Persverklaring: Enkele dae oor om op tweede konsepweergawe van US se hersiene Taalbeleid kommentaar te lewer

  • 0

Foto: www.sun.ac.za

Belangstellendes het enkele dae oor om kommentaar te lewer op die tweede konsepweergawe van die Universiteit Stellenbosch (US) se hersiene Taalbeleid (2016). Dié tweede fase vir openbare oorlegpleging volg nadat die Taakspan vir die Hersiening van die Taalbeleid in Maart/April 2021 die eerste konsep-weergawe saamgestel en vir openbare insette gepubliseer het. Voorleggings is oorweeg en ’n tweede konsepweergawe is op 23 Julie 2021 vir kommentaar beskikbaar gestel.

Belangstellendes kan tot middernag op Saterdag 14 Augustus 2021 op die tweede konsepweergawe kommentaar lewer. Net soos dit die geval was met die eerste geleentheid vir openbare oorlegpleging, kan kommentaar op die tweede konsep-weergawe slegs via die digitale platform op die US se taalwebblad (www.sun.ac.za/taal) ingedien word. Geen kommentaar sal na die sluitingsdatum moontlik wees nie.  

As deel van die tweede openbare deelname het die US die inligting wat die taakspan gedurende die hersieningsproses oorweeg het, aan die publiek beskikbaar gestel. Die Konteksdokument vir die hersiening van die Taalbeleid (2016) verskaf ’n breë oorsig van die proses en tydlyn; die internasionale en nasionale konteks van die hoëronderwyssektor, die US-konteks; die implementeringskoste van verskillende taalscenario’s en die Rektoraat se siening.

Die Universiteit Stellenbosch hersien vanjaar sy Taalbeleid (2016) as deel van die hersieningsiklus van elke vyf jaar soos wat in dié beleid voorgeskryf word. Paragraaf 10 bepaal dat die beleid "vyf jaar ná die implementeringsdatum daarvan verval" en "gedurende sy vyfde geldigheidsjaar hersien moet word". Die huidige beleid het aan die begin van 2017 in werking getree. 

Volgens die US se Statuut (2019) moet die US-raad die taalbeleid van die instelling bepaal met die instemming van die Senaat en in gevolge artikel 27(2) van die Wet op Hoër Onderwys (Wet 101 van 1997, soos gewysig). Die hersieningsproses is in Oktober 2020 geïnisieer. Die doelwit is om op​ 2 Desember vanjaar ’n finale hersiene Taalbeleid (2021) vir goedkeuring aan die Universiteitsraad voor te lê.

Aangesien die Konstitusionele Hof in 2019 bevind het dat die Taalbeleid (2016) grondwetlik geregverdig is en dat die Universiteit se proses om die beleid te aanvaar "deeglik, uitvoerig, inklusief en behoorlik beraadslagend was", is die huidige beleid as vertrekpunt vir die hersieningsproses gebruik.

Die hersiening sal verder gelei word deur onder meer die US se Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024, asook die Taalbeleidsraamwerk vir Openbare Hoëronderwysinstellings (2020).

Lees ook:

Stellenbosch language debate: Speech by David Jantjies at the DAK meeting with the SAHRC

Is Afrikaans aan die US ’n spyker ryker in haar doodskis?

Die US se tweede konseptaalbeleid van 2021: Maskerspele, of groeiende paleisrevolusie?

 

 

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top