Estelle Kruger

Estelle Kruger het vir 11 jaar Afrikaans-onderrig aan onderwysstudente in die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch gedoseer. Tans is sy steeds in haar vrye tyd buitengewone senior lektor by die Departement Kurrikulumstudies aldaar en in 2010 het sy ook leesgeletterdheid vir Hons BEd-studente by CPUT in Wellington aangebied.

Vir ’n MA het sy gespesialiseer by UKZN in die onderrig van ’n addisionele taal en haar PhD by die Universiteit Stellenbosch handel oor die integrasie van humormateriaal in die onderrig van Afrikaans aan onderwysstudente.

Sy het 16 akademiese artikels geskryf wat in verskeie geakkrediteerde akademiese tydskrifte gepubliseer is en sy ontvang in 2006 die rektor en visekanselier van die Universiteit Stellenbosch se toekenning vir voortreflike onderrig.

Vir die afgelope paar jaar was Estelle ’n onderrigverrykingskonsultant en het werksessies vir WKOD-onderwysers aangebied oor die stimulering van verbeelding in die onderrig van kreatiewe skryf (in Afrikaans en Engels), asook die onderrig van Afrikaans as addisionele taal vir onderwysers van die vakbond Naptosa.

Ook in 2015 was Estelle die programontwikkelaar van haar oud-kollega Richard Stanley se Breingebaseerde Leerprojek in Mitchellsplein vir Gr 10-leerders van Oval North Sekondêr. Sy het ook boeke in vir hierdie skool se ontwikkelende biblioteek ingesamel.

Verder het Estelle in 2016 vir Hons B.Ed-studente by Stellenbosch Universiteit ’n module oor Kreatiewe Skryfonderrig aangebied. Haar webtuiste hiervoor is www.klaskenades.wordpress.com waar haar studente se kreatiewe skryfsels gelaai kon word en sy met hulle ook interaktief op die webtuiste gekommunikeer het. Sy het oor naweke saam met die ATKV landwyd getoer om ’n sessie hieroor aan te bied vir onderwysers van Gr 10-12 Huistaal en Eerste Addisionele Taal. Hierdie sessie het sy ook aangebied vir GeRAT in Bellville.

Estelle se swanesang as buitengewone senior lektor was om vir die Departement Afrikaans en Nederlands by Stellenbosch Universiteit in 2017 ’n verrykingsessie vir Honneursstudente aan te bied oor Addisionele Taalonderrig.

In 2018 bied Estelle ’n breingebaseerde-leerprogram aan vir leerders van gr 7 en 8 van die bruin gemeenskap in Smutsville wat sy Brainy Kids noem. Meer inligting by die volgende skakel: http://brainykids13.wordpress.com

Tans woon en werk sy rustig in “Slow Town” oftewel Sedgefield. Sy leef haar passie uit in die baie wonings van LitNet, waar sy ’n bydrae lewer om Afrikaans as wetenskaptaal te bevorder en om goeie nuus oor betekenisvolle gemeenskapsprojekte te versprei deur middel van haar nuut ontwikkelde joernalistieke vaardighede om e-gesprekke met navorsers en mense wat ’n verskil maak in die samelewing te voer.

Estelle Kruger is die Redakteur: Opvoedkunde van LitNet Akademies. Kontak haar by estelle@litnet.co.za.

’n Doolhof en ’n haikoe

Estelle Kruger Poësie 2019-10-15

“Hier en daar
vleg deurmekaar
en verdwaal in die doolhof”

Aftree-oord

Estelle Kruger Poësie 2019-09-11

“Party vir ’n vriendelike glimlag
Ander vir ’n nuwe dag
Ons almal wag”

Selfportret: Gister vandag en môre – ’n pantoen

Estelle Kruger Poësie 2019-08-02

"musiek was deel van jou lewe en toe sterf die note stadig weg"

Blou is nie ’n kleur nie : ’n leeskring se bespreking

Estelle Kruger Leeskringe 2019-07-03

Estelle Kruger het die jeugboek Blou is nie 'n kleur nie by haar leeskring bespreek. 

Genees die tablet of gee dit kopseer? ’n Gesprek oor tegnologie by die huis en in die klas

Naomi Meyer, Ria Taylor, Estelle Kruger, Jean Vermeulen Onderhoude 2019-04-09

"As hulle reeds in oormaat met tegnologie gebombardeer word, waarom dit dan ook in die klaskamer gebruik?"

Tegnologie in die klaskamer: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Ria Taylor Onderhoude 2019-03-07

Die wêreld is besig om te verander. Behoort onderrigbenaderings aangepas te word om digitale boorlinge binne die klaskamer te akkommodeer?

Hoe besluit ’n mens wie se kultuur moet onderrig word?

Estelle Kruger, Elbie Adendorff, Mari Koegelenberg Onderhoude 2018-12-19

"Die vraag oor wie se kultuur en 'watse' kultuur is nogal problematies. Ek onderrig nie net in my vreemdetaalmodule sogenaamde Afrikaanse kultuur nie. Ek sluit aspekte van die studente se kultuur in."

Só skryf mens ’n akademiese artikel

Estelle Kruger, Hannes van der Walt, Charl Wolhuter Onderhoude 2018-12-12

"Teen die tyd dat die artikel geskryf word, is dit eintlik te laat om so ’n raamwerk te bou, aangesien die raamwerk al die aanvanklike navorsing moes gerig en gelei het."

’n Selfgerigte-lees-proses: traumabelewing en -verwerking in die jeugroman Blou is nie ’n kleur nie: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Elize Vos, Ronel van Oort Onderhoude 2018-11-15

"Trauma (veral verlies en dood) is so deel van elkeen van ons se lewens, en met die lees van hierdie jeugroman het ek tot die besef gekom dat jou geloof en die verbreking van stilte tot heling en veerkragtigheid lei."

Onderwys, opvoeding en gebruike in ’n nuwe era

Estelle Kruger, Henriëtte Loubser Onderhoude 2018-10-17

"[T]oe ek begin met my navorsing, was ek reeds deeglik bewus van die heersende toestand van verbruik en misbruik van die aarde se natuurlike hulpbronne, maar ek het nooit werklik besin oor die meerderwaardigheid waarmee die mens die niemenslike bejeën nie."

Onderhoud: Maak die skoolhoof die skool?

Estelle Kruger, Leentjie van Jaarsveld, Charl Wolhuter, Branwen Challens Onderhoude 2018-10-10

"Die onderwysers met wie ek die onderhoude gevoer het, het deurgaans gesê dat hulle verkies dat die skoolhoof ’n demokratiese leierskapstyl beoefen."

’n Persoonlike navorsingsreis: ek en my universiteit

Estelle Kruger, Louise Schmidt Onderhoude 2018-09-06

"Ek sou nie wou sê ons leef in ’n gebroke onderwyswêreld nie, maar eerder in ’n hiperkomplekse een. Die enigste oplossing is kommunikasie, openheid, saamwerk en liefde."

Lag en leesmotivering: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Nandi Lessing-Venter Onderhoude 2018-08-21

"Wanneer ’n mens dieper begin delf in kinders se sin vir humor, maak dit ’n hele ander wêreld vir ’n mens oop."

Gemeenskapsprojekte – mense wat ’n verskil maak: freshStart, Sedgefield

Estelle Kruger Onderhoude 2018-08-02

"freshStart se leuse is om mense te help om hulself te help. Dit is dus ’n gemeenskapsprojek met ’n verskil: ons wil kinders bemagtig om hulself te help dmv herwinning. Hulle leer onder andere lewenslesse soos harde werk, beplanning, spaar en getrouheid."

Wêrelde uitmekaar: raad vir plaaslike, wêreldbekwame navorsers

Estelle Kruger, Ewelina Niemczyk, JP Rossouw Onderhoude 2018-07-31

"Ons het verskeie 'wêrelde' binne ons eie land, en ons moet bekwaamheid ontwikkel oor kultuur- en taalgrense heen, sodat ons ook suksesvol navorsing kan doen in ’n vreemde omgewing wat dalk net 10 km ver is."

Top