Bybel in Kaaps: Die boosheid vannie wêreld

  • 0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Animals_Entering_Noah%27s_Ark_1570s_Jacopo_Bassano.jpg

Genesis 6 – 7:16

Die boosheid vannie wêreld

Toerie mense oppie aarde meeder geraakit en daa dogtes an hulle gebore is,2 hettie seuns van God gesien dattie dogters vannie mense mooi was, en hulle het somme getrou saamit wie oek al hulle wou. 3 Toe sê die Jirre, “My gies sallie vi iewig innie mense bly nie ommat hulle oek mens is; maa hulle dae sal honnerd-en-twintag jaa wies.”

4 In daai dae was daa baie reuse oppie aarde, en oek daana, toe die seuns van God narrie dogtes vannie mense gegan het en met hulle kinners gemaakit. Hulle issie welbekendes uitie outyd, die manne wat naam gemaakit.

5 Toe die Jirre gesien het hoe êg die boosheid van mense oppie aarde geraakit, en dat elke laaste gedagte innie mens se hart net sleg was, 6 hettie Jirre spyt gevoel ommat hyrie mens gemaakit, en hy’t in sy hart nie lekke daaoor gevoelie.

7 Toe sê die Jirre, “Ek sallie mens, wat Ek gemaakit, vannie gesig vannie aarde af vië, en saamit hulle alllie diere, en die diere wat oppie grond rondkruip, ennie voëls vannie hiemel, wan ek is iewe spyt dat Ek hulle gemaakit.”

8 Maa Noag het genade gekry innie oë vannie Jirre.

Noag ennie Vloed

9 Dié issie geskiedenis van Noag. Noag was ’n regvêdige man, onnerie mense van sy tyd kon daa niemand niks oo hom sê nie. Noag het met God geloep. 10 En hy’t drie seuns gehad: Sem, Gam en Jafet.

11 Nou die aarde was vol bedrog voo God se oë ennit was vol geweld. 12 God het toe gesien hoe die aarde vol bedrog was, wan allie mense oppie aarde het vol bedrog geraak oppie pad wat hulle stap.

13 God sê toe vi Noag, “Ek gan ’n einde maak an allie mense, wannie hele aarde is vol geweld deu hulle. En kyk net, ek gan hulle saamitie aarde venietig.

14 Bou vi jou ’n ark gemaak van goferhout. Djy moetie ark met afdelings maak en dit annie binne- en buitekant met ’n pik besmeer.

15 Dié is hoe djy dit moet bou: Die ark moet djy drie honnerd el in lengte maak, vyftag el wyd en dêtag el hoeg. 16 Maak virrit ’n dak, en los dan ’n oepening van ’n el oep onnerie dak reg ommie ark. Sit ’n deu annie kant vannie ark en maak ’n eeste, twiede en dêde vedieping.

17 Wan kyk, Ek gan ’n watervloed oorie aarde bring om alles wat onnerie hiemel liewe te venietig, elke skepsel wat liewensgies in het. Alles wat oppie aarde is, sal vegaan.

18 Maa Ek sal met jou ’n vebond oprig: djy moetie ark ingan, djy en jou seuns en jou vrou ennie vroue van jou seuns.

19 En djy moet van elke ding wat liewe, twie van elke soot inbring, ’n mannetjie en ’n wyfie, om hulle saamit jou annie liewe te hou.   

20 Vannie voëls volgens hulle soote en vannie vee volgens hulle soote, van allie kruipende diere vannie aarde volgens hulle soote, twie van elke soot, sal na jou toe kô om annie liewe gehou te wôd. 21 En djy moet van allie soote kosse wat geïet wôd bymekaa maak en dit stoor vi kos vi jou en vi hulle.” 22 En Noag het alles gedoen wat God hom gesêrit om te doen.

7 Die Jirre sê toe vi Noag, “Gan innie ark in, djy en jou hele familie, wan vi jou het Ek regvêdig bevind voo my aangesig in hierie geslag. 2 Vat siewe pare van elke soote skoon dier, een mannetjie en sy maat, en een paa van elke veil dier, een mannetjie en sy maat, 3 en oek siewe pare van elke soote voël, ’n mannetjie en wyfie, om hulle soote liewendig te hou regoorie wêreld. 4 Siewe dae van nou af sal Ekkie rient stuur oorie aarde en dit sal vi veetag dae en veetag nagte rient, en sal elke liewendige ding wat Ek op die aarde gemaakit venietig.”

5 En Noag het gemaak soes die Jirre gesê het hy moet maak.

6 Noag was ses honnerd jaa oud toe die vloedwaters oorie aarde gekommit. 7 En Noag en sy seuns, en sy vrou en sy seuns se vroue het die ark ingegan om weg te kô vannie vloedwaters af.

8 Pare van skoon en onrein diere, van voëls en van allie skepsels wat oppie aarde rondkruip, 9 mannetjie en wyfie, het na Noag toe gekô en die ark ingegan, soes God vi Noag gesê het. 10 En na siewe dae toe kô vallie vloedwater oorie aarde.

11 Innie seshonnerdste jaa van Noag se liewe, en oppie siewentiende dag vannie twiede maand, op daai dag hettie fonteine vannie groot watervloed oepgebriek, ennie sluise vannie hiemel was oepgemaak. 12 En dit het vi veetag dae en veetag nagte gerient.

13 Op daai dag toe het Noag en sy seuns, Sem, Gam, en Jafet, saam met sy vrou ennie vroue van sy seuns, die ark binne gegan. 14 Saamit hulle was elke wille dier volgens hulle soote, alle vee volgens hulle soot, elke skepsel wat oppie grond gekruip het volgens hulle soote, en elke voël volgens hulle tipe, alles wat vlêke het. 15 Pare van allie skepsels wat die asem vannie liewe in hulle het, het toe na Noag gekô en het toe die ark binnegegan. 16 Die diere wat ingegan het was ’n mannetjie en wyfie van elke soote liewendig ding, soes God vi Noag gesê het hy moet doen. En toe sluitie Jirre hulle binne-innie ark toe.

Lees ook:

Bybel in Kaaps: God maak ’n vebond met Noag

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top