Resensies

Kenners resenseer die jongste boeke.
Experts review the latest books.

Het jy ’n boek gelees waarvan jy ander lesers wil vertel? Stuur jou indrukke na lesersindruk@litnet.co.za en besoek hierdie bladsy vir nog inligting.

Kultusse in Suid-Afrika deur Jana Marx: ’n resensie

Carla van der Spuy Resensies 2023-10-10

"As jy wil ryk word, stig ’n kerk of sekte in Suid-Afrika, het ’n oortuigde ateïs onlangs teenoor my opgemerk. Wat ’n siniese opmerking, het ek gedink. Maar met die lees van hierdie boek besef jy dat sy stelling nie heeltemal onwaar is nie."

Wat is die kenmerke van ’n goeie fiktiewe sluipmoordenaar?

Stefaans Coetzee Lesersindrukke 2023-10-07

"As jy dié vraag vir Bard op Google vra, gee hy drie punte wat ek as volg opsom: ’n Goeie sluipmoordenaar moet op sy voete kan dink en sy opdrag kan uitvoer sonder om gevang te word. Hy is uiteraard ’n meester op verskeie terreine, onder andere gevegkuns, wapens, vermomming, ensovoorts."

Meer as jou seerkry deur Johannes de Villiers: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-10-06

"Alhoewel Meer as jou seerkry op die oog af ’n bietjie teenstrydig en onsamehangend mag voorkom, kan ’n mens die gevolgtrekking maak dat die boek verskillende modelle bied waarmee lesers kan werk wat tot verskillende behoeftes sal spreek."

BookBedonnerd: The road to elsewhere: a review

Mphuthumi Ntabeni Books and writers 2023-10-05

"In essence, the journey began when he chose to study Afrikaans, which, it must be admitted, was a little strange for an Indian boy in the ’80s."

Gebeente deur Etienne van Heerden: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Willie Burger Resensies 2023-10-05

"Dit is van die begin af duidelik dat Van Heerden met hierdie roman terug is by die magiese realisme waarmee hy so suksesvol was in romans soos Toorberg en Die swye van Mario Salviati."

Confrontation deur Kirsty Steinberg: ’n lesersindruk (deel 2)

Estelle Kruger Lesersindrukke 2023-10-03

"Die skrywer het myns insiens daarin geslaag om ’n balans te skep deur die hoofkarakter (CJ, die seun) se worsteling aangaande sy seksuele oriëntasie en genderidentiteit te jukstaponeer naas sy uitdrukking van veelvlakkige kreatiwiteit en begaafdheid."

Kammawaarwêreld deur Estelle Kruger: ’n lesersindruk

Nioma Venter Lesersindrukke 2023-10-02

"Kammawaarwêreld daag die leser uit. Die lewe is vir geeneen van ons eenvoudig nie. Die vraag is egter hoeveel van ons die waagmoed het om so ’n eerlike opgaaf van ons lewens te maak."

Dinosourus, ’n docket en die dood deur Bernadette Small: ’n lesersindruk

Annalize Marx Hills Lesersindrukke 2023-10-02

"Hierdie boek wek verskillende emosies by die leser; ’n diep hartseer oor die trauma waardeur Bernadette moes gaan. Ek het selfs woede ervaar deur die skokkende realiteit van ons onbevoegde polisiemag se onvermoë en kennis om hierdie saak behoorlik te ondersoek."

Spieëlbuis deur Christa Kleynhans: ’n lesersindruk

Louise Viljoen (JBay) Lesersindrukke 2023-10-02

"Kleynhans slaag in haar doel om met Spieëlbuis bewusmaking te skep vir bipolêre gemoedsversteuring."

Die meisie met vlerke deur Jaco Jacobs: ’n lesersindruk

Loraine van der Westhuizen Lesersindrukke 2023-09-26

"Die verhaal sorg vir die herevaluering van stereotipes en opvattings oor die "normale" of "aanvaarbare" tipe mens in die samelewing. Lesers word uitgedaag deur verrassende karakters, ’n opwindende handeling en afloop van gebeure wat vereis dat die leser ook, soos Wilson, met nuwe oë na die wêreld kyk."

Domestic terror. Intimate partner violence in South Africa deur Nechama Brodie: ’n resensie

Ilse Verster Resensies 2023-09-26

"Die onheilspellende ooreenkomste tussen die verskillende gevalle [van gesinsgeweld], ten spyte van die historiese, geografiese en kulturele verskille, bevestig dat dit nie beperk is tot enige groep nie, maar vroue en kinders wêreldwyd raak."

Bot deur Carien Smith: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-09-20

"Dis nie die tegnologie as sulks wat hier boos is nie, dis skynbaar eerder die mens self. Deur die mens se ongesonde omgang met die masjien word die natuurlike ritme van die mens omvergegooi."

Kammawaarwêreld deur Estelle Kruger: ’n lesersindruk

Henriëtte Loubser Lesersindrukke 2023-09-20

"Kenmerkend aan die roman en ook tipies van hierdie talentvolle kunstenaar-skrywer, is daar die aanbieding in die teks van ander kunsvorme. Daar is musiek, digkuns, die visuele kunste, vakmanskap en dan natuurlik die toordery-met-woorde teenwoordig."

Onbeskryflike genade deur Stefaans Coetzee: ’n resensie

Bettina Wyngaard Resensies 2023-09-12

"Verwag om te huil. Verwag om te lag, om kwaad te raak, om in verwondering by ’n sin of ’n gedagte stil te staan. Moenie verwag om onaangeraak deur hierdie boek te kom nie, want jy gaan teleurgestel word."

Waar jakkalse huil deur Elrien Scheepers: ’n resensie

Henriëtte Loubser Resensies 2023-09-12

"Voorop in hierdie teks staan die terugkerende tema van die jeug as redders en bemiddelaars in die nadraai van onverantwoordelike optrede en onverskillige sosiale praktyke deur vorige generasies en heersende regeringsmagte."

Sirkelgang deur Johann Lodewyk Marais: ’n lesersindruk

Alwyn Roux Lesersindrukke 2023-09-06

"Sirkelgang is ’n omvattende bundel wat kwessies soos klimaatsverandering, oorlog, pandemies en die voortbestaan van die planeet ondersoek. Marais bou voort op sy spesieverse, en die werk is ’n voortsetting van sy indrukwekkende poëtiese nalatenskap."

Katvis deur Annelie Botes: ’n lesersindruk

Zelda Mans Lesersindrukke 2023-09-05

Vanjaar op die Woordfeesprogram! "Lesers het oor die jare lojale volgelinge en herlesers van Botes se romans geword, want sy skroom nie om jou reg tussen die oë met die harde werklikheid te slaan nie."

Vuurvoël deur Elmarie Viljoen-Massyn: ’n resensie

Carla van der Spuy Resensies 2023-09-04

"Daar is al ’n paar keer deur lesers opgemerk dat hulle skaars kan glo dat dié ’n debuutroman is."

Kariba by Daniel and James Clarke: a graphic novel review

Mphuthumi Ntabeni Books and writers 2023-09-04

"The pleasing thing about this graphic novel – or comic book, in the parlance of this old-timer – is how it teaches not only old African beliefs, but also that ancient wisdom can be adopted to support the protection of our ecosystem."

Seeperde deur Naomi Meyer: ’n resensie

Magdel Vorster Resensies 2023-09-04

"Seeperde is ’n welkome toevoeging tot ’n baie belangrike segment van die jeugboekmark – boeke vir jong lesers waarmee selfvertroue en ’n liefde vir lees gekweek kan word."

Top