Openbaring 2

  • 0

Die boodskap annie gemeente van Efese

2 Skryf annie engel vannie gemeente in Efese: Dit sê Hy wattie siewe sterre in Sy regtehand hou, wat loep tussenie siewe goue lampe. 2 “Ek wiet alles wat julle doen, Ek ken julle harre wêk en julle volharding, en dat julle slegte mense nie kan vedra nie. En julle het hulle getoets wat sê dat hulle apostels is, maa wattie issie, en het uitgevind dat hulle leuenaars is. 3 En julle het uitgehou en vêder geduld gehad, en julle het baie veduur vi my naam, en julle hettie moeg geraakie. 4 Maa ek het dié tien julle, julle het My nie mee soe lief soes innie begin nie. 5 Dink daa’an hoe vê julle agteuit gegannit. Bekee julle en doenie wêk wat julle innie begin gedoen het. Anners as julle julle nie bekeerie dan sal Ek na julle toe kô en julle lamp van sy staanplek af vat. 6 Maa dit het julle darem wat tel vi julle is dat julle die dade wattie Nikolaїete doen haat, wat Ek oek haat. 7 Elkeen wat ’n oor het moet luiste na wattie Gies virrie gemeente sê. An elkeen wattie oorwinning behaal sal Ek iets gie vannie boem vannie liewe af om te iet, wat innie paradys van God is.”  

Die boodskap an Smirna

8 Skryf annie engel vannie gemeente van Smirna: Dit is wattie een sê wattie Eeste ennie Laaste is, wat dood was en wee liewendig is, 9 “Ek ken julle swaakry, julle armoede, maa nog steeds is julle ryk. Ennie leuens van hulle wat sê dat hulle Jode is, maa dit issie soe nie, maa wat ’n sinagoge van Satan is. 10 Moetie vi ienige iets bang wies wat julle gat deumaakie. Kyk, die duiwel gan som van julle innie tronk smyt, soedat julle getoets kan wôd, en vi tien dae lank sal julle vedruk wôd. Maa wies getrou tottie dood toe, en Ek sal vi julle die kroon vannie liewe gie. Elkeen wat ’n oor het moet luiste na wattie Gies virrie gemeente sê. Hulle wat oowin sallie seekry deurie twiede dood nie.”

Die boodskap annie gemeente van Pergamus

12 Skryf annie engel vannie gemeente van Pergamus: Dis wat Hy sê wattie skêp swaard met twie snykante het, 13 “Ek ken julle wêke en waa julle bly, en waa die troon vannie Satan is. En julle hou vas an my Naam, en hettie die geloef wat julle in My het ontkennie, selfs innie dae wat Antipas my getroue getuie was, wat doodgemaak was daa by julle waa Satan bly. 14 Maa ek het soe ’n paa dinge tienoo julle, wan julle het daa ’n paa mense wattie leer van Bileam anhang, wat vi Balak geleerit ommie kinnes van Israel afvallig van My af te maak, om goed te iet wat vi afgode opgeoffer was, en om onsedelikheid bedrywe het. 15 Soe het julle oek mense onner julle wattie leer vannie Nikolaїete anhang en dieselle sondes doen. 16 Bekeer julle, anners sal Ek na julle toe kô en dan sal Ek daai mense bestry mettie swaard van my mond. 17 Elkeen wat ’n oor het moet luiste na wattie Gies virrie gemeente sê. Hulle wat oowin sal ek vannie veborge manna gie om te iet. En daaby sal Ek vi hom ’n wit steentjie gie, en oppie wit steentjie sal daa ’n niewe naam op gegraveer wies wat niemand anners sal kennie, maa net die een wattie steentjie kry.”

 Die boodskap annie gemeente van Tiatire

18 Skryf annie engel vannie kêk van Tiatire: Dit sê die Seun van God wat oë het soes ’n vuurvlam en Sy voete is soes blink koeper: 19 “Ek ken julle wêke, en liefde, en diens, en geloef, en julle geduld, en julle wêke, en dattie laaste meer is assie eeste. 20 Maa daa is dinge wat Ek tien julle het, wan julle lattie vrou Isebel, wat haaself ’n profetes noem, toe om anners te leer, en my diensknegte te velei om te hoereer en om goed te iet wat vi afgode opgeoffer was. 21 En ek het haa tyd gegie om haa van haa hoerery te bekeer, en sy het haa nie bekeerie. 22 Maa kyk net, Ek sal haa in ’n siekbed vasdruk, en hulle wat saam die dinge anvang sal Ek lat hulle swaakry as hulle nie van die goed wat hulle doen bekeerie. 23 Ek sal al haa kinnes doodmak en allie gemeentes sal sien dat dit Ek is wat gedagtes en harte deusoek. Ek sal oek an julle elkeen gie wat julle vedien volgensie wêk wat julle doen.

24 Ek sê nou vi julle ennie res wat in Tiatira is wattie die leer hettie, en oekie die “diep geheime vannie Satan”, soes hulle dit noem, leer ken hettie, sal ekkie nog ienige annere lasse gie nie. 25 Hou maa net vas an wat julle het tot Ek kô.

26 En an hom wat oorwin het, en wat my wêke tottie einde toe bewaar, sal Ek mag oorie nasies gie. 27 Hy sal oo hulle regeer met ’n ysterstaf, soes erdegoed sal hulle in stukkies geslat wôd, dit het ek oek van my Vader af gekry.

28 En Ek sal an hom die môrester gie.

29 Elkeen wat ’n oor het moet luiste na wattie Gies annie gemeentes sê.”

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top