans stel die ATKV jaarliks ’n bedrag aan die SA Akademie beskikbaar vir die bekroning van wetenskaplike artikels in Afrikaans wat in geakkrediteerde tydskrifte verskyn het.

Top