Lesersindrukke

Hier verskyn bydraes van lesers wat uit eie beweging hul indrukke van boeke aan die LitNet-redaksie gestuur het.

Stuur jou indrukke na lesersindruk@litnet.co.za. Hier is meer inligting oor die vereistes.

Die grondgeitjie roep deur Emmie Bedeker: ’n lesersindruk

Jan Swanepoel Lesersindrukke 2023-11-28

"Die bundel bevat 46 meestal kort gedigte wat nie in afdelings verdeel is nie. Daar is ook ’n sewetal foto’s uit die digter se versameling in die boek opgeneem."

Toegepaste taalkunde in Afrikaans met redakteurs WAM Carstens en TJ van Dyk: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-11-27

"Ek meen nie dat Toegepaste taalkunde in Afrikaans die soort boek is wat ’n mens juis wil saamneem see toe na ’n lang, harde jaar nie. Tog behoort die lees daarvan vir enige persoon wat lief is vir taal, ’n verrykende oefening te wees."

Siembamba deur Madelein Rust: ’n lesersindruk

Irma Steffens Lesersindrukke 2023-11-22

"Reeds vroeg in haar huwelik vind sy uit dat sy eintlik net ’n inskiklike vertoonstuk, gewillige seksmaat en nou broeimasjien van die Rochebrandt-familie is."

Leo deur Deon Meyer: ’n lesersindruk

Stefaans Coetzee Lesersindrukke 2023-11-22

"Wat is ’n speurder sonder ’n misdaad om op te los of Bennie sonder dranklus om te onderdruk? In Leo word sy troudatum ingespan om ekstra spanning op te bou."

Die kerkseun deur WA Janse van Rensburg: ’n lesersindruk

Izak de Vries Lesersindrukke 2023-11-21

"Die ander deel van die storie word sommer op die (baie mooi) voorblad uitgespel. Willem ontmoet ’n wulpse vrou en daar word ’n appeltjie gepluk, wat natuurlik ook konflik teweeg bring."

Voorblad deur Hannes Visser: ’n lesersindruk

Marieta McGrath Lesersindrukke 2023-11-21

"As joernalis is Alex gewoond daaraan om boodskappe met nuus uit verskeie bronne te ontvang. Wanneer hy boodskappe uit ’n onbekende oord ontvang, raak dinge gou vreemd."

Joernaal deur Clinton V du Plessis: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-11-16

"Du Plessis se sukses as digter is waarskynlik veral daarin gesetel dat sy verse spreek tot ’n veel minder tradisionele lesersgehoor, mense wat dalk nie aldag tipies gelok voel tot poësie nie. Anders gestel, dit is verse wat waarskynlik as meer toeganklik vir die gemiddelde leser beskryf kan word."

’n Lesersindruk van Deur die tonnel van twyfel, Koos Kombuis se jongste boek

Sakkie Spangenberg Lesersindrukke 2023-11-06

"Die boek se titel verraai ’n tweërlei opset: Dit is eerstens ’n vertelling oor Koos se eie lewe en oor hoe hy sy twyfel oorkom het (Deur die tonnel), maar deur sy vertelling probeer hy ook ’n gesprek oor waardes aanwakker (op soek na waardes)."

Die geheime klippieklub deur Erla-Mari Diedericks: ’n lesersindruk

Trisa Hugo Lesersindrukke 2023-11-02

"Laag op laag, elke een op sy eie met unieke eienskappe, maar as geheel vorm dit ’n perfekte balans. My oerwonde wat heelgemaak word daardeur, vind weerklank uit die gevoel van Die geheime klippieklub."

Die Feetjie-Polisiediens deur Leon-Ben Lamprecht: ’n lesersindruk

Marieta McGrath Lesersindrukke 2023-11-02

"Nou, wanneer jy die tradisionele sprokies lees, het jy al ooit gewonder: Is daar nie polisie in feetjieland wat al die misdade wat gedurig plaasvind, probeer bekamp nie? Is daar nie reg en geregtigheid nie?"

