Bybel in Kaaps: God maak ’n vebond met Noag

  • 0

Genesis 7:17–9:17

17 Vi veetag dae wassie vloed oppie aarde, en soesie water meeder geraakit, het dittie ark hoeg boe die aarde opgelat styg. 18 Die waters het meedere geraak op die aarde en die ark het op die water se oppervlak gedryf. 19 Die water het soe baie gewôd dattie hoegste berge onnerie hiemel toe was onnerie water. 20 Die water het vyftien el bo die berge uitgestyg. 21 Elke liewendige ding wattie oppie aarde beweeg het, het doodgegan, voëls, vee, wille diere en allie gediertes wat oppie aarde wiemel, en allie mense. 22 Alles wattie asem vannie liewe in sy niesgatte gehad het, alles wat oppie droë grond was het doodgegan. 23  Elke liewendig gedierte wat oppie aarde was, die mense oek, en oek die vee ennie diere wat oppie aarde gekruip het en die voëls vannie hiemel was vannie aarde af gevie. Net Noag het oo gebly, en dies wat by hom innie ark was.

24 En die vloedwaters hettie oppie aarde gelê vi ’n honnerd en vyftag dae.

God het vi Noag en allie wille diere ennie vee geonthou wat saam hom innie ark was, en Hy’t ’n stêk wind uitgestuu oorie aarde, ennie waters het trug getrek. 2 Die fonteine vannie groot watervloed ennie sluise vanie hiemel was toegemaak ennie rient het opgehou val. 3 Die water het stadig maa vesieke trug getrek vannie aarde af. Oppie honnerd-en-vyftagste dag hettie water gesak, 4 en oppie siewentiende dag vannie siewende maand hettie ark oppie berge van Ararat gat sit. 5 Die waters het vêdere trug getrek tot dittie tiende maand was, en oppie eeste dag vannie tiende maand hettie berge se koppe beginte uitstiek.

6 Na veetag dae het Noag die venste wat hy innie ark gemaak het, oep gemaak     7 en toe stuu hy ’n kraai uit, dit het hien en wee gevlieg tottie water vannie aarde af opgedroeg het. 8 Toe stuu hy ’n duif uit om te sien offie water vannie oppervlak vannie aarde af veminner het. 9 Maa die duif kon nêrens kry om op te gat sittie, wan daa was water regoorie oppervlak vannie aarde; dit het toe trug na Noag ennie ark toe gekô. Hy’t sy hand uitgestiek en die duif gevat en dit wee trug innie ark gebring. 10 Noag het vi siewe dae gewag voo hy dit wee uittie ark uit gestuu het. 11 Die duif het toe daai aand trug na Noag toe gekô, en in sy bek was ’n varsgeplukte olyfblaar. Dis toe Noag gewiet het dattie water oppie aarde veminner het. 12 Hy’t vi nog siewe dae gewag en toe het hy die duif wee uitgestuu, maa dié kee het dittie wee trug na Noag toe gekommie. 

13 Toe dit kô byrie eeste dag vannie eeste maand van Noag se ses-honnerd-en-eeste jaa, toe hettie water opgedroeg vannie aarde af. Noag het toe die deksel vannie ark af weg gevat en gesien dattie oppervlak vannie aarde was droeg. 14 Oppie siewen-twintigste dag vannie twiede maand wassie aarde heeltemal droeg.

15 Toe sê God an Noag, 16 “Kô, klim uitie ark uit, djy en jou vrou, en jou seuns en hulle vroue. 17 Bring allie liewendige diere wat saam jou is, die voëls, die wille diere, en allie gediertes wat oppie aarde rond kruip, lat hulle kan vemeeder oppie aarde, en vrugbaar wies en lat hulle nommers kan meeder raak.”

18 Noag het toe uit gegan, saamit sy seuns en sy vrou en sy seuns se vroue. 19 Amallie diere en allie gediertes wat oppie aarde rond kruip, en allie voëls, alles wat oppie aarde bewieg, het uittie ark uit gekô, die een soot na die anner soot.

20 Toe bou Noag ’n altaar virrie Jirre en toe vat hy vannie skoon en onrein diere en skoon voëls, en maak toe ’n offering oppie altaar. 21 Die Jirre hettie lekke geure geruik en Hy sê toe in sy hart, “Nooit sal ek wee die aarde vevloek en dit nogal oo mense nie, al is elke stukkie vannie mens se hart sleg van kleintyd af. En nooit sal ek wee die liewendige gediertes venietig soes Ek gedoen hettie. 22 Vi soelank soesie aarde gat hie wies, sal saaityd en oestyd, koue en hitte, soeme en winte, dag en nag nie ophou nie.”

God maak ’n vebond met Noag

Toe het God vi Noag en sy seuns geseën, en hy’t vi hulle gesê, “Wies vrugbaar en vemeeder en maakie aarde vol. 2 Die vrees en skrik vi julle sal oo allie diere vannie aarde en voëls vannie hiemel, oo elke gedierte wat oppie aarde kruip, en oo elke vis innie seë in kô. Hulle is oogegie in julle hanne. 3 Alles wat liewe en wat innie ronte bewieg sal kos wies vi julle. Net soes ek vi julle die groen plante gegie het, gie Ek nou vi julle alles.

4 Maa julle maggie vleis iet wat nog sy siel of bloed in hettie. 5 En vi julle bloed sal ek ’n veslag soek. Ek sal ’n veslag soek by elke dier. En by elke mens sal ek oek ’n veslag soek virrie liewe van ’n anner mens.

6 Wie oek al die bloed van ’n anner mens lat vloei, deu anner mense sal sy bloed vloei, wan innie beeld van God het God die mens gemaak.

7 Maa julle, wies vrugbaar en vemeeder in julle getal, vemeeder oppie aarde en raak meeder op dit.”

8 Toe sê God an Noag en sy seuns wat saam hom was, “Ek maak nou ’n vebond met julle, en met julle nageslag na julle, 10 en met elke liewendige gedierte wat saam julle was, die voëls, die vee en allie wille diere, amal wat saam jou uitie ark uit gekommit, elke liewendige ding oppie aarde. 11 Ek maak nou ’n vebond met julle. Nooit sal alles wat liewe deurie vloedwaters venietig wôtie. Nooit sal daa wee ’n vloed wies wattie aarde sal venietigie.”

12 En God sê toe, “Dié issie tieken vannie vebond wat ek maak tussen My en julle en elke liewendige gedierte saamit julle, ’n vebond vi allie geslagte wat nog moet kô.13 Ek het ’n rienboeg innie wolke gesit, en dis die tieken tussen My ennie aarde. 14 Wanne oek al Ek wolke oorie aarde sal bring, ennie rienboeg veskyn, 15 dan sal Ek die vebond tussen My en julle en allie liewendige gediertes van alle soote onthou. Nooit wee sallie waters ’n vloed raakie om alles wat liewe te venietigie.

16 Wanne oek al die rienboeg innie wolke veskyn, sal Ek dit sien en dan sal Ek die iewige vebond tussen God en alles wat liewe oppie aarde van elke soot onthou.”

17 Toe sê God an Noag, “Dié is die tieken vannie vebond wat ek gemaakit tussen My en alles wat liewe op die aarde.”

Lees ook:

Bybel in Kaaps: Die boosheid vannie wêreld

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top