Estelle Kruger

Estelle Kruger het vir 11 jaar Afrikaans-onderrig aan onderwysstudente in die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch gedoseer. Haar swanesang as voltydse senior lektor was om in 2017 by die Universiteit Stellenbosch se Departement Afrikaans en Nederlands ’n verrykingsessie oor Addisioneletaalonderrig vir Honneursstudente aan te bied. Tans is Estelle steeds Buitengewone Senior Lektor by die Departement Kurrikulumstudies aldaar en dien sy ook as eksaminator vir MA- en PhD-studente by ander universiteite. Estelle ontvang in 2006 die rektor en visekanselier van die Universiteit Stellenbosch se toekenning vir voortreflike onderrig. In 2010 het sy op kontrak leesgeletterdheid vir Hons BEd-studente by CPUT in Wellington aangebied.

Vir ’n MA het sy by UKZN in die onderrig van Afrikaans as ’n addisionele taal gespesialiseer en haar PhD by die Universiteit Stellenbosch handel oor die integrasie van humormateriaal in die onderrig van Afrikaans aan onderwysstudente. Sy het 16 akademiese artikels geskryf wat in verskeie geakkrediteerde akademiese tydskrifte gepubliseer is.

Vanaf 2011 tot 2015 was Estelle ’n onderrigverrykingskonsultant en het sy werksessies vir WKOD-onderwysers aangebied oor die stimulering van verbeelding in die onderrig van kreatiewe skryf (in Afrikaans en Engels), en vir onderwysers van die vakbond NAPTOSA oor die onderrig van Afrikaans as addisionele taal. Ook in 2015 was Estelle die programontwikkelaar van haar oud-kollega Richard Stanley se Breingebaseerde Leerprojek vir graad 10-leerders van Oval North Sekondêr in Mitchells Plain. Sy het ook boeke in vir hierdie skool se ontwikkelende biblioteek ingesamel.

Verder het Estelle in 2016 vir Hons BEd-studente by die Universiteit Stellenbosch ’n module oor Kreatiewe Skryfonderrig aangebied. Haar webtuiste hiervoor is www.klaskenades.wordpress.com, waar haar studente se kreatiewe skryfsels gelaai kon word en sy met hulle ook interaktief op die webtuiste gekommunikeer het. Sy het oor naweke saam met die ATKV landwyd getoer om ’n sessie hieroor vir onderwysers van graad 10–12 Huistaal en Eerste Addisionele Taal aan te bied. Hierdie sessie het sy ook vir GeRAT in Bellville aangebied.

In 2018 samel Estelle boeke vir die biblioteek van die bruin gemeenskap Smutsville in en bied sy ’n breingebaseerdeleerprogram vir leerders van graad 7 en 8 aldaar aan wat sy Brainy Kids noem. Meer inligting is by die volgende skakel beskikbaar: http://brainykids13.wordpress.com.

Tans woon en werk Estelle rustig in “Slow Town”, oftewel Sedgefield. Sy leef haar passie uit in die baie wonings van LitNet, waar sy ’n bydrae lewer om Afrikaans as wetenskapstaal te bevorder, resensies van nuwe Afrikaanse jeugromans te skryf, soms onderhoude met skrywers van akademiese artikels te voer en nou en dan ’n gedig of twee te skryf. Verder ontwerp sy in haar vrye tyd blokkiesraaisels vir die Blokaspaai-app op slimfone en om op haar LitNet-blog te laai.

Estelle Kruger is die Redakteur: Opvoedkunde van LitNet Akademies. Kontak haar by estelle@litnet.co.za.

LitNet se blokkiesraaisels oor internasionale voedseldag

Estelle Kruger, Marianne Strydom Leefstyl 2021-10-14

Hierdie week word internasionale voedseldag gevier, ons blokkiesraaisels pas dus daarby.

’n Interaktiewe (digitale) blokkiesraaisel en ’n woordewar

Estelle Kruger, Marianne Strydom Leefstyl 2021-10-06

Twee prettige kopkrappers vir jou genot: ’n Digitale woordewar en ’n interaktiewe blokkiesraaisel wat albei op ’n slimfoon, tablet of dataprojektor gelaai, gelees en ingevul kan word.

