Bybel in Kaaps

In hierdie afdeling verskyn gedeeltes van die Bybel in Kaaps.

Josua 1

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-06-19

"Hou die Boek mettie Wette vi altyd op jou lippe, en meditate oppit dag en nag, soerat djy alles sal onthou ennit net soe sal doen."

1 Johannes 1

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-06-04

"Nou die boodskap wat ôs van sy Seen af gehoorit, is dat God issie lig, en daa issie ees ʼn klein kolletjie donkete in hommie." 

1 Johannes 2

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-05-29

"Die wêreld en alles wat oppit is, wattie mense soe na velang, gat vegaan, maa hulle wattie wil van God doen, liewe vi’ iewig."

Levitikus 2: Die koringoffes

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-04-25

"Die Jirre het vi Moses gesê, “Wanner iemand vi My ʼn koringoffe wil gie, dan moet hy virrie Jirre vannie beste meel gie."

Levitikus 1

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-04-16

"Die Jirre het vi Moses geroep en Hy’t met hom gepraat uitie tent waarie Jirre annie Israeliete veskynit."

Psalm 139

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-03-27

"selfsie donkete issie donke vi U nie,
die nag sal soe helder wies soesie dag,
wantie donkete is vi U soes lig."

Bybel in Kaaps: Psalm 137 en 138

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-03-12

"ôs vedrukkers het gesê ôs moet
heppie liede sing"

Die Openbaring 6: Die seëls

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-02-21

"Toe die Lam die viede seël oepgemaakit, het ek gehoo hoe sê die viede liewendige gedierte, 'Djy moet kô kyk!' Ek het gat kyk en daa voo my het ʼn vaal pêd gestaan. Die pesoon oppie pêd se naam was Dood, en hel het op sy hakke gevolg."

Openbaring 5

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-02-13

"Ek het ʼn stêk engel gesien wat in ʼn harre stem geskrie het, “Wie maggie boekrol oepmaak?"

Openbaring 4

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-01-29

"Vlak voorie troon het dit gelyk soes ʼn spieëlgladde siee, soes kristal. Om die troon en an elke kant vannie troon het daa vie liewende wesens gestaan, met oë annie voo- en agtekant."

Bybel in Kaaps: Openbaring 3

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-01-23

"Skryf die brief annie engel vannie kêk in Filadelfia. Dié issie boodskap vannie een wat Heilig is, die Betroubare. Die een wattie slietel van Dawid het."

Openbaring 2

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-01-16

"Elkeen wat ’n oor het moet luiste na wattie Gies virrie gemeente sê. An elkeen wattie oorwinning behaal sal Ek iets gie vannie boem vannie liewe af om te iet, wat innie paradys van God is."

Bybel in Kaaps: Openbaring 1

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2018-12-20

"7Kyk, Hy kô oppie wolke en elke oeg sal Hom sien, selfs hulle wat Hom gestiek het. En allie volke vannie aarde sal treur oo Hom. Ja, dis soe! Amen." 

Bybel in Kaaps: Abram en Lot

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2018-11-27

"Lot het toe sy oë op geslat en narrie hele Jordaanstreek gekyk, hy’t gesien dat daa oral oogenoeg water was soesie tuin vannie Jirre, soesie land van Egipte soes djy Soar toe gan. Dit was voorie Jirre vi Sodom en Gomorra vewoes het."

Bybel in Kaaps: God maak ’n vebond met Noag

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2018-10-24

"Vi veetag dae wassie vloed oppie aarde, en soesie water meeder geraakit, het dittie ark hoeg boe die aarde opgelat styg."

Bybel in Kaaps: Die boosheid vannie wêreld

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2018-10-18

"Wan kyk, Ek gan ʼn watervloed oorie aarde bring om alles wat onnerie hiemel liewe te venietig, elke skepsel wat liewensgies in het. Alles wat oppie aarde is, sal vegaan. Maa Ek sal met jou ʼn vebond oprig: djy moetie ark ingan, djy en jou seuns en jou vrou ennie vroue van jou seuns."

Bybel in Kaaps: Rigtes 16, Simson en Delila

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2018-10-10

"’n Tyd daana het hy velief geraak op ’n vrou innie Sorekvallei, en haa naam was Delila."

Bybel in Kaaps: Genesis 3, die slang

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2018-09-25

"Nou die slang was mee uitgeslape dan ienige een vannie anner wille diere wat die Jirre God gemaakit. Die slang het toe virrie vrou gesê, “Het God rêrig gesê, ‘Julle maggie van ienige vannie boeme innie tuin ietie’?"

Bybel in Kaaps: Genesis 4, Kain en Abel

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2018-09-17

"Toe vra die Jirre vi Kain, 'Waa is jou broe, Abel?' 'Ek wietie,' het hy geantwoord. 'Is ek my broe se oppasser?'"

Bybel in Kaaps: Die storie van Simson (deel 3)

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2018-08-20

"Hy’t toe uitgegan en drie honnerd jakkalse gevang en hulle stêtte twie-twie vas gemaak anmekaa. Hy’t toe ’n fakkel an elke paa stête vasgemaak; hy’t toe die fakkels angestiek ennie jakkalse los gelaat innie graanvelde vannie Filistyne."

Top