Menings

LitNet se ruimte vir onderhoude, essays, seminare en rubrieke wat toonaangewende menings uitspreek.
LitNet's space for interviews, essays, seminars and columns that express groundbreaking opinions.

Afrikaanse letteren in Boedapest

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2018-11-20

"ELTE is een van de oudste universiteiten van Centraal-Europa, met in totaal dertigduizend studenten en een dynamische groep van enthousiaste, begeesterende docenten Nederlands. Een groep van vijftien studenten, derdejaars, masters en ook enkele studenten met gewoonweg interesse, volgde een week lang een lessenreeks met de focus op de Afrikaanse literatuurgeschiedenis."

US Woordfees-programbekendstelling: Marga Stoffer oor die voorgestelde kopiereg-wysigingswetsontwerp

Marga Stoffer Menings 2018-11-19

"Die enkeles wat behoorlik vergoed word vir hulle werk, is dié wat gelukkig genoeg is om tekste te hê wat in skole gebruik word. Maar die wetsontwerp maak dit nou vir die Departement van Basiese Onderwys moontlik om opvoedkundige materiaal sonder die toestemming van skrywers, en sonder vergoeding aan hulle, te gebruik."

US-konvokasie 2018: Breyten Breytenbach reageer op Jeremy Vearey se toespraak

Breyten Breytenbach Universiteitseminaar | University Seminar 2018-11-19

"Ek weet nie of ons ooit gaan ontkom aan die moedswilligheid om strooipoppe op te stel en eenvoudig die ander se motiewe te bly wantrou nie. Dit is ook die nalatenis van wat die gedwonge skeiding van ons gemaak het." Breyten Breytenbach reageer op Jeremy Vearey se US-konvokasietoespraak.

’n Selfgerigte-lees-proses: traumabelewing en -verwerking in die jeugroman Blou is nie ’n kleur nie: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Elize Vos, Ronel van Oort Onderhoude 2018-11-15

"Trauma (veral verlies en dood) is so deel van elkeen van ons se lewens, en met die lees van hierdie jeugroman het ek tot die besef gekom dat jou geloof en die verbreking van stilte tot heling en veerkragtigheid lei."

Boeke agter tralies kan lewens verander, koppe swaai

Naomi Meyer, Carla van der Spuy Onderhoude 2018-11-15

"Die projek, wat deel van ’n rehabilitasieprogram vorm, is ’n inisiatief van ’n vorige minister van korrektiewe dienste, Sbusiso Ndebele, wat self ’n ywerige leser is. Hy het gesê: 'Ons moedig gevangenes aan om te lees en om te studeer. Sodoende word ’n omgewing geskep wat tot verbetering bydra.'"

Die eksistensiële uitdagings van aftrede – om die kaf van die koring te skei

Rex van Vuuren Menings 2018-11-15

"In die artikel wat volg, fokus ek nie op enige van die hooftemas, soos finansies, eiendom, gesondheid en ander maatskaplike uitdagings in ons gesinslewe wat ons daaglikse lewenskwaliteit voor, gedurende en na aftrede raak nie. Ek wil probeer om iets van die dieper vlakke van ons bestaan, in die 50 jaar en ouer fases van ons lewens (voor, gedurende en na aftrede) te beskryf. Ek doen dit ietwat buite die gewone raamwerk van hoe ons ons identiteit sien en beleef en hoe ons sin maak van ons lewens."

Summe specials en hot deals

Olivia M Coetzee Rubrieke 2018-11-15

"Ek dra hoep vi ’n bietere toekoms in my are. Wan ek sien dan hoe ek die internet gebruik om my eie liewe te vebieter. En ek gloe mos maa altyd, as ek dit kan doen, wat is vekeerd mettie neks pesoon om oek soe te kan maak."

Jakes Gerwel Memorial lecture: Imagining a post-apartheid future

Achmat Dangor Menings 2018-11-14

"To realise our dream of a truly free, fair and equal society, we have to take action. And I think that at the heart of any action we take, we have to 'invest' in young people. They are the future, here and in the rest of Africa."

US-konvokasie 2018: Kom pad toe

Jeremy Vearey Universiteitseminaar | University Seminar 2018-11-13

"Inderdaad, wat ’n bietere toekoms vir Afrikaans in al sy variëteite en meertaligheid betref, much more is at stake out there than in here, my taalgazi’s. Soes ôs soms oppie vlaktes sê as ôs jou uitdaag: 'Kom pad toe.'" Jeremy Vearey was vanjaar die gasspreker by die Universiteit Stellenbosch se konvokasievergadering.

Jakes Gerwel-herdenkingsviering: Die rol en verantwoordelikheid van die intellektueel

Menán van Heerden Menings 2018-11-12

Op Saterdag 10 November het die Jakes Gerwel-herdenkingsviering in Greatmore-straat 66, Kaapstad plaasgevind. Paneelbesprekings, voordragte en opvoerings het van die oggend tot die aand in ’n feestelike atmosfeer plaasgevind. Menán van Heerden gee ’n oorsig van een van die diskoersgesprekke, “Die rol en verantwoordelikheid van die intellektueel” (met Hein Willemse, Mercy Kannemeyer en Imraan Coovadia). Die fasiliteerder van hierdie paneelbespreking was Heindrich Wyngaard.

Inderdaad feestelik by Prince Albert Leesfees

Bettina Wyngaard Rubrieke 2018-11-09

"Die fokus is stewig op boeke en leeswerk. In daardie opsig weerstaan hulle nog die versoeking wat soveel ander feeste tref om dit in ’n verskeidenheidskonsert te probeer omskep. Hierdie fees vergeet nie dat hulle probeer om lesers tevrede te stel nie."

Ontlaering: ’n Herverbeel van die pedagogiek van Afrikaanse letterkunde

Bibi Burger Universiteitseminaar | University Seminar 2018-11-08

"In ’n referaat gelewer by ’n akademiese kollokwium by die Universiteit van Pretoria op 1 November, reflekteer Candess Kostopoulos oor wat ’n 'laer' is: ’n sirkulêre struktuur wat dié aan die binnekant moet beskerm, maar wat (as daar gedink word aan letterlike ossewaens) ook beweeglik is en verskuif kan word."

Ithisisi yokuqala yesidanga sobugqirhalwazi ngolwimi lwesiXhosa: udliwano-ndlebe noGqr Nompumelelo Kapa

Hlezi Kunju, Nompumelelo Kapa Onderhoude 2018-11-08

UGqr Nompumelelo Kapa wenze imbali ngokuba ngumfundi wokuqala ezimbalini kwiYunivesithi yaseFort Hare ukubhala ithisisi yesidanga sobugqirhalwazi ngolwimi lwesiXhosa. UGqr Hleze Kunju uncokola noGqr Nompumelelo Kapa.

Frankfurtse Boekebeurs ’n barometer vir tendense in die boekbedryf

Carolyn Meads Menings 2018-11-07

"Die Frankfurtse Boekebeurs, wat vanjaar sy 70ste bestaansjaar vier, is die grootste en oudste van sy soort, met ongeveer 7 500 tentoonstellers van oor ’n honderd lande wat daaraan deelneem."

Breyten Breytenbach en de Lage Landen: Oproep voor bijdragen

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2018-11-07

"De redactie van Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift presenteert in oktober 2019 een themanummer over de aanwezigheid en receptie van Breyten Breytenbach in Nederland en Vlaanderen (jaargang 18, nummer 3). De samenstellers Bertram Mourits en Yves T’Sjoen nodigen belangstellenden uit om uiterlijk op 1 januari een voorstel in te dienen voor een bijdrage."

’n Fenisiese omvaart om die Kaap in die 6de eeu vóór Christus

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-11-07

"Ons moet derhalwe tot die gevolgtrekking kom dat die Kaap reeds in die 6de eeu voor Christus deur Fenisiese seevaarders besoek is. En dat hulle dalk in die Swartland ook koring kon gesaai het met saad wat hulle al die pad saamgebring, of langs die pad geoes het."

Herkomsseminaar: Afrikaans sonder grense

Hans du Plessis Seminare en essays 2018-11-06

"Op grond hiervan is Afrikaans ’n inheemse taal, een van die tale van Afrika. Afrikaans is van die begin af ’n kontinuum van aanleerdersvariëteite ..."

Tendense in die uitleggeskiedenis van die koninklike amptenaar in Johannes 4:43–54: ’n onderhoud met Francois Tolmie

Pieter GR de Villiers, Francois Tolmie Onderhoude 2018-11-06

"Vir die gewone Bybelleser is die waarde van intensiewe wetenskaplike navorsing oor die Bybel juis dat dit nuwe aspekte in die teks belig wat vroeër misgekyk is. In die geval van die Ou en Nuwe Testamentiese wetenskap was daar in die afgelope paar dekades ’n metodologiese ontploffing wat ten goede meewerk omdat dit die Bybelteks wat vir ’n groot aantal van ons ’n gesaghebbende teks is, op veel meer terreine ontsluit het."

"Dis my ma se taal, my pa se stilwees en hoe hulle daagliks net leef"

Marli van Eeden, Herschelle Benjamin Onderhoude 2018-11-05

“Bowenal als, is my ouers ’n groot inspirasie wat my werk op verskillende maniere aanraak. Dis my ma se taal, my pa se stilwees en hoe hulle daagliks net leef. Dis ’n rykdom wat ek as kind al besef het en dankbaar is dat juis hulle my ouers is.”

Die P-woord is ’n Kaapse vetaling vannie V-woord.

Olivia M Coetzee Rubrieke 2018-11-05

"Nou om dié te vetaal sê iets innie lyn van voëltjies sing vroegoggend voorie kat. En die gesegde betieken dat as djy te vroeg celebrate dan gan djy veloo. Maa as dit in Kaaps geskryf moes wôd, of selfs in sogenaamde Standaardafrikaans, dan gat dit heeltemal iets anners betieken."

Top