Kammawaarwêreld deur Estelle Kruger, ’n lesersindruk

Leoné Tiemensma Lesersindrukke 2023-11-01

"Die titel Kammawaarwêreld gee ’n leidraad dat hier ’n ruimte is waar 'kamma' (fiksie) en 'waar' (feit) vermeng word."

Wanneer skaduwees kantel deur Elize Parker: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-11-01

"Die verhaal speel af in die Laeveld met die drie niggies Lenore, Tarien en Bella se wedervaringe wat sentreer rondom die plaas Bateleur waar die tragedie van ’n skietongeluk van jare gelede by die familie bly spook en patriargoupa Tjaart van der Walt vanuit die graf steeds sy gewig laat geld."

Lewensreis deur die teater sit in my bloed deur Mari Mocke: ’n lesersindruk

Danie Botha Lesersindrukke 2023-10-25

"Dit is vir jou as jy ’n toneelliefhebber is, iemand met of sonder dramaopleiding, met moontlike ervaring van spel, regie, verhoogbestuur, kostumering, grimering, stelontwerp en -bou, beligting, reklame en resensering."

Wat is die kenmerke van ’n goeie fiktiewe sluipmoordenaar?

Stefaans Coetzee Lesersindrukke 2023-10-07

"As jy dié vraag vir Bard op Google vra, gee hy drie punte wat ek as volg opsom: ’n Goeie sluipmoordenaar moet op sy voete kan dink en sy opdrag kan uitvoer sonder om gevang te word. Hy is uiteraard ’n meester op verskeie terreine, onder andere gevegkuns, wapens, vermomming, ensovoorts."

Meer as jou seerkry deur Johannes de Villiers: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-10-06

"Alhoewel Meer as jou seerkry op die oog af ’n bietjie teenstrydig en onsamehangend mag voorkom, kan ’n mens die gevolgtrekking maak dat die boek verskillende modelle bied waarmee lesers kan werk wat tot verskillende behoeftes sal spreek."

Confrontation deur Kirsty Steinberg: ’n lesersindruk (deel 2)

Estelle Kruger Lesersindrukke 2023-10-03

"Die skrywer het myns insiens daarin geslaag om ’n balans te skep deur die hoofkarakter (CJ, die seun) se worsteling aangaande sy seksuele oriëntasie en genderidentiteit te jukstaponeer naas sy uitdrukking van veelvlakkige kreatiwiteit en begaafdheid."

Kammawaarwêreld deur Estelle Kruger: ’n lesersindruk

Nioma Venter Lesersindrukke 2023-10-02

"Kammawaarwêreld daag die leser uit. Die lewe is vir geeneen van ons eenvoudig nie. Die vraag is egter hoeveel van ons die waagmoed het om so ’n eerlike opgaaf van ons lewens te maak."

Dinosourus, ’n docket en die dood deur Bernadette Small: ’n lesersindruk

Annalize Marx Hills Lesersindrukke 2023-10-02

"Hierdie boek wek verskillende emosies by die leser; ’n diep hartseer oor die trauma waardeur Bernadette moes gaan. Ek het selfs woede ervaar deur die skokkende realiteit van ons onbevoegde polisiemag se onvermoë en kennis om hierdie saak behoorlik te ondersoek."

Spieëlbuis deur Christa Kleynhans: ’n lesersindruk

Louise Viljoen (JBay) Lesersindrukke 2023-10-02

"Kleynhans slaag in haar doel om met Spieëlbuis bewusmaking te skep vir bipolêre gemoedsversteuring."

Die meisie met vlerke deur Jaco Jacobs: ’n lesersindruk

Loraine van der Westhuizen Lesersindrukke 2023-09-26

"Die verhaal sorg vir die herevaluering van stereotipes en opvattings oor die "normale" of "aanvaarbare" tipe mens in die samelewing. Lesers word uitgedaag deur verrassende karakters, ’n opwindende handeling en afloop van gebeure wat vereis dat die leser ook, soos Wilson, met nuwe oë na die wêreld kyk."

Top