Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

’n Onderhoud met bekroonde navorser Cilliers van den Berg

Cilliers van den Berg, Francis Galloway Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2018-04-05

"Ek is eintlik ’n Germanis en is veronderstel om my met die Duitse letterkunde besig te hou, maar Afrikaans sal altyd die taal wees waarin ek my die beste kan uitdruk. Dat goeie navorsing steeds in hierdie taal gegiet kán word, is klinkklaar, en dit is graag hiér waar ek ook ’n bydrae wil lewer."

’n Onderhoud met bekroonde navorser Helgard Raubenheimer

Helgard Raubenheimer, Naomi Bruwer Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2018-04-05

"Dit was vir baie jare pret om op die gebied van goudchemie, een van my gunstelinggebiede, te werk en dit verder te ontwikkel."

’n Onderhoud met bekroonde navorsers Aslam Fataar en Henry Fillies

Menán van Heerden, Aslam Fataar, Henry Fillies Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2018-04-04

"Hierdie prys is ’n erkenning van die behoefte aan navorsingsbenaderings tot die verstaan van onderwys wat fokus op die multidimensionaliteit en kompleksiteit wat nou studente se opvoedkundige weë en praktyke vorm."

ATKV|SA Akademie-pryse 2018: Vier LitNet Akademies-artikels word bekroon

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2018-02-26

Vier LitNet Akademies-artikels is vanjaar met die gesogte ATKV/SA Akademie-pryse vir geakkrediteerde navorsing in Afrikaans bekroon.

Persvrystelling: ’n Hartlike uitnodiging vir nominasies vir die Jan H Marais-prys vir 2018

Dioné Prinsloo Akademies en skole 2017-11-15

"Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die Jan H Marais-prys vir 2018. Enige persoon of instansie is welkom om voor Woensdag 31 Januarie 2018 nominasies in te stuur."

Persvrystelling: Irma Eloff nuwe voorsitter van die SA Akademie

Dioné Prinsloo Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-10-03

"In sy bestaan van 108 jaar is Eloff slegs die tweede vrou wat voorsitter van die Akademie word na Elize Botha wat tussen 1990 en 1992 die eerste vroulike voorsitter was."

Persvrystelling: Miljoene vir studie in Afrikaans

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-07-27

"Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns stel vanjaar weer miljoene rand beskikbaar vir beurse aan nagraadse studente in enige vakdissipline. Studente wat vir ’n meesters­graad of doktorsgraad by enige universiteit in Suid-Afrika wil inskryf, kan aansoek doen."

Uitnodiging: Algemene simposium en bekroningsplegtigheid van die SA Akademie

LitNet Akademies en skole 2017-07-12

"Die jaarlikse simposium van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vind vanjaar op Donderdag 28 en Vrydag 29 September 2017 plaas." Hier is nog inligting.

Akademiepryse 2017: Stellenbosch-bekroningsgeleentheid

Naomi Bruwer Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-26

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het Woensdag 22 Junie op Stellenbosch hul suidelike bekroningsgeleentheid aangebied. Vyftien pryse is by dié geleentheid oorhandig.

Akademiepryse 2017: Hertzogprys vir poësie aan Antjie Krog – commendatio

Hein Viljoen Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Antjie Krog se Mede-wete is ’n sterk en ontstellende bundel, oorspronklik en vindingryk."

Akademiepryse 2017: Deleen Bekkerprys vir die beste draaiboek vir ’n dokumentêre TV-program in Afrikaans aan Richard Finn Gregory

Nico Luwes Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Die hele saak van uitsterwing van ’n taal wat nie meer in alledaagse omgang gebesig word nie, verhoog die impak en relevansie van dié dokumentêr in die huidige Suid-Afrika. Die wetenskaplike waarde van die dokumentêre film lê veral in die dokumentering van die Afrikaanse taal wat na meer as ’n eeu in isolasie weinig verander het en tot vergelykende taalstudies kan lei."

Akademiepryse 2017: Havengaprys vir fisiese wetenskappe aan Hendrik G Geyer

Jannie Hofmeyr Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"As uitmuntende navorser maak professor Geyer ’n enorme bydrae tot aspekte van kwantum meganika en word hy beskou as ’n pionier in die breë veld van nie-Hermitiese kwantumfisika, veral met betrekking tot PT-simmetriese kwantummeganika."

Akademiepryse 2017: Stalsprys vir maatskaplike werk aan Lambert K Engelbrecht

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Dit is veral sy werk oor supervisie van maatskaplike werkers, en die effek van ’n neoliberale diskoers op bestuur van welsynsorganisasies en dienslewering, wat plaaslik en internasionaal hoog aangeskryf word, en ’n besondere bydrae tot die ontwikkeling van maatskaplikewerk-teorie lewer."

Akademiepryse 2017: Die Elizabeth C Steijnmedalje aan Jannie van der Westhuizen

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Duisende oud-leerlinge beklee vandag leiersposisies in verskeie sektore van die nasionale en internasionale samelewing as gevolg van die wêreldklas skool-omgewings wat deur hom geskep is."

Akademiepryse 2017: LW Hiemastraprys vir niefiksie aan Carel van der Merwe

Hennie van Coller Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Donker Stroom deur Carel van der Merwe vul die bestaande navorsing oor die enigmatiese Eugène Marais op  voortreflike wyse aan."

Akademiepryse 2017: Hugenote-vereniging-en-DF du Toit-Malherbeprys vir Genealogiese navorsing aan Gerhard Geldenhuys

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"In teenstelling met tradisionele genealogiese navorsingswerk, wat fokus op 'n stamvader se van-verspreiding, is belangstelling hier die siekteveroorsakende geenvariant se stamverspreiding: Nie 'n stamvan met 'n stamboom nie, maar 'n stamgeen met 'n geenboom word opgestel."

Akademiepryse 2017: SA Akademieprys vir vertaalde werk aan Daniel Hugo – commendatio

Thys Human Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"As vertaler bly Hugo deurgaans getrou aan Hertmans se taalregister en styl, wat plek-plek nogal barokagtig raak. En, net soos Hertmans, span Hugo bekende woorde op só ’n wyse in dat verrassend nuwe betekenisse ontstaan."

Akademiepryse 2017: Erepenning vir 'n dokumentêre TV-program in Afrikaans aan die regisseur Richard Finn Gregory – commendatio

Marisa Keuris Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Boere fassineer egter ook op vele ander vlakke: die besondere leefwyse van hierdie groepie mense word simpatiek uitgebeeld en hoewel die eenvoudige (selfs armoedige omstandighede) van hierdie mense die toeskouer opval, is dit eerder die pretensielose eerlikheid van hierdie groepie persone wat die kyker aangryp en roer."

Akademiepryse 2017: Die Proteaprys vir beste Geskiedenisverhandeling in Afrikaans en die Generaal Christiaan de Wet-beurs aan Anneke van Heerden – commendatio

Wessel Visser Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Ten spyte van die feit dat die meeste argivale dokumente oor die Suiderkruisfonds verlore geraak het, het me Van Heerden deur goeie navorsing ook daarin geslaag om 'n akademiese narratief oor hierdie grootliks vergete organisasie te skryf en die baanbrekerswerk wat dié fonds ten opsigte van die sosiale en maatskaplike versorging van 'n hele geslag Suid-Afrikaanse soldate verrig het, te boek te stel."

Akademiepryse 2017: Huberte Rupertprys vir klassieke musiek aan Hanna van Niekerk – commendatio

Izak Grové Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Haar pionierswerk hier het gelei tot etlike van haar studente as nasionale en internasionale pryswenners."

Top