Menings

LitNet se ruimte vir onderhoude, essays, seminare en rubrieke wat toonaangewende menings uitspreek.
LitNet's space for interviews, essays, seminars and columns that express groundbreaking opinions.

Die vernoeming van geboue op die kampus van die Universiteit Stellenbosch: ’n oorsig en ontleding

Bertie Neethling Seminare en essays 2021-07-08

"Die vernoeming of herbenoeming van geboue of lokale aan die US het hoofsaaklik tussen 2004 en 2020 plaasgevind. Die mikpunt met hierdie artikel was veral om na te gaan wanneer bepaalde geboue se name in bepaalde omstandighede vervang is, en wat die redes daarvoor was."

Gent-Universiteit hang solank die vlae uit vir Antjie se koms

Melt Myburgh, Yves T'Sjoen, Louise Viljoen NeerlandiNet 2021-07-07

Die Universiteit van Gent in België ontvang Antjie Krog in Oktober en November 2021 as hul eerste literêre gasskrywer. Yves T’Sjoen en Louise Viljoen besin oor Krog se internasionale statuur as skrywer en haar posisie as kulturele bemiddelaar.

Dromen van een beter leven

Herman Meulemans NeerlandiNet 2021-07-06

"Confronting inequality, Does community development work? en Beneath the surface zijn met zoveel sociologische verbeeldingskracht en praktijkbetrokkenheid geschreven dat Pierre Bourdieu er zich erg aangesproken door zou voelen."

Reguit met Robinson: ’n Zoom-gesprek met Theuns Eloff

Freek Robinson, Theuns Eloff Onderhoude 2021-07-06

Theuns Eloff verduidelik wat by Nkandla gebeur het die afgelope naweek, waarom die polisie nie opgetree het nie, en hoekom die Konstitusionele Hof bereid is om weer Zuma se aansoek aan te hoor.

Rehabilitasie van die Ertjieskloofdam

Handré Brand Seminare en essays 2021-07-06

"Samevattend blyk dit egter dat die US, wat die rehabilitasie van die dam betref, ’n voortreflike taak verrig het. Teen die agtergrond daarvan dat water ’n skaars en waardevolle hulpbron is, is dit nie alleen ’n voorbeeld van ’n projek wat die artistieke kant van sake in ag geneem het nie, maar terselfdertyd ook ’n funksionele eindproduk gelewer het wat die ekologie tot voordeel strek."

Pe ongeluk oo my inner comedian gestumble – The Funny Zone en allerande funny business

Tasneem Daniels Menings 2021-07-06

"Ek is ’n groot supporter van stories wat deal met belangrike dinge, maa dan moet ôs oek ’n break vat vannie serious tone waarin ôs hierie dinge address. Besides, comedy kan ’n tool wies om oo hierie dinge te praat."

Persbericht ‒ Jongerenproject: Virtuele studiereis na Nederland en België

LitNet NeerlandiNet 2021-07-06

Afrikaanse studente kan van 16 tot 20 Augustus 2021 ’n virtuele studiereis na Nederland en België onderneem, met die komplimente van die Zuid-Afrikahuis en die Vlaams Zuid-Afrikaanse Vereniging. Doen hier aansoek; beperkte plekke beskikbaar.

Stellenbosch language debate: Speech by David Jantjies at the DAK meeting with the SAHRC

David C Jantjies Universiteitseminaar | University Seminar 2021-07-05

"Currently, Afrikaans is being spoken by an ever-increasing 7,2 million people across the board. Some Afrikaans speakers are white, some are brown, some are black."

Zuma en die Konstitusionele Hof: Vinnige vrae aan Chris Marnewick

Naomi Meyer, Chris Marnewick Onderhoude 2021-07-05

"Die Zuma-geval is na my mening by uitstek 'n voorbeeld van spanning tussen die uitvoerende gesag en die regbank."

Herinneringe aan Petra

Danie Botha In memoriam 2021-07-02

"As my kollega by Tafelberg-Uitgewers was sy vir my Petra Grütter. Met haar publikasies: Petra Müller."

In memoriam: Abel Pienaar

Jean Oosthuizen In memoriam 2021-07-02

"Hy het daarin geslaag om die skanse van die eens onaantasbare dogmas wat as die absolute waarheid voorgehou is, te bevraagteken en af te breek sonder om te verwag dat mens moet saamstem met alles wat hy sê."

My wakkerwordpad saam met Abel Pienaar

Estelle Kruger In memoriam 2021-07-01

"En vandag het die boek aangekom – ’n kosbare geskenk ... Saam met – net ’n uur of wat daarna – die skokkende nuus van Abel se dood."

Zuma gaan glo op die stokkies lê, maar het geregtigheid geseëvier?

Bettina Wyngaard Rubrieke 2021-07-01

"Die vraag vir my is baie eenvoudiger: Was hy vir die regte oortreding tronk toe gestuur? Zuma het oor die jare soveel misdade gepleeg dat dit soos ’n antiklimaks voel dat hy vir minagting van die hof tronk toe te gaan."

Reguit met Robinson: ’n Zoom-gesprek met Christo van der Rheede van Agri SA

Freek Robinson, Christo van der Rheede Onderhoude 2021-06-30

Christo van der Rheede en Agri SA pleit dat die staat nie inmeng met die landbousektor nie. Die staat kan nie boer nie. Van groter belang is dat boere, klein of groot, wat hulleself wel bewys het, eienaarskap moet kan kry van hulle grond.

Andries van Aarde se geestelike reis na iewers: Bybelgesag, spiritualiteite en politiekerye

Pieter GR de Villiers, Andries van Aarde Onderhoude 2021-06-30

"My lewensprogram was inderdaad vol en die kerklike en politieke konteks moeilik. Waarom het ek hierby betrokke gebly terwyl die ketterjag teen my so fel was?" – Andries van Aarde, afgetrede professor in die Nuwe Testament, het onlangs 70 geword.

Minibiblioteke in die VSA: Dink buite die boks

Hevette Ates Menings 2021-06-30

"Buiten die bedagsame bestuurders wat stadiger ry of in die middel van die straat stop sodat voetgangers die pad kan oorsteek, was een van die eerste weird goed wat ons opmerk toe ons die woonbuurte te voet begin verken, klein houtkassies, staangemaak op pale van so ’n halwe meter lank, opgerig op sypaadjies en tuine. Van nader af het ons gesien dat dit vol boeke is!"

Klein dorpie groet groot gees: Paternoster se mense bring hulde aan Johan Carosini

Liné Loff, André Kleynhans, Giorello Carosini, Madi Pieterse, Ursula Walters, Petra Dekker, Hedwig Slabig In memoriam 2021-06-29

"Johan Carosini, jy sal nie vergeet word nie; jou naam sal altyd in dieselfde asem as Paternoster genoem word."

Sondagoggend en nege Post-Its van Petra

Rachelle Greeff In memoriam 2021-06-28

"Jou ouma, 'die beroemde Annie Skilpad, weduwee van mooi-Arend Dippenaar … Dis sý wat gesê het: Ek sal lank dood wees, dan sal julle nog van my praat'" – Rachelle Greeff bring hulde aan Petra Müller wat op 25 Junie 2021 oorlede is.

Persbericht: Antjie Krog ‒ UGent Writer in Residence (oktober‒november 2021)

LitNet NeerlandiNet 2021-06-28

De Zuid-Afrikaanse auteur, vertaler en buitengewoon hoogleraar Antjie Krog, verbonden aan de Universiteit van Wes-Kaapland (UWK), is de eerste literaire gastschrijver van de UGent.

Guido Gezelle en Zuid-Afrika: "Die nasionale digter van Vlaandere in ons verre Suid-hoek"

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-06-28

"In de eerste Zuid-Afrikaanse oorlog (1880‒1881) tussen Boer en Brit koos Gezelle resoluut het kamp van de weliswaar calvinistische maar taalverwante Afrikaners. Over het lot van de zwarte bevolking heeft hij niets opgetekend."

Top