In memoriam

Op hierdie blad bring LitNet hulde aan diegene
wat ons lewens geraak het.

On this page LitNet pays tribute to those
who have touched our lives.

Herinneringe aan Johan van Wyk – nuwe beginne en ’n bestel begin stuiptrek

Fred Pheiffer In memoriam 2022-04-05

"Die volgende dag sak ek af in die matiger klimaat van Natal, my eindbestemming Manor Gardens in Durban, waar my nuwe kollega, Johan van Wyk, bly. Dis ’n lang kaalkopman met ’n baardjie wat my ontmoet, ’n bietjie skamerig, met sagte oë."

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns huldig Jacques van der Elst (30 Januarie 1940 – 25 Maart 2022)

Anne-Marie Beukes In memoriam 2022-03-30

"Die jong immigranteseun uit Nederland omarm volledig sy nuwe tuiste, en Afrikaans word sy eerste en ’n geliefde taal. So sou die mooi vrugbare pad wat hierdie besonderse man op die taallandskap stap, ’n omarming vergestalt van beide die Afrikaanse en Nederlandse geestesgoedere."

In memoriam: Derick van der Walt

Henriëtte Loubser In memoriam 2022-03-29

"Derick is hopeloos te vroeg weg. Op 63 het hierdie skrywer van aangrypende tekste soos Lien se lankstaanskoene (2008) en Torings van Jasmyn (2019) nog soveel gehad om vir sy aanhangers te bied; soveel stories wat ons aan sy lippe sou laat hang."

In memoriam: Ronel Nel

Nadine Petrick In memoriam 2022-03-29

"As ek oor jou praat, Ronel, kan ek tog nie anders as om oor foto’s te praat nie. Want my foto’s van jou, maar ook jou bundel met die onvergeetlike titel* slaan vandag ’n blerrie bliksemstraal regdeur my hart en baie ander harte. Nie nét oor Vanderbijlpark is dit grys en troebel nie."

Hoe sê ’n mens totsiens aan ons geliefde prof Jacques?

Wannie Carstens In memoriam 2022-03-28

"Wie gaan nou die sagte woord spreek om grimmigheid te laat bedaar? Wie gaan nou die stem van redelikheid wees in hete debatte oor Afrikaans?" – Wannie Carstens bring hulde aan Jacques van der Elst wat op 25 Maart 2022 oorlede is.

Wentzel van Huyssteen (1942–2022)

Danie Veldsman In memoriam 2022-02-24

Die internasionaal gevierde teoloog Wentzel van Huyssteen is op 18 Februarie 2022 in die ouderdom van 79 oorlede. Danie Veldsman bring hulde aan hom.

’n Ware profeet het ons ontval – ’n dankbare terugblik op die lewe en werk van JJF (Jaap) Durand

Christo Lombard In memoriam 2022-02-17

"Dit is ook hierdie histories-kontekstuele verstaan van die kerk as die liggaam van God in die wêreld wat eenheid, versoening en geregtigheid moet ‘beliggaam’, wat Durand se dinamiese kyk op die kerk, soos uiteindelik verwoord in die Belydenis van Belhar, bepaal."

Danie van Niekerk: hulde aan die uitgewer

Hannes van Zyl In memoriam 2022-02-16

"Sy rol as uitgewer is oplaas ook dié van ’n uitsonderlike mens met goeie insig in sake van die dag en ruim aandag aan skrywers, medewerkers en sy gesin."

’n Pad met Danie van Niekerk

Annari van der Merwe In memoriam 2022-02-11

Annari van der Merwe skryf oor haar pad saam met oud-uitgewer Danie van Niekerk: "Tafelberg was ’n hawe van vrede en verdraagsaamheid. Wit en bruin, Christen en Moslem, mans en vroue, oud en jonk het rustig skouer aan skouer hul dagtake verrig."

DJ van Niekerk: 1928–2022

Frederik de Jager In memoriam 2022-02-11

"Met die afsterwe van Danie van Niekerk het grasie uit die wêreld gegaan. As daar een mens was van wie jy met reg kon sê hy was gedistingeerd, was dit hy. In die uitgewerswese sweef daar ’n frase rond wat af en toe vatplek op ’n individu kry: gentleman publisher. Dit was hy." Lees Frederik de Jager se huldeblyk aan eertydse besturende direkteur van Tafelberg-Uitgewers hier.

Huldigingsgeleentheid: Danie van Niekerk

Elmari Rautenbach In memoriam 2022-02-10

Die afskeid vir Danie van Niekerk is gereël vir Vrydag 18 Februarie om 11:00. Hier is nog inligting.

’n Sinvolle lewe: herinneringe aan Danie van Niekerk

Danie Botha In memoriam 2022-02-09

"Deesdae kyk ek juis in ’n resensie na 'Tafelberg-Uitgewers' en raak aangedaan. Vir my ’n tyd wat nooit weer in my lewe sal wees nie. Nou spesifiek ook sonder Danie van Niekerk."

Jaap Durand: Beliggaamde solidariteit

Allan Boesak In memoriam 2022-02-02

"Is ons bereid om werklik, profeties-getrou, te staan waar Christus staan – aan die kant van die armes, verdruktes en verontregtes, al kos dit ons alles? Om onaflaatbaar vas te hou aan die onverdeelde, inklusiewe, radikale geregtigheid van God vir alle mense, onder alle omstandighede, te alle tye?"

 

Die einde van ’n era: ’n huldeblyk aan Hennie Rossouw

Jeanette de Klerk-Luttig In memoriam 2022-02-01

"Hy het geglo dat universiteite plekke van uitnemendheid is en hy was vir ons die versinnebeelding daarvan: die vriendelike, nederige akademiese reus daar in sy kantoor onder die trap in die Ou Hoofgebou met boeke tot teen die dak."

Vir prof Jaap: ’n gedig as huldeblyk

Willem de Swyger In memoriam 2022-01-26

"ek roep jou vanmôre voor die gees
ek sien jou weer duidelik
op daardie klassiekgeworde koerantfoto’s
beide swart en wit ..."

Pieter Uys (1956–2022)

Johann Lodewyk Marais In memoriam 2022-01-21

Die digter, taalkenner, taalpraktisyn en konseptualiseerder in die reklamebedryf Pieter Uys is op 16 Januarie 2022 in Johannesburg oorlede. Johann Lodewyk Marais bring hulde aan hom.

Nog ’n groot boom val: Totsiens, Arch

Bettina Wyngaard In memoriam 2021-12-28

"Hy was klein van postuur, maar sy skaduwee en sy nalatenskap is enorm."

Die Arch – ’n persoonlike huldeblyk

Marlene le Roux In memoriam 2021-12-28

"Sy stem vir rede en deernis is weg. Ons as Afrikaanssprekende gemeenskap moet nou saamstaan en sy nalatenskap eer."

The passing of Desmond Tutu, 26 December 2021: A few memories

Paul Murray Opinion 2021-12-27

"He was one of the greatest the country has ever seen, iconic beyond description, who stood up for the rights of all South Africans, and whose legendary status reached the rooms, offices, courts of monarchs, heads of nations and spiritual leaders of virtually every country in the world."

Desmond Tutu: Suid-Afrika se gewete tydens en ná apartheid

Jean Oosthuizen In memoriam 2021-12-26

"Met Tutu se afsterwe verloor die land ’n morele kompas wat ewe onverskrokke geveg het teen die vergrype van die Nasionale Party as teen die korrupsie en wanbestuur van die ANC."

Top