Estelle Kruger

Estelle Kruger het vir 11 jaar Afrikaans-onderrig aan onderwysstudente in die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch gedoseer. Haar swanesang as voltydse senior lektor was om in 2017 by die Universiteit Stellenbosch se Departement Afrikaans en Nederlands ’n verrykingsessie oor Addisioneletaalonderrig vir Honneursstudente aan te bied. Tans is Estelle steeds Buitengewone Senior Lektor by die Departement Kurrikulumstudies aldaar en dien sy ook as eksaminator vir MA- en PhD-studente by ander universiteite. Estelle ontvang in 2006 die rektor en visekanselier van die Universiteit Stellenbosch se toekenning vir voortreflike onderrig. In 2010 het sy op kontrak leesgeletterdheid vir Hons BEd-studente by CPUT in Wellington aangebied.

Vir ’n MA het sy by UKZN in die onderrig van Afrikaans as ’n addisionele taal gespesialiseer en haar PhD by die Universiteit Stellenbosch handel oor die integrasie van humormateriaal in die onderrig van Afrikaans aan onderwysstudente. Sy het 16 akademiese artikels geskryf wat in verskeie geakkrediteerde akademiese tydskrifte gepubliseer is.

Vanaf 2011 tot 2015 was Estelle ’n onderrigverrykingskonsultant en het sy werksessies vir WKOD-onderwysers aangebied oor die stimulering van verbeelding in die onderrig van kreatiewe skryf (in Afrikaans en Engels), en vir onderwysers van die vakbond NAPTOSA oor die onderrig van Afrikaans as addisionele taal. Ook in 2015 was Estelle die programontwikkelaar van haar oud-kollega Richard Stanley se Breingebaseerde Leerprojek vir graad 10-leerders van Oval North Sekondêr in Mitchells Plain. Sy het ook boeke in vir hierdie skool se ontwikkelende biblioteek ingesamel.

Verder het Estelle in 2016 vir Hons BEd-studente by die Universiteit Stellenbosch ’n module oor Kreatiewe Skryfonderrig aangebied. Haar webtuiste hiervoor is www.klaskenades.wordpress.com, waar haar studente se kreatiewe skryfsels gelaai kon word en sy met hulle ook interaktief op die webtuiste gekommunikeer het. Sy het oor naweke saam met die ATKV landwyd getoer om ’n sessie hieroor vir onderwysers van graad 10–12 Huistaal en Eerste Addisionele Taal aan te bied. Hierdie sessie het sy ook vir GeRAT in Bellville aangebied.

In 2018 samel Estelle boeke vir die biblioteek van die bruin gemeenskap Smutsville in en bied sy ’n breingebaseerdeleerprogram vir leerders van graad 7 en 8 aldaar aan wat sy Brainy Kids noem. Meer inligting is by die volgende skakel beskikbaar: http://brainykids13.wordpress.com.

Tans woon en werk Estelle rustig in “Slow Town”, oftewel Sedgefield. Sy leef haar passie uit in die baie wonings van LitNet, waar sy ’n bydrae lewer om Afrikaans as wetenskapstaal te bevorder, resensies van nuwe Afrikaanse jeugromans te skryf, soms onderhoude met skrywers van akademiese artikels te voer en nou en dan ’n gedig of twee te skryf. Verder ontwerp sy in haar vrye tyd blokkiesraaisels vir die Blokaspaai-app op slimfone en om op haar LitNet-blog te laai.

Estelle Kruger is die Redakteur: Opvoedkunde van LitNet Akademies. Kontak haar by estelle@litnet.co.za.

LitNet-blokraai: Inligtingstegnologie

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-05-20

Inligtingstegnologie is die studie van data, die verwerking van data tot bruikbare inligting en die bestuur, aanbieding en verspreiding daarvan. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

Spiritualiteit: ’n gesprek tussen Abel Pienaar en Estelle Kruger

Estelle Kruger, Abel Pienaar Geestelik 2021-05-19

"Ek verstaan spiritualiteit as ’n reis en nie ’n bestemming nie. Daarom is dit vir my en my medereisigers so belangrik om ’n lewe van verwondering en eerbied voor die groot en onpeilbare Geheim, wat ons die goddelike noem, te leef en te sterf."

LitNet-blokraai: Visuele kunste

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-05-12

Die vak Visuele kunste moedig leerders aan om hulself uit te druk en om op ’n betekenisvolle manier op wêreldsake te reageer. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Die advertensiewese

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-05-12

Reklame bied ’n glanslewe. Omtrent alles waarvan jy hou, is daar. Mooi mense en slim mense, luukse kantore en lewendige ateljees ... Jonk en oud kan hierdie blokraai geniet, by die huis of in die klaskamer.

LitNet-blokraai: Wieg van die Mensdom

Estelle Kruger, Marianne Strydom Leefstyl 2021-05-05

Die Wieg van die Mensdom is ’n wêrelderfenisgebied. Hierdie blokraai is vir die volwasse leser geskep, maar kan ook met vrug gebruik word in die klaskamer.

LitNet-blokraai: Geografie

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-05-05

Met Geografie, kan ons die komplekse wêreld beter verstaan. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Werkersdag

Estelle Kruger, Marianne Strydom Leefstyl 2021-04-29

Werkersdag word vandag in baie lande gevier. In Europa staan dit as Meidag bekend. Hierdie blokraai is vir die volwasse leser geskep, maar kan met vrug gebruik word vir ouer leerders.

LitNet-blokraai: Ekonomie

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-04-29

Ekonomie is die studie van hoe individue, besighede, owerhede en ander organisasies binne ons gemeenskap kies om skaars hulpbronne te gebruik. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Vryheidsdag

Estelle Kruger, Marianne Strydom Leefstyl 2021-04-19

Vryheidsdag? 27 April 1994, die dag van lang stemtoue en goedgesindheid, die gevoel van ’n  nuwe begin … Hierdie blokraai is vir die volwasse leser geskep, maar kan met vrug gebruik word vir ouer leerders, veral as hulle geskiedenis neem. 

LitNet-blokraai: Geskiedenis

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-04-19

Geskiedenis is die studie van verandering en ontwikkeling in die samelewing met verloop van tyd. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Die invloed van musiek

Estelle Kruger, Marianne Strydom Leefstyl 2021-04-14

Wat ook al jou gemoedstemming, daar sal altyd ʼn deuntjie of liedjie wees wat jou hartseer of weemoedig stem, jou laat verlang, of jou laat glimlag. Hierdie blokraai is gemaak vir pret by die huis, maar kan ook in die klaskamer gebruik word.

LitNet-blokraai: Musiekstudies

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-04-14

Musiek is die kuns om klank en stilte te organiseer, om daarmee die intellektuele, emosionele en geestelike aspekte van menswees uit te druk. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Besigheidstudies

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-04-06

Besigheidstudies ondersoek besigheidsbeginsels, ook die teorie en praktyk wat die ontwikkeling van entrepeneursinisiatiewe, volhoubare besighede en ekonomiese groei ondersteun. Hierdie blokraai kan in die klaskamer gebruik word, of vir die pret by die huis.

LitNet-blokraai: Stokperdjies

Estelle Kruger, Marianne Strydom Leefstyl 2021-04-06

Stokperdjies hou talle voordele in, die aanleer van nuwe vaardighede stimuleer ons breinnetwerke. Hierdie blokraai kan dalk net help!

LitNet-blokraai: Die paashaas en die paaseiers

Estelle Kruger, Marianne Strydom Notas, toetse en vraestelle 2021-03-24

Paasfees word oor twee weke wêreldwyd gevier. Alle Christene ken die oorsprong van dié wonderlike fees, maar hoe pas die paashaas en paaseiers hierby in? Klik hier vir ’n ondersoek na die paashaas en die eiers in sy mandjie. Dié artikel verskaf ook leidrade wat sal help om die blokraai in te vul.

Top