In memoriam

Op hierdie blad bring LitNet hulde aan diegene
wat ons lewens geraak het.

On this page LitNet pays tribute to those
who have touched our lives.

FW de Klerk, die mens

Martie Retief-Meiring In memoriam 2021-11-12

"Met my laaste besoek aan hulle, terwyl Elita geesdriftig vertel van planne vir die stigting vorentoe, het ’n reeds brose FW ’n wye, bewonderende glimlag haar kant toe gerig. Sy kop geknik."

’n Daad het geskied: FW de Klerk se nalatenskap

Heindrich Wyngaard In memoriam 2021-11-11

"Wie ook al nie daarvan hou nie, wil ek nou byvoeg, sal hom kan kritiseer so lank en heftig soos hulle wil, maar sal nooit die feit van 2 Februarie 1990 in ons gedeelde, dog betwiste, geskiedenis kan uitskryf of uitwis nie."

 FW – die einde van ’n era

Bettina Wyngaard In memoriam 2021-11-11

"Hy het gekies om die hele land te help bou, eerder as om ’n minderheid se belange te probeer beskerm. Hy het teen ’n groot persoonlike prys die regte keuse gemaak. Dis hoe ek vandag verkies om hom te onthou."

In memoriam: Thomas Mollett

Jean Oosthuizen In memoriam 2021-11-11

"Ek het hom net na die draai van die eeu leer ken as ’n selfstandige denker wat nie skroom om die water te roer en omstrede sake aan die orde te stel nie. Hy was een van die samestellers van die boek Die omstrede God: Bestaan God of nie?. Die mederedakteurs was Erns Grundling en Etienne van Heerden."

Obituary: Peter Wilhelm

Mike Nicol Books and writers 2021-10-26

"He was a sardonic man, his expression one of wry amusement. He was exceptionally kind and gentle."

In memoriam: Arnold S de Beer

Herman Wasserman In memoriam 2021-10-26

"Arrie de Beer se nalatenskap op die vakgebied sowel as sy invloed op die lewens en loopbane van vele mense regoor die wêreld sal nog lank na sy dood bly voortbestaan."

Henry Mylne se kosbaarste herinneringe aan Franz Marx

Henry Mylne In memoriam 2021-10-04

"Mimi Coertse se karakternaam in Egoli was Isabeau, natuurlik uitgespreek as 'Isabou'. Maar as gevolg van die onlangse 'face lift' kon die liewe Hermien [Dommisse] net 'Isabe' sê. Ek is na Franz se kantoor en het gesê: 'Franz, as jy nog één face lift van Hermien toelaat, verloor ons die a-klank ook!'"

Franz Marx – swáár afskeid van ’n geliefde korrelkop

Nic de Jager In memoriam 2021-09-29

"In die vyftig of so jaar wat ek hom geken het, het ons mekaar baie gespot – as hy Die geheim van Nantes ophaal om my te beledig, het ek hom vinnig aan Jy is my liefling herinner." – Nic de Jager bring hulde aan Franz Marx.

Franz Marx: Hoeveel mense het jou “mentor” genoem?

Amanda Strydom In memoriam 2021-09-27

"Ek was 23 jaar oud toe Franz Marx my toekoms heeltemal verander het. Hy kon baie verder as ek sien."

Tao van wakker word deur Abel Pienaar: ’n Persoonlike indruk en huldeblyk

Estelle Kruger Boeke en skrywers 2021-09-22

"Hierdie stuk is nie ’n resensie nie, maar ’n essay met my gewaarwordinge van wakker word rondom die boek en my eie ervaring van ’n spirituele reis saam met Abel Pienaar terwyl ons per e-pos die gesprek vir LitNet beplan het. Ek bied in hierdie huldeblyk ’n (langasem) oorsig oor die inhoud van hierdie boek en verwys telkens na enkele verbandhoudende tekste."

JC (Jaap) Steyn: Enkele persoonlike herinneringe

Corlietha Swart In memoriam 2021-09-22

"Een van die slimste mense wat ek ken, bekroonde digter en skrywer, gerekende biograaf en kultuurhistorikus, taalkundige, oudjoernalis en meningsvormer – kortom, kultuurgees by uitstek en boonop ’n oudkollega en baie goeie vriend – is nie meer nie ..."

Skoon wasgoed: Hoeke man hy was, JC Steyn (1938–2021)

Frederik de Jager Boeke en skrywers 2021-09-22

"My klein ervaring van hierdie groot gees was soos ’n beskaafde minuut in ’n treinwa onderweg, toe die son vir ’n onbewaakte oomblik helder en ontblotend oor ’n medereisiger skuif, en daarna skaduwee."

Pieter Fourie: woordsmid en teatermaker

Temple Hauptfleisch In memoriam 2021-09-15

"In sy lewe en sy kuns was Pieter Fourie by uitstek die toegewyde vakman, ’n katalisator vir verandering en ’n belangrike argitek van ’n nuwe bestel vir die Afrikaanse toneel. En ons is die dankbare erfgename daarvan."

Die proponentjie ’n entjie uit die vergetelheid ontruk

Jean Meiring In memoriam 2021-09-14

"Sedert Shaleen Surtie-Richards se voortydige afsterwe enkele maande gelede al, soek ek die teaterprogram van Kruik se opvoering in 1986 van Die proponentjie, Pieter Fourie se toe nuutgeskrewe klug wat uit Kaapstad die platteland vol getoer het."

Elders gesien: John Shelby Spong is oorlede

Hansie Wolmarans Elders gesien 2021-09-14

"Hy was ’n leidende en geliefde stem in die progressief-liberale Christendom, maar ook gevrees en gehaat in fundamentalistiese groeperinge."

"Een lang vervloeien in een strak gebogen glans vlietend uit": Over de lyriek van Eddy van Vliet

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-09-14

"Beste Afrikaanse lezer, maak kennis met de Vlaamse dichter Eddy van Vliet (1942–2002). Volgend jaar zal het twintig jaar geleden zijn dat de schrijver na een slepende ziekte overleed."

Huldiging aan Pieter Fourie (3 April 1940 – 12 September 2021)

Nico Luwes In memoriam 2021-09-13

"Retrospektief beskou, het Fourie inderdaad sy kunstenaarskap op soveel terreine met uitsonderlike artistieke insig, deursettingsvermoë en durf gestand gedoen. Sy stem in die Afrikaanse teater sal nooit uitgedoof kan word nie."

Lesse as teaterresensent van Pieter Fourie geleer

Kerneels Breytenbach Elders gesien 2021-09-13

"Die ontslape dramaturg Pieter Fourie het my een van die beste lesse van my loopbaan as teaterresensent geleer."

Huldigingswoord aan Jaap Steyn – vanaf Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, UV

LitNet In memoriam 2021-09-10

"Jaap Steyn se kollegas het nie net ’n kollegiale verbintenis met hom gehad nie, maar ook ’n vriendskaplike verhouding. Ons vier dus ook Jaap Steyn se bydrae in Afrikaans en sy nalatenskap as mens."

Elders gesien: Jaap Steyn – "Afrikaans het ’n groot seun verloor"

Annelien Diedericks In memoriam 2021-09-07

"NALN se gange weergalm van stilte - sy plekkie in die leeskamer is leeg."

Top