Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

Ontgroening: Territoriale aggressie

Nini Bennett Seminare en essays 2020-01-28

"Oorgangsrituele (rites of passage) is so oud soos die mensdom self, en vind op gewelddadige wyse uitdrukking in die inisiasiepatrone van bendes, tronk-gangs, die mafia, en dies meer."

Is South Africa ready for public unisex toilets?

Giséle Lavita Opinion 2020-01-27

"Ultimately, should unisex bathrooms be implemented, the privacy of all persons should be of great importance, and thus the toilet should be structured in a manner that provides as much privacy to the individual as possible."

Afrikaans as liminale transnasionale literêre sisteem: ’n Paar gedagtes oor ontlaering uit QwaQwa

Azille Coetzee Universiteitseminaar | University Seminar 2020-01-24

"Hoe kan ons Afrikaanse letterkunde aanbied vir nuwe generasies studente op ’n manier wat die skanse van die laer deurbreek? Hoe word die studie van Afrikaanse letterkunde in verhouding gebring met ander geskiedenisse, tale, literêre tradisies en invloede?"

Afrikaans is ons grote kans: die invoering van Afrikaans op die Universiteit van Zagreb

Toni Bandov Seminare en essays 2020-01-06

“Hierdie najaar het die hervorming van die hele Fakulteit se programme begin. Dit het ons gebruik om ons band met Afrikaans te versterk en offisieel te maak. Na lang onderhoude het ons tot die volgende gekom. Ons studente Nederlands sal op die vyfde jaar van hul nagraadse studie verplig Afrikaans moet volg in twee semesters.”

Farewell, Jan Heunis: Our day will come!

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2019-12-06

"The greatest irony will remain in how Afrikaans-speaking officials were the ones who summarily disposed of that language in the public academic realm, at a university that once hosted defiance to apartheid ideology by celebrating Afrikaans as a carrier of all of its speakers’ dignity."

 

Totsiens, Jan Heunis: ons dag sal kom!

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2019-12-04

"Dis eers wanneer die pot kook dat die paddas dit berou. Veeltalige Suid-Afrika se water kook reeds ..."

Drie US-Konvokasie-lede bedank

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2019-12-03

Lees Jan Heunis, President van die Konvokasie van die Universiteit van Stellenbosch, se volledige bedankingsbrief hier. 

Gustaf Pienaar reageer op die voortslepende Gelyke Kanse | Universiteit Stellenbosch-sage – en die Fourie-verslag

Gustaf Pienaar Universiteitseminaar | University Seminar 2019-12-03

"Indien die aanloop tot die uitspraak nie die toets van grondwetlikheid slaag nie, is die uitspraak self dan mos ook ongrondwetlik."

Persverklaring: US-raad aanvaar Fourie-verslag se bevinding oor rektor se optrede

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2019-12-03

Wim de Villiers, Rektor en Visekanselier van die Universiteit Stellenbosch (US), is van enige blaam onthef ná ’n ondersoek na beweringe dat hy probeer inmeng het in die Konstitusionele Hof se gedingvoering rakende die US se Taalbeleid 2016, deur oudregter Edwin Cameron te probeer oorreed om die nominasie vir die Kanseliersverkiesing te aanvaar.

Is Cameron regter in sy eie saak?

Jos Floor Universiteitseminaar | University Seminar 2019-11-22

"Waarmee ons hier te doen het, is dus nie net ’n regter wat onbehoorlik deur ’n litigant gekontak is nie, maar veel erger: die indruk is geskep dat regter Cameron as inkomende kanselier van die universiteit regter in sy eie saak was."

US Konvokasie 2019: taalkolonialisme op Maties en die verhaal van Owain Glyndŵr

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2019-11-21

"Hierdie hartseer stand van sake op ’n US-Konvokasie-vergadering het my laat dink aan hoe diep die universiteit verval het in 'n moeras van politieke gedienstigheid aan die regering van die dag met sy swak taaldiversiteitsrekord."

“If you have tears, prepare to shed them now” – toespraak deur Jan Heunis SC, president van die Konvokasie van die US, 2019

Jan Heunis Universiteitseminaar | University Seminar 2019-11-15

"Mens benodig nie internasionale studies nie, waarvan daar vele is, om te besef dat hierdie stand van sake Engels as dominante taal bevestig, nie net op tersiêre vlak nie, maar, soos ons sal sien, ook vanaf laerskool na hoërskool tot by universiteit. Menings mag wissel oor die wysheid hiervan, maar dit is seer eienaardig dat hierdie Hof, die uiteindelike bewaker van minderheidstaalregte ingevolge die Grondwet, sy goedkeuring daaraan gee." Aldus regter Froneman.

Persverklaring: Vosloo-egpaar belê in US-leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2019-11-11

Ton Vosloo en Anet Pienaar-Vosloo, ’n egpaar met noue bande met die Universiteit Stellenbosch (US), het aangekondig dat hulle vanaf 2020 die Ton en Anet Vosloo-Leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk aan die US vir ’n tydperk van vyf jaar borg.

Eileen Pooe’s Setswana PhD: an interview in three languages

Naomi Meyer, Eileen Pooe Universiteitseminaar | University Seminar 2019-11-07

"Maaforikaborwa ba tshwanetse go semelela mme ba iteke ba ithute dipuo bonnye di le PEDI godimo ga puo ya gaabomotho gonne Aforikaborwa ke naga ya dipuontsi le ditsontsi ..." | "South Africans have to go the extra mile and learn at least two more languages, because we are a multilingual and multicultural country." | "Suid-Afrikaners moet die ekstra myl loop en minstens twee ander tale leer, want ons is ’n veeltalige en multikulturele land."

“In the belly of the beast”: South Africa’s education discourses associated with the fourth industrial revolution (4IR)

Aslam Fataar Universiteitseminaar | University Seminar 2019-11-06

"An emphasis on the transfer of generic skills is rapidly becoming a core foundation of education policy, curriculum and pedagogy. The emerging 4IR knower is touted as a future-proof knower."

Akademia reageer: Afrikaans en hoër onderwys – stééds ’n opsie

Marthinus Visser Universiteitseminaar | University Seminar 2019-10-31

"Vir mense wat ernstig oor Afrikaans is, het die tyd aangebreek om moue op te rol en medewerkers en -bouers te word."

US en Afrikaans: die student se werklikheid

Tian Alberts Universiteitseminaar | University Seminar 2019-10-31

"Die rektor se bewering dat die US nie ’n Engelse universiteit is nie en dat die US nie op verengelsing ingestel is nie, is kennelik teenstrydig met die student se werklikheid op kampus."

Stellengate? ’n Ongelyke kans: Ope brief aan regter Edwin Cameron

Cerneels Lourens Universiteitseminaar | University Seminar 2019-10-25

"Dit kan ook u onkreukbare reputasie besmet, want as ’n party tot ’n geding ’n regter afsonderlik nader, was dit nog altyd die betreding van ’n verbode terrein."

Stories op die Rooiplein: Veeltalige Maties of gerusstellende leuens?

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2019-10-23

"Met geen proaktiewe poging om studie in Afrikaans en Xhosa aan te moedig en te beloon nie, en deur Afrikaans af te skaal oral waar dit nie meer 'prakties doenbaar' (daai ou skuiwergat!) is nie, kan die US hul hande in bloederige onskuld was."

Wie is die “bruin mense” en watter taal praat hulle? Repliek op Mercy Kannemeyer

Bradley Slade Universiteitseminaar | University Seminar 2019-10-23

"Daar is bruin mense wat nie ’n woord Afrikaans kan praat nie. Daar is bruin mense wat ’n baie mooi Afrikaans praat, maar baie min tot geen Engels nie. Dan is daar mense soos ek, wat in my eie familie en breër gemeenskap ’n ander Afrikaans praat – noem dit Kaaps, Afrikaaps, Mengels of wat ook al."

Top