In memoriam

Op hierdie blad bring LitNet hulde aan diegene
wat ons lewens geraak het.

On this page LitNet pays tribute to those
who have touched our lives.

’n Ware profeet het ons ontval – ’n dankbare terugblik op die lewe en werk van JJF (Jaap) Durand

Christo Lombard In memoriam 2022-02-17

"Dit is ook hierdie histories-kontekstuele verstaan van die kerk as die liggaam van God in die wêreld wat eenheid, versoening en geregtigheid moet ‘beliggaam’, wat Durand se dinamiese kyk op die kerk, soos uiteindelik verwoord in die Belydenis van Belhar, bepaal."

Danie van Niekerk: hulde aan die uitgewer

Hannes van Zyl In memoriam 2022-02-16

"Sy rol as uitgewer is oplaas ook dié van ’n uitsonderlike mens met goeie insig in sake van die dag en ruim aandag aan skrywers, medewerkers en sy gesin."

’n Pad met Danie van Niekerk

Annari van der Merwe In memoriam 2022-02-11

Annari van der Merwe skryf oor haar pad saam met oud-uitgewer Danie van Niekerk: "Tafelberg was ’n hawe van vrede en verdraagsaamheid. Wit en bruin, Christen en Moslem, mans en vroue, oud en jonk het rustig skouer aan skouer hul dagtake verrig."

DJ van Niekerk: 1928–2022

Frederik de Jager In memoriam 2022-02-11

"Met die afsterwe van Danie van Niekerk het grasie uit die wêreld gegaan. As daar een mens was van wie jy met reg kon sê hy was gedistingeerd, was dit hy. In die uitgewerswese sweef daar ’n frase rond wat af en toe vatplek op ’n individu kry: gentleman publisher. Dit was hy." Lees Frederik de Jager se huldeblyk aan eertydse besturende direkteur van Tafelberg-Uitgewers hier.

Huldigingsgeleentheid: Danie van Niekerk

Elmari Rautenbach In memoriam 2022-02-10

Die afskeid vir Danie van Niekerk is gereël vir Vrydag 18 Februarie om 11:00. Hier is nog inligting.

’n Sinvolle lewe: herinneringe aan Danie van Niekerk

Danie Botha In memoriam 2022-02-09

"Deesdae kyk ek juis in ’n resensie na 'Tafelberg-Uitgewers' en raak aangedaan. Vir my ’n tyd wat nooit weer in my lewe sal wees nie. Nou spesifiek ook sonder Danie van Niekerk."

Jaap Durand: Beliggaamde solidariteit

Allan Boesak In memoriam 2022-02-02

"Is ons bereid om werklik, profeties-getrou, te staan waar Christus staan – aan die kant van die armes, verdruktes en verontregtes, al kos dit ons alles? Om onaflaatbaar vas te hou aan die onverdeelde, inklusiewe, radikale geregtigheid van God vir alle mense, onder alle omstandighede, te alle tye?"

 

Die einde van ’n era: ’n huldeblyk aan Hennie Rossouw

Jeanette de Klerk-Luttig In memoriam 2022-02-01

"Hy het geglo dat universiteite plekke van uitnemendheid is en hy was vir ons die versinnebeelding daarvan: die vriendelike, nederige akademiese reus daar in sy kantoor onder die trap in die Ou Hoofgebou met boeke tot teen die dak."

Vir prof Jaap: ’n gedig as huldeblyk

Willem de Swyger In memoriam 2022-01-26

"ek roep jou vanmôre voor die gees
ek sien jou weer duidelik
op daardie klassiekgeworde koerantfoto’s
beide swart en wit ..."

Pieter Uys (1956–2022)

Johann Lodewyk Marais In memoriam 2022-01-21

Die digter, taalkenner, taalpraktisyn en konseptualiseerder in die reklamebedryf Pieter Uys is op 16 Januarie 2022 in Johannesburg oorlede. Johann Lodewyk Marais bring hulde aan hom.

Nog ’n groot boom val: Totsiens, Arch

Bettina Wyngaard In memoriam 2021-12-28

"Hy was klein van postuur, maar sy skaduwee en sy nalatenskap is enorm."

Die Arch – ’n persoonlike huldeblyk

Marlene le Roux In memoriam 2021-12-28

"Sy stem vir rede en deernis is weg. Ons as Afrikaanssprekende gemeenskap moet nou saamstaan en sy nalatenskap eer."

The passing of Desmond Tutu, 26 December 2021: A few memories

Paul Murray Opinion 2021-12-27

"He was one of the greatest the country has ever seen, iconic beyond description, who stood up for the rights of all South Africans, and whose legendary status reached the rooms, offices, courts of monarchs, heads of nations and spiritual leaders of virtually every country in the world."

Desmond Tutu: Suid-Afrika se gewete tydens en ná apartheid

Jean Oosthuizen In memoriam 2021-12-26

"Met Tutu se afsterwe verloor die land ’n morele kompas wat ewe onverskrokke geveg het teen die vergrype van die Nasionale Party as teen die korrupsie en wanbestuur van die ANC."

Hulde aan Herman Binge

Kerneels Breytenbach In memoriam 2021-12-21

"Ek skryf hierdie dinge omdat ek self sukkel om sy heengaan te verwerk. Maar die woorde wil nie opstaan nie; hulle kry hom nie gemeet nie."

Wilbur Smith, an obituary

James Woodhouse Books and writers 2021-12-13

"And then, out of a crowd, there he was – standing at my table with his hand held out. To this day I can still hear his voice in my head, see that wry smile. ‘James Woodhouse,’ he said. ‘I’m Wilbur Smith.’ As if he needed to introduce himself."

Wilbur Smith: Iewers in ’n Afrika-woud het ’n seder geval, maar nie in stilte nie

François Verster In memoriam 2021-11-16

"Solank as wat ek kan onthou, was hy daar, groter as lewensgroot, een van die blinkste sterre aan die skrywershemel hier uit Afrika."

Wilbur Smith, ’n gewone man wat vir gewone mense skryf

Izak de Vries In memoriam 2021-11-15

"Ten spyte van ’n opvoeding by Michaelhouse was daar ’n tyd in Smith se lewe dat hy dit nie breed gehad het nie. As twintigjarige het hy ’n ruk lank op ’n vissersboot gewerk."

FW se sjef: De Klerk het nou en dan van ’n ietsie soet gehou

François Ferreira In memoriam 2021-11-12

"Dit was soms vir my moeilik om kos voor te berei, want ek moes sonder uie, knoffel, groenpeper en sterk speserye kook. Dit is nogal verstaanbaar, want die President kon nie ’n knoffelasem hê wanneer hy diplomate en ander gaste ontmoet nie."

FW de Klerk en die twee video’s

Anne-Marie Mischke Elders gesien 2021-11-12

"Die twee video’s het my lank bygebly en ek het die hele aand nog loop en respekte betoon aan die groot kringloop van lewe en dood en hoe ons almal onafwendbaar daardeur beweeg."

Top