In memoriam

Op hierdie blad bring LitNet hulde aan diegene
wat ons lewens geraak het.

On this page LitNet pays tribute to those
who have touched our lives.

Tao van wakker word deur Abel Pienaar: ’n Persoonlike indruk en huldeblyk

Estelle Kruger Boeke en skrywers 2021-09-22

"Hierdie stuk is nie ’n resensie nie, maar ’n essay met my gewaarwordinge van wakker word rondom die boek en my eie ervaring van ’n spirituele reis saam met Abel Pienaar terwyl ons per e-pos die gesprek vir LitNet beplan het. Ek bied in hierdie huldeblyk ’n (langasem) oorsig oor die inhoud van hierdie boek en verwys telkens na enkele verbandhoudende tekste."

JC (Jaap) Steyn: Enkele persoonlike herinneringe

Corlietha Swart In memoriam 2021-09-22

"Een van die slimste mense wat ek ken, bekroonde digter en skrywer, gerekende biograaf en kultuurhistorikus, taalkundige, oudjoernalis en meningsvormer – kortom, kultuurgees by uitstek en boonop ’n oudkollega en baie goeie vriend – is nie meer nie ..."

Skoon wasgoed: Hoeke man hy was, JC Steyn (1938–2021)

Frederik de Jager Boeke en skrywers 2021-09-22

"My klein ervaring van hierdie groot gees was soos ’n beskaafde minuut in ’n treinwa onderweg, toe die son vir ’n onbewaakte oomblik helder en ontblotend oor ’n medereisiger skuif, en daarna skaduwee."

Pieter Fourie: woordsmid en teatermaker

Temple Hauptfleisch In memoriam 2021-09-15

"In sy lewe en sy kuns was Pieter Fourie by uitstek die toegewyde vakman, ’n katalisator vir verandering en ’n belangrike argitek van ’n nuwe bestel vir die Afrikaanse toneel. En ons is die dankbare erfgename daarvan."

Die proponentjie ’n entjie uit die vergetelheid ontruk

Jean Meiring In memoriam 2021-09-14

"Sedert Shaleen Surtie-Richards se voortydige afsterwe enkele maande gelede al, soek ek die teaterprogram van Kruik se opvoering in 1986 van Die proponentjie, Pieter Fourie se toe nuutgeskrewe klug wat uit Kaapstad die platteland vol getoer het."

Elders gesien: John Shelby Spong is oorlede

Hansie Wolmarans Elders gesien 2021-09-14

"Hy was ’n leidende en geliefde stem in die progressief-liberale Christendom, maar ook gevrees en gehaat in fundamentalistiese groeperinge."

"Een lang vervloeien in een strak gebogen glans vlietend uit": Over de lyriek van Eddy van Vliet

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-09-14

"Beste Afrikaanse lezer, maak kennis met de Vlaamse dichter Eddy van Vliet (1942–2002). Volgend jaar zal het twintig jaar geleden zijn dat de schrijver na een slepende ziekte overleed."

Huldiging aan Pieter Fourie (3 April 1940 – 12 September 2021)

Nico Luwes In memoriam 2021-09-13

"Retrospektief beskou, het Fourie inderdaad sy kunstenaarskap op soveel terreine met uitsonderlike artistieke insig, deursettingsvermoë en durf gestand gedoen. Sy stem in die Afrikaanse teater sal nooit uitgedoof kan word nie."

Lesse as teaterresensent van Pieter Fourie geleer

Kerneels Breytenbach Elders gesien 2021-09-13

"Die ontslape dramaturg Pieter Fourie het my een van die beste lesse van my loopbaan as teaterresensent geleer."

Huldigingswoord aan Jaap Steyn – vanaf Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, UV

LitNet In memoriam 2021-09-10

"Jaap Steyn se kollegas het nie net ’n kollegiale verbintenis met hom gehad nie, maar ook ’n vriendskaplike verhouding. Ons vier dus ook Jaap Steyn se bydrae in Afrikaans en sy nalatenskap as mens."

Elders gesien: Jaap Steyn – "Afrikaans het ’n groot seun verloor"

Annelien Diedericks In memoriam 2021-09-07

"NALN se gange weergalm van stilte - sy plekkie in die leeskamer is leeg."

Jaap Steyn – ’n huldiging

Chris van der Merwe In memoriam 2021-09-07

"Ek is hartseer oor die heengaan van ’n mens met ’n groot intellek en ’n troue hart; maar ek is ook dankbaar vir die verryking wat hy deur sy geskrifte en sy menslikheid in my lewe en die lewens van baie ander gebring het."

’n Persoonlike huldeblyk aan Jaap Steyn

Hennie van Coller In memoriam 2021-09-06

"Afrikaans het ’n paar groot biograwe, van wie Jaap Steyn een was."

Koos Oosthuysen (1933–2021): Vertaler van veelvoud

Antjie Krog In memoriam 2021-09-03

"In mý vertalingkop is Koos Oosthuysen die laaste van die heel grotes." – Antjie Krog bring hulde aan Koos Oosthuysen, vertaler van kerkliedere en die 1996-Xhosa-bybel, wat op 26 Augustus 2021 oorlede is.

Huldeblyk aan Herman Bailey

Michael le Cordeur In memoriam 2021-07-29

"Herman se lewe is ’n dokument vir die stryd wat bruin mense gevoer het om selfbeskikking."

Herman Bailey, man van krisante en wyn

Japie Gouws In memoriam 2021-07-27

"Herman Bailey en sy vrou Carol was geliefde mense en ware staatmakers. In Wellington kon jy nêrens ongesteurd saam met hulle beweeg nie."

Naledi bring hulde aan Rosa Smit

LitNet In memoriam 2021-07-22

Dit is met groot hartseer dat ons by Naledi verneem dat Rosa Smit oorlede is.

Pieter Wagener was ’n renaissance-persoon

Jason Lloyd In memoriam 2021-07-16

"Ek was bevoorreg om hom iewers in 2009 te ontmoet. Ek het gereeld by hom koffie gedrink as ek in die omgewing van Fort Beaufort was."

DH (Heinie) Heydenrych (1938–2021)

Johann Lodewyk Marais In memoriam 2021-07-13

Die akademikus en navorser Heinie Heydenrych is op 5 Junie 2021 in Pretoria oorlede. Johann Lodewyk Marais bring hulde aan hom.

Herinneringe aan Petra

Danie Botha In memoriam 2021-07-02

"As my kollega by Tafelberg-Uitgewers was sy vir my Petra Grütter. Met haar publikasies: Petra Müller."

Top