1 Johannes 2

  • 0

Christus ôs se helper

2 Ek skryf die an julle my kinnes, soe dat julle nie sal sondigie. Maa as ienige een sondig, dan het ôs iemand wat soebat byrie Vader vi ôs se onthalwe, en dis Jesus Christus, die regvêdige een. 2 En Christus homself issie riede vi hoekô ôs se sondes vegiewe wôd, en nie net ôs se sondesie, maa oekie sondes van amal.

3 As ôs God se gebooie gehoosaam, dan is ôs sieke dat ôs hom ken. 4 As ôs sê dat ôs hom ken, maa ôs gehoosaamie sy gebooie nie, dan is ôs net ’n klompie leuenaars, en daa issie ’n stukkie waarheid in ôsie. 5 Maa as ôs sy woord gehoosaam dan is ôs die mense wie se liefde vi God rêrig volmaak en perfek gemaak is. Dis hoe ôs kan vesieke is dat ôs in ’n vehouding is saamit God. 6 As ôs se dat ôs in ’n vehouding met God sal bly, dan moet ôs liewe net soes Jesus Christus geliewe het.

Die niewe gebod

7 My liewe vriende, die gebod wat ek an julle skryf issie ’n niewe eenie, dis ’n ou gebod, dis een wat julle vannie begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle al klaa gekry het. 8 Maa die gebod wat ek nou an julle skryf is ’n niewe een, wan die gebod se waarheid wôd gesien in Christus en oek in julle in. Wan ’n mens kan sien dattie donkete is biesag om weg te bewieg ennie rêrige lig is al klaa biesag om te skyn.

9 As ôs sê dat ôs innie lig is, maa ôs haat nog steeds anner mense, dan is ôs innie donkete tot op hierie heidige oomblik. 10 As ôs anners lief het, dan liewe ôs innie lig, en soe is daa niks in ôs wat anner mense sal lat sondigie. 11 Maa as ôs anner mense haat, dan liewe ôs innie donkete, ôs stap innit, en ôs wietie waantoe ôs gattie, wan die donkete het ôs blind gemaak.

12 Ek skryf an julle, my kinners, wan julle sondes is vegiewe tewille van Christus. 13 Ek skrywe an julle, vaders, wan julle ken hom mos wat vannie begin af al bestaan. Ek skryf an julle, jong mense, wan julle hettie bose een veslaan.

14 Ek skryf an julle, my kinnes, wan julle kennie Vader. Ek skryf an julle, die vaders, wan julle ken hom, die een wat al vannie begin af bestaan. Ek skryf an julle, jong mense, wan julle is stêk, die woord van God liewe in julle, en julle hettie bose een veslaan.

15 Moetie die wêreld lief het of ienige iets wat innie wêreld behootie. As djy die wêreld lief het, dan is djy nie lief virrie Vaderie. 16 Alles wat annie wêreld behoot, wattie sondige self wil hê, wat mense sien en wil hê, en alles innie wêreld wat mense soe trots oo is, niks van dié goed kom vannie Vader affie, dit kô alles vannie wêreld af. 17 Die wêreld en alles wat oppit is, wattie mense soe na velang, gat vegaan, maa hulle wattie wil van God doen, liewe vi’ iewig.

Die vyand van Christus

18 My kinnes, die einde is naby! Julle was mos al hoekal gesê dattie vyand van Christus sal kô. En daa het al baie vyande van Christus na vore gekô, soe wiet ôs dattie einde naby is. 19 Die mense het rêrigie an ôs se broedeskap behootie, en dis hoekô hulle ôs net soe gelossit, wan as hulle an ôs se broedeskap behoot het, dan sou hulle by ôs gebly het. Maa hulle het weg gegan, dat dit moet wys dat nie een van hulle rêrig an ôs behoot hettie.

20 Maa die Heilige Gies was deu Christus oo jou uitgegooi en dis hoekô julle amallie waarheid ken. 21 Ek skryf dannie an julle net ommat julle die waarheid nie kennie, maa eintlik ommat julle dit ken, en julle wiet oek dat ’n leuen nooit vannie waarheid af kommie.

22 Wie is dan ’n leuenaar? Issit hulle wat sê dat Jesus nie die Messias issie? Sulke mense issie vyand van Christus, hulle vestoot die Seen en oekie Vader. 23 Wan hulle wattie Seen vestoot, vestoot oekie Vader, hulle wattie Seen anvaar, anvaar dan oekie Vader.

24 Maak dan sieke dat julle die boodskap wat julle vannie begin af gekry het, in julle harte hou. As julle die boodskap hou, dan sal julle vi’ iewig in ’n vebond mettie Seen ennie Vader liewe. 25 En dis hoeka wat Christus homself an ôs beloewe het, die iewige liewe.

26 Ek skryf die an julle oo hulle wat proebee om ’n kous oo julle koppe te trek en julle wil velei. 27 Maa moetie warrie nie, wan Christus het sy Gies oo julle gegooi. Soelank sy Gies in julle bly, het julle niemand nodig om julle te lei nie, wan sy Gies lei julle oo alles, ennie lesse en leiding issie waarheid, en nie valsie. Wies gehoosaam en luiste narie leiding vannie Gies, en bly in ’n vehouding met Christus.

28 Ja, my kinnes, bly en staan vas innie vehouding met Hom, soerat wanner Hy kô, dan sal ôsie bang wies en weg stiekie van Hom affie, maa ôs sal vol moed wies oppie Dag wat Hy gat kô. 29 Julle wiet Christus is opreg; julle moet dan oek met dit wiet dat amal wat reg doen, is ’n kind van God.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top