Seminare en essays

Webseminare, essays en gesprekke oor aktuele sake.
Web seminars, essays and conversations about topical subjects.

Leksikografie en terminologieskepping: samewerking

Mariëtta Alberts 2009-10-08 Bydrae gelewer tydens Roots-konferensie by Universiteit van Wes-Kaapland, 22-23 September 2009 Dr Mariëtta Alberts, Direkteur: Terminologie, PanSAT Opsomming Die taalbeleid van ’n land bepaal die aantal tale wat in ’n land ...

Afrikaans en die Kaapse Moslem-gemeenskap vandag

Munadia Karaan 2009-10-08 Bydrae gelewer tydens Roots-konferensie by Universiteit van Wes-Kaapland, 22-23 September 2009Munadia Karaan, programbestuurder en aanbieder by The Voice of the Cape (VOC) Met die totstandkoming van die Stem van die Kaap radiostasie 15 jaar gelede ...

Die ekonomiese waarde van die moedertaal

Christo van der Rheede 2009-10-08 Alle tale het ekonomiese waarde, sommige meer as andere. Op die kontinent van Afrika word Frans en Engels as gevolg van ’n lang en dikwels gewelddadige geskiedenis van onderwerping en linguistiese imperialisme met prestige, ...

Verandering en toekoms: om 'n kreoolse Afrikaans te bedink

2009-10-08 Ek bedank u graag vir die uitnodiging om aan hierdie konferensie deel te neem oor die tema “Verandering en toekoms: om ’n kreoolse Afrikaans te bedink”. Ek praat egter nie as ’n linguis of sosiolinguis nie, maar as ’n literator wat belang stel in die ...

Tussen Jerusalem en Athene: Die christelike geloof in die hedendaagse kultuur

Willie van der Merwe Seminare en essays 2009-10-08

"Wat het Jerusalem met Athene te make? vra die tweede-eeuse kerkvader Tertullianus. Wat het die Christendom met ’n niechristelike kultuur te make, die openbaring van God met die wysbegeerte van die wêreld (in hierdie geval die Grieke), Christus met Sokrates, die christelike geloof met die menslike verstand, die teologie met die filosofie?"

Die uitbou van wetenskapstaal en tersiêre ruimtes en wat Nederlands en Afrikaans vir ander tale bied

Jacques van der Elst 2009-10-07 Die keuse van die onderwerp is nie myne nie. Dis min of meer ’n onderwerp-opdrag. Eintlik sou ek vanuit my vakgebied verkies om die problematiek van die digter Lucebert se poësie te bespreek, of om te besin oor waarom Willem Kloos tog ween ...

Afrikaans as a language of reconciliation, restitution and nation-building

Neville Alexander 2009-10-06 Paper presented at the Roots-conference held at the University of the Western Cape, 22-23 September 2009 Prof Neville Alexander, Director of the National Language Project, PRAESA Introductory remarks It is by no means axiomatic that a ...

Gedagtes rondom kritiek (critique) en resensies ingegee deur die debat rondom Ampie Coetzee se resensie van Johann de Lange se Die Algebra van Nood

Jaco Barnard-Naudé Seminare en essays 2009-09-26

Met die verskyning van Johann de Lange se nuwe digbundel, Die Algebra van Nood, ontstaan 'n lewendige debat op Die Burger se boekeblok (en in die gedrukte media) na aanleiding van Ampie Coetzee se resensie wat verskyn in Die Burger van 20 ...

Reaksie op Nico Koopman se "Transformerende Afrikaans": Danny Titus

Danny Titus, Danny Titus 2009-09-16 Dit was werklik aangenaam om ’n taalgebruiker op die vlak van prof Koopman te kon aanhoor en sy argumente met belangstelling te volg. Sy betoog vir die voortbestaan van ’n Afrikaans wat goeie nuus moet wees vir ons land het by my op ...

Oor feite, versinsels, verskonings en aanvaardings – reaksie op dr Frits Gaum

Jaco Barnard-Naudé Seminare en essays 2009-09-16

Met betrekking tot dr Frits Gaum se reaksie op my artikel oor vergifnis en versoening: hoewel ek weliswaar nie te kenne sou wil gee dat ek 'n monopolie op die bepaling van geskiedkundige feite het nie, wil ek tog die een en ander feitelike ...

Verdere gedagtes oor vergifnis en versoening – 'n antwoord op Morné Malan

Jaco Barnard-Naudé Seminare en essays 2009-09-11

Ek wil Morné Malan bedank vir die insigryke supplement ingegee deur my lees van die Hambidge/Gaum-kwessie en die breër kwessies wat ek daaruit aflei vir transformasie, vergifnis en versoening in postapartheid-Suid-Afrika. Hiermee ...

Het verzoeningsdiscours in Zuid-Afrika

Gerrit Brand, Gerrit Brand 2009-08-27 In het lied "˜Zondag in Soweto', van het album Van Mpumalanga tot die Kaap (2001), zingt de Nederlandse kleinkunstenaar Stef Bos: Ik zie een oude vrouw Ze bidt en ze beeft Zij zegt dat zij Iedereen vergeeft En ik kan er met mijn hoofd niet ...

Vergifnis en versoening: Hambidge en Gaum

Jaco Barnard-Naudé Seminare en essays 2009-08-27

Dit verbaas my dat die groot profete of sogenaamde teoloë van vergifnis in Suid-Afrika nie na die basiese kontradiksie aangaande vergifnis in hulle eie dogma verwys wanneer hulle in openbare gesprek tree oor hierdie onderwerp nie. Ignoreer ...

Hoe vertaalbaar is 'n volkslied? Enkele gedagtes oor taal, burgerskap en nasionale identiteit

Desmond Painter 2009-08-20 Die debat oor die Suid-Afrikaanse volkslied het onlangs weer in Rapport (09/08/2009) kop uitgesteek. Is die huidige volkslied, ’n dubbeldoor wat beide "Die Stem" en "Nkosi Sikelel’ iAfrika" insluit, ’n voldoende ...

Die Hegeliaanse dialek en die 'leermeester'-student-verhouding

Jaco Barnard-Naudé Seminare en essays 2009-06-18

Onlangs verwys Daniel Hugo in die konteks van 'n debat oor die verhouding tussen digkuns en filosofie (By, Die Burger, 6 Junie 2009) na Joan Hambidge as my "leermeester". Hugo se woordkeuse het my teruggeneem na Hegel se beroemde ...

Minderheidstale – verdwynende tale: Die gedagtes van ’n bittereinder

Ampie Coetzee, Ampie Coetzee 2009-05-13 Dit is ons lot dat ons in dié tyd moet leef waarin ons geleidelik die inheemse tale van Suid-Afrika as onderwystale gaan sien sterf. Tale sterf; maar ons het nooit kon dink dat dit by ons sou gebeur nie. Suid-Afrika is 'n meertalige ...

Toespraak deur Kerneels Breytenbach by Human & Rousseau se vyftigste verjaarsdag

Kerneels Breytenbach Seminare en essays 2009-02-19

Ladies and Gentlemen, to use a term Of cruder times when such distinctions counted, Our age is one of wonders. Aldus het Anthony Delius sy bundel The Last Division geopen. Daardie bundel het op 1 Julie 1959 verskyn en die baan geopen ...

Toespraak deur Koos Human by Human & Rousseau se vyftigste verjaarsdag

Koos Human Boeke en skrywers 2009-02-19

"Ek word meermale gevra wat ek as hoogtepunte in my loopbaan beskou. Wel, ek onthou graag my hele vier dekades by Human & Rousseau as een hoogtepunt bestaande uit 970 boeke waarmee ek gemoeid was."

Vroeë diskoerse oor die Boesman – in Afrikaans

Hennie Aucamp 2009-02-04 Daar word soms beweer, nie sonder kwaadwilligheid nie, dat die Afrikaanse skrywer onwennig was om ’n diskoers met Afrika aan te knoop. Die feite weerspreek so ’n aanname. Die eerste Boesmanvertellings van GR von Wielligh het reeds in ...

Afrikaans is Brink veel vir hierdie liefdesdiens verskuldig

Charles Malan 2008-12-03 Natuurlik juig die kwynende volkie oor elke nuwe uitgawe van die magtige Verseboek. Die digkuns bly die koningin van die letterkunde en wys die beste waartoe ons woordkunstenaars in staat is. Dis jammer dat daar deur sommiges met die lelike woord ...
Top