ATKV|LitNet-Skrywersalbum

LitNet se omvattende Afrikaanse biografiese ensiklopedie, in samewerking met die ATKV en NALN

André P Brink (1935–2015)

Erika Terblanche ATKV|LitNet-Skrywersalbum 2015-02-11

“Ek was van die begin af gedoem om te skryf. Nadat ek opgehou het om poësie te pleeg, het die roman vir my ’n manier geword om dinge vir myself te verduidelik ..."

Alexander Strachan (1955–)

Erika Terblanche ATKV|LitNet-Skrywersalbum 2015-02-04

"Die motto van my lewe is die eerste sin van Die Jakkalsjagter: ‘As ’n mens aanhou beweeg is daar nie eensaamheid nie ...’”

C Louis Leipoldt (1880–1947)

Erika Terblanche ATKV|LitNet-Skrywersalbum 2015-01-28

 "By my is en was die skryfkuns altyd hoofsaak in my lewe."

Hans Pienaar (1955–)

Erika Terblanche ATKV|LitNet-Skrywersalbum 2015-01-21

 "My lewensfilosofie is dat ’n mens nie te veel aan ’n lewensfilosofie kan vasklou nie. ’n Mens moet dit heeltyd vernuwe en verander, anders gaan jy stagneer, ondergaan.” Lees Hans Pienaar se skrywersprofiel.

Reinet Nagtegaal (1956–2014)

Erika Terblanche ATKV|LitNet-Skrywersalbum 2014-12-17

"Ek dink dis die heel naaste wat ’n mens aan God kom, wanneer hy skep." Lees Reinet Nagtegaal (27 Mei 1956 tot 15 Desember 2014) se ATKV-Skrywersalbum.

Ampie van Straten (1937–1997)

Erika Terblanche ATKV|LitNet-Skrywersalbum 2014-12-16

"Met die Pendorings probeer ek demonstreer dat Afrikaans alles behalwe ’n stywe en omslagtige taal is en dat nuttige woorde en uitdrukkings nie van Afrikaans weerhou moet word nie. Dit verarm ons taal." Lees Ampie van Straten se ATKV-skrywersalbum.

Louis Eksteen (1930-2001)

Erika Terblanche ATKV|LitNet-Skrywersalbum 2014-12-10

"Ek glo daar is ’n toekoms vir Afrikaans. ’n Mens moet egter nooit Afrikaans verbind as die taal van ’n sekere groep witmense nie.” (DieTransvaler, 14 Junie 1990)

Hans du Plessis (1945-)

Erika Terblanche ATKV|LitNet-Skrywersalbum 2014-12-02

SêGoed van Hans du Plessis: “Afrikaans gaan nêrens anders heen as waarheen ons dit vat nie. Ons moet produkte skep wat só goed is dat mense agter ons aanloop.”

Charles Fryer (1946–2014)

Erika Terblanche ATKV|LitNet-Skrywersalbum 2014-11-26

"Ek is by voorkeur ’n liriese digter en daarvoor het ek meer ledige uurtjies nodig, tyd om stemminge op te vang. ’n Mens moet rustig word sodat jy kan oopgaan van binne. Soos die pottebakker moet jy regstaan om raak te vat, want as ’n vers kom, dan kóm hy. Knip jy sy asem kort, is hy dalk verlore." (Transvaler, 15 Mei 1981)

Jan Lion Cachet (1838–1912)

Erika Terblanche ATKV|LitNet-Skrywersalbum 2014-11-20

Die Heer H Altman, visekonsul van Nederland, sê in sy huldeblyk aan Jan Leon Cachet: “Hij was ’n vriend en raadsman van baie. Hier is heengegaan een groot Nederlander ... ook een groot Afrikaander. Maar hij was ook een groot mens.”

AAJ van Niekerk (1931–1994)

Erika Terblanche ATKV|LitNet-Skrywersalbum 2014-11-04

"My stories handel oor dinge wat ekself beleef het en wat ek uit my kinderdae met my saamdra. Ek gryp uit die lewe uit."

Ela Spence (1909–1997)

Erika Terblanche ATKV|LitNet-Skrywersalbum 2014-10-29

"Ek wil dit egter benadruk dat ek geen letterkundige is nie. My werk bestaan net uit ligte ontspanningsleesstof."

Johnita le Roux (1952–)

Erika Terblanche 2014-10-22 “Vir my is een van die grootste tragedies op aarde dat hopeloos te veel mense tot hul sterwensdag hul daaglikse plig doen sonder dat hul goddelike poten­siaal eens naastenby vervul is.” Johnita le Roux se skrywersprofiel is nou volledig bygewerk.

Emma Huismans (1947–)

Erika Terblanche 2014-10-14 Louise Viljoen ondersteun die standpunt dat Huismans se verhale van literêr-historiese belang is, omdat sy die ingewikkeldhede van verhoudings verteenwoordig.

Melt J Brink (1842–1925)

Erika Terblanche 2014-09-30 Ben de Kock skryf oor Melt Brink dat hy in sy tyd ’n belangrike baanbreker was en miskien ook die eerste wat ons mense geleer het om vir hulself te lag.

Merwe Scholtz (1924–2005)

Erika Terblanche 2014-09-23 "Merwe Scholtz sal altyd binne die Afrikaanse letterkunde onthou word vir die sfeer van intellektuele opwinding wat hy met hom saamgedra het." Louise Viljoen.  Merwe Scholtz se profiel is nou volledig bygewerk.

Helena Gunter (1954–)

Erika Terblanche Academic research 2014-09-18

"Geskiedenis is belangrik. Dit bied die konteks waaruit jy kom en waarvandaan jy moet voortbeweeg." Helena Gunter se ATKV-Skrywersalbum is nou bygewerk.

Verna Vels (1933–2014)

Erika Terblanche 2014-09-03 “Solank ons Afrikaans praat, sal dit voortbestaan. As Afrikaans ondergaan, sal dit in ’n groot mate ons eie skuld wees. Al geniet Afrikaans nie meer dieselfde ‘status’ as vroeër nie, troos ek myself daaraan dat Afrikaans steeds in die volksmond en –hart lê.” Verna Vels se ATKV-Skrywersalbum is nou volledig bygewerk.

Engemi Ferreira (1943– )

Erika Terblanche 2014-08-27  Engemi Ferreira se ATKV-Skrywersalbum is nou beskikbaar.

Gerhard J Beukes (1913–1998)

Erika Terblanche 2014-08-21 “Geen skrywer kan in ’n lugleegte skryf nie – elkeen het weerklank nodig en dit het ek by mede-Afrikaners gekry wat my werk gelees, waardeer en ook gekritiseer het.” Lees oor die lewe en werk van Gerhard J Beukes. 
Top