Estelle Kruger

Estelle Kruger het vir 11 jaar Afrikaans-onderrig aan onderwysstudente in die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch gedoseer. Haar swanesang as voltydse senior lektor was om in 2017 by die Universiteit Stellenbosch se Departement Afrikaans en Nederlands ’n verrykingsessie oor Addisioneletaalonderrig vir Honneursstudente aan te bied. Tans is Estelle steeds Buitengewone Senior Lektor by die Departement Kurrikulumstudies aldaar en dien sy ook as eksaminator vir MA- en PhD-studente by ander universiteite. Estelle ontvang in 2006 die rektor en visekanselier van die Universiteit Stellenbosch se toekenning vir voortreflike onderrig. In 2010 het sy op kontrak leesgeletterdheid vir Hons BEd-studente by CPUT in Wellington aangebied.

Vir ’n MA het sy by UKZN in die onderrig van Afrikaans as ’n addisionele taal gespesialiseer en haar PhD by die Universiteit Stellenbosch handel oor die integrasie van humormateriaal in die onderrig van Afrikaans aan onderwysstudente. Sy het 16 akademiese artikels geskryf wat in verskeie geakkrediteerde akademiese tydskrifte gepubliseer is.

Vanaf 2011 tot 2015 was Estelle ’n onderrigverrykingskonsultant en het sy werksessies vir WKOD-onderwysers aangebied oor die stimulering van verbeelding in die onderrig van kreatiewe skryf (in Afrikaans en Engels), en vir onderwysers van die vakbond NAPTOSA oor die onderrig van Afrikaans as addisionele taal. Ook in 2015 was Estelle die programontwikkelaar van haar oud-kollega Richard Stanley se Breingebaseerde Leerprojek vir graad 10-leerders van Oval North Sekondêr in Mitchells Plain. Sy het ook boeke in vir hierdie skool se ontwikkelende biblioteek ingesamel.

Verder het Estelle in 2016 vir Hons BEd-studente by die Universiteit Stellenbosch ’n module oor Kreatiewe Skryfonderrig aangebied. Haar webtuiste hiervoor is www.klaskenades.wordpress.com, waar haar studente se kreatiewe skryfsels gelaai kon word en sy met hulle ook interaktief op die webtuiste gekommunikeer het. Sy het oor naweke saam met die ATKV landwyd getoer om ’n sessie hieroor vir onderwysers van graad 10–12 Huistaal en Eerste Addisionele Taal aan te bied. Hierdie sessie het sy ook vir GeRAT in Bellville aangebied.

In 2018 samel Estelle boeke vir die biblioteek van die bruin gemeenskap Smutsville in en bied sy ’n breingebaseerdeleerprogram vir leerders van graad 7 en 8 aldaar aan wat sy Brainy Kids noem. Meer inligting is by die volgende skakel beskikbaar: http://brainykids13.wordpress.com.

Tans woon en werk Estelle rustig in “Slow Town”, oftewel Sedgefield. Sy leef haar passie uit in die baie wonings van LitNet, waar sy ’n bydrae lewer om Afrikaans as wetenskapstaal te bevorder, resensies van nuwe Afrikaanse jeugromans te skryf, soms onderhoude met skrywers van akademiese artikels te voer en nou en dan ’n gedig of twee te skryf. Verder ontwerp sy in haar vrye tyd blokkiesraaisels vir die Blokaspaai-app op slimfone en om op haar LitNet-blog te laai.

Estelle Kruger is die Redakteur: Opvoedkunde van LitNet Akademies. Kontak haar by estelle@litnet.co.za.

LitNet-blokraai: Suid-Afrikaanse gebaretaal

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-07-15

Suid-Afrikaanse gebaretaal word deur amper een miljoen dowe en horende Suid-Afrikaners gepraat en is die amptelike taal van die Suid-Afrikaanse dowe gemeenskap. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Nelson Mandela

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-07-15

Hierdie blokraai oor Nelson Mandela kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Jou fantasieverhaal

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-07-07

Kernliteratuur behels stories wat die aktiwiteite en ervarings van menswees uitbeeld. Dit sluit fantasieverhale in. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Misterieus as anagram

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-07-07

In hierdie week se blokkiesraaisel gebruik ons die anagram misterieus as die basiese woord waaruit ander woorde, wat met hierdie letters gevorm kan word, voortspruit.

My wakkerwordpad saam met Abel Pienaar

Estelle Kruger In memoriam 2021-07-01

"En vandag het die boek aangekom – ’n kosbare geskenk ... Saam met – net ’n uur of wat daarna – die skokkende nuus van Abel se dood."

LitNet-blokraai: Geografie (Graad 7–9)

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-06-30

Geografie is ’n geïntegreerde dissipline wat beide die fisiese en menslike prosesse oor ruimte en tyd ondersoek. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Jou anagram oor die sonstilstand

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-06-30

’n Anagram of letterkeer is ’n woord of woorde wat uit die letters van ’n ander woord of woorde gevorm is, óf deur die volgorde van die letters om te keer. Hierdie blokraai, wat fokus op die sonstilstand, kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-06-21

Die aanleer van ’n addisionele taal behoort leerders in staat te stel om akkuraat en gepas te kommunikeer. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Taalspeletjies

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-06-21

Nie net is die gebruik van taalspeletjies vir die leerders nuttig nie, dit ontwikkel ook hulle waardering vir die besondersheid van die taal in plaas daarvan om te dink aan hoe moeilik die werk is. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-Blokraai: Geskiedenis (Graad 7–9)

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-06-14

Die studie van Geskiedenis stel mense in staat om te verstaan en te evalueer hoe menslike optrede uit die verlede ’n impak op die hede kan hê, asook die toekoms kan beïnvloed. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-Blokraai: Jeugdag

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-06-14

Die reg op gelyke onderwys, onderrig in jou eie taal en om jou eie voorgeslagte se geskiedenis te leer en te vier, is die soort vryheid waaroor Hector Pieterson dalk gedroom het. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Liggaamsopvoeding (Graad 7–9)

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-06-09

Liggaamsopvoeding moedig leerders aan om deel te neem aan ’n wye verskeidenheid aktiwiteite wat met die ontwikkeling van ’n aktiewe en gesonde leefwyse vereenselwig word. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Skolesport

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-06-09

Sport en ontspanning in al sy vorme bied fisieke, emosionele en verstandelike voordele wat elke mens benodig om ʼn gesonde en gebalanseerde lewe te handhaaf. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Gasvryheidstudies

Estelle Kruger, Marianne Kruger Notas, toetse en vraestelle 2021-06-03

Gasvryheidstudies beskou verskeie interafhanklike temas in die gasvryheidsbedryf, soos higiëne, voedselproduksie en kliëntediens, ook voedsel- en drankbediening. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Gesonde gewoontes

Estelle Kruger, Marianne Strydom Leefstyl 2021-06-03

’n Gesonde lewenstyl verbeter die kanse op ’n gesonde liggaam, wat minder siektes en meer lewenslus vir almal beteken. Jonk en oud kan hierdie blokraai geniet, by die huis of in die klaskamer.

Top