’n Boekgesprek met Anna Emm

Estelle Kruger, Anna Emm Skrywersonderhoude 2021-10-01

"Stephen King het dit een keer so raak beskryf. Hy’t gesê om te skryf is soos om ’n bonfire te maak op ’n donker strand, en dan kom die karakters en storielyne na die lig toe. En elkeen wat kom, bring meer lig, kom pak nog ’n stuk hout op die vuur totdat die hele strand verlig is en jy as skrywer alles kan sien. Dis presies hoe ek dit ook ervaar."

Twee prettige blokkiesraaisels vir jou genot

Estelle Kruger, Marianne Strydom Leefstyl 2021-09-28

"Hou kop van die rigting waarin jy beweeg, geniet dit en kom veilig tuis."

Wat Werner doen met sy drie miljoen deur Tertius Janse van Rensburg, ’n resensie

Estelle Kruger Resensies 2021-09-22

"Nou begin die groot uitdaging: Sy ma glo dobbel is doodsonde, so hoe op aarde gaan hulle die geld by haar uitkry?"

Tao van wakker word deur Abel Pienaar: ’n Persoonlike indruk en huldeblyk

Estelle Kruger Boeke en skrywers 2021-09-22

"Hierdie stuk is nie ’n resensie nie, maar ’n essay met my gewaarwordinge van wakker word rondom die boek en my eie ervaring van ’n spirituele reis saam met Abel Pienaar terwyl ons per e-pos die gesprek vir LitNet beplan het. Ek bied in hierdie huldeblyk ’n (langasem) oorsig oor die inhoud van hierdie boek en verwys telkens na enkele verbandhoudende tekste."

LitNet-blokraai en -anagram vir jou genot

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-09-21

Hierdie week bied ons twee prettige blokraaie vir jou genot.

LitNet-blokraai en -anagram oor besoedeling

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-08-31

Wat is dan die naam van die gevaar waarop ons so bedag moet wees, die monster wat ons tot elke prys moet probeer beveg? Kenners sê ons moet dit met ekstra groot letters in ons bewuste graveer: BESOEDELING!

LitNet-blokraai: Reënboë en lig

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-08-19

Newton het lank gelede ontdek dat sonlig bestaan uit ligstrale in al die kleure van die reënboog. Hierdie twee blokraaie kan deur almal geniet word.

LitNet-blokraai: Natuurwetenskappe

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-08-19

Natuurwetenskappe, soos ons dit vandag ken, put uit verskeie kulture. Dit is gevorm deur pogings om die natuurlike wêreld te probeer verstaan deur middel van waarnemings, toetse en die bewys van idees.

LitNet-blokraai: Vrouedag

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-08-11

Internasionale vrouedag word sedert die vroeë 1900’s wêreldwyd gevier. Dit is ’n globale tendens dat vroue steeds onderverteenwoordig is. In Suid-Afrika word Augustus as nasionale vrouemaand gevier wanneer ons hulde bring aan die vroue wat aan die 1956-optog na die Uniegebou in Pretoria deelgeneem het.

LitNet-blokraai: Lewensoriëntering en vrouedag

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-08-11

Lewensoriëntering rus leerders toe vir ’n suksesvolle en sinvolle lewe in ’n snelveranderende samelewing.

LitNet-blokraai: Toerisme in Suid-Afrika

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-08-04

Toerisme is ’n bron van groot pret en genot vir miljoene mense, dit smee bande tussen mense van verskillende wêrelddele en kulture. Enige een wat kan droom, mag hierdie blokraai geniet.

LitNet-blokraai: Toerismestudie

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-08-04

In Toerismestudie kyk ons na die verwagtinge en gedrag van toeriste, en die ekonomiese, maatskaplike en omgewingsinvloed van toerisme op Suid-Afrika. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

COVID-19 en verlore skooltyd: Estelle Kruger se wenke aan ouers en onderwysers

Naomi Meyer, Estelle Kruger Skole 2021-07-28

"Wat vir my uitstaan in onderrig – behalwe die vakinhoud – is kreatiwiteit, humor en pret."

Top