Estelle Kruger

Estelle Kruger het vir 11 jaar Afrikaans-onderrig aan onderwysstudente in die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch gedoseer. Haar swanesang as voltydse senior lektor was om in 2017 by die Universiteit Stellenbosch se Departement Afrikaans en Nederlands ’n verrykingsessie oor Addisioneletaalonderrig vir Honneursstudente aan te bied. Tans is Estelle steeds Buitengewone Senior Lektor by die Departement Kurrikulumstudies aldaar en dien sy ook as eksaminator vir MA- en PhD-studente by ander universiteite. Estelle ontvang in 2006 die rektor en visekanselier van die Universiteit Stellenbosch se toekenning vir voortreflike onderrig. In 2010 het sy op kontrak leesgeletterdheid vir Hons BEd-studente by CPUT in Wellington aangebied.

Vir ’n MA het sy by UKZN in die onderrig van Afrikaans as ’n addisionele taal gespesialiseer en haar PhD by die Universiteit Stellenbosch handel oor die integrasie van humormateriaal in die onderrig van Afrikaans aan onderwysstudente. Sy het 16 akademiese artikels geskryf wat in verskeie geakkrediteerde akademiese tydskrifte gepubliseer is.

Vanaf 2011 tot 2015 was Estelle ’n onderrigverrykingskonsultant en het sy werksessies vir WKOD-onderwysers aangebied oor die stimulering van verbeelding in die onderrig van kreatiewe skryf (in Afrikaans en Engels), en vir onderwysers van die vakbond NAPTOSA oor die onderrig van Afrikaans as addisionele taal. Ook in 2015 was Estelle die programontwikkelaar van haar oud-kollega Richard Stanley se Breingebaseerde Leerprojek vir graad 10-leerders van Oval North Sekondêr in Mitchells Plain. Sy het ook boeke in vir hierdie skool se ontwikkelende biblioteek ingesamel.

Verder het Estelle in 2016 vir Hons BEd-studente by die Universiteit Stellenbosch ’n module oor Kreatiewe Skryfonderrig aangebied. Haar webtuiste hiervoor is www.klaskenades.wordpress.com, waar haar studente se kreatiewe skryfsels gelaai kon word en sy met hulle ook interaktief op die webtuiste gekommunikeer het. Sy het oor naweke saam met die ATKV landwyd getoer om ’n sessie hieroor vir onderwysers van graad 10–12 Huistaal en Eerste Addisionele Taal aan te bied. Hierdie sessie het sy ook vir GeRAT in Bellville aangebied.

In 2018 samel Estelle boeke vir die biblioteek van die bruin gemeenskap Smutsville in en bied sy ’n breingebaseerdeleerprogram vir leerders van graad 7 en 8 aldaar aan wat sy Brainy Kids noem. Meer inligting is by die volgende skakel beskikbaar: http://brainykids13.wordpress.com.

Tans woon en werk Estelle rustig in “Slow Town”, oftewel Sedgefield. Sy leef haar passie uit in die baie wonings van LitNet, waar sy ’n bydrae lewer om Afrikaans as wetenskapstaal te bevorder, resensies van nuwe Afrikaanse jeugromans te skryf, soms onderhoude met skrywers van akademiese artikels te voer en nou en dan ’n gedig of twee te skryf. Verder ontwerp sy in haar vrye tyd blokkiesraaisels vir die Blokaspaai-app op slimfone en om op haar LitNet-blog te laai.

Estelle Kruger is die Redakteur: Opvoedkunde van LitNet Akademies. Kontak haar by estelle@litnet.co.za.

LitNet-blokraai: Religiestudies

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-03-24

Religiestudie lei tot die erkenning van insig in en waardering vir ’n verskeidenheid religieë binne ’n gemeenskaplike mensdom. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Lewensoriëntering

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-03-17

Lewensoriëntering is die studie van die self in verhouding tot andere en tot die samelewing. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Menseregte

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-03-16

Hoe goed ken jy jou menseregte? Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Droomdelwers deur Esta Steyn

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-03-10

Die karakters in Droomdelwers het almal drome: liefde, geluk, om dinge te behou soos dit is, om ’n goeie toekoms te hê. Hierdie blokraai en ’n kort analise van die roman kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Letterkunde-onderrig

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-03-10

Die onderrig van letterkunde is nie altyd maklik nie, maar hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Wiskundige Geletterdheid

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-03-03

"Wiskundige geletterdheid behels die vaardighede wat individue in staat stel om sin te maak van, deel te word van, en by te dra tot die wêreld van die 21ste eeu – ’n wêreld wat gekenmerk word deur getalle, argumente gebaseer op getalle en data wat op verskillende maniere aangebied en verdraai kan word."

LitNet-blokraai: Probleemoplossing in Wiskunde-onderrig

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-03-03

"Skoolwiskunde word vanaf die begin van hulle skoolonderrig deur baie leerders beskou as  ’n moeilike en vervelige vak. Daarom is dit belangrik dat die onderwyser ’n leeromgewing skep wat die leerders volgens hulle vermoëns ondersteun en aanmoedig."

LitNet-blokraai: Ekologie

Estelle Kruger Notas, toetse en vraestelle 2021-02-23

Ekologie is die studie van die interaksie van organismes met mekaar. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Lewenswetenskappe

Estelle Kruger Notas, toetse en vraestelle 2021-02-22

Lewenswetenskappe is die wetenskaplike studie van lewende dinge vanaf molekulêre vlak tot en met hul interaksies met mekaar en hulle omgewing. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Kreatiwiteit

Estelle Kruger Leefstyl 2021-02-17

Hierdie blokraai oor kreatiwiteit kan alleen ingevul word, of saam met iemand spesiaal. Die digitale weergawe kan jy direk op die skerm invul. Dit is interaktief, tik die antwoorde op die skerm van ’n rekenaar of slimfoon.

LitNet-blokraai: Verbuikerstudies

Estelle Kruger Notas, toetse en vraestelle 2021-02-17

Verbruikerstudies leer leerders oor verantwoordelike en ingeligte verbruikersgedrag met betrekking tot voedsel, kleding, behuising, meublement en huishoudelike apparaat. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Valentynsdag

Estelle Kruger Leefstyl 2021-02-10

"Sondag is Valentynsdag. Hierdie blokraai kan alleen ingevul word, of saam met iemand spesiaal."

LitNet-blokraai: Onderwêreld deur Fanie Viljoen

Estelle Kruger Notas, toetse en vraestelle 2021-02-09

"Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis."

Bethel se berg deur Maretha Maartens, ’n resensie

Estelle Kruger Resensies 2021-01-08

"Dis die onstuimige tagtigerjare. Bethel Hendrix, haar broers en hulle ma reis deur die land in ’n Kombi. Hulle leef ’n nomadiese bestaan en bly net vir ’n kort ruk in een dorp voor hulle na ’n volgende beweeg. Om die gesin aan die lewe te hou, verkoop Bethel se ma vetkoek. Maar oral waar hulle kom, is dit duidelik dat die gesin anders is."

My reis met blokkiesraaisels

Estelle Kruger Leefstyl 2021-01-05

"Nog ’n voordeel is dat blokkiesraaisels ander kognitiewe funksies soos intuïsie en kreatiwiteit bevorder, omdat die oplos (en skep) van raaisels beide hierdie breinvaardighede gebruik wanneer ’n mens gereeld moet raai en soek vir alternatiewe."

Top