Bybel in Kaaps: Die boosheid vannie wêreld

“Wan kyk, Ek gan ʼn watervloed oorie aarde bring om alles wat onnerie hiemel liewe te venietig, elke skepsel wat liewensgies in het. Alles wat oppie aarde is, sal vegaan. Maa Ek sal met jou ʼn vebond oprig: djy moetie ark ingan, djy en jou seuns en jou vrou ennie vroue van jou seuns.”