Bybel in Kaaps: Rigtes 16, Simson en Delila

  • 0

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Samson_and_Delilah_by_Rubens.jpg

Rigtes 16

Simson en Delila

16 Eendag toe gat Simson Gasa toe waa hy ʼn prostitiet gesienit. Hy’t toe by haa in gegan ommie aand by haa te spandeer. 2 Die mense van Gasa was toe gesê, “Simson is hie!” Hulle het toe die plek omring ennie hele nag vi Simson gelê en wag by die stad se hek. Hulle hettie beweegie, en hulle het gesê, “Wanne dit lig raak dan gat ôs hom doodmaak.”

3 Maa Simson het net daa gelê tot middernag toe. Hy’t toe opgestan ennie deure byrrie stad se hek net soe met hulle kosyne en al uitgeruk, mettie slotte nog annie deure. Hy’t dit op sy skouers gesit en dit tot annie boekant vannie berg reg ookant Hebron gedra.

4 ʼn Tyd daana het hy velief geraak op ʼn vrou innie Sorekvallei, en haa naam was Delila. 5 Die leiers vannie Filistyne het toe na haa toe gegan en hulle het vi haa gesê, “Velei hom en vinne uit waain sy groot krag lê, en oek hoe ôs hom kan oogooi soedat ôs hom kan vasmaak en onne ôs mag kry. Elke een van ôs sal jou dan dêtien kilos silve gie.”

6 Soe het Delila toe vi Simson gesê, “Vetel my wat issie secret van jou groot krag, en hoe kan iemand jou vasmak en onner sy mag kry?”

7 Simson antwoort haa toe, “As ienige iemand my met siewe boegsnare wat nog klam is vasmaak, dan sal ek soe magteloos raak soes ienige anner man.”

8 Toe hettie leiers vannie Filistyne die siewe klam boegsnare gebring, en sy’t hom daamie vas gemaak. 9 Daa het oek manne in haa kamer in weg gestiek, en toe sê sy vi hom, “Simson, die Filistyne is hie!” Maa hy hettie boegsnare gebriek soes wanne garing naby an ʼn vlam kô. Soe hettie geheim van sy krag ʼn geheim gebly.

10 Toe sê Delila vi Simson, “Djy’t mos vi my vi ʼn gai gevat en vi my gelieg. Moetie soe wiesie, vetel my hoe djy vas gemaak kan wôt.”

11 Hy’t toe gesê, “As ienige iemand my stêk vas maak met niewe toue wat nog nooit gebruik wassie, dan sal ek soe swak wies soes ienige anner man.”

12 Soe het Delila toe die niewe toue gevat en hom daamie vas gemaak. Met die manne wat  weg kruip in haa kamer het sy vi Simson gesê, “Simson, die Filistyne is hie!” Maa hy’t die toue van sy arms af gebriek soes dit garing was.

13 Delila sê toe vi Simson, “Djy maak dan nou die heeltyd gai van my en djy lieg nog heeltyd vi my. Sê my tog net asseblief hoe djy vas gemaak kan wôt?”

Toe sê hy vi haa, “Djy moet net my siewe haarlokke in jou materiaal oppie weefstoel vasweef ennit styf vas stiek met ʼn pen, dan sal ek soe magteloos wies soes ienige anner man.” Tewyl hy geslaap het, het Delila sy siewe haarlokke gevat ennit innie materiaal in geweef, en dit vas gestiek met ʼn pen.

Sy’t toe wee vi hom geroep en gesê, “Simson, die Filistyne is hie!” Hy’t uit sy slaap uit wakke geskrik ennie material met pen en al uitie weefstoel uit losgeruk.

15 Toe sê sy vi hom, “Hoe kan djy vi my sê, ‘Ek is lief vi jou,’ maa djy kan my nie vetrou nie? Die issie dêrre kee wat djy vi my vi ʼn pop vat en my nie sê waain die geheim van jou groot krag lê nie.” 16 Sy het dae aneen by hom dik gehou en proebee uitvis tot hy soe dik geraakit vannit dat dit gevoelit hy kon doodgan. 

17 Soe, het hy toe vi haa alles vetel. “My hare was noggie een kee geskeerie,” het hy gesê, “wan ek is van geboorte af gewy an Got. As my kop geskee wôt sal ek al my krag veloo, en ek sal swak wies soes ienige anner man.”

18 Toe Delila besef dat hy haa alles vetel het, het sy het toe ʼn boodskap annie leiers vannie Filistyne gestuu, “Julle moe wee trug kô, hy’t my alles vetel.” Soe hettie leiers vannie Filistyne mettie silve trug gekô. 19 Na sy hom annie slaap gemaakit op haa skoot, het sy iemand anners geroep om sy siewe haarlokke af te kô skee. Soe het sy hom lat swak wôt, en sy krag het vedwyn.

20 Sy’t toe geroep, “Simson, die Filistyne is hie!” Hy’t wakke geskrik en gedink, “Ek sal wee hie uitstap net soes vorige kere en myself losruk.” Maa hy’tie gewiet dattie Jirre hom velaat hettie.

21 Die Filistyne het hom gegryp en sy oë uitgestiek en hulle het hom na Gasa toe gevat. Hulle het hom vas gemaak met brons kettings, en innie trok het hulle hom die meul lat draai. 22 Maa die hare op sy kop het trug gegroei narrat dit afgeskee was.

Simson se Dood

23 Die leiers vannie Filistyne het bymekaa gekô om ʼn groot offer te bring vi hulle got, Dagon, en om fies te vier. Hulle het gesê, “Ôs se got het ôs vyand Simson an ôs oohandig.”

24 Toe die mense hom gesien het, het hulle hulle got geprys en gesê,

“Ôs got het ôs vyand Simson

 an ôs oohandig.

die een wat ôs land vewoes het

en soe baie van ôs dood gemaakit.”

25 Toe die Filistyne lekke vrolik was het hulle gesê, “Bring vi Simson uit soedat hy ôs kan kô vemaak. Hulle het toe vi Simson uitie tronk uit lat kô en hy’t hulle vemaak.

Toe hulle hom tussen tempel se pilare lat staan het, 26 het hy virrie helper wat sy hand gehou het gesê, “Sit my daa waa ekkie pilare voel waaop die tempel rus, en soedat ek daatien kan lê.”

27 Nou die tempel was vol van manne en vroue, allie leiers vannie Filistyne was daa, en oppie dak was daa ampe drie duisend mans en vroue wat gekyk het hoe Simson vi hulle vemaak.

28 Simson het toe virrie Jirre gebid, “Jirre my Got onthou my tog. Maak my asseblief nog net eenkee wee stêk Got, en lat ek met een slag die Filistyne kan trug kry vi my twie oë.”

29 Dis toe wat Simson die twie middelpilare waaop die tempel rus vasgevat het en tien hulle gelê het, met sy regtearm ommie een en sy linkearm ommie anner. 30 Simson sê toe, “Lat my doodgan mettie Filistyne!” Toe trek hy met al sy krag ennie tempel het nee gestort oppie leiers ennie mense wat daa binne was. Soe, het Simson mee mense doodgemak toe hy dood gegan het as wat hy gedoen het toe hy geliewe het. 

31 Sy hele broes en sy pa se hele familie het af gegan om hom te gan haal. Hulle het hom trug gebring, en hom begrawe tussen Sora en Estaol in sy pa Manoag se graf.

Simson was twintig jaa die leier vannie Israeliete.